x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Alla olevassa opetusohjelmassa on tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen

  • laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin,
  • organisaatioiden tietojärjestelmien  sekä
  • tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan opintojaksot.

Näiden opintosuuntien tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat

  • algoritmiikan,
  • tietojärjestelmien sekä
  • tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelman opiskelijat

valitsevat syventävät opintojaksot tästä sekä ohjelmistokehityksen maisteriopintojen opetusohjelmasta. Vuorovaikutteisen teknologian syventävät löytyvät ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopintojen kohdalta.

Katso eri maisteriopintosuuntien esittelytilaisuuksien ajat kandidaatin tutkinnon opetusohjelmasta

Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Tietojenkäsittelyopin kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op

Suoraan maisterivaiheeseen valittujen täydentäviä opintoja (määritelty opiskelijakohtaisesti)

TIEA4 Projektityö 5–10 op
TIETA6 Tietorakenteet 10 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Syventävät opinnot

TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Practice 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS35 Laadullinen tutkimus - menetelmät ja prosessi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS22 Managing E-Business 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS31 Tietämyksen muodostaminen 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS33 Advanced Course in Computer Science - Coursera (Fall 2013)   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS26 Käsitteellinen mallintaminen I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS10 Tekoälyn ohjelmointimenetelmät 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (tietokannat ja tiedonhaku) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS20 Software Tools and Evaluation 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Suoraan maisterivaiheeseen valittujen täydentäviä opintoja (määritelty opiskelijakohtaisesti)

TIEA4 Projektityö 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIP2 Tiedonhaku ja tietokäytännöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA41 Tiedonhaun menetelmät ja kieliteknologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Syventävät opinnot

TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Practice 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS02 Automaatit I 5 op
TIETS11 Tiedonlouhinta 10 op
TIETS23 eHealth Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS21 Graduseminaari (tietokannat ja tiedonhaku) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS34 Seminar (Computer Science) 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTS1 Dimensionality reduction and visualization 5 op (Opetuskieli: englanti)
Opetusta TTY:llä/Teaching in TUT   (Opetuskieli: englanti)

Tietokantojen ja tiedonhaun syventävät (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Suoraan maisterivaiheeseen valittujen täydentäviä opintoja (määritelty opiskelijakohtaisesti)

TIEA4 Projektityö 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Syventävät opinnot

TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Theory 3 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS08 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS24 Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS11 Tiedonlouhinta 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS23 eHealth Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (tietokannat ja tiedonhaku) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS34 Seminar (Computer Science) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS09 Programming Contests (2014 starts) 5 op (Opetuskieli: englanti)
MTTS1 Dimensionality reduction and visualization 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Opetusta TTY:llä/Teaching in TUT   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS03 Automaatit II 5 op

Tietokantojen ja tiedonhaun syventävät (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)

ITIS12 Tiedonhaun menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Suoraan maisterivaiheeseen valittujen täydentäviä opintoja (määritelty opiskelijakohtaisesti)

TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITIA43 Kokeellinen tiedonhaku 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta