x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#suomi

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö
Perus- ja aineopintojen vastuuhenkilö on Klaus Laalo. Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintosihteerille tai vastaanottoaikana kokonaisuuden vastuuhenkilölle.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta. Kielikeskuksen koko tarjonta on Kielikeskuksen opetusohjelmassa. Alla olevaan listaukseen ei ole liitetty kaikkia mahdollisia kieli- ja viestintäopintojen jaksoja.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista.

Ilmoittautuminen
Monille kursseille on sähköinen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Syventävät opinnot
Syventävien opintojen opetus sekä vastuuhenkilöt ovat maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Jaksojen suorittaminen kirjallisuudella
Seuraavat jaksot on mahdollista suorittaa kirjatentteinä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä:
SUOP4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia (molemmat osasuoritukset)
SUOA6 ja SUOA7 Erikoistumisopinnot

Tentittävä kirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivuilla (linkit myös opinto-oppaasta).

Tutkinto-ohjelman tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus: opetus S2-kokonaisuuden opetusohjelmassa. Haku syksyllä 2013.
Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus: opetus maisteriopintojen opetusohjelmassa oman otsikkonsa alla. Haku syksyllä 2013.

 

Lähtötasokoe

Suomen kielen lähtötasokoe järjestetään maanantaina 26.8. klo 10-12, Väinö Linna -sali (Linna-rakennus). Kokeeseen ilmoittaudutaan NettiOpsussa tai sähköpostitse maija.ohvo@uta.fi viimeistään 22.8.2013.

Suomen kielen lähtötasokokeessa testataan kieli- ja kielioppitietoa sekä tämän tiedon soveltamiskykyä. Kokeen kysymykset eivät perustu mihinkään tiettyyn lähdeteokseen, mutta kokeeseen voi valmistautua tutustumalla huolellisesti esimerkiksi seuraavaan kirjallisuuteen:

  • Leino, Pirkko: Suomen kielioppi. 4. tai uudempi painos. Helsinki: Otava. 1996.
  • White, Leila: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Vuoden 2010 painos tai uudempi. Helsinki: Finn Lectura.

Suomea valinnaisina opintoina opiskelevia otetaan enintään 18. Luokanopettajakoulutuksen opiskelijoita otetaan enintään 2 ja kirjallisuudenopiskelijoita vähintään 10. Kaikkien opiskelijaksi valittavien pitää saavuttaa kokeessa minimipisteraja eli n. puolet kokeen maksimipisteistä.

 

 

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Lähtötasokoe

SUOP0 Lähtötasokoe  

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Perusopinnot

VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Aineopinnot

SUOA2 Kielen variaatio 5 op
SUOA3 Tekstit 5 op
SUOA4 Merkitys 5 op
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op
SUOA8 Seminaari 10 op
SUOA6 Keskusteluntutkimus 5 op
SUOA6 Sosiolingvistiikka 5 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Perusopinnot

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA2 Kielen variaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA3 Tekstit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA4 Merkitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Keskusteluntutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Sanasto- ja termikurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Sosiolingvistiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (suomen kielen tutkinto-ohjelma) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENYHT Introduction to Academic English / RPL (näyttökoe) 4 op (Opetuskieli: englanti)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op
SUOP4 Vanha kirjasuomi 3 op
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys 5 op
SUOA3 Tekstit 5 op
SUOA8 Seminaari 10 op

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (suomen kielen tutkinto-ohjelma) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY16 Tiedonhankintataidot I (suomen kielen tutkinto-ohjelma)   Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA3 Tekstit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Konstruktiokielioppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Eleiden tutkimuksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta