x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kauppatieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan opintosuunta

Markkinoinnin opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATLAS12 Management Accounting and Human Behaviour 10 op (Opetuskieli: englanti)

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS21 Mikrotalousteoria II 10 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVRS52 Financial Institutions’ Risk Management and Regulation 5 op (Opetuskieli: englanti)

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS13 Markkinoinnin teoria 5 op
KATMAS99 Markkinoinnin pro gradu -seminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

KATLAS12 Johdon laskentatoimi ja inhimillinen käyttäytyminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (laskentatoimi) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATLAS12 Management Accounting and Human Behaviour 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS16 Accounting Information Systems 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS11 Johtajuuden nykysuuntia 5 op
KATJOS32 Organisaatioiden kehittäminen ja konsultointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS21 Strateginen johtaminen 5 op
KATJOS99 Yrityksen johtamisen pro gradu -seminaari ja -tutkielma, syksy   Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS41 Yrityksen johtamisen syventävä kirjallisuus, syksy 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS42 Service logic as a foundation for service management 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS21 Mikrotalousteoria II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (taloustiede) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATTAS33 Cost-Benefit Analysis in Health Care 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS51 Työeläkejärjestelmät 5 op
KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS99 Markkinoinnin pro gradu -seminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATLAS12 Management Accounting and Human Behaviour 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS18 Strategic Management Accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATRAS13 Investment Process 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAS22 Critical Perspectives on Accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS22 Business Competence 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS23 Työoikeuden syventävä opintojakso 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan opintosuunta

KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVRS42 Investment Management for Insurance Companies 5 op (Opetuskieli: englanti)

Markkinoinnin opintosuunta

KATMAS99 Markkinoinnin pro gradu -seminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 5 op
KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (laskentatoimi) (kevät) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yrityksen johtamisen opintosuunta

KATJOS99 Yrityksen johtamisen pro gradu -seminaari ja -tutkielma, kevät   Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS41 Yrityksen johtamisen syventävä kirjallisuus, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta

KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op

Taloustieteen opintosuunta

KATTAS12 Ekonometria II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS22 Makrotalousteoria II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS35 Talouspolitiikan teemoja 5 op
KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op
KATTAS38 Julkistalouden erityiskysymyksiä - luentokurssi sopimuksen mukaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS38 Julkistalouden erityiskysymyksiä - luentokurssi sopimuksen mukaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS39 Minotaurosseminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (taloustiede) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS23 Työoikeuden syventävä opintojakso 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS26 Liiketoiminnan soveltava oikeustaloustiede II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta