x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#suomi

Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori Antti Leino. Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintosihteerille tai vastaanottoaikana professorille.

Alla on julkaistu suomen kielen maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy suomen kielen kandidaattiohjelman kohdalta.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta.

Jaksojen suorittaminen kirjallisuudella
Seuraavat jaksot on mahdollista suorittaa kirjatentteinä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä:
SUOS1 Suomi ja maailman kielet (molemmat osasuoritukset)
SUOS2 Menetelmäopinnot, osasuoritus Kirjallinen tentti
SUOS3 Erikoistumisopinnot (kaikki jaksot)
Kirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivuilla (linkit myös opinto-oppaasta).

Tutkinto-ohjelman tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus: opetus S2-kokonaisuuden opetusohjelmassa. Haku 14.10.-8.11.2013, ks. hakuohjeet.
Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus: opetus maisteriopintojen opetusohjelmassa oman otsikkonsa alla. Haku 14.10.-8.11.2013, ks. hakuohjeet.

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op
SUOS4 Seminaari 5 op
SUOA6 Keskusteluntutkimus 5 op
SUOA6 Sosiolingvistiikka 5 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Syventävät opinnot

SUOS1 Samojedikielet 3 op
SUOS2 Menetelmäopinnot - Kielitieteen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Keskusteluntutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Sanasto- ja termikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Sosiolingvistiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Syventävät opinnot

SUOS4 Seminaari 5 op

Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus

SUOTV2 Sähköiset tekstit 5 op

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Syventävät opinnot

SUOS1 Suomi ja maailman kielet - Kielitypologia 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Konstruktiokielioppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Eleiden tutkimuksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus