x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat yksikön yhteystietosivulla.

Alla on julkaistu kertomus- ja tekstiteorian maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta tutkintorakennetta. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa

Suurimman osan opintojaksoista (paitsi seminaarit) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Tenttien vastaanottajat ja opintojaksojen vastuuhenkilöt:

KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot: Pekka Tammi
KTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia: Maria Mäkelä
KTTS2A2 Elämä ja kertomus: Maria Mäkelä
KTTS2A3 Kirjallisuusfilosofia, kieli ja tulkinta: Teemu Ikonen
KTTS2A4 Intermediaalisuus: Teemu Ikonen
KTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus: Teemu Ikonen
KTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja: Hanna Meretoja

KTTS3–S7: Pekka Tammi

Syventävien opintojen kokonaismerkinnät: Pekka Tammi

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Syventävät opinnot

KIRKTTS3 Seminaari 5 op
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op
KIRA3A Makaaberin traditiot 5 op
KIRA4C Runous ja filosofia 5 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Syventävät opinnot

KIRKTTS3 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3A Makaaberin traditiot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4C Runous ja filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Syventävät opinnot

KIRKTTS3 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Syventävät opinnot

KIRKTTS3 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRKTTS4 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KTTS2A5 Kulttuurinen muisti ja tarinankerronnan etiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C Vanhan mantereen kaikuja amerikkalaisessa kirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3D 1800-luvun lajeja ja virtauksia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4D Kirjallisuudentutkija kohtaa muun median 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta