x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kauppatieteet valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAP11 Business Ethics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

KATVRA23 Vahinkoriskit 5 op
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAA23 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5 op
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
KATTAA12 Mikrotalousteoria I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA31 Julkistalous I 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous 5 op
KATTAA32 Työn taloustiede I 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATRAA13 International Finance, Money & Banking 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Aineopinnot

KATMAA15 Markkinoinnin johtaminen 5 op
KATVRA12 Riskienhallinta 5 op
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATRAA12 Rahoituksen jatkokurssi 5 op
KATYVA21 Sopimusoikeus 5 op
KATYVA24 Yritysverotus 5 op
KATTAA13 Makrotalousteoria I 10 op
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA38 Paikallinen julkistalous 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATVAA12 Corporate responsibility and accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATYVA38 International Business Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATTAA34 Development Economics 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Aineopinnot

KATVRA14 Liikeriskit 5 op
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
KATYVA33 Kilpailuoikeus 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus 5 op
KATYVA43 Kansainvälinen verotus 5 op
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA13 Makrotalousteoria I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA37 Rahatalous 5 op
KATTAA36 Ympäristötalous 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATMAA12 Marketing Communications 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATYVA38 International Business Law 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA34 Development Economics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAA39 EU Public Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)