x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Rästitentti

Kevään kurssien rästitentti järjestetään tiistaina 6.5.2014 klo 10-13 tilassa PinniB 3109. Ilmoittautumiset suoraan kurssin opettajalle.

-----------

Uudet opiskelijat

Ranskan kielen opetus alkaa syyslukukaudella 2.9.2013. HUOM! Ranskan kielen aktivointikurssi järjestetään intensiiviopetuksena viikoilla 36-38.

Tiedotustilaisuus uusille ja vanhoille opiskelijoille järjestetään perjantaina 30.8. klo 11 salissa PinniB 3109. Tilaisuuden jälkeen (n. klo 12-13) pidetään vapaamuotoinen tutustumistilaisuus uusille opiskelijoille, Pinni B 4036. Tervetuloa!

Kurssi-ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2013 kursseille alkaa 26.8 klo 6.01 ja päättyy 30.8. klo 23.59. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Kevätlukukauden 2014 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa ma 2.12.2013 klo 6.01 - to 12.12.2013 klo 23.59 välisenä aikana.

Lähtötasokoe

Ranskan kieltä valinnaisina opintoina opiskelemaan pyrkivien on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka järjestetään torstaina 29.8.2013 klo 10-13 salissa PinniB 3107. Kokeeseen ilmoittaudutaan tutkinto-ohjelman ilmoitustaululla olevaan listaan viimeistään 28.8.

Lähtötasokoe sisältää kaksi osiota: 1) kielioppiosio; 2) kirjallinen esitys. Molemmista osioista on saatava hyväksytty suoritus.

Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka

a) on suorittanut hyväksyttävästi ranskan kielen valintakokeen tai lähtötasokokeen jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa

TAI

b) on suorittanut ranskan kielen perusopintoja jossakin suomalaisessa yliopistossa

TAI

c) on suorittanut ranskan kielen opintoja jossakin ulkomaalaisessa yliopistossa (jolloin hakemus tulee perustella osoittamalla ulkomailla suoritettujen opintojen sisältö ja taso).

Hakemus toimitetaan sähköpostitse tutkinto-ohjelman professorille ennen lähtötasokokeen päivämäärää.

Tenttiminen

Ranskan kielen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteisinä tenttipäivinä (Huom! kandidaattiohjelmalla ja maisteriopinnoilla eri tenttipäivät)

Lkv. 2013-2014 tarjolla ovat seuraavat kirjatentit:

  • RANA5 Ranskan yhteiskunta II, 5 op (tentaattori: Philippe Jacob)
  • RANS3 Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta, 5 op (tentaattori: Philippe Jacob)
  • RANSV3 Frankofonia, 5 op (tentaattori: Mélanie Buchart)

Tarkemmat tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Huomaa myös...

Opetusta ei järjestetä viikoilla 42 ja 10.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet

Perusopinnot

RANP0 Lähtötasokoe (ranskan kieli)   (Opetuskieli: ranska)

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Perusopinnot

RANP2 Communication orale / Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP3 Communication écrite / Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Yleiset valmiudet

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (ranskan kieli) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP1 Grammaire / Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP2 Communication orale / Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite / Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I / Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANA1 Syntaxe du français / Ranskan syntaksi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (groupe A) / Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA6 Littérature française II / Ranskan kirjallisuus II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA7 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANAV2 Linguistique contrastive / Kontrastiivinen kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Yleiset valmiudet

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (ranskan kieli) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP1 Grammaire / Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite / Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I / Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP6 Littérature française I / Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Yleiset valmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

Perusopinnot

RANP1 Grammaire / Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite / Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP4 Initiation à la linguistique / Johdatus kielitieteeseen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I / Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I / Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (groupe B) / Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA7 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANAV4 Sociolinguistique / Sosiolingvistiikka 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta