x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1.

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat yksikön yhteystietosivulla.

Alla olevassa opetusohjelmassa on kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot ovat kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat (Suomen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat) valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukosta.

Kurssien korvaavuudet
Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Yleiset valmiudet
Yleiset valmiudet -otsikon alle on koottu tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja (ks. tutkintorakenne opinto-oppaasta). Kieli- ja viestintäopinnoista ei tähän ole listattu kohdan Valinnainen opintojakso mukaisia kielikursseja, sillä niitä on niin paljon. Katso Kielikeskuksen koko tarjonta Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa
Suurimman osan opintojaksoista (paitsi proseminaarin) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.
Poikkeukset:

  • KIRP5: Luennot-osasuoritusta ei voi suorittaa kirjatentillä, vaan kaikkien on osallistuttava opetukseen. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava myös Harjoitukset-osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)
  • KIRA2: Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava Menetelmät ja käsitteet -osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen myös kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)


Tenttien vastaanottajat ja vastuuopettajat:

KIRP0 Johdatus kirjallisuustieteen opiskeluun: Mirja Kokko
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: Pekka Tammi
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: Saija Isomaa (syksy), Tarja-Liisa Hypén (kevät)
KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan: Maria Laakso (syksy), Tarja-Liisa Hypén (kevät)
KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan: Teemu Ikonen
KIRP5 Tekstianalyysi: Maria Mäkelä (harjoitukset korvaavan kirjallisen tentin ottaa vastaan Mirja Kokko)

KIRA1 Kirjallisuuden teoria: Maria Laakso (syksy), Saija Isomaa (kevät)
KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät: Teemu Ikonen
KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: Teemu Ikonen
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: Hanna Meretoja
KIRA3C Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: Maria Mäkelä (saksankielinen kirjallisuus / ranskalainen kirjallisuus / lasten ja nuorten kirjallisuus), Pekka Tammi (brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus / pohjoisamerikkalainen kirjallisuus / venäläinen kirjallisuus), Teemu Ikonen (modernismista postmodermismiin / tieteiskirjallisuus ja fantasia / dekkari, kauhu, romanssi / sarjakuva ja graafinen romaani)
KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: Mari Hatavara
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun: Saija Isomaa
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: Saija Isomaa
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: Saija Isomaa
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: Maria Mäkelä
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: Hanna Meretoja
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: Teemu Ikonen
KIRA5 Tutkielmaopinnot: Saija Isomaa, Maria Laakso, Maria Mäkelä, Teemu Ikonen

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja kokonaismerkintöjen antajat:
Perusopinnot: Maria Mäkelä sekä Maria Laakso (syksy)/Tarja-Liisa Hypén (kevät)
Aineopinnot: Saija Isomaa ja Teemu Ikonen
Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen.

Syventävien opintojen vastuuhenkilöt ja kokonaismerkintöjen antajat löytyvät kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmasta.

Avoimen yliopiston opetus:
Suositeltavaa on, että tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat jaksot Tampereen yliopiston tutkinto-opetuksessa. Kurssilistassa on kuitenkin myös avoimen yliopiston (AYO) kursseja. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua niille maksutta. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta. Ryhmissä ei välttämättä ole tilaa kaikille halukkaille.

 

Ennen periodin I alkua annettava opetus

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
19.8.2013 –
Luento-opetus
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi alkaa maanantaina 19.8.2013, ilmoittautumisohjeet lähtetetään uusille opiskelijoille.


Periodi (2.9.2013 - 18.10.2013)
Muut opinnot [I Periodi]

KIRJALLISUUSTIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN avajaiset ja informaatiotilaisuus opiskelijoille pidetään keskiviikkona 4.9. klo 14.15–15.45. Paikkana PINNI A 1081. Tilaisuus on erityisen tärkeä tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille. Ohjelma jatkuu klo 16–18 uusien opiskelijoiden kanssa vapaamuotoisessa tervetulotilaisuudessa (Pinni B4075).

Opetus
4.9.2013 – 4.9.2013
Luento-opetus
Ke 4.9.2013 klo 14-16, Pinni A1081
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Lastenkirjainstituutti (LKI) järjestää 2013 lasten- ja nuortenkirjojen kuvitustaiteeseen keskittyvän Studia Generalia -luentosarjan Miten kuvitukseni ovat syntyneet. Lasten- ja nuortenkirjoissa kansi, kuvitus ja kuvakerronta ovat ensiarvoisen tärkeitä lukuinnostuksen ja herättäjiä ja taidekasvatuksen välineitä. Luentosarjalla halutaan nostaa esiin kuvitusten tärkeys ja kuvittajien asema, paitsi lastenkirjallisuudessa, myös lastenkulttuurissa ja kulttuurissa yleensä.

Luentosarjalla kuullaan 10:tä kotimaista kuvittajaa: Katri Kirkkopelto, Mauri Kunnas, Mika Launis, Jukka Lemmetty, Kristiina Louhi, Marika Maijala, Markus Majaluoma, Christel Rönns, Virpi Talvitie ja Anne Vasko. He edustavat erilaisia tyylejä, tekniikoita ja lähestymistapoja. Kurssin aikana opiskelija saa monipuolisen kuvan kuvittajan työstä ja sen tuloksista, aina sähkökirjoja myöten.

Luentosarjasta saa 2 op:n suorituksen kirjallisuustieteen opintopassiin (luennoille osallistuminen ja luentopäiväkirja). Suoritusohjeet tarkennetaan myöhemmin.

Mirja Kokko, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2013 – 3.10.2013
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]

Pakollinen kaikille uusille kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Valinnaisina opintoina kirjallisuustiedettä opiskelevat eivät suorita tätä kurssia.

Mirja Kokko, Vastaava opettaja
Opetus
10.9.2013 – 22.10.2013
Luento-opetus
Ke 4.9.2013 klo 14-16, Kirjallisuustieteen avajaiset ja informaatiotilaisuus
Ke 4.9.2013 klo 16-18, Uusien opiskelijoiden tilaisuus
Ti 10.9.2013 - 8.10.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3118
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssiin kuuluvat luennot, luentotentti, sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan sähköisenä tenttinä. Ohjeet oheiskirjallisuuden sähköiseen tenttimiseen (pdf). Huom: sähkötentin aukioloaikaa on jatkettu tammikuun loppuun.

Oheiskirjallisuuden voi suorittaa myös avoimen yliopiston opetukseen kuuluvissa harjoitusryhmissä, joissa on paikkoja myös tutkinto-opiskelijoille. Etusijalla ovat kuitenkin avoimen yliopiston opiskelijat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua. Oheiskirjallisuuden suorittamisesta sähköisellä tentillä ohjeistetaan luennoilla.

Oheiskirjallisuuden korvaaviin harjoitusryhmiin (joitakin paikkoja tutkinto-opiskelijoille) on ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Tammi, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2013 – 5.12.2013
Luento-opetus
To 5.9.2013 - 5.12.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo D11
Kirjatentti
Sähköinen tentti oheiskirjallisuudesta
Harjoitukset
Ryhmä 1 (avoimen yliopiston opetusta, korvaa sähköisen tentin oheiskirjallisuudesta)
Ke 9.10.2013 - 30.10.2013 viikoittain klo 17-20, Päätalo ls. A05, Huom! Ei opetusta viikolla 42.
Ryhmä 2 (avoimen yliopiston opetusta, korvaa sähköisen tentin oheiskirjallisuudesta)
To 10.10.2013 - 31.10.2013 viikoittain klo 17-20, Päätalo ls. A05, Huom! Ei opetusta viikolla 42.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Uusintatentti 9.1.2014 kello 10-12, Päätalo A32.

Kurssiin kuuluvat luennot, luentotentti, sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan sähköisenä tenttinä. Ohjeet oheiskirjallisuuden sähköiseen tenttimiseen (pdf). Huom: sähkötentin aukioloaikaa on jatkettu tammikuun loppuun.

Saija Isomaa, Vastaava opettaja
Opetus
17.9.2013 – 3.12.2013
Luento-opetus
Ti 17.9.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Uusintatentti 8.1.2014 klo 14-16 salissa Pinni B1096.

Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2013 – 5.11.2013
Luento-opetus
Ti 3.9.2013 - 29.10.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo D11, 29.10.2013 Päätalo A1
Ti 5.11.2013 klo 12-14, Päätalo A1, tentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]
Mari Hatavara, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2013 – 15.10.2013
Luento-opetus
Ti 3.9.2013 - 15.10.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ei ennakkoilmoittautumista.

Mari Hatavara, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2013 – 18.10.2013
Luento-opetus
Pe 6.9.2013 - 18.10.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097, poikkeus: 27.9. paikkana Päätalo A4
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ei ennakkoilmoittautumista.

Kurssilla tutustutaan kuoleman kuvastoon ja kuoleman kulttuurihistorialliseen merkitykseen antiikin ja keskiajan kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja teatterissa. Lisäksi tarkastellaan antiikin ja keskiajan makaaberia perintöä uudella ajalla aina nykypäivään asti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Kallionsivu, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2013 – 9.12.2013
Luento-opetus
Ma 2.9.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 18-20, Pinni B3107, ei opetusta 16.9.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Salminen, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2013 – 29.11.2013
Luento-opetus
Pe 6.9.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla käydään läpi 1700-luvun klassikkoromaanien sovituksia etenkin 1900-luvun kirjallisuudessa ja elokuvassa. Samalla kootaan käsitteistö, jonka avulla opiskelija kykenee erottelemaan tapoja kierrättää tarinoita ja sovittaa niitä mediasta toiseen. Kurssin alkaessa opiskelijan edellytetään tuntevan seuraavat teokset: Defoe, Robinson Crusoe; Swift, Gulliverin retket; Sterne, Tristram Shandy; de Laclos, Vaarallisia suhteita; Austen, Ylpeys ja ennakkoluulo.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2013 – 10.10.2013
Luento-opetus
Ma 2.9.2013 - 7.10.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3118
To 5.9.2013 - 10.10.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3118
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Suositellaan yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijoille sekä niille, jotka suuntaavat kertomus- ja tekstiteorian maisteriopintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2013 – 12.12.2013
Seminaari
To 5.9.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Suositellaan tutkinto-ohjelman niille opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot sekä Suomen kirjallisuuden pääaineopiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Isomaa, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2013 – 11.12.2013
Seminaari
Ke 4.9.2013 - 11.12.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B5005
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]

Orientoivat opinnot:

  • Orientoivat opinnot, osa 1a: to 29.8. klo 12-14, Pinni B1096
  • Orientoivat opinnot, osa 1b: ke 4.9. klo 12-14, Päätalo D10a
  • Orientoivat opinnot, osa 2 (hyvinvointiorientoivat):  ti 10.9. 14.15-15.15 salissa Päätalo A1
  • Orientoivat opinnot, osa 3 (opintojen suunnittelu): ke 6.11. klo 12-14, Pinni B1100

Tiedonhankintataitojen opetus (2x2h), Humanika-kirjaston tiloissa:

  • Ryhmä 1: 29.10.2013 ja 28.1.2014, ti 10-12
  • Ryhmä 2: 5.11.2013 ja 4.2.2014, ti 10-12

Ilmoittaudu ryhmiin tästä linkistä!

HOPSin teosta ohjeistetaan erikseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tiedonhankintataitojen opetusryhmiin ilmoittautuminen NettiOpsussa, ks. aikataulu ja ilmoittautuminen:

Opetus
29.8.2013 – 4.2.2014
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivulla

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2013 – 25.11.2013
Luento-opetus
Ti 10.9.2013 klo 9-12, Päätalo ls D10ab
Ti 17.9.2013 - 26.11.2013 viikoittain klo 9-10, Pinni B1097, Ei taukoviikolla
Kontaktitunnit
Harjoitukset
Mikroluokkaharjoitukset ML 7, 8 ja 9, ks. kurssin sivulta
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Nancy Aalto, Teacher responsible
Mary McDonald-Rissanen, Teacher responsible
Teaching
2-Sep-2013 – 4-Dec-2013
Tutorials 52 hours
Group 1 / Aalto
Mon 2-Sep-2013 - 2-Dec-2013 weekly at 9-12, Pinni B4115
Group 2 / McDonald-Rissanen
Wed 4-Sep-2013 - 4-Dec-2013 weekly at 9-12, Päätalo A05
Group work 56 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Männikkö, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2013 – 5.12.2013
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1
Ma 2.9.2013 - 2.12.2013 viikoittain klo 10-14, Pinni B4125
Ryhmä 2
Ti 3.9.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 10-14, klo 10-12 Pinni B4123 / klo 12-14 Pinni B4125
Ryhmä 3
To 5.9.2013 - 5.12.2013 viikoittain klo 12-16, Pinni B4125
Itsenäinen työskentely 56 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Järvelin-Suomela, Vastaava opettaja
Opetus
4.10.2013 – 29.11.2013
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1
Pe 4.10.2013 klo 12-15, Päätalo A05
Pe 11.10.2013 - 29.11.2013 viikoittain klo 12-15, Päätalo D04
Itsenäinen työskentely 28 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Susanne Tuuri, Vastaava opettaja
Opetus
9.9.2013 – 9.12.2013
Pienryhmäopetus 39 tuntia
Ryhmä 1
Ma 9.9.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 14-16, Päätalo E301, monimuotokurssi
Itsenäinen työskentely 41 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2013 – 24.10.2013
Luento-opetus
To 5.9.2013 - 24.10.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1097, HUOM: 10.10. Paavo Koli -salissa, 24.10. Päätalo A1.
Pe 6.9.2013 - 11.10.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B 1096
Pe 1.11.2013 klo 14-16, PÄÄTALO D10b, Lopputentti
Pe 15.11.2013 klo 8-10, PÄÄTALO A2a, Uusintatentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2013 – 11.11.2013
Luento-opetus
Ma 2.9.2013 - 11.11.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1100
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kirjatenttimahdollisuus 10.10., 12.12., 13.2. ja 10.4.

Tenttikirjallisuus

Akavan Erityisalat: Käännösalan ammatissa. (Luettavissa sähköisesti osoitteessa http://www.kaj.fi/files/376/ammattina_KAANTAJA.pdf)


Hatim, B. & Munday, J. 2004. Translation. An advanced Resource Book. London: Routledge. (Luettavissa sähköisesti Tampereen yliopiston kirjastotietokannan Tamcatin kautta)


Konttinen, Kalle & Veivo, Outi. 2008. Kääntämisen arviointi työelämässä ja koulutuksessa. (MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu; luettavissa sähköisesti osoitteessa https://sktl-fi.directo.fi/@Bin/41023/Konttinen_Veivo.pdf)


Kääntäjä-lehden vuosikerta 2012 (numerot 1-5)


Massey, Gary & Ehrensberger-Dow, Maureen. 2011. Investigating Information Literacy: A Growing Priority in Translation Studies. Across Languages and Cultures 12 (2), s. 193–211. (Luettavissa e-lehtenä Nelli-portaalin kautta)


Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto: Tekijänoikeudet (Luettavissa sähköisesti osoitteessa https://sktl-fi.directo.fi/kaantaminen_ja_tulkkaus/tekijanoikeus/)

Periodi (21.10.2013 - 13.12.2013)
Perusopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Mirja Kokko, Vastaava opettaja
Opetus
4.11.2013 – 12.12.2013
Harjoitukset
Ryhmä 1 (Kokko)
Ke 6.11.2013 - 11.12.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K112
Ma 11.11.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni A2089
Ryhmä 2 (Kokko)
To 7.11.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 12-14, Linna K107
Poikkeukset:
5.12.2013 klo 12 –14 , Pinni B3111
Ti 12.11.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 12-14, Linna K107
Ryhmä 3 (Mäkelä)
To 7.11.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A3103
Poikkeukset:
5.12.2013 klo 12 –14 , Pinni B3111
Ti 12.11.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A3103
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on osallistuttava harjoituksiin.

Aineopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
21.10.2013 – 9.12.2013
Harjoitukset
Ma 21.10.2013 - 9.12.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Harjoitukset. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on osallistuttava harjoituksiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
24.10.2013 – 12.12.2013
Luento-opetus
To 24.10.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali, 31.10. tilana Pinni B1096
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot [II Periodi]

Tiedonhankintataitojen opetus kahdelle ryhmälle. Opetus on osa jakson LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS suoritusta (ks. muut opetusajat ed. linkistä).

  • Ryhmä 1: 29.10.2013 ja 28.1.2014, ti 10-12
  • Ryhmä 2: 5.11.2013 ja 4.2.2014, ti 10-12

Paikka: Humanika, mikroluokka 1.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ne toisen vuoden opiskelijat, joilta tiedonhankintataidot ovat jääneet suorittamatta ensimmäisenä vuonna, voivat myös ilmoittautua näihin ryhmiin. Ilmoittaudu myös, mikäli vain toinen kerta puuttuu (syksyn tai kevään kokoontuminen).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
29.10.2013 – 4.2.2014
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ti 29.10.2013 klo 10-12
Ti 28.1.2014 klo 10-12
Ryhmä 2
Ti 5.11.2013 klo 10-12
Ti 4.2.2014 klo 10-12
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi

Luentojen paikat:

TORSTAI (klo 12-14):
31.10. Pinni B1100
7.11. Päätalo D10b
14.11. Pinni B1096
21.11. Pinni B1100
28.11. Pinni B1096
5.12. Pinni B1096
12.12. Pinni B1096

PERJANTAI (huom. ajat):
25.10. klo 9.30-11.00 Päätalo A1
1.11. klo 9.30-11.00 Pinni B1100
8.11. klo 9.30-11.00 Pinni B1100
15.11. klo 9.30-11.00 Paavo Koli -sali, Pinni A
22.11. klo 9.30-11.00 Pinni B1096
29.11. klo 10-12 Pinni B1096
13.12. klo 10-12 Pinni B1096Jarno Raukko, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2013 – 13.12.2013
Luento-opetus
Pe 25.10.2013 - 15.11.2013 viikoittain klo 9.30-11
To 31.10.2013 - 12.12.2013 viikoittain klo 12-14
Pe 22.11.2013 - 13.12.2013 viikoittain klo 10-12
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Susan Gamache, Teacher responsible
Mirja Hämäläinen, Teacher responsible
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

Degree students who have achieved the learning outcomes of the course can demonstrate their academic English skills in the RPL process. See more information here.

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ilmoittautumista.

Tuula-Riitta Välikoski, Vastaava opettaja
tuula-riitta.valikoski[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2013 – 4.12.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 22.10.2013 - 3.12.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni ls. B1100
Ke 23.10.2013 - 4.12.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls B1100
Poikkeukset:
, Opetusta ei viikoilla 47 & 48.
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

 

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (myös harjoituksiin 14.10. mennessä).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Gerlander, Vastaava opettaja
maija.gerlander[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2013 – 25.2.2014
Luento-opetus 10 tuntia
Ti 22.10.2013 - 26.11.2013 viikoittain klo 12-14, päät D04
Harjoitukset 18 tuntia
Ryhmä 1 (oman tutkinto-ohjelman opiskelijoille)
Ti 14.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 9-12, päät D04
Ryhmä 2 (suomen kielen ja kirj.tieteen opiskelijoille)
Ti 14.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 13-16, päät D04
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2014 - 7.3.2014)
Perusopinnot [III Periodi]

Luennot ja oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan joko harjoitusryhmissä tai tenttimällä. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Oheiskirjallisuuden suorittamisesta tenttimällä saa ohjeet luennolla.

Huom. luennot ovat avoimia myös avoimen yliopiston opiskelijoille, mutta harjoitusryhmät ovat vain tutkinto-opiskelijoille (sekä kirjallisuustieteen että muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille). Ks. harjoitusryhmän ajat avoimen opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja-Liisa Hypén, Vastaava opettaja
Mirja Kokko, Opettaja
Opetus
13.1.2014 – 27.2.2014
Luento-opetus
Ma 13.1.2014 - 10.2.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
To 16.1.2014 - 27.2.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Harjoitukset
Ryhmä 1 (vain tutkinto-opiskelijat, ei avoimen opiskelijoille)
Ma 13.1.2014 - 24.2.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni A3098
Ryhmä 2 (vain tutkinto-opiskelijat, ei avoimen opiskelijoille)
To 16.1.2014 - 27.2.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A3098, paitsi 27.2. Linna K107
Kirjatentti
Harjoitukset korvaava tentti. Suorittamisesta ohjeistetaan luennolla.
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Avoimen yliopiston opetusta. Tutkinto-opiskelijat voivat osallistua luennoille. Luentojen oheiskirjallisuus suoritetaan harjoitusryhmissä tai tenttimällä tutkinto-ohjelman järjestämällä KIRP4-kurssilla. Huom: koko jakso (luennot ja oheiskirjallisuus) on suoritettava samalla kertaa, pelkkien luentojen suorittaminen ei ole mahdollista. Suoritus tulee rekisteriin kokonaisuutena, kun sekä luennot että oheiskirjallisuus on suoritettu.

Luentojen ajat ovat avoimen opetusohjelmassa.
Oheiskirjallisuuden suorittamisen tavat ja ohjeet tutkinto-ohjelman opetusohjelmassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Rantonen, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2014 – 25.2.2014
Luento-opetus
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Avoimen ylipiston opetusta. Mukaan mahtuu n. 20 tutkinto-opiskelijaa. Ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Katso opetusajat ja -paikat avoimen opetusohjelmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Laakso, Vastaava opettaja
Opetus
24.2.2014 – 17.3.2014
Luento-opetus
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Luentokurssi 24 h + harjoitustehtäviä + tentti.

Luennoilla tarkastellaan amerikkalaisen kirjallisuuden keskeisiä kirjailijoita, teoksia, kehityskulkuja ja tyylikausia – vertailevan kirjallisuudentutkimuksen hengessä ja vanhan mantereen kaikuja kuulostellen. Kurssin tarkoitus on tarjota täydentäviä ja tuoreita näkökulmia amerikkalaisen kirjallisuuden historiaan. Opiskelijat lukevat viikoittain jaettavaa kirjallisuutta ja tekevät määrätyt harjoitustyöt. Tentissä opiskelijat soveltavat oppimaansa kaunokirjallisten tekstien intertekstuaaliseen, kulttuuriseen tai kontekstuaaliseen analyysiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Samuli Björninen, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2014 – 16.4.2014
Luento-opetus
Ke 15.1.2014 - 26.2.2014 viikoittain klo 14-16, Atalpa 140, poikkeus: 5.2. Päätalo A3
Ke 12.3.2014 - 16.4.2014 viikoittain klo 14-16, Atalpa 140, poikkeus: 26.3. ja 2.4. Päätalo A4
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tutustutaan 1800-luvun kotimaisen kirjallisuuden lajeihin ja virtauksiin ajan kirjallisuuskeskustelun, lajikuvausten ja kaunokirjallisten teosten kautta. Näkökulma on historiallinen ja vertaileva: kirjalliset koodit jäljitetään eurooppalaisiin syntymaihinsa ja kurssilla tarkastellaan niiden kulkeutumista Suomeen. Samalla pohditaan adaptaation prosessia: mitä kirjallisille repertoaareille tapahtuu niiden siirtyessä kulttuuristen rajojen yli uudenlaisiin ympäristöihin? Mikä on kansallisen ja kansainvälisen suhde? Kurssilla luetaan kaunokirjallisuuden lisäksi muita 1800-lukulaisia tekstejä ja tehdään erityyppisiä harjoitustehtäviä. Suoritustapana luentokuulustelu tai aihepiiriä itsenäisesti tarkasteleva essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Isomaa, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2014 – 15.4.2014
Luento-opetus
Ti 14.1.2014 - 15.4.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi on luento- ja harjoitusmuotoista opetusta yhdistävä kokonaisuus, jossa käsitellään rinnakkain kaunokirjallisuuden klassikkotekstejä ja niistä tehtyjä kuuluisia, hienoja, kyseenalaisia ja keskenään ristiriitaisia analyyseja ja tulkintoja. Kurssi on siis yhdistelmä klassikkokirjallisuutta ja tekstianalyysin ja kirjallisuuden tulkinnan historiaa. Sillä voi korvata joko opintojakson KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus 5 op tai KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi 5 op.

Luennot ja harjoitukset 24 t.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2014 – 27.2.2014
Luento-opetus
Ti 7.1.2014 - 25.2.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3117
To 9.1.2014 - 27.2.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B3111
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssin kolme keskeistä aihealuetta ovat elokuva (Rantanen), digitaaliset pelit (Roine) ja sarjakuva (Romu). Kurssi yhdistää toisiinsa luento- ja harjoituskurssin työskentelymuotoja (luennot 14 h + kurssitöiden käsittely työpajamuodossa 10 h).

Kolmea keskeistä aihealuetta käsitellään kurssilla muun muassa seuraavien kysymysten kautta: Millaisia haasteita elokuvat, pelit ja sarjakuvat asettavat kaunokirjallisuuden (ja vieläpä usein tietynlaisen kirjallisuuden) pohjalta syntyneelle kertomuksen tutkimukselle? Entä mitä annettavaa kirjallisuudentutkimuksella puolestaan on muulle medialle? Minkälaisia kohtaamisia näiden välille voi syntyä?

Kurssin käytyään opiskelija osaa hyödyntää kirjallisuustieteellisiä käsitteitä ja työkaluja muun median tutkimuksessa ja osaa myös kyseenalaistaa niiden mielekkyyden tarvittaessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Riikka Roine, Opettaja
Tytti Rantanen, Opettaja
Leena Romu, Opettaja
Opetus
9.1.2014 – 10.4.2014
Luento-opetus
To 9.1.2014 - 10.4.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo C5, poikkeus: 3.4. Päätalo D13. Ei opetusta 27.2. ja 6.3.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tarkastellaan kaunokirjallisuuden keinoja käsitellä historian kokemista sekä niitä eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät menneisyyden traumaattisista tapahtumista kertomiseen. Miten eri ilmaisukeinot mahdollistavat erilaisia tapoja käsitellä traumaattisia kokemuksia ja osallistua kulttuurisen muistin rakentamiseen ja haastamiseen? Luennoilla perehdytään kertomusteoreettisiin keskusteluihin kokemuksen historiallisuudesta ja traumateoreettiseen keskusteluun vaikeiden historiallisten kokemusten kerronnallistamisesta sekä näihin keskusteluihin kytkeytyvästä eettisestä problematiikasta. Huomion kohteena on muun muassa tarinankerronnan kyky tuottaa kokemuksellista ymmärrystä historiasta ja avata uusia kokemisen, ajattelun ja kuvittelun mahdollisuuksia sekä kertomisen käytäntöjen kytkökset erilaisiin vallankäytön muotoihin.

Kurssilla käsitellään holokaustitutkimusta, kulttuurisen muistin tutkimusta ja traumateoriaa kertomuksen tutkimuksen näkökulmasta. Kaunokirjallisuudesta erityisen huomion kohteena ovat seuraavat romaanit: Günter Grassin Sipulia kuoriessa, Jonathan Littellin Hyväntahtoiset ja Julia Franckin Keskipäivän haltija. Luento- ja seminaarimuotoinen opetus yhdistyvät siten, että kurssi sisältää myös opiskelijoiden alustuksia ja oheiskirjallisuuden käsittelyä yhdessä keskustellen. Kurssi suoritetaan esseellä ja luentokuulustelulla/oppimispäiväkirjalla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Meretoja, Vastaava opettaja
Opetus
6.2.2014 – 15.5.2014
Luento-opetus
To 6.2.2014 - 15.5.2014 viikoittain klo 12-14, Päätalo D13, poikkeukset: 3.4. Päätalo A2b, 10.4. Päätalo C8
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Suositellaan tutkinto-ohjelman niille opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot sekä Suomen kirjallisuuden pääaineopiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja-Liisa Hypén, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2014 – 5.5.2014
Seminaari
Ma 13.1.2014 - 5.5.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Suositellaan yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijoille sekä niille, jotka suuntaavat kertomus- ja tekstiteorian maisteriopintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2014 – 12.5.2014
Seminaari
Ma 13.1.2014 - 12.5.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A2088, ei opetusta 3.-17.3.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Mary McDonald-Rissanen, Teacher responsible
Kathryn Mäkelä, Teacher responsible
Teaching
8-Jan-2014 – 14-May-2014
Tutorials 52 hours
Group 1 McDonald-Rissanen
Wed 8-Jan-2014 - 30-Apr-2014 weekly at 9-12, Päätalo A05
Group 2 Mäkelä
Wed 8-Jan-2014 - 14-May-2014 weekly at 12-15, Päätalo E221
Independent work 56 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Männikkö, Vastaava opettaja
Tero Tuohimaa, Vastaava opettaja
Tarja Valkama, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2014 – 9.4.2014
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1 Männikkö
Ti 7.1.2014 - 1.4.2014 viikoittain klo 10-14, Pinni A3103
Ryhmä 2 Männikkö
To 9.1.2014 - 3.4.2014 viikoittain klo 12-16, Pinni B4116
Ryhmä 3 Valkama
Pe 10.1.2014 - 4.4.2014 viikoittain klo 8-12, Pinni B4116
Ryhmä 4 Tuohimaa
Ke 15.1.2014 - 9.4.2014 viikoittain klo 12-16, Pinni A2088
Itsenäinen työskentely 56 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Susanne Tuuri, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2014 – 14.4.2014
Pienryhmäopetus 39 tuntia
Ryhmä 1
Ma 13.1.2014 - 14.4.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo E221
Itsenäinen työskentely 41 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2014 – 28.2.2014
Luento-opetus
To 9.1.2014 - 27.2.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni A, Paavo Koli -sali
Pe 10.1.2014 - 28.2.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097, paitsi 14.-21.2. Paavo Koli -sali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (10.3.2014 - 16.5.2014)
Perusopinnot [IV Periodi]

Luennot ja oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan joko harjoituksissa tai sähköisessä tentissä. Harjoituksiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Luennoille ei tarvitse ilmoittautua. Oheiskirjallisuuden suorittaminen sähköisellä tentillä: ohjeet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Mirja Kokko, Opettaja
Opetus
10.3.2014 – 12.5.2014
Luento-opetus
Ma 10.3.2014 - 12.5.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
To 13.3.2014 - 8.5.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ti 18.3.2014 - 6.5.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni A2088, ei opetusta 22.4.
Ryhmä 2
Pe 21.3.2014 - 9.5.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni A2088, ei opetusta 18.4.
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Moodle-harjoitukset, avoimen yliopiston opetusta. Mukaan mahtuu tutkinto-opiskelijoita vain siinä tapauksessa, että avoimen opiskelijoilta jää tilaa. Ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Katso opetusajat ja -paikat avoimen opetusohjelmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Laakso, Vastaava opettaja
Opetus
24.3.2014 – 28.4.2014
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]

Suoritustapa:

- Osallistuminen opetukseen
- Opetuskokonaisuuden suunnittelu
- Perehtyminen oheiskirjallisuuteen. Oheiskirjallisuutta hyödynnetään myös opetuskokonaisuuden suunnittelussa.

Opetuksessa yhdistyvät luento- ja harjoituskurssin työskentelymuodot (luennot + ryhmätyönä suunniteltujen opetuskokonaisuuksien esittely).

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mirja Kokko, Vastaava opettaja
Opetus
10.3.2014 – 15.5.2014
Luento-opetus
Ma 10.3.2014 - 12.5.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo A32, paitsi 12.5. Päätalo C8
To 13.3.2014 - 15.5.2014 viikoittain klo 10-12, Päätalo A4
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot [IV Periodi]


Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Antti Sand, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2014 – 16.4.2014
Luento-opetus
Ke 12.3.2014 klo 12-16, Pinni B1100
Ke 19.3.2014 - 9.4.2014 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Harjoitukset
ohjaus luokassa
To 20.3.2014 - 10.4.2014 viikoittain klo 14-16, Päätalo ls A31
Ma 24.3.2014 - 14.4.2014 viikoittain klo 14-16, Pinni ls B3109
mikroluokkaharjoitukset ML 8 ja ML 9
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Järvelin-Suomela, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2014 – 14.5.2014
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1
Ke 12.3.2014 - 14.5.2014 viikoittain klo 12-15, Päätalo A07
Itsenäinen työskentely 28 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2014 – 9.5.2014
Luento-opetus
To 13.3.2014 - 8.5.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097
Pe 14.3.2014 - 9.5.2014 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
To 15.5.2014 klo 10-12, PINNI B1097, LOPPUTENTTI
Pe 23.5.2014 klo 10-12, PINNI B3109, UUSINTATENTTI
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi