x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman sivut http://www.uta.fi/sis/tie/
Opettajien yhteystiedot: http://www.uta.fi/sis/tie/yhteystiedot/opetushenkilokunta.html
Opintoneuvonnan yhteystiedot: http://www.uta.fi/sis/tie/neuvonta/

Alla olevassa opetusohjelmassa on tietojenkäsittelyopin ja vuorovaikutteisen teknologian kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Katso vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot ilmoitetaan toisaalla, lisätietoja löytyy esim. kohdasta Tenttiminen.

Syventävät opinnot löydät maisteriopintojen opetusohjelmista.

Kokonaismerkinnät: Tietojenkäsittelyopin ja vuorovaikutteisen teknologian kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö/laajuus).

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet ja matemaattiset

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Projektityö 5–10 op
TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Fall 2013) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETA6 Tietorakenteet 10 op
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

KKENLUK Introduction to Academic English / SIS 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen / SIS 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen / SIS 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSULUK2 Puheviestinnän perusteet / SIS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKRULUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / SIS 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENYHT Introduction to Academic English / RPL (näyttökoe) 4 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet ja matemaattiset

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi (avoin yliopisto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Introduction to Logic 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEP3 Tietokantojen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Projektityö 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Fall 2013) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA5 Tutkielmakurssi (sis. kandidaattitutkielma), syksy 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

KKENLUK Introduction to Academic English / SIS 4 op (Opetuskieli: englanti)
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen / SIS 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet ja matemaattiset

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Projektityö 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Spring 2014) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
Opetusta TTY:llä/Teaching in TUT   (Opetuskieli: englanti)
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

KKRULUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / SIS 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKENLUK Introduction to Academic English / SIS 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen / SIS 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet ja matemaattiset

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA5 Tutkielmakurssi/Thesis Course (sis. kandidaattitutkielma), kevät 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet (alkaa periodissa IV) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interfaces (starts on period IV) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Spring 2014) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Opetusta TTY:llä/Teaching in TUT   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta