x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Politiikan tutkimus valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Perusopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLKVA21/RES3 Problems of Wider European Integration 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLKVA21/RES3 Problems of Wider European Integration 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
POLKVA31 India in Changing International Order 2–5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA21/S22 The Politics of Euroscepticism 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA31 American National Government and Politics 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA32/S27 Scandinavian Politics Today I: Scandinavia: A Case of Paradise Lost? 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

POLVOA41/S10 Lukupiiri demokratiasta 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA21/S22 The Politics of Euroscepticism 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOS21 American Legislatures 10 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Perusopinnot

Aineopinnot

POLKVA42/S33 Rauhanvälitystoiminta 2–5 op
POLKVA44 Ihmisoikeudet kansainvälisissä suhteissa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLKVA21/22/RES East Central Europe and Russia 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA43 UN, Peace and Security 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

Yhteisissä teemamoduuleissa erikseen järjestettävät kurssit

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLASA14 Sino-Indian Issues, Asian Security 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Aineopinnot

POLVOA32/S23 Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteen muuttuminen 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA42/S23 Terrorismi kontekstissaan 5–6 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLKVA43 UN, Peace and Security 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
POLVOA31/S27 Scandinavian Politics Today III: W(h)ither the 'Nordic Model' 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA41/A42 Political Leadership in Western Democracies: Past and Present 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

POLVOA32/S23 Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteen muuttuminen 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLVOA31/S27 Scandinavian Politics Today III: W(h)ither the 'Nordic Model' 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteisissä teemamoduuleissa erikseen järjestettävät kurssit

JKKYOA11 Oikeus ja politiikka 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

POLASA14 Sino-Indian Issues, Asian Security 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta