x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tilastotieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Alla on julkaistu tilastotieteen maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa tutkinto-ohjelman verkkosivuilla julkaistusta vastaavuustaulukosta.

Tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Palautetta opetuksesta ja kursseista voi antaa palautelomakkeella.

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Syventävät opinnot

MTTTS3 Aikasarja-analyysi 10 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Syventävät opinnot

MTTTS3 Aikasarja-analyysi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut syventäväksi soveltuvat kurssit

TAYJ21 Mplus 1–3 op

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTS1 Dimensionality reduction and visualization 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Syventävät opinnot

MTTTS1 Tilastollinen päättely 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTS2 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

MTTS1 Dimensionality reduction and visualization 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta