x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot, FM (engl)

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Katso opintosuuntien vaatimukset 2012-2015 tai 2013-2015 opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti vuorovaikutteisen teknologian ja käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelmassa opiskelevat valitsevat opintojaksoja tästä opetusohjelmasta.HUOM. Vanhassa järjestelmässä opiskelevien tulee edelleen hakea JOO-oikeus TTY:n kursseille,ks. http://www.uta.fi/sis/en/studies/studying/JOO/HTI.html, katso myös SIS info page for UTA students.

Tietojenkäsittelyopin syventävät opintojaksot löytyvät tietojenkäsittelyopin ja ohjelmistokehityksen maisteriopintojen opetusohjelmasta. 

Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa esim. vastaavuudet-sivulta.

Perus- ja aineopintojen opetus sekä maisteriopintosuuntien esittelytilaisuuksien ajat  löytyvät Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattitutkinnon opetusohjelmasta.

Itsenäiset suoritukset

Kirjatenttien suorittamisesta ilmoitetaan erikseen, lisätietoja löytyy kohdasta Tenttiminen.

Kokonaismerkinnät

Vuorovaikutteisen teknologian kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Syventävät opinnot

TIEVS62 Selected Topics in Human-Technology Interaction 1–5 op (Opetuskieli: englanti)

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Syventävät opinnot

TIEVS59 Information Visualization 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS56 Haptic User Interfaces 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

TIEVS80 Psychology of Pervasive Computing (TUT/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS67 User Experience: Design and Evaluation (TUT/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS82 Project Work on Pervasive Systems (TUT) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Book exams

TIEVS51 Book Exam in Interactive Technology 4–11 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS52 Research Methods in HTI 5 op (Opetuskieli: englanti)

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Fall 2013) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

KKSU1 Elementary Course 1 3 op (Opetuskieli: englanti)
YKYYKV1 Finnish Society and Culture 1–5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Syventävät opinnot

TIEVS79 Multimodal Interaction 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS56 Haptic User Interfaces 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology (Surakka) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology (Turunen) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

TIEVS80 Psychology of Pervasive Computing (TUT/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS67 User Experience: Design and Evaluation (TUT/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS82 Project Work on Pervasive Systems (TUT) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS69 Human-Centered Design Project (TTY/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Book exams

TIEVS51 Book Exam in Interactive Technology 4–11 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS52 Research Methods in HTI 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Fall 2013) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

KKENMP3 Scientific Writing - Module B - Thesis Writing / SIS (online) 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYYKV1 Finnish Society and Culture 1–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Syventävät opinnot

TIEVS60 Interaction Techniques 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS54 Emotions and Sociality in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS61 Pervasive Interaction in Smart Environments 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology (Surakka) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology (Turunen) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

TIEVS66 Human-Centered Product Development (TUT) 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS68 Cross-Cultural Design (TUT) 3 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS82 Project Work on Pervasive Systems (TUT) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS69 Human-Centered Design Project (TTY/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS50 Advanced Courses in TUT   (Opetuskieli: englanti)

Book exams

TIEVS51 Book Exam in Interactive Technology 4–11 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS52 Research Methods in HTI 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEVS81/TIEVA30 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Spring 2014) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

KKENMP3 Scientific Writing - Module A - Writing Clinic (3 op) / SIS 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENMP3 Scientific Writing - Module B - Thesis Writing / (online) 2 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Syventävät opinnot

TIEVS60 Interaction Techniques 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS53 Experimental Research in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS61 Pervasive Interaction in Smart Environments 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology (Surakka) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology (Turunen) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

TIEVS66 Human-Centered Product Development (TUT) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS50 Advanced Courses in TUT   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Book exams

TIEVS51 Book Exam in Interactive Technology 4–11 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS52 Research Methods in HTI 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEVS81/TIEVA30 Usability Evaluation Methods 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interfaces (starts on period IV) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Spring 2014) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

KKENMP3 Scientific Writing - Module B - Thesis Writing / (online) 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta