x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Uudet opiskelijat

Uusien opiskelijoiden tervetulo- ja infotilaisuus järjestetään tiistaina 3.9.2013 klo 14–15 salissa PinniB 3111.

Pohjoismaiset kielet valinnaisina opintoina

Pohjoismaisia kieliä valinnaisina opintoina opiskelevaan haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen maanantaina 26.8. Tarkemmat tiedot ovat luettavissa opetusohjelman kohdassa POHP0 Pohjoismaisten kielten lähtötasokoe.

Kurssi-ilmoittautumiset

Syyslukukauden kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa seuraavasti:

  • Perusopinnot ma 26.8. klo 06.01 – to 29.8. klo 23.59 välisenä aikana.
  • Aineopinnot ma 12.8. klo 06.01 – to 29.8. klo 23.59. välisenä aikana.

Kevätlukukauden 2014 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa ma 2.12.2013 klo 6.01 - to 12.12.2013 klo 23.59 välisenä aikana.

Opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot.

Tenttien järjestäminen yleisinä tenttipäivinä

Tentittävät jaksot teostietoineen löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.uta.fi/ltl/poh/kaytannot/tentit.html

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö

Perus- ja aineopintojen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Johanna Koivisto. Kokonaismerkintäkäytänteet on kuvattu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Huomaa lisäksi...

Opetusta ei järjestetä viikoilla 42 ja 10.

Tutkinto-ohjelman henkilökunnan yhteystiedot on listattu yksikön verkkosivuille.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet

Perusopinnot

POHP0 Pohjoismaisten kielten lähtötasokoe   (Opetuskieli: ruotsi)

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Perusopinnot

POHP1 Kieli käyttöön/Språket i bruk 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP2 Kirjallinen viestintä I/ Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP4 Kielioppi I/Språkets strukturer I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri/Litteratur och kultur 5 op (Opetuskieli: ruotsi)

Aineopinnot

POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA2 Kirjallinen viestintä II/Skriftlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA4 Sukukieli I (norja)/Grannspråk I (norska) 5 op (Opetuskieli: norja)
POHA6 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA9 Kielellinen vaihtelu/Språklig variation 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Yleiset valmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

POHP1 Kieli käyttöön/Språket i bruk 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP2 Kirjallinen viestintä I/ Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP4 Kielioppi I/Språkets strukturer I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri/Litteratur och kultur 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA2 Kirjallinen viestintä II/Skriftlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA4 Sukukieli I (norja)/Grannspråk I (norska) 5 op (Opetuskieli: norja) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA6 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA8 Kirjallisuuden valinnaisopintojakso/Valbar kurs i litteratur 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA9 Kielellinen vaihtelu/Språklig variation 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Yleiset valmiudet

Perusopinnot

POHP2 Kirjallinen viestintä I/Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi)

Aineopinnot

POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA2 Kirjallinen viestintä II/Skriftlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA3 Kielioppi II/Språkets strukturer II 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHA6 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Yleiset valmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

Perusopinnot

POHP2 Kirjallinen viestintä I/Skriftlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP3 Suullinen viestintä I/Muntlig kommunikation I 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHP6 Johdatus nordistiikkaan/Introduktion till nordistiken 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

POHA1 Suullinen viestintä II/Muntlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA2 Kirjallinen viestintä II/Skriftlig kommunikation II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA3 Kielioppi II/Språkets strukturer II 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA6 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA13 Käännösviestintä ruotsi-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta