x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Uudet opiskelijat

  • Uusien opiskelijoiden tervetuliais- ja infotilaisuus järjestetään 29.8.2013 klo 12-13.45 tilassa PinniB 4087 (tulkkausstudio). Tervetuloa!
  • Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen lähtötasokoe järjestetään tiistaina 27.8.2013 klo 12-14. Kokeen perusteella suositellaan mahdollisesti osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (VENT1 Venäjän täydennyskurssi 5 op). Lue kokeesta tarkemmin opetusohjelman kohdasta VENP0 Lähtötasokoe!

Venäjä valinnaisina opintoina

  • Venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen tiistaina 27.8. klo 12-14. Lisäksi opiskelijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa. Lue tarkemmat ohjeet opetusohjelman kohdasta VENP0 Lähtötasokoe!

Kurssi-ilmoittautuminen

Kevätlukukauden 2014 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa ma 2.12.2013 klo 6.01 - ti 10.12.2013 klo 23.59 välisenä aikana.

Syksyn 2013 kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta pe 23.8.2013 klo 6.01 - to 29.8.2013 klo 23:59.

Opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot.

Kirjatentit

Tietyt venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opintojaksot/osasuoritukset voi suorittaa myös kirjatenttinä. Katso lista tentaattoreista sekä tenttimateriaaleista tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Huomaa lisäksi..

Opetusta ei järjestetä viikoilla 42 ja 10.

Tutkinto-ohjelman henkilökunnan yhteystiedot on listattu yksikön verkkosivuilla.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet

Perusopinnot

VENP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: venäjä)

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Täydentävät opinnot

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Yleiset valmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät opinnot

VENT1 Venäjän täydennyskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP2 Kielioppi II (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VENP3 Suullinen viestintä I: Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I: Kirjallinen tuottaminen 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen: Johdatus käännösprosessiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6 Venäjän kielen rakenne: Morfologia 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6 Venäjän kielen rakenne: Tekstin ymmärtäminen II 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia/Istorija russkoj literatury XIX i XX vekov 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA9 Käännöstaidon kehitysharjoituksia: Tekstianalyysi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA10 Konsekutiivitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Täydentävät opinnot

VENT1 Venäjän täydennyskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP3 Suullinen viestintä I: Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I: Kirjallinen tuottaminen 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA8 Kirjallisuuden analyysi/Analiz hudožestvennoj literatury 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA9 Käännöstaidon kehitysharjoituksia: Tekstianalyysi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA10 Konsekutiivitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Yleiset valmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

Täydentävät opinnot

VENT1 Venäjän täydennyskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP2 Kielioppi II (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3 Suullinen viestintä I: Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3 Suullinen viestintä I: Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I: Kirjallinen tuottaminen 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I: Sanasto- ja rakenneharjoitukset 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen: Johdatus käännösprosessiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen: Tekstinymmärtäminen 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VENA5 Seminaari I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA10 Konsekutiivitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta