x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)
II Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)
III Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)
IV Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Alla on julkaistu matematiikan ja tilastotieteen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa tutkinto-ohjelman verkkosivuilla julkaistusta vastaavuustaulukosta.

Matematiikan ja tilastotieteen kokonaismerkinnät pyydetään tutkinto-ohjelman asiointiosoitteesta mtt-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Palautetta opetuksesta ja kursseista voi antaa palautelomakkeella.

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

Työpaja

Harjoittelu

Harjoittelu 2–10 op

Opetus syyslukukaudella 2013

Periodi (2.9.2013 – 18.10.2013)

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset opinnot, Tieteen tekemisen valmiudet

MTTMY2 Johdatus analyysiin 5 op

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP1 Analyysi 1 10 op
Periodi (21.10.2013 – 13.12.2013)

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY2 Johdatus matemaattisiin ohjelmistoihin 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset opinnot, Tieteen tekemisen valmiudet

MTTMY2 Johdatus analyysiin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTMP1 Analyysi 1 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi (avoin yliopisto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA3 Algebra 1 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA2 Lukuteoria 5 op
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Introduction to Logic 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut tilastotieteen aineopintoihin soveltuvat opinnot

TAYJ21 Mplus 1–3 op

Opetus kevätlukukaudella 2014

Periodi (7.1.2014 – 7.3.2014)

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1 Analyysi 2 10 op
MTTTA6 Regressioanalyysi 5 op
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (tilastotiede) 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (10.3.2014 – 16.5.2014)

Yhteiset opinnot, Opiskeluvalmiudet

MTTY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTY2 Johdatus matemaattisiin ohjelmistoihin (Geogebra) 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

MTTMA1 Analyysi 2 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B 5 op
MTTMA12 Lukualueet 5 op
MTTA2 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAS-kurssi 1 op