x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1.

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat yksikön yhteystietosivulla.

Alla olevassa opetusohjelmassa on kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot ovat kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat (Suomen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat) valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukosta.

Kurssien korvaavuudet
Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Yleiset valmiudet
Yleiset valmiudet -otsikon alle on koottu tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja (ks. tutkintorakenne opinto-oppaasta). Kieli- ja viestintäopinnoista ei tähän ole listattu kohdan Valinnainen opintojakso mukaisia kielikursseja, sillä niitä on niin paljon. Katso Kielikeskuksen koko tarjonta Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa
Suurimman osan opintojaksoista (paitsi proseminaarin) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.
Poikkeukset:

  • KIRP5: Luennot-osasuoritusta ei voi suorittaa kirjatentillä, vaan kaikkien on osallistuttava opetukseen. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava myös Harjoitukset-osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)
  • KIRA2: Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava Menetelmät ja käsitteet -osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen myös kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)


Tenttien vastaanottajat ja vastuuopettajat:

KIRP0 Johdatus kirjallisuustieteen opiskeluun: Mirja Kokko
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: Pekka Tammi
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: Saija Isomaa (syksy), Tarja-Liisa Hypén (kevät)
KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan: Maria Laakso (syksy), Tarja-Liisa Hypén (kevät)
KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan: Teemu Ikonen
KIRP5 Tekstianalyysi: Maria Mäkelä (harjoitukset korvaavan kirjallisen tentin ottaa vastaan Mirja Kokko)

KIRA1 Kirjallisuuden teoria: Maria Laakso (syksy), Saija Isomaa (kevät)
KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät: Teemu Ikonen
KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: Teemu Ikonen
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: Hanna Meretoja
KIRA3C Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: Maria Mäkelä (saksankielinen kirjallisuus / ranskalainen kirjallisuus / lasten ja nuorten kirjallisuus), Pekka Tammi (brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus / pohjoisamerikkalainen kirjallisuus / venäläinen kirjallisuus), Teemu Ikonen (modernismista postmodermismiin / tieteiskirjallisuus ja fantasia / dekkari, kauhu, romanssi / sarjakuva ja graafinen romaani)
KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: Mari Hatavara
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun: Saija Isomaa
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: Saija Isomaa
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: Saija Isomaa
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: Maria Mäkelä
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: Hanna Meretoja
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: Teemu Ikonen
KIRA5 Tutkielmaopinnot: Saija Isomaa, Maria Laakso, Maria Mäkelä, Teemu Ikonen

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja kokonaismerkintöjen antajat:
Perusopinnot: Maria Mäkelä sekä Maria Laakso (syksy)/Tarja-Liisa Hypén (kevät)
Aineopinnot: Saija Isomaa ja Teemu Ikonen
Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen.

Syventävien opintojen vastuuhenkilöt ja kokonaismerkintöjen antajat löytyvät kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmasta.

Avoimen yliopiston opetus:
Suositeltavaa on, että tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat jaksot Tampereen yliopiston tutkinto-opetuksessa. Kurssilistassa on kuitenkin myös avoimen yliopiston (AYO) kursseja. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua niille maksutta. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta. Ryhmissä ei välttämättä ole tilaa kaikille halukkaille.

 

Ennen periodin I alkua annettava opetus

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Perusopinnot

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

KIRA3A Makaaberin traditiot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4C Runous ja filosofia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSUHUK Tieteellinen kirjoittaminen / LTL & CMT 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENYHT Introduction to Academic English / RPL (näyttökoe) 4 op (Opetuskieli: englanti)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Perusopinnot

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan (AYO) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP5 Tekstianalyysi - Luennot (AYO) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

KIRA3C Vanhan mantereen kaikuja amerikkalaisessa kirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3D 1800-luvun lajeja ja virtauksia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4D Kirjallisuudentutkija kohtaa muun median 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KTTS2A5 Kulttuurinen muisti ja tarinankerronnan etiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

KKENHUK Introduction to Academic English / LTL 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSUHUK Tieteellinen kirjoittaminen / LTL & CMT 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta