x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Uudet opiskelijat

Uusien opiskelijoiden tervetulo- ja infotilaisuus järjestetään tiistaina 3.9.2013 klo 14–15 salissa PinniB 3111.

Pohjoismaiset kielet valinnaisina opintoina

Pohjoismaisia kieliä valinnaisina opintoina opiskelevaan haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen maanantaina 26.8. Tarkemmat tiedot ovat luettavissa opetusohjelman kohdassa POHP0 Pohjoismaisten kielten lähtötasokoe.

Kurssi-ilmoittautumiset

Syyslukukauden kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa seuraavasti:

  • Perusopinnot ma 26.8. klo 06.01 – to 29.8. klo 23.59 välisenä aikana.
  • Aineopinnot ma 12.8. klo 06.01 – to 29.8. klo 23.59. välisenä aikana.

Kevätlukukauden 2014 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa ma 2.12.2013 klo 6.01 - to 12.12.2013 klo 23.59 välisenä aikana.

Opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot.

Tenttien järjestäminen yleisinä tenttipäivinä

Tentittävät jaksot teostietoineen löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.uta.fi/ltl/poh/kaytannot/tentit.html

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö

Perus- ja aineopintojen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Johanna Koivisto. Kokonaismerkintäkäytänteet on kuvattu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Huomaa lisäksi...

Opetusta ei järjestetä viikoilla 42 ja 10.

Tutkinto-ohjelman henkilökunnan yhteystiedot on listattu yksikön verkkosivuille.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
19.8.2013 –
Luento-opetus
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi alkaa maanantaina 19.8.2013, ilmoittautumisohjeet lähtetetään uusille opiskelijoille.


Perusopinnot

Pohjoismaisia kieliä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluavien on osallistuttava syyslukukauden alussa järjestettävään tasokokeeseen. Tasokoe järjestetään vain kerran vuodessa.

Valittavien valinnaisten opiskelijoiden määrä on noin 15 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos ilmoittautuminen NettiOpsussa ei onnistu (esim. peruspalvelutunnus ei ole vielä auki), voit ilmoittautua sähköpostitse opintosihteeri Sirje Lällälle.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Koivisto, Vastaava opettaja
Opetus
26.8.2013 – 26.8.2013
Kirjatentti 2 tuntia
Ma 26.8.2013 klo 12-14, PinniB 1096
Periodit:
Opetuskieli: ruotsi
Lisätiedot:

Pohjoismaisten kielten lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka korkeintaan kolme vuotta aiemmin

a) on suorittanut hyväksyttävästi pohjoismaisten kielten valintakokeen tai lähtötasokokeen jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa /tai/

b) on suorittanut pohjoismaisten kielten opintoja jossakin suomalaisessa yliopistossa /tai/

c) on suorittanut pohjoismaisten kielten opintoja jossakin pohjoismaisessa yliopistossa.

Vapautusta haetaan ottamalla yhteyttä yliopistonlehtori Johanna Koivistoon (johanna.i.koivisto@uta.fi) viimeistään 26.8.2013. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta, josta käy selville suoritettujen opintojen sisältö, taso ja suorituspaikka.


Periodi (2.9.2013 - 18.10.2013)
Yleiset valmiudet [I Periodi]

Alkuorientaatio koostuu koko yksikön yhteisistä orientaatiotilaisuuksista sekä tutkinto-ohjelman järjestämistä HOPS-tilaisuuksista.

Ohjelma:

To 29.8. klo 14-16 Orientoivat opinnot Ia (tutkintorakenne, verkkosivut, opiskelijan tietolähteet)

Ke 4.9. klo 12-14 Orientoivat opinnot I b (kirjaston palvelut, opintojen suunnittelu)

Ti 10.9. klo 14.15-15.15 Orientoivat opinnot II (yliopisto-opinnot elämänvaiheena ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevat palvelut)

Ke 6.11. klo 12-14 Orientoivat opinnot III (opiskelijana yliopistossa ja hyvä opiskelukäytäntö)

Tutkinto-ohjelman omien tilaisuuksien aikataulu päivitetään myöhemmin.

Orientoiviin opintoihin kuuluu lisäksi 5 tuntia tiedonhankintataitojen opetusta.

Kati Toikkanen, Vastaava opettaja
Johanna Koivisto, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2013 – 28.2.2014
Luento-opetus 1 tuntia
To 29.8.2013 klo 14-16, Päätalo D 10 B
Ke 4.9.2013 klo 12-14, Päätalo D 10 A
Ti 10.9.2013 klo 14.15-15.15, Päätalo ls A1
Ke 6.11.2013 klo 12-14, PinniB 1100
Pienryhmäopetus 4 tuntia
To 31.10.2013 klo 14-16, Kirjaston tiloissa Humanikassa
Ti 21.1.2014 klo 14-16, Kirjaston tiloissa Humanikassa
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivulla

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2013 – 25.11.2013
Luento-opetus
Ti 10.9.2013 klo 9-12, Päätalo ls D10ab
Ti 17.9.2013 - 26.11.2013 viikoittain klo 9-10, Pinni B1097, Ei taukoviikolla
Kontaktitunnit
Harjoitukset
Mikroluokkaharjoitukset ML 7, 8 ja 9, ks. kurssin sivulta
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2013 – 24.10.2013
Luento-opetus
To 5.9.2013 - 24.10.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1097, HUOM: 10.10. Paavo Koli -salissa, 24.10. Päätalo A1.
Pe 6.9.2013 - 11.10.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B 1096
Pe 1.11.2013 klo 14-16, PÄÄTALO D10b, Lopputentti
Pe 15.11.2013 klo 8-10, PÄÄTALO A2a, Uusintatentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2013 – 11.11.2013
Luento-opetus
Ma 2.9.2013 - 11.11.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1100
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kirjatenttimahdollisuus 10.10., 12.12., 13.2. ja 10.4.

Tenttikirjallisuus

Akavan Erityisalat: Käännösalan ammatissa. (Luettavissa sähköisesti osoitteessa http://www.kaj.fi/files/376/ammattina_KAANTAJA.pdf)


Hatim, B. & Munday, J. 2004. Translation. An advanced Resource Book. London: Routledge. (Luettavissa sähköisesti Tampereen yliopiston kirjastotietokannan Tamcatin kautta)


Konttinen, Kalle & Veivo, Outi. 2008. Kääntämisen arviointi työelämässä ja koulutuksessa. (MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu; luettavissa sähköisesti osoitteessa https://sktl-fi.directo.fi/@Bin/41023/Konttinen_Veivo.pdf)


Kääntäjä-lehden vuosikerta 2012 (numerot 1-5)


Massey, Gary & Ehrensberger-Dow, Maureen. 2011. Investigating Information Literacy: A Growing Priority in Translation Studies. Across Languages and Cultures 12 (2), s. 193–211. (Luettavissa e-lehtenä Nelli-portaalin kautta)


Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto: Tekijänoikeudet (Luettavissa sähköisesti osoitteessa https://sktl-fi.directo.fi/kaantaminen_ja_tulkkaus/tekijanoikeus/)

Kurssiin kuuluvat luennot, luentotentti, sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan sähköisenä tenttinä. Ohjeet oheiskirjallisuuden sähköiseen tenttimiseen (pdf). Huom: sähkötentin aukioloaikaa on jatkettu tammikuun loppuun.

Oheiskirjallisuuden voi suorittaa myös avoimen yliopiston opetukseen kuuluvissa harjoitusryhmissä, joissa on paikkoja myös tutkinto-opiskelijoille. Etusijalla ovat kuitenkin avoimen yliopiston opiskelijat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua. Oheiskirjallisuuden suorittamisesta sähköisellä tentillä ohjeistetaan luennoilla.

Oheiskirjallisuuden korvaaviin harjoitusryhmiin (joitakin paikkoja tutkinto-opiskelijoille) on ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Tammi, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2013 – 5.12.2013
Luento-opetus
To 5.9.2013 - 5.12.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo D11
Kirjatentti
Sähköinen tentti oheiskirjallisuudesta
Harjoitukset
Ryhmä 1 (avoimen yliopiston opetusta, korvaa sähköisen tentin oheiskirjallisuudesta)
Ke 9.10.2013 - 30.10.2013 viikoittain klo 17-20, Päätalo ls. A05, Huom! Ei opetusta viikolla 42.
Ryhmä 2 (avoimen yliopiston opetusta, korvaa sähköisen tentin oheiskirjallisuudesta)
To 10.10.2013 - 31.10.2013 viikoittain klo 17-20, Päätalo ls. A05, Huom! Ei opetusta viikolla 42.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Uusintatentti 9.1.2014 kello 10-12, Päätalo A32.

Kurssiin kuuluvat luennot, luentotentti, sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan sähköisenä tenttinä. Ohjeet oheiskirjallisuuden sähköiseen tenttimiseen (pdf). Huom: sähkötentin aukioloaikaa on jatkettu tammikuun loppuun.

Saija Isomaa, Vastaava opettaja
Opetus
17.9.2013 – 3.12.2013
Luento-opetus
Ti 17.9.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Uusintatentti 8.1.2014 klo 14-16 salissa Pinni B1096.

Perusopinnot [I Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Zea Kingelin-Orrenmaa, Teacher responsible
Teaching
3-Sep-2013 – 10-Dec-2013
Tutorials 28 hours
Grupp 1
Tue 3-Sep-2013 - 10-Dec-2013 weekly at 10-12, PinniA 3103
Grupp 2
Tue 3-Sep-2013 - 10-Dec-2013 weekly at 12-14, PinniB 4114
Periods: I II
Language of instruction: Swedish
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Annika Alakastari, Teacher responsible
Teaching
2-Sep-2013 – 11-Dec-2013
Tutorials 28 hours
Grupp 1
Mon 2-Sep-2013 - 9-Dec-2013 weekly at 10-12, PinniA 3103
Grupp 2
Wed 4-Sep-2013 - 11-Dec-2013 weekly at 10-12, PinniB 0039
Periods: I II
Language of instruction: Swedish
Further information:

Max. 12 opiskelijaa/ryhmä. Jotta ryhmä toteutuu, ilmoittautuneita täytyy olla vähintään 8.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Annika Alakastari, Teacher responsible
Teaching
4-Sep-2013 – 11-Dec-2013
Tutorials
Grupp 1
Wed 4-Sep-2013 - 11-Dec-2013 weekly at 14-16, PinniB 3118
Periods: I II
Language of instruction: Swedish
Further information:

Max. 12 opiskelijaa/ryhmä. Jotta ryhmä toteutuu, ilmoittautuneita täytyy olla vähintään 8.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marja Kivilehto, Teacher responsible
Teaching
4-Sep-2013 – 12-Dec-2013
Lectures
Grupp 1
Wed 4-Sep-2013 - 11-Dec-2013 weekly at 8.30-10.00, PinniB 4114
Grupp 2
Thu 5-Sep-2013 - 12-Dec-2013 weekly at 8.30-10.00, PinniB 4114
Periods: I II
Language of instruction: Swedish
Further information:

Max. 20 opiskelijaa/ryhmä. Jotta ryhmä toteutuu, ilmoittautuneita täytyy olla vähintään 8.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carl-Eric Johansson, Teacher responsible
Teaching
9-Sep-2013 – 10-Dec-2013
Lectures
Tue 10-Sep-2013 - 10-Dec-2013 weekly at 8-10, PinniB 4113
Tutorials
Grupp 1
Mon 9-Sep-2013 - 9-Dec-2013 every other week at 14-16, PinniB 4119
Grupp 2
Mon 16-Sep-2013 - 9-Dec-2013 every other week at 14-16, PinniB 4119
Grupp 3
Mon 9-Sep-2013 - 9-Dec-2013 every other week at 16-18, PinniB 4119
Periods: I II
Language of instruction: Swedish
Aineopinnot [I Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carl-Eric Johansson, Teacher responsible
Teaching
11-Sep-2013 – 11-Dec-2013
Tutorials
Grupp 1
Wed 11-Sep-2013 - 11-Dec-2013 weekly at 14-16, PinniB 3108
Periods: I II
Language of instruction: Swedish
Further information:

Max. 12 opiskelijaa/ryhmä. Jotta ryhmä toteutuu, ilmoittautuneita täytyy olla vähintään 8.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Johanna Koivisto, Teacher responsible
Teaching
9-Sep-2013 – 10-Dec-2013
Tutorials
Grupp 1 (Koivisto)
Mon 9-Sep-2013 - 9-Dec-2013 weekly at 12-14, PinniB 4034
Periods: I II
Language of instruction: Swedish
Further information:

Max. 12 opiskelijaa/ryhmä. Jotta ryhmä toteutuu, ilmoittautuneita täytyy olla vähintään 8.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Valkama, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2013 – 9.12.2013
Luento-opetus
Ma 2.9.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 14-16, PinniB 0039
Periodit: I II
Opetuskieli: norja
Lisätiedot:

Opintojakson voi käyttää myös kohtaan POHS4 Sukukieli II.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Koivisto, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2013 – 24.4.2014
Seminaari
To 12.9.2013 - 24.4.2014 viikoittain klo 14-16, PinniB 4086
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: ruotsi
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carl-Eric Johansson, Teacher responsible
Teaching
11-Sep-2013 – 11-Dec-2013
Tutorials
Periods: I II
Language of instruction: Swedish
Further information:

Tästä opintojaksosta ei järjestetä kontaktiopetusta syksyllä 2013. Opintojakson voi kuitenkin suorittaa itsenäisesti lehtori Carl-Eric Johanssonille, tarkemmista ohjeista tiedotetaan myöhemmin.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Mona Forsskåhl, Teacher responsible
Teaching
10-Sep-2013 – 10-Dec-2013
Lectures
Tue 10-Sep-2013 - 10-Dec-2013 weekly at 10-12, PinniB 3108
Periods: I II
Language of instruction: Swedish
Periodi (21.10.2013 - 13.12.2013)
Yksikön yhteiset opinnot [II Periodi]

Luentojen paikat:

TORSTAI (klo 12-14):
31.10. Pinni B1100
7.11. Päätalo D10b
14.11. Pinni B1096
21.11. Pinni B1100
28.11. Pinni B1096
5.12. Pinni B1096
12.12. Pinni B1096

PERJANTAI (huom. ajat):
25.10. klo 9.30-11.00 Päätalo A1
1.11. klo 9.30-11.00 Pinni B1100
8.11. klo 9.30-11.00 Pinni B1100
15.11. klo 9.30-11.00 Paavo Koli -sali, Pinni A
22.11. klo 9.30-11.00 Pinni B1096
29.11. klo 10-12 Pinni B1096
13.12. klo 10-12 Pinni B1096Jarno Raukko, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2013 – 13.12.2013
Luento-opetus
Pe 25.10.2013 - 15.11.2013 viikoittain klo 9.30-11
To 31.10.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 12-14
Pe 22.11.2013 - 13.12.2013 viikoittain klo 10-12
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2014 - 7.3.2014)
Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2014 – 28.2.2014
Luento-opetus
To 9.1.2014 - 27.2.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A, Paavo Koli -sali
Pe 10.1.2014 - 28.2.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097, paitsi 14.-21.2. Paavo Koli -sali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Annika Alakastari, Teacher responsible
Teaching
13-Jan-2014 – 28-Apr-2014
Tutorials 28 hours
Grupp 3
Mon 13-Jan-2014 - 28-Apr-2014 weekly at 10-12, PinniB 3113
Periods: III IV
Language of instruction: Swedish
Further information:

Max. 12 opiskelijaa/ryhmä. Jotta ryhmä toteutuu, ilmoittautuneita täytyy olla vähintään 8.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Annika Alakastari, Teacher responsible
Teaching
9-Jan-2014 – 24-Apr-2014
Tutorials
Grupp 2
Mon 13-Jan-2014 - 28-Apr-2014 weekly at 14-16, PinniB 4123 (kielistudio)
Exceptions:
17-Feb-2014 at 14 –16 , Päätalo D12
14-Apr-2014 at 14 –16 , PinniB 3112
Periods: III IV
Language of instruction: Swedish
Further information:

Max. 12 opiskelijaa/ryhmä. Jotta ryhmä toteutuu, ilmoittautuneita täytyy olla vähintään 8.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Johanna Koivisto, Teacher responsible
Teaching
16-Jan-2014 – 24-Apr-2014
Lectures
Thu 16-Jan-2014 - 24-Apr-2014 weekly at 12-14, PinniB 3117
Periods: III IV
Language of instruction: Swedish
Aineopinnot [III Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Zea Kingelin-Orrenmaa, Teacher responsible
Teaching
7-Jan-2014 – 15-Apr-2014
Tutorials
Grupp 2
Tue 7-Jan-2014 - 15-Apr-2014 weekly at 10-12, III periodissa: PinniB 5005 IV periodissa: Päätalo C1
Periods: III IV
Language of instruction: Swedish
Further information:

Max. 12 opiskelijaa/ryhmä. Jotta ryhmä toteutuu, ilmoittautuneita täytyy olla vähintään 8.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Johanna Koivisto, Teacher responsible
Teaching
15-Jan-2014 – 30-Apr-2014
Tutorials
Grupp 3
Wed 15-Jan-2014 - 30-Apr-2014 weekly at 10-12, PinniB 5005
Periods: III IV
Language of instruction: Swedish
Further information:

Max. 12 opiskelijaa/ryhmä. Jotta ryhmä toteutuu, ilmoittautuneita täytyy olla vähintään 8.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marja Kivilehto, Teacher responsible
Teaching
8-Jan-2014 – 16-Apr-2014
Lectures
Wed 8-Jan-2014 - 16-Apr-2014 weekly at 8.30-10.00, Pinni B 4114
Exceptions:
16-Apr-2014 at 8.15 –10.00 , Pinni B 3110
Periods: III IV
Language of instruction: Swedish
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marja Kivilehto, Teacher responsible
Teaching
13-Jan-2014 – 28-Apr-2014
Tutorials
Mon 13-Jan-2014 - 28-Apr-2014 weekly at 10-12, PinniB 4079 (kieliteknologialuokka)
Periods: III IV
Language of instruction: Finnish
Further information:

Jotta kurssi toteutuu, tulee ilmoittautuneita olla vähintään 8.

Periodi (10.3.2014 - 16.5.2014)
Yleiset valmiudet [IV Periodi]


Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Antti Sand, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2014 – 16.4.2014
Luento-opetus
Ke 12.3.2014 klo 12-16, Pinni B1100
Ke 19.3.2014 - 9.4.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Harjoitukset
ohjaus luokassa
To 20.3.2014 - 10.4.2014 viikoittain klo 14-16, Päätalo ls A31
Ma 24.3.2014 - 14.4.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni ls B3109
mikroluokkaharjoitukset ML 8 ja ML 9
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Yksikön yhteiset opinnot [IV Periodi]
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2014 – 9.5.2014
Luento-opetus
To 13.3.2014 - 8.5.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097
Pe 14.3.2014 - 9.5.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
To 15.5.2014 klo 10-12, PINNI B1097, LOPPUTENTTI
Pe 23.5.2014 klo 10-12, PINNI B3109, UUSINTATENTTI
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi