x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Yleiset valmiudet

JKKYORP1 Orientoivat opinnot 1 op

Laskennalliset valmiudet

Oikeudelliset metodiopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Yleiset valmiudet

JKKYORP1 Orientoivat opinnot 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tieteentekemisen valmiudet

Laskennalliset valmiudet

Oikeudelliset metodiopinnot

KATYVA52 Yritysjuridiikan oikeustapausanalyysi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAP11 Business Ethics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
KATYVA52 Yritysjuridiikan oikeustapausanalyysi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVA99 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (yritysjuridiikka ja vero-oikeus) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAA23 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAA99 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (laskentatoimi) (syksy) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRA23 Vahinkoriskit 5 op
KATVRA30 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (vakuutustiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA12 Mikrotalousteoria I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA31 Julkistalous I 5 op
KATTAA32 Työn taloustiede I 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous 5 op
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
KATJOA99 Yrityksen johtamisen kandidaattiseminaari, syksy   Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAA22 Liikekirjanpidon perusteet (AYO, monimuoto-opetus, Tampere) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAA90 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (vastuullinen liiketoiminta) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

JKKYTMA11 Economics and Politics of European Integration 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATRAA13 International Finance, Money & Banking 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Laskennalliset valmiudet

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATTAA34 Development Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA12 Corporate responsibility and accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATYVA38 International Business Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Tieteentekemisen valmiudet

Laskennalliset valmiudet

KATTAA01 Taloustieteen matematiikka I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

KATMAA99 Markkinoinnin kandidaattiseminaari, kevät 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOA99 Yrityksen johtamisen kandidaattiseminaari, kevät   Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVA33 Kilpailuoikeus 5 op
KATYVA43 Kansainvälinen verotus 5 op
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRA14 Liikeriskit 5 op
KATVRA30 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (vakuutustiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
KATTAA01 Taloustieteen matematiikka I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA13 Makrotalousteoria I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA36 Ympäristötalous 5 op
KATTAA37 Rahatalous 5 op
KATTAA90 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (taloustiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVA35 Rahoitusoikeus 5 op
KATVAA90 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (vastuullinen liiketoiminta) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAA99 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (laskentatoimi) (kevät) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATMAA12 Marketing Communications 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATTAA34 Development Economics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA39 EU Public Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATYVA38 International Business Law 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta