x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ohjelmistokehityksen maisteriopinnot, FM (engl)

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Katso ohjelmistokehityksen maisteriopintojen vaatimukset 2012-2015 tai 2013-2015 opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti ohjelmistokehityksen maisteriohjelmassa opiskelevat valitsevat opintojaksoja tästä opetusohjelmasta. Suomenkielinen syventävien opetus tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen opetusohjelmasta ja vuorovaikutteisen teknologian syventävät löytyvät ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopintojen kohdalta. 

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy kohdasta Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma.

Katso eri maisteriopintosuuntien esittelytilaisuuksien ajat kandidaatin tutkinnon opetusohjelmasta

Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa esim. vastaavuudet-sivulta.

Kirjatenttien suorittamisesta ilmoitetaan erikseen, lisätietoja löytyy kohdasta Tenttiminen.

Ohjelmistokehityksen kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Syventävät opinnot

TIETS17 Requirements Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Software Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti)

Vanhan ohjelmistokehityksen maisteriohjelman syventäviä

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA4 Projektityö 5–10 op
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti)

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

KKSU1 Elementary Course 1 3 op (Opetuskieli: englanti)
YKYYKV1 Finnish Society and Culture 1–5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Syventävät opinnot

TIETS20 Software Tools and Evaluation 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Practice 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Software Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vanhan ohjelmistokehityksen maisteriohjelman syventäviä

TIETS10 Tekoälyn ohjelmointimenetelmät 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Projektityö 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

KKENMP3 Scientific Writing - Module B - Thesis Writing / SIS (online) 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYYKV1 Finnish Society and Culture 1–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Syventävät opinnot

TIETS13 Advanced Functional Programming 10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Practice 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Software Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vanhan ohjelmistokehityksen maisteriohjelman syventäviä

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Projektityö 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

KKENMP3 Scientific Writing - Module A - Writing Clinic (3 op) / SIS 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENMP3 Scientific Writing - Module B - Thesis Writing / (online) 2 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Syventävät opinnot

TIETS14 Introduction to Formal Specification 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Theory 3 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS13 Advanced Functional Programming 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Software Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vanhan ohjelmistokehityksen maisteriohjelman syventäviä

TIETS08 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät ja valinnaiset muut opinnot, aineopintotasoiset

TIEA5 Tutkielmakurssi/Thesis Course (sis. kandidaattitutkielma), kevät 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

General Studies in Master's Degree Programmes given in English

KKENMP3 Scientific Writing - Module B - Thesis Writing / (online) 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta