x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Alla on julkaistu matematiikan maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa tutkinto-ohjelman verkkosivuilla julkaistusta vastaavuustaulukosta.

Matematiikan kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Palautetta opetuksesta ja kursseista voi antaa palautelomakkeella.

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Syventävät opinnot

MTTMS2 Joukko-oppi 10 op
MTTMS9 Topologia 10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

MAT-61756 Measure and Integration (TTY) 7 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Syventävät opinnot

MTTMS2 Joukko-oppi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMS9 Topologia 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

MAT-61756 Measure and Integration (TTY) 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Syventävät opinnot

MTTMS7 Lineaarialgebra 2 10 op
TIETS02 Automaatit I 5 op
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Syventävät opinnot

MTTMS7 Lineaarialgebra 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Algebrallisen geometrian perusteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Opettajasuunnan seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS03 Automaatit II 5 op