x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat yksikön yhteystietosivulla.

Alla on julkaistu kertomus- ja tekstiteorian maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta tutkintorakennetta. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa

Suurimman osan opintojaksoista (paitsi seminaarit) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Tenttien vastaanottajat ja opintojaksojen vastuuhenkilöt:

KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot: Pekka Tammi
KTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia: Maria Mäkelä
KTTS2A2 Elämä ja kertomus: Maria Mäkelä
KTTS2A3 Kirjallisuusfilosofia, kieli ja tulkinta: Teemu Ikonen
KTTS2A4 Intermediaalisuus: Teemu Ikonen
KTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus: Teemu Ikonen
KTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja: Hanna Meretoja

KTTS3–S7: Pekka Tammi

Syventävien opintojen kokonaismerkinnät: Pekka Tammi

Periodi (2.9.2013 - 18.10.2013)
Syventävät opinnot [I Periodi]

Seminaarissa harjoitellaan tieteellisen tutkimustekstin tuottamista. Opiskelija harjaantuu kirjallisuustieteellisten tutkimuskysymysten asettamisessa ja niihin vastaamisessa, taidossa käyttää itsenäisesti ja arvioida kriittisesti erilaisia kirjallisuudentutkimuksen teorioita ja metodeja, perustellun palautteen antamisessa ja tieteellisessä keskustelussa. Seminaarissa harjoitellaan ja syvennetään tieteellisiä valmiuksia, joita tarvitaan tutkielman kirjoittamisessa. Opiskelija aloittaa seminaarissa tutkielman työstämisen ja jatkaa sitä tutkielmaseminaarissa.

Seminaari on mahdollista suorittaa joko uusien vaatimusten mukaan 5 op:n laajuisena tai vanhojen vaatimusten mukaan 10 op:n laajuisena. Vanhat vaatimukset ovat voimassa uusien rinnalla kevääseen 2015. Uuteen tutkintojärjestelmään siirtymistä suositellaan. Seminaari kestää koko lukuvuoden (periodit I-IV), mutta istuntojen määrä riippuu siitä, suorittaako opiskelija seminaarin 5 op:n vai 10 op:n laajuisena.

Niiden opiskelijoiden, jotka eivät ole vielä käyneet juttelemassa seminaarityönsä aiheesta, olisi hyvä tulla vastaanotolle 12.9. (huom! pidennetty vastaanotto klo 12-14) tai sopia aiheestaan sähköpostitse (hanna.meretoja@uta.fi).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Meretoja, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2013 – 14.5.2014
Seminaari
To 12.9.2013 - 30.1.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B4031
Ke 5.2.2014 - 14.5.2014 viikoittain klo 16-18, Pinni B5005
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse vetäjälle (pekka.tammi@uta.fi). Ilmoittautuessasi ole hyvä ja kerro: 1) henkilötietosi ja opiskelijanumero 2) yhteystiedot (puhelin) 3) yleisen kirjallisuustieteen seminaarin (KTTS3/ YKIRS2) suorittamisvuosi 4) suoritatko tutkielmaseminaarin vanhojen vai uusien tutkintovaatimusten mukaan 5) tutkielman aihe. Aiheesta on myös käytävä sopimassa vastaanotolla – ellet ole jo sopinut – ennen seminaarin aloittamista. Vastaanotot kl ti 14–15, kevään viim. 14.5., sl to 13–14  alk. 5.9.

Aloitusistunto to 12.9. klo 14. Seminaarin ohjelma sovitaan tässä tilaisuudessa, läsnäolo välttämätön. Ilmoittautuminen päättyy to 5.9. klo 18.

Seminaarin päämääränä on osanottajien pro gradu -tutkielman kirjoitusprojektin käynnistäminen. Jokainen osanottaja kirjoittaa ensin vapaamuotoisen tutkimussuunnitelman (n. 10 s.) ja alustaa sen pohjalta suullisesti. Suunnitelmassa muotoillaan tutkimusongelma, esitellään aineisto ja keskeiset tutkimuslähteet. Osanottajat sitoutuvat yhtämittaiseen kirjoitusprojektiin: kaikki seminaarin alkuosan hyväksyttävästi suorittaneet siirtyvät suoraan sen toiseen osioon (Tutkielman kirjoittaminen, II–III periodi), minkä jälkeen tutkielman olisi määrä olla jo pitkällä. Minimivaatimuksena on johdanto ja yksi käsittelyluku.

Periodijärjestelmästä johtuen aikataulu on tiivis. Siksi on välttämätöntä – ja seminaarin hyväksytyn suorituksen ehto – että aiheesta ja tutkimuskirjallisuudesta käydään neuvottelemassa vetäjän kanssa vastaanotoilla hyvissä ajoin ennen tutkimussuunnitelman kirjoittamista.


 

Pekka Tammi, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2013 – 30.1.2014
Seminaari
To 12.9.2013 - 30.1.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tutustutaan kuoleman kuvastoon ja kuoleman kulttuurihistorialliseen merkitykseen antiikin ja keskiajan kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja teatterissa. Lisäksi tarkastellaan antiikin ja keskiajan makaaberia perintöä uudella ajalla aina nykypäivään asti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Kallionsivu, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2013 – 9.12.2013
Luento-opetus
Ma 2.9.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 18-20, Pinni B3107, ei opetusta 16.9.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla käydään läpi 1700-luvun klassikkoromaanien sovituksia etenkin 1900-luvun kirjallisuudessa ja elokuvassa. Samalla kootaan käsitteistö, jonka avulla opiskelija kykenee erottelemaan tapoja kierrättää tarinoita ja sovittaa niitä mediasta toiseen. Kurssin alkaessa opiskelijan edellytetään tuntevan seuraavat teokset: Defoe, Robinson Crusoe; Swift, Gulliverin retket; Sterne, Tristram Shandy; de Laclos, Vaarallisia suhteita; Austen, Ylpeys ja ennakkoluulo.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2013 – 10.10.2013
Luento-opetus
Ma 2.9.2013 - 7.10.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3118
To 5.9.2013 - 10.10.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3118
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Salminen, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2013 – 29.11.2013
Luento-opetus
Pe 6.9.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (21.10.2013 - 13.12.2013)
Syventävät opinnot [II Periodi]


Kurssilla perehdytään lastenkirjallisuudentutkimuksen erityiskysymyksiin kuten kysymyksen lastenkirjallisuudesta genrenä tai lajina, lukijuuteen ja yleisöihin liittyviin seikkoihin, lastenkirjallisuudelle tyypilliseen verbaaliseen ja kuvalliseen kerrontaan sekä pedagogiikkaan ja ideologiakriittiseen luentaan. Kurssin tarkoituksena on tarjota opiskelijoille teoreettisia välineitä lastenkirjallisuuden kirjallisuustieteelliseen tarkasteluun sekä syventää opiskelijoiden tietämystä aihealueen aikaisemmasta tutkimuksesta. Lastenkirjallisuudentutkimuksen tarkastelun kautta piirretään esiin myös niitä lapsiin kohdistuvia arvoja ja asenteita, joita eri aikoina tehty lastenkirjallisuudentutkimus on niin lapsiin kuin lastenkirjallisuuteen liittänyt. Näin opiskelijat oppivat reflektoimaan sekä olemassa olevaa tutkimusta, että omaa lastenkirjallisuuteen kohdistuvaa kirjoittamistaan kriittisesti lastenkirjallisuudentutkimukseen sisältämiä piiloisia arvoasetelmia purkaen.  Kurssi sisältää sekä luento-opetusta, että opiskelijoiden omaa aktiivista työskentelyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Laakso, Vastaava opettaja
Opetus
21.10.2013 – 29.11.2013
Luento-opetus
Ma 21.10.2013 - 25.11.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
Pe 25.10.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3117
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ilmoittautumista.

Tuula-Riitta Välikoski, Vastaava opettaja
tuula-riitta.valikoski[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2013 – 4.12.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 22.10.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni ls. B1100
Ke 23.10.2013 - 4.12.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls B1100
Poikkeukset:
, Opetusta ei viikoilla 47 & 48.
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

 

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (myös harjoituksiin 14.10. mennessä).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Gerlander, Vastaava opettaja
maija.gerlander[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2013 – 25.2.2014
Luento-opetus 10 tuntia
Ti 22.10.2013 - 26.11.2013 viikoittain klo 12-14, päät D04
Harjoitukset 18 tuntia
Ryhmä 1 (oman tutkinto-ohjelman opiskelijoille)
Ti 14.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 9-12, päät D04
Ryhmä 2 (suomen kielen ja kirj.tieteen opiskelijoille)
Ti 14.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 13-16, päät D04
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2014 - 7.3.2014)
Syventävät opinnot [III Periodi]

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse vetäjälle (pekka.tammi@uta.fi). Ilmoittautuessasi ole hyvä ja kerro: 1) nimi ja opiskelijanumero 2) yhteystiedot (puhelin) 3) yleisen kirjallisuustieteen seminaarin (KTTS3/YKIRS2) suorittamisvuosi, lukuvuoden 2013–2014 syventävien seminaarilaiset kertovat esitelmänsä käsittelypäivän 4) suoritatko tutkielmaseminaarin vanhojen vai uusien tutkintovaatimusten mukaan 5) tutkielman aihe. Aiheesta on myös käytävä sopimassa vastaanotolla – ellet ole jo sopinut – ennen seminaarin aloittamista. Vastaanotot to 13 – 14, kl alk. 9.1.

Aloitusistunto to 6.2. klo 14. Seminaarin ohjelma sovitaan tässä tilaisuudessa, läsnäolo välttämätön. Ilmoittautuminen päättyy to 30.1. klo 18.

Seminaarikäytäntöön ei tullut oleellisia muutoksia uuden opetussuunnitelman astuttua voimaan syksyllä 2012

KTTS4 Seminaari kokoontuu sopimuksen mukaan III–IV periodeilla (päättyy viim. 15.5.2014). Uusien vaatimusten mukaan opiskelevat suorittavat osiot Tutkielman suunnittelu ja aloittaminen (2 op) ja Tutkielman kirjoittaminen (3 op).

YKIRS3A–B Osallistumalla samoihin istuntoihin vanhojen vaatimusten mukaan opiskelevat suorittavat opintojaksot S3A (3 op) ja S3B (3 op).

Vanhat vaatimukset ovat voimassa uusien rinnalla kevääseen 2015. Uuteen tutkintojärjestelmään siirtymistä suositellaan. Käytännöistä kannattaa käydä neuvottelemassa seminaarin vetäjän kanssa vastaanotolla.

Seminaarin päämääränä on osanottajien pro gradu -tutkielman kirjoitusprojektin käynnistäminen. Jokainen osanottaja kirjoittaa ensin vapaamuotoisen tutkimussuunnitelman (n. 10 s.) ja alustaa sen pohjalta suullisesti. Suunnitelmassa muotoillaan tutkimusongelma, esitellään aineisto ja keskeiset tutkimuslähteet. Osanottajat sitoutuvat yhtämittaiseen kirjoitusprojektiin: kaikki seminaarin alkuosan hyväksyttävästi suorittaneet siirtyvät suoraan sen toiseen osioon (Tutkielman kirjoittaminen IV periodi), minkä jälkeen tutkielman olisi määrä olla jo pitkällä. Minimivaatimuksena on johdanto ja yksi käsittelyluku tai sen osa.

Periodijärjestelmästä johtuen aikataulu on tiivis. Siksi on välttämätöntä – ja seminaarin hyväksytyn suorituksen ehto – että aiheesta ja tutkimuskirjallisuudesta käydään neuvottelemassa vetäjän kanssa vastaanotolla hyvissä ajoin ennen tutkimussuunnitelman kirjoittamista.

Pekka Tammi, Vastaava opettaja
Opetus
6.2.2014 – 15.5.2014
Seminaari
To 6.2.2014 - 15.5.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tarkastellaan kaunokirjallisuuden keinoja käsitellä historian kokemista sekä niitä eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät menneisyyden traumaattisista tapahtumista kertomiseen. Miten eri ilmaisukeinot mahdollistavat erilaisia tapoja käsitellä traumaattisia kokemuksia ja osallistua kulttuurisen muistin rakentamiseen ja haastamiseen? Luennoilla perehdytään kertomusteoreettisiin keskusteluihin kokemuksen historiallisuudesta ja traumateoreettiseen keskusteluun vaikeiden historiallisten kokemusten kerronnallistamisesta sekä näihin keskusteluihin kytkeytyvästä eettisestä problematiikasta. Huomion kohteena on muun muassa tarinankerronnan kyky tuottaa kokemuksellista ymmärrystä historiasta ja avata uusia kokemisen, ajattelun ja kuvittelun mahdollisuuksia sekä kertomisen käytäntöjen kytkökset erilaisiin vallankäytön muotoihin.

Kurssilla käsitellään holokaustitutkimusta, kulttuurisen muistin tutkimusta ja traumateoriaa kertomuksen tutkimuksen näkökulmasta. Kaunokirjallisuudesta erityisen huomion kohteena ovat seuraavat romaanit: Günter Grassin Sipulia kuoriessa, Jonathan Littellin Hyväntahtoiset ja Julia Franckin Keskipäivän haltija. Luento- ja seminaarimuotoinen opetus yhdistyvät siten, että kurssi sisältää myös opiskelijoiden alustuksia ja oheiskirjallisuuden käsittelyä yhdessä keskustellen. Kurssi suoritetaan esseellä ja luentokuulustelulla/oppimispäiväkirjalla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Meretoja, Vastaava opettaja
Opetus
6.2.2014 – 15.5.2014
Luento-opetus
To 6.2.2014 - 15.5.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo D13, poikkeukset: 3.4. Päätalo A2b, 10.4. Päätalo C8
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Luentokurssi 24 h + harjoitustehtäviä + tentti.

Luennoilla tarkastellaan amerikkalaisen kirjallisuuden keskeisiä kirjailijoita, teoksia, kehityskulkuja ja tyylikausia – vertailevan kirjallisuudentutkimuksen hengessä ja vanhan mantereen kaikuja kuulostellen. Kurssin tarkoitus on tarjota täydentäviä ja tuoreita näkökulmia amerikkalaisen kirjallisuuden historiaan. Opiskelijat lukevat viikoittain jaettavaa kirjallisuutta ja tekevät määrätyt harjoitustyöt. Tentissä opiskelijat soveltavat oppimaansa kaunokirjallisten tekstien intertekstuaaliseen, kulttuuriseen tai kontekstuaaliseen analyysiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Samuli Björninen, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2014 – 16.4.2014
Luento-opetus
Ke 15.1.2014 - 26.2.2014 viikoittain klo 14-16, Atalpa 140, poikkeus: 5.2. Päätalo A3
Ke 12.3.2014 - 16.4.2014 viikoittain klo 14-16, Atalpa 140, poikkeus: 26.3. ja 2.4. Päätalo A4
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tutustutaan 1800-luvun kotimaisen kirjallisuuden lajeihin ja virtauksiin ajan kirjallisuuskeskustelun, lajikuvausten ja kaunokirjallisten teosten kautta. Näkökulma on historiallinen ja vertaileva: kirjalliset koodit jäljitetään eurooppalaisiin syntymaihinsa ja kurssilla tarkastellaan niiden kulkeutumista Suomeen. Samalla pohditaan adaptaation prosessia: mitä kirjallisille repertoaareille tapahtuu niiden siirtyessä kulttuuristen rajojen yli uudenlaisiin ympäristöihin? Mikä on kansallisen ja kansainvälisen suhde? Kurssilla luetaan kaunokirjallisuuden lisäksi muita 1800-lukulaisia tekstejä ja tehdään erityyppisiä harjoitustehtäviä. Suoritustapana luentokuulustelu tai aihepiiriä itsenäisesti tarkasteleva essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Isomaa, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2014 – 15.4.2014
Luento-opetus
Ti 14.1.2014 - 15.4.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin kolme keskeistä aihealuetta ovat elokuva (Rantanen), digitaaliset pelit (Roine) ja sarjakuva (Romu). Kurssi yhdistää toisiinsa luento- ja harjoituskurssin työskentelymuotoja (luennot 14 h + kurssitöiden käsittely työpajamuodossa 10 h).

Kolmea keskeistä aihealuetta käsitellään kurssilla muun muassa seuraavien kysymysten kautta: Millaisia haasteita elokuvat, pelit ja sarjakuvat asettavat kaunokirjallisuuden (ja vieläpä usein tietynlaisen kirjallisuuden) pohjalta syntyneelle kertomuksen tutkimukselle? Entä mitä annettavaa kirjallisuudentutkimuksella puolestaan on muulle medialle? Minkälaisia kohtaamisia näiden välille voi syntyä?

Kurssin käytyään opiskelija osaa hyödyntää kirjallisuustieteellisiä käsitteitä ja työkaluja muun median tutkimuksessa ja osaa myös kyseenalaistaa niiden mielekkyyden tarvittaessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Riikka Roine, Opettaja
Tytti Rantanen, Opettaja
Leena Romu, Opettaja
Opetus
9.1.2014 – 10.4.2014
Luento-opetus
To 9.1.2014 - 10.4.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo C5, poikkeus: 3.4. Päätalo D13. Ei opetusta 27.2. ja 6.3.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (10.3.2014 - 16.5.2014)
Syventävät opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Opetus
11.3.2014 – 14.5.2014
Seminaari
Ti 11.3.2014 - 13.5.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo C2
Ke 12.3.2014 - 14.5.2014 viikoittain klo 10-12, Linna K106
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Suoritustapa:

- Osallistuminen opetukseen
- Opetuskokonaisuuden suunnittelu
- Perehtyminen oheiskirjallisuuteen. Oheiskirjallisuutta hyödynnetään myös opetuskokonaisuuden suunnittelussa.

Opetuksessa yhdistyvät luento- ja harjoituskurssin työskentelymuodot (luennot + ryhmätyönä suunniteltujen opetuskokonaisuuksien esittely).

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mirja Kokko, Vastaava opettaja
Opetus
10.3.2014 – 15.5.2014
Luento-opetus
Ma 10.3.2014 - 12.5.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo A32, paitsi 12.5. Päätalo C8
To 13.3.2014 - 15.5.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo A4
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi