x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Hallintotieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS14 Kehittävä asiantuntijatyö organisaatioissa 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALHAS99 Pro gradu -tutkielma - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso (seminaariosio) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALKAS11 Local governance 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Hallintotieteen opintosuunta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso (seminaariosio) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

HALKAS14 Europe in transition 5 op (Opetuskieli: englanti)

Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op
HALYAS14 Vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi 1: prosessikirjoittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Hallintotieteen opintosuunta

HALHAS99 Pro gradu -tutkielma - Seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisoikeuden opintosuunta

HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso (seminaariosio) 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS15 Julkinen eurooppaoikeus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

HALKAS12 Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALKAS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta