x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)
Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot [I Periodi]

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen tohtoriopiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakko-ilmoittautuminen 10.9.2012 mennessä. Kurssille voi osallistua enintään 30 opiskelijaa.

Ennakkotehtävä: ½-1 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Lähetä ennakkotehtävä Marika Enwaldille: marika.enwald@uta.fi 10.9.2012 mennessä.

Enwald, Marika, Vastaava opettaja
marika.enwald[ät]uta.fi
Opetus
17.9.2012 – 8.10.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
Ma 17.9.2012 - 24.9.2012 viikoittain klo 10-16, LS A2B Päätalo
Harjoitukset 12 tuntia
Harjoitukset
Ma 1.10.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 10-16, LS A2B Päätalo
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ennakkotehtävä: ½-1 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Lähetä ennakkotehtävä Marika Enwaldille: marika.enwald@uta.fi 10.9.2012 mennessä.

Tohtoriopiskelijoiden joukossa on myös niitä, joilta tilastotieteen perusteet ovat päässeet unohtumaan tai joilla ei ole ollut tilaisuutta opetella tilastollisten menetelmien käyttöä tutkimuksessa. Ja vaikka perusteet olisivatkin selvät, analyysien tekeminen SPSS:llä saattaa tuottaa ylimääräistä vaivaa. Kurssi on tarkoitettu tällaisille henkilöille.

Kurssilla kerrataan tilastollisen kuvauksen ja tilastollisen päättelyn perusteet sekä keskeisimmät kahden muuttujan välisen riippuvuuden analyysimenetelmät. Lisäksi harjoitellaan erilaisten muuttujamuunnosten tekemistä sekä muita havaintoaineiston hallintaan liittyviä operaatioita SPSS-ohjelmistolla.

Kurssi tapahtuu mikroluokassa ja aineistona käytetään jotakin yhteiskuntatieteellistä kyselyaineistoa.

Kurssille valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä  opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Töttö, Pertti, Vastaava opettaja
pertti.totto[ät]uef.fi
Opetus
18.10.2012 – 2.11.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia
Opetusajankohdat
To 18.10.2012 - 1.11.2012 viikoittain klo 12-16, Ml 51 (Linna K115)
Pe 19.10.2012 - 2.11.2012 viikoittain klo 12-16, Ml 51 (Linna K115)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kohderyhmä:

Tampereen yliopiston kaikkien yksikköjen tohtoriopiskelijat, jotka käyttävät tutkimuksessaan laadullista haastatteluaineistoa.


Sisältö:

Tämä nelipäiväinen kurssi koostuu asiantuntijaluennoista ja osallistujien käynnissä olevien tutkimusten erityiskysymysten ja aineistoanalyysin käsittelystä. Kurssi jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisellä viikolla käsitellään erityisesti analyysiprosessin eri vaiheita (tutkimuskysymyksen rooli, aineiston valinta, järjestäminen, analyysi ja tulkinta). Tämän lisäksi esitellään eri analyysimenetelmiä (mm. kerronnallisen aineiston analyysi, jäsenkategoria-analyysi, ryhmä- ja yksilöhaastattelujen analyysi, asiantuntijahaastattelut). Eri analyysimetodien esittelyissä kuvataan analyysiprosessin kulku aineiston valinnasta ja generoinnista aina tehtyihin tulkintoihin ja yleistyksiin saakka. Lisäksi luodaan lyhyitä katsauksia haastatteluaineiston kanssa työskentelyn käytännöllisiin kysymyksiin kuten litterointiin, aineiston kääntämiseen ja analyysiohjelmien hyödyntämiseen.

Opetustunteja: 24t + etätyöskententelyä 12 t

Opetusryhmän koko: 25 osallistujaa, joista osalla on mahdollisuus esitellä omaa tutkimushankettaan. Etusija annetaan niille, joiden aineistonkeruu tai analyysi on jo käynnissä. Omaa tutkimustaan esittelevien osallistujien valinta tehdään ennakkotehtävien pohjalta.

Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä  opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Suoritustapa: Aktiivisen osallistumisen lisäksi osalla opiskelijoista on mahdollisuus pitää lyhyt alustus omasta lähestymistavastaan aineiston analyysiin, sekä tuoda aineistokatkelmia analysoitavaksi seminaarissa. Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille.

Ennakkotehtävät: Max A4-kokoinen tiivistelmä, jossa kuvaat oman tutkimusaiheesi, tutkimuskysymykset, aineistosi, sekä omat kysymyksesi aineistolle. Niiltä, jotka toivovat esittävänsä aineistoa ja hankettaan kurssin kuluessa pyydetään lisäksi toimittamaan lyhyt näyte (1-2 sivua) aineistosta.

Opintopisteet: Omaa tutkimustaan esittävät 6 op, aktiivisesti osallistuvat + reflektiotehtävä 4 op.

Ennakkotehtävä lähetetään 28.09.2012 mennessä KURSSIN MOODLESIVULLE.

Kurssin alustava ohjelma:

Tiistai 9.10. klo 10.15 – 16.00, paikka LS A2A Päätalo

Iltapäivän ohjaajat Johanna Ruusuvuori ja Pirjo Nikander

10.15 – 11.45      Johanna Ruusuvuori ja Pirjo Nikander: Haastattelun analyysi – johdantoluento
11.45 – 12.30      lounas
12.30 – 14.00      Aineiston haltuunotto, analyysin vaiheet ja tulkinnan kysymykset
Johanna Ruusuvuori & Pirjo Nikander
14.00 – 14.30      Kahvitauko
14.30 – 16.00      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)

Keskiviikko 10.10.2012. klo 10.15 – 16, paikka LS C8 Päätalo

Iltapäivän ohjaajat prof. Matti Hyvärinen ja prof. Pirjo Nikander

 

10.15 – 11.45      Matti Hyvärinen: Haastattelukertomuksen analyysi
11.45 – 12.30      Lounastauko
12.30 – 14.00      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)
14.00 – 14.30      Kahvitauko
14.30 – 16.00      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely  (x 2)

Tiistai 16.10.2012. klo 10.15 – 16, paikka LS A2A Päätalo

Iltapäivän ohjaajat yliopistotutkija Marja Alastalo ja prof. Pirjo Nikander

 

10.15 – 11.15      Pirjo Nikander: Jäsenkategoriat haastattelun analyysissa
11.15 – 12.15      Marja Alastalo: Asiantuntijahaastattelujen analyysi ja käyttö
12.15 – 13.00      Lounastauko
13.00 – 14.30      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)
14.30 – 15.00      Kahvitauko
15.00 – 16.00      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)

Keskiviikko 17.10.2012 klo 10.15 – 16, paikka LS A4 Päätalo

Iltapäivän ohjaajat tutkija Ilkka Pietilä ja prof. Pirjo Nikander

 

10.15 – 11.45      Ilkka Pietilä: Ryhmä- ja yksilöhaastattelujen yhdistäminen analyysissä
11.45 – 12.30      Lounastauko
12.30 – 14:00      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)
14.00 – 14.30      Kahvitauko
14.30 – 15.30      Seminaarilaisten esitykset ja niiden käsittely (x 2)
15.30 – 15.45      Kurssiyhteenveto ja palaute

Seminaarityöskentely ja siihen valmistautuminen:

Asiantuntijaluentojen lisäksi kurssi perustuu osallistujien aktiiviseen seminaarityöskentelyyn. Jokaiselle oman tutkimuksensa esittelijälle on varattu noin 30-40 minuuttia aikaa. Tästä 10 minuuttia oman keskeisen ongelman esittelyyn korkeintaan 5 power point –dian avulla ja 20-30 minuuttia osallistujien kommentteihin ja keskusteluun.

Omassa 10 minuutin esityksessäsi varaudu esittelemään lyhyesti:

- mistä aineistoni koostuu
- mikä on tutkimuskysymykseni
- mitä tarkkaan ottaen kysyn aineistoltani
- mieti etukäteen yksittäinen teema tai tarkempi kysymys, johon haluat ryhmältä palautetta

Osallistujat edustavat eri oppiaineita, mutta laadullisen haastatteluaineiston analyysiin liittyvissä teemoissa on aina paljon yhteistä, jaettua ja kaikille relevanttia. Kurssin toimintaperiaatteena on palautteen antaminen kaikkien osallistujien töistä sekä aktiivinen osallistuminen keskusteluun kunkin työn ajankohtaisista kysymyksistä ja ongelmista.

Osallistujat, jotka eivät esittele omaa tutkimustaan kirjoittavat kurssin päätteeksi reflektiotehtävän. Lisätiedot kurssilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nikander, Pirjo, Vastaava opettaja
pirjo.nikander[ät]uta.fi
Opetus
9.10.2012 – 17.10.2012
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

DIAT ESITYKSISTÄ

Järjestäjä: Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Kohderyhmä: Orientaatiopäivä on kaikille Tampereen yliopiston uusille ja uudehkoille tohtoriopiskelijoille tarkoitettu tilaisuus.

Sisältö: Yleistä tohtoriopiskelusta Tampereen yliopistossa, yhteiset tohtoriopinnot, järjestäjät ja tarjonta, tohtoriopiskelun rahoitusmahdollisuudet, tohtoriohjelmat ja niiden toiminta, kirjaston palvelut, tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla, opintojen suunnittelu ja kokemuksia tohtoriopiskelusta.

Ajankohta ja paikka: torstaina 13. syyskuuta 2012 klo 13.15 – 16:20, paikka LS A3 Päätalo

Ohjelma:

13:15 - 13:30 Tervehdys uusille tohtoriopiskelijoille (vararehtori Pertti Haapala)
13:30 - 13:50 Yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi (professori Pirjo Nikander, yliopiston tutkijakoulu )
13:50 - 14:20 Tohtoriopintojen rahoitus (tutkimuksen kehittämispäällikkö Johanna Hakala)
14:20 - 14:40 Kirjaston palvelut, erityisesti e-aineistot (informaatikko Esa Hakala)
14:40 - 15:00 Kahvitarjoilu
15:00 - 15:20 Tohtoriopiskelusta yleisesti, opintojen suunnittelun merkitys (opetuksen kehittämispäällikkö Markku Ihonen)
15:20 - 15:40 Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla (kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki)
15:40 – 16:00 Kokemuksia tohtoriopiskelusta (Anitta Kynsilehto (YTT 2011))
16:00 - 16:20 Loppukeskustelu, jonka jälkeen halukkaat voivat jäädä kuuntelemaan UTAjatkot-verkoston ja jatko-opiskelijoiden asioiden esittelyä (Hannele Mäkelä ja Miia Ijäs) ja tietoiskua työsuhdeasioista (Sinikka Torkkola)
17:00 Lopetus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella

Opetus
13.9.2012 – 13.9.2012
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Vastuuopettaja: HTT, yliopistonlehtori Timo Keski-Petäjä, Johtamiskorkeakoulu
Ajankohta: to-pe 20.-21.9. ja to-pe 4.-5.10.2012,  klo 10-16

Paikka: LS C7 Päätalo

Yleiskuvaus: Opintojakso motivoi ja tukee aloittelevaa tohtoriopiskelijaa käynnistämään väitöskirjaprosessin ja tarjoaa välineitä työn etenemisen käytännölliseen ja käsitteelliseen hallintaan. Kokeneemmalle tohtoriopiskelijalle kurssi tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia, avata keskeisiä kysymyksiä ja käsitteitä sekä pohtia ja hahmottaa oman työn etenemistä. Työskentelyn pohjana on ryhmäprosessi, jossa kartoitetaan osallistujien kokemia konkreettisia haasteita. Näiden pohjalta kuullaan luentoja ja tehdään ryhmätyötä.

Opetusmuodot:
Kurssin aluksi ryhmäprosessoinnissa jaetaan ja tunnistetaan osallistujien kokemuksia ja haasteita, joita tohtoriopinnot tuovat mukanaan. Tämän jälkeen pidettävät reflektiiviset luennot etenevät mahdollisimman pitkälle opiskelijoiden esille tuomien haasteiden pohjalta. Kurssiin kuuluva pienimuotoinen kvalitatiivinen demonstraatio konkretisoi analyysin ja teorian vuoropuhelua.

Sisältö:

-          20.-21.9.2012 Tohtoriopintojen keskeiset haasteet: ryhmäprosessi työskentelyn etenemisen pohjaksi.
Tutkimisen prosessi ja kvalitatiivisen demonstraation avaus

-          4.-5.10.2012

Teorian ja käsitteiden rooli ja tunnistaminen
Analyysin ja teorian vuoropuhelu: kvalitatiivisen demonstraation purku

Osallistujamäärä: Kurssille otetaan 24 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valintatieto on valinnan jälkeen opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Keski-Petäjä, Timo, Vastaava opettaja
timo.keski-petaja[ät]uta.fi
Opetus
20.9.2012 – 5.10.2012
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

YTI-luennot, syksy 2012

Aika: alkaen 18.9. klo 16-18, luennot vuoroviikoin. Paikkana on yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosali 1096 (Kanslerinrinne 1, 1. Kerros). Luennot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

Ohjelma
 
18.09. Pieni avain, suuret ovet. Lasten kotihoidon tuki avaa näkymiä suomalaiseen hyvinvointivaltioon
Emeritusprofessori Jorma Sipilä, YTI, tutkijakollegium

02.10. Suomalaisen sukupuoliradikalismin kolme aaltoa
Johtaja, professori Risto Heiskala, YTI, tutkijakollegium

30.10. Sukupuoli ikääntyvässä yhteiskunnassa
Tutkijatohtori Hanna Ojala, YTI, tutkijakollegium

13.11. Rattijuopumus Suomessa
Tutkijatohtori Karoliina Karjalainen, YTI, tutkijakollegium

27.11. Kaupunkitila arjen esitysten näyttämönä
Professori Hanna Suutela, YTI, tutkijakollegium

11.12. Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoa luennoista linkistä.

Luentosarja jatkuu 15.1.2013.

Kyseessä on yhteiskuntatutkimuksesta kiinnostuneelle yleisölle tarkoitettu virikeluentosarja, jolla keskustellaan ajankohtaisten kysymysten tutkimuksellisesta jäsentämisestä.

Jatko-opiskelijat voivat lisäksi saada läsnäolosta vähintään 6 luennolla tiedekuntarajat ylittäviin tohtoriopintoihin kuuluvia opintosuorituksia 2 opintopistettä, tämän kuitenkin enintään 3 kertaa eli yhteensä 6 opintopistettä. 6 osallistumiskertaa / 2 opintopistettä voi koota kahtena peräkkäisenä lukukautena.

Ei ennakkoilmoittautumista.

Heiskala, Risto, Vastaava opettaja
risto.heiskala[ät]uta.fi
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Time and place:
Thu-Fri 18.-19.10.2012 at 10-16 o'clock in Room LS A2A Main building

Aims: The aim of this course is to familiarize the student with some of the main cultural approaches to organizational analysis. Module focuses on field work methods such as organizational ethnography, the study of symbols, artifacts and space and narrative analysis. Attention is also devoted to the connections between theory and method, especially to the various traditions and development of the concept of organizational culture. Course suits doctoral students across various disciplines employing qualitative field work methods in organizational settings.

Course schedule:

Thursday 18.10.2012:

10.00 – 10.10  Welcome and introduction (Tuomo Peltonen)
10.10- 11.30  Concepts of culture and organizational analysis (Anni Paalumäki & Tuomo Peltonen)
11.30-12.15 Traditions in organizational ethnography (Tuomo Peltonen)
12.15.-13.15 Lunch
13.15.-  14.15 Experiences from a study of artefacts: Case SOL (Anni Paalumäki)
14.15.- 14.30 Coffee Break
14.30 – 16. 00 Discussion of students’ projects

Friday 19.10.2012

10.00 -12.00 Narrative approach to organization studies and leadership (Tommi Auvinen)
12.00- 13.00  Lunch
13.00 – 14.00 Narrative approach to organization studies and leadership (Tommi Auvinen)
14.00- 14.15  Coffee Break
14.15- 16.00 Discussion of students’ projects

Teachers: Professor, Dr.Sc. (Econ.) Tuomo Peltonen; Dr.Sc. (Econ.) Anni Paalumäki, Lic. Sc. (Econ.) Tommi Auvinen

The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Peltonen, Tuomo, Teacher responsible
tuomo.peltonen[ät]tut.fi
Teaching
18-Oct-2012 – 19-Oct-2012
Periods: I
Language of instruction: English

Organizer: University of Tampere Doctoral School

Target group: New and newish non-Finnish doctoral students of the University of Tampere

Content: Organization of doctoral studies at the University of Tampere, Joint doctoral studies, Funding opportunities, Doctoral programmes, Library services, Supervision and planning of studies

Time and place: Friday 14 September 2012 at 13.15-16.00, in LS D13 Main building

Programme:

13.15-13.30 Welcome to the University of Tampere (Vice rector)

13.30-13.50 Organization of doctoral studies at the University of Tampere, Joint doctoral studies (prof. Pirjo Nikander, The doctoral school)

13.50-14.20 Funding opportunities (Research Development Director Johanna Hakala)

14.20-14.40 Coffee break

14.40-15.00 Library services (informatician Esa Hakala)

15.00-15.45 Supervision and tips on Planning and Managing your Doctoral Process  (prof. Pirjo Nikander, The doctoral school)

15.45 -16.00 Jussi Jalonen tells about Tampere University Association of Researchers and Teachers

Pre-registration vie e-form:
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/827/lomake.html?rinnakkaislomake=registration

Teaching
14-Sep-2012 – 14-Sep-2012
Periods: I
Language of instruction: English

Contents:

Thu 4 October, 2012 (common to both groups, in Room LS A2A Main building):

9:00-10:30 Structure of English presentations; Introduction and Conclusions-tips
10:30-10:45 Break
10:45-11:30 Language performance issues
11:30-12:10   Lunch
12:10-14:00   Preparing and Using Visuals: Tips and Concerns
14:00-14:20   Coffee
14:20-16:00   Training for the Question-and-Answer period at conferences

Thu 25 October, 2012 (group 1, in Room KH 2 Main building)

Thu 8 November, 2012 (group 2, in Room KH 2 Main building)

9:00-10:30  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
10:30-10:45  Break
10:45-11:30  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
11:30-12:10  Lunch
12:10-14:00  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
14:00-14:20 Coffee
14:20-16:00  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation

The maximum number of students is 12 in both groups. Students are selected on first come-first-served principle. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Moore, Kate, Teacher responsible
kathleen.moore[ät]uta.fi
Teaching
4-Oct-2012 – 8-Nov-2012
Periods: I II
Language of instruction: English

Contents:

Thu 20 September (group 1, in Room LS A2A Main building)

Thu 27 September (group 2, in Room LS A2A Main building)  

9:00-9:45  Online sources: Scientific, clear, transparent
9:45-11:00 Drafting, Differences between Finnish and Anglo-American traditions
11:00-11:30  Components of a Scientific Article, The Sequence of Writing
11:30 Lunch
12:15 Problems, Transitions, Tenses
14:00 Coffee break
14:15 Old Information and New Information, Nouns and Verbs for Academic Writing
15:30 Self-editing
16:00 End of the day

Scientific Writing: The "Editing Clinic": Revising English Texts

Thu 11 October, 2012 (both groups, in Room LS B4113 Pinni B building, NB! Changed room!)

The students select a scientific text from their field and also bring in two to three pages of their own writing (5 copies of these pages). These texts will be evaluated in class.

9:00-10:30 Introduction to editing. Practice of editing on the "ideal" article in your field
10:30-10:40 Short break
10:40-11:30 Editing
11:30-12:10 Lunch  (40 min.)
12:10-14:00 Editing groups
14:00-14:20 Coffee break (20 min.)
14:20-15:25  Editing Groups
15:25-16:00  Course Discussions (Questions and Answers)
16:00   End of the course

The maximum number of students is 18 in both groups. Students are selected on first come-first-served principle. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Moore, Kate, Teacher responsible
kathleen.moore[ät]uta.fi
Teaching
20-Sep-2012 – 11-Oct-2012
Periods: I
Language of instruction: English
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot [II Periodi]

Opetus

ma 3.12.2012 klo 10-16, paikka LS A2B Päätalo

ti 4.12.2012 klo 9-15, paikka LS A4 Päätalo


Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tohtoriopiskelijoille, jotka tekevät tai suunnittelevat tekevänsä rekisteritutkimusta. Myös opiskelijat, jotka haluavat oppia ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti rekisteriaineistoja hyödyntävää tutkimusta ovat tervetulleita.

Sisältö: Kurssilla perehdytään yleisimmin käytettyihin suomalaisiin rekistereihin, rekisteritutkimuksen tutkimusasetelmiin ja aineistojen esikäsittelyn periaatteisiin todellisiin tutkimuksiin perustuvien esimerkkien avulla.

Kurssille valitaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä  opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sund, Reijo, Vastaava opettaja
Opetus
3.12.2012 – 4.12.2012
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ennakkotehtävä/ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen alkaa NettiOpsussa 3.9.2012.

Ennakkotehtävä koostuu opiskelijan toivomusten sekä oman tutkimusteeman ja -asetelman esittelystä. Ennakkotehtävä palautetaan ja oman tutkimuksen esittäjät valitaan sen perusteella ja he saavat yhden ylimääräisen opintopisteen. Esittäjiin otetaan yhteyttä erikseen ennen kurssia.

Aika: Ma 22.10. ja 29.10. klo 10-16

Paikka: LS A2B Päätalo

Tämän kaksipäiväisen kurssin tavoitteena on perehdyttää tohtoriopiskelija grounded theory -tutkimuksen peruskäsitteisiin, lähestymistapoihin ja sille luonteviin ongelmanasetteluihin.  Kurssilla luodaan katsaus menetelmän historiaan, menetelmään sisältyviin vastakkainasetteluihin sekä menetelmän käytännön toteutuksen variaatioihin.

Kurssi toteutetaan kahden päivän kokonaisuutena, jossa ensimmäinen päivä (noin 6 x45min) alkaa luento-osuudella ja päättyy ryhmissä toteutettavaan valmiin aineiston analyysiharjoitukseen.  Toisen päivän aikana (noin 6x45min) perehdytään menetelmän käytännön soveltamisen variaatioihin, puretaan analyysiharjoitusten tulokset sekä pohditaan ryhmissä analyysiharjoitusten antia. Analyysiharjoitus tehdään valmiilla pienellä aineistolla, joka sekä puretaan osiin, että kerätään pääkategorioihin, joihin etsitään teoreettisen rikastamisen polkuja. Välitehtävänä on jatkaa hieman eri suuntiin ryhmässä tehtyä analyysiharjoitusta.

Maanantai 22.10 Ohjelma

10.00 – 11.00 Miksi grounded ja mikä theory?

Keskustelu

11.30 Lounas

12.30 – 13.30 Peruselementit ja lähestymistapa.  Glaserilainen ja Straussilainen versio menetelmästä. Mitä voidaan tutkia?

Keskustelu

14.00 Analyysiharjoitus: ryhmäjako, tehtävän anto ja ryhmiin siirtyminen

15.30 Välitehtävän antaminen

16.00 Päivän päätös

Maanantai 29.10 Ohjelma

 

10.00-11.00 Välitehtävän purku ja analyysiharjoitusten tulokset

11.00.11.45 Kaksi sovellusta grounded theorystä: Etnografinen gt ja Paikantunut analyysi. Keskustelu

12.15 Lounas

13.00-14.00 Erään analyysin tarina ja, sudenkuopat ja varoittavat esimerkit. Miten voidaan tutkia?

Keskustelu

14.30- 15.00 Miten gt-asetelma kannattaa rakentaa?

Keskustelu

15.30 Kurssiraportin lopun ohjeistaminen ja deadline

16.00 Päivän päätös

Kurssille valitaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä  opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Airaksinen, Jenni, Vastaava opettaja
jenni.airaksinen[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2012 – 29.10.2012
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Aika ja paikka: 13.11.2012 klo 9-16, paikka LS A2A Päätalo

Kurssin kuvaus: Tämä päivän intensiivikurssi koostuu luennoista, ryhmäkeskustelusta sekä osallistujien tutkimussuunnitelmien kommentoinnista. Aamupäivän luennolla käsitellään tutkimussuunnitelman sisältöön ja rakenteeseen sekä tyyliin liittyviä kysymyksiä sekä eri rahoittajien intressejä ja painotuksia. Iltapäivällä käsitellään opiskelijoiden papereita tavoitteena oppia laatimaan mahdollisimman hyvä tutkimussuunnitelma.

Opettajat: prof. Anneli Anttonen ja akatemiatutkija Oili-Helena Ylijoki

Opiskelijamäärä: 15

Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä  opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anttonen, Anneli, Opettaja
anneli.anttonen[ät]uta.fi
Ylijoki, Oili-Helena, Opettaja
oili-helena.ylijoki[ät]uta.fi
Opetus
13.11.2012 – 13.11.2012
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

The course consists of alternating sessions of lectures and discussions. The lectures will cover some central themes in philosophy of science, and these will then be further discussed in smaller groups whose members (to the extent that this is possible) come from related scientific fields.

Course contents:

  1. Objects of Study and the Classification of Sciences
  2. Concepts, Propositions, and Arguments
  3. Hypotheses, Explanations, and Justification
  4. Scientific Realism and Antirealism

The maximum number of students is 50. Students are selected on first come-first-served principle. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Koskinen, Heikki, Teacher responsible
heikki.j.koskinen[ät]kolumbus.fi
Teaching
23-Oct-2012 – 30-Oct-2012
Lectures 12 hours
Philosophy of Science
Tue 23-Oct-2012 at 9-16, LS A4 Main building
Tue 30-Oct-2012 at 9-16, LS A4 Main building
Periods: II
Language of instruction: English

Teachers: Dr. Maarit Alasuutari and Dr. Kirsi Lumme-Sandt

Time: 14.11.2012, 09.15-16.00

Place: LS A3 Main building

Max number of students: 15 

The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

 

Learning to write research proposals is one of the core skills academic scholars need to learn to master. There is no single format for research proposals, as every research project is different. In addition, different disciplines, donor organisations and academic institutions all have different formats and requirements. There are, however, several key components and sets of criteria which must be taken into account when writing successful research proposals. This intensive one-day workshop course deals with these key issues.

 

Course schedule:

 

09.15-10.00         Introduction to key issues raised in the student pre-assignments

10.00-12.00         How to get everything in place? A lecture on the coherence between research questions, methods and types of data.

12.00-13.00         lunch

13.00-16.00         Group work, discussion and feedback on participants ongoing proposal writing.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Alasuutari, Maarit, Teacher
maarit.alasuutari[ät]uta.fi
Lumme-Sandt, Kirsi, Teacher
kirsi.lumme-sandt[ät]uta.fi
Teaching
14-Nov-2012 – 14-Nov-2012
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot [III Periodi]

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
• tuntevat ja osaavat hyödyntää keskeisiä pedagogisia käsitteitä sekä yliopisto-opettamisen ja -oppimisen teoreettisia perusteita
• hahmottavat opetuksen, ohjauksen ja oppimisen prosesseja
• tuntevat ja osaavat hyödyntää erilaisia opetusmenetelmiä oppimisen edistämiseksi
• tunnistavat henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen osaamisen kehittämisen haasteita

Kurssi johdattelee osallistujat tarkastelemaan akateemista työtä pedagogisen asiantuntijuuden näkökulmasta. Kurssi tarjoaa tilaisuuden valmistautua siihen, miten opettajana edistää yliopisto-opiskelijoiden oppimista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen tohtoriopiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä kokemusta opettamisesta eikä erityisiä taustaopintoja.

Kevätlukukaudella 2013 tutkijakoulun opetustarjonnassa pilotoidaan Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) -kokonaisuutta, joka muodostuu
jaksoista Opettajaksi yliopistoon 1 ja 2. Kokonaisuus on ollut aiemmin tarjolla yliopiston opetushenkilöstölle, mutta nyt sitä tarjotaan myös opetuskokemusta vailla oleville tohtoriopiskelijoille. Pilotoinnin jälkeen päätetään siitä, miten usein ja millaista yliopistopedagogista koulutusta tarjotaan tutkijakoulussa jatkossa.

Opetussuunnitelma vastaa yliopiston henkilöstölle suunnattua koulutusta (http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka/koulutus.html#10op).

Sisältö

• Yliopisto-opettaja oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä
• Opiskelijana yliopistossa
• Oppimisen teorioita ja käytäntöjä
• Asiantuntijaksi kehittyminen prosessina ja ohjauksen kohteena
• Tutkimusperustainen opetus

Toteutus

Kurssin aikana työskennellään monitieteisessä ryhmässä luoden vertaisverkostoa yli yksikkörajojen. Kurssi koostuu lähiopetuspäivistä (torstaisin 10.1., 31.1., 21.2. klo 9-15 (Huom. 7.3. lähikerta peruttu)), lukupiirityöskentelystä lähiopetuspäivien välillä, kirjallisuuteen perehtymisestä ja opetusportfolion osan rakentamisesta. Opintojen aikana hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (moodle).

Opetusmenetelmiä koskeva osaaminen karttuu opetuksen toteutustapojen kautta, jonka vuoksi edellytetään aktiivista osallistumista vuorovaikutukseen lähiopetuksessa, verkossa ja ryhmätyöskentelyssä. Ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää osallistujat tekevät pienimuotoisen ennakkotehtävän (ohje lähetetään koulutukseen valituille).

Ilmoittautuminen Netti-opsussa 26.11.-9.12.2012. Kurssille valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssivalinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka sitoutuvat opiskelemaan Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) kokonaisuudessaan (ks. Opettajaksi yliopistoon 2).

Opiskelijat ilmoittautuvat erikseen molemmille kursseille. Jos molempiin kursseihin (= 10 op kokonaisuuteen) ilmoittautuneita on enemmän kuin 20 opiskelijaa, käytetään valintaperusteena alinta molempien kurssien yhteenlaskettua ilmoittautumisen sijalukua tai jos se on kahdella tai useammalla opiskelijalla sama, opiskelijan alinta ilmoittautumisen sijalukua jommalla kummalla kurssilla.

Opiskelijan on tarkistettava kurssille pääsy NettiOpsusta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Annala, Vastaava opettaja
johanna.annala[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2013 – 7.3.2013
Pienryhmäopetus 24 tuntia + 5 tuntia Verkossa
Pienryhmä
To 10.1.2013 klo 9-15, Ls A31 Päätalo
To 31.1.2013 klo 9-15, Ls A31 Päätalo
To 21.2.2013 klo 9-15, Ls A31 Päätalo
Lukupiiri 6 tuntia + 3 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 97 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Monimuuttujamenetelmillä tarkoitetaan tässä useamman kuin kahden muuttujan välisten tilastollisten riippuvuuksien yhtäaikaista tarkastelua kausaalisesta näkökulmasta. Kurssilla keskitytään muuttujien vakioimisen tarkoitukseen, sopivan menetelmän valintaperusteisiin, vakioinnin käytännön toteutukseen keskeisimmillä monimuuttujamenetelmillä sekä tulosten sisällölliseen tulkintaan. Osallistujilta edellytetään, että he hallitsevat tavanomaiset kahden muuttujan riippuvuuden tarkastelumenetelmät (ristiintaulukoinnin, keskiarvojen vertailun sekä korrelaatiokertoimen). Aineistona käytetään jotakin Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) toimittamaa otantapohjaista kyselyaineistoa ja esimerkit analysoidaan SPSS-ohjelmistolla. Vaikka aineisto on yhteiskuntatieteellinen, siihen perustuvien kysymyksenasettelujen ymmärtäminen ei vaadi yhteiskuntatieteellistä koulutusta. Aineistolla tehtävät analyysit soveltuvat minkä tahansa tieteenalan poikkileikkausaineistoihin.

Luentojen (24 h)aiheet:

1. Monimuuttujamenetelmien idea
2. Faktorianalyysi
3. Varianssianalyysi
4. Lineaarinen regressiomalli
5. Logistinen regressiomalli
6. Log-lineaarinen malli
7. Polkuanalyysi ja rakenneyhtälömallit

Harjoituksissa (24 h) käytetään samaa aineistoa kuin luennoilla. Niitä varten luetaan pari tähän aineistoon perustuvaa (julkaistua) yhteiskuntatieteellistä artikkelia, joiden analyysit koetetaan harjoituksissa toistaa. Lisäksi harjoituksissa suunnitellaan ja aloitetaan 2-3 hengen ryhmissä itsenäisesti toteutettava harjoitustyö.

Kurssista voi suorittaa pelkät luennot (2 op) luentopäiväkirjalla. Koko kurssin (5 op) suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja harjoituksiin sekä aineistoon perustuvan harjoitustyön tekemistä.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa joko luentoihin tai koko kurssiin. Kurssilaiset valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijan on itse tarkistettava valintatieto NettiOpsusta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Töttö, Pertti, Vastaava opettaja
pertti.totto[ät]uef.fi
Opetus
1.2.2013 – 22.3.2013
Luento-opetus 27 tuntia
Luennot
Pe 1.2.2013 klo 9-16, Ls K113 (Linna), 1. luentokerta poikkeuksellisesti kello 9 - 16
Pe 8.2.2013 - 22.3.2013 viikoittain klo 9-12, luennot 8. ja 15.2. ls K110 (Linna), muut luenn. ls K113 (Linna)
Harjoitukset 21 tuntia
Harjoitukset
Pe 8.2.2013 - 22.3.2013 viikoittain klo 13-16, Mikroluokka Ml 51 (Linna-rakennus)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Aika: Perjantaisin 11.1.-25.1.2013

11.1. klo 9-12 sali: Linna K113

18.1. klo 9-15 sali: Linna K113

25.1. klo 9-15 sali: Linna K113

Kohderyhmä: Tampereen yliopiston kaikkien yksikköjen tohtoriopiskelijat, jotka käyttävät tutkimuksessaan empiirisiä tutkimusmenetelmiä.

Sisältö: Tämä kolmipäiväinen kurssi koostuu asiantuntijaluennoista, ryhmätöistä sekä osallistujien käynnissä olevien tutkimusten käsittelystä soveltuvin osin. Opintojakson aihealueet ovat: validiteetti, reliabiliteetti ja vaihtoehtoiset arviointikriteerit kvantitatiivisessa, kvalitatiivisessa ja mixed methods -tutkimuksessa; kriteerien käyttö eri alojen tutkimuksessa; monitieteiset esimerkit.  

Opetusryhmän koko: 25 osallistujaa. Etusija annetaan niille, joiden aineiston keruu on jo suunnitteilla tai käynnissä. Osallistujien valinta tehdään ennakkotehtävien pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset: Aktiivisen osallistumisen lisäksi opiskelijat raportoivat omasta tutkimuksestaan soveltuvin osin sekä kirjallisesti että suullisesti. Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille.

Taustalukemisto:

  1. E-aineisto: Luennoilla ilmoitettavat eri alojen empiiriset tutkimusartikkelit.
  2. E-aineisto: Eriksson, Päivi and Kovalainen, Anne (2008). Qualitative Methods in Business Research. London: Sage.
  3. E-aineisto: Ihantola, Eeva-Mari and Kihn, Lili-Anne (2011) Threats to validity and reliability in mixed method accounting research. Qualitative Research in Accounting and Management, Vol. 8, No. 1, pp. 39-58.
  4. Kihn, Lili-Anne and Ihantola, Eeva-Mari (2008) Tutkimuksen laadun arvioinnista. In Hyvönen, Timo, Laine, Matias & Mäkelä, Hannele (Eds.) Laskenta-ajattelun tutkija ja kehittäjä - Professori Salme Näsi 60 vuotta. Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitoksen julkaisuja, Tampere, 2008, pp. 81-96. (Tai laajennettu englanninkielinen versio).

ENNAKKOTEHTÄVÄ: Lähetä oma ennakkotehtäväsi sähköpostitse osoitteeseen: tohtorikurssit.yti@uta.fi 9.12.2012 mennessä.

Ennakkotehtävä: Max A4-kokoinen tiivistelmä, jossa kuvaat oman tutkimusaiheesi, tutkimuksen tavoitteet, mahdolliset tutkimuskysymykset tai hypoteesit, sekä empiirisen tutkimuksen luonteen erityisesti siltä osin ovatko aineiston keruun ja analyysin menetelmät kvalitatiiviset, kvantitatiiviset vai molempia edellä mainittuja yhdisteleviä (eli ns. mixed method –tutkimusta). Niiltä, jotka toivovat esittävänsä omaa tutkimustaan kurssin kuluessa pyydetään lisäksi toimittamaan lyhyt näyte (1-2 sivua) validiteetin ja reliabiliteetin raportoinnista omassa työssään. Niiltä, jotka eivät ole esittämässä omaa tutkimustaan pyydetään etsimään tasokas omaan alaansa liittyvä artikkeli, jossa on raportoitu tutkimuksen luotettavuudesta (validiteetista, reliabiliteetista, tms.). Lähetä artikkeli tai viite/linkki artikkeliin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kihn, Lili, Vastaava opettaja
Ihantola, Eeva-Mari, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2013 – 25.1.2013
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

YTI-luennot, kevät 2013

Teema: Yhteiskunnallinen muutos
Aika: joka toinen tiistai klo 16.15-17.45, alkaen 22.1.2013

Päivittyvä ohjelma

Kyseessä on yhteiskuntatutkimuksesta kiinnostuneelle yleisölle tarkoitettu virikeluentosarja, jolla keskustellaan ajankohtaisten kysymysten tutkimuksellisesta jäsentämisestä.

Jatko-opiskelijat voivat lisäksi saada läsnäolosta vähintään 6 luennolla tiedekuntarajat ylittäviin tohtoriopintoihin kuuluvia opintosuorituksia 2 opintopistettä, tämän kuitenkin enintään 3 kertaa eli yhteensä 6 opintopistettä. 6 osallistumiskertaa / 2 opintopistettä voi koota kahtena peräkkäisenä lukukautena.

Ei ennakkoilmoittautumista.

Risto Heiskala, Vastaava opettaja
Opetus
22.1.2013 – 14.5.2013
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille yleiskäsitys tieteellisten artikkeleiden tehokkaasta kirjoittamisprosessista ja tarjota valmiuksia prosessin hyödyntämiseen omassa julkaisutoiminnassaan. Kurssi on tarkoitettu oman julkaisemisuransa eri vaiheissa oleville, kaikkien tieteenalayksikköjen tohtoriopiskelijoille. Kurssi koostuu avoimesta, artikkelin julkaisun perusasiat läpikäyvästä, luennosta (4 h Pekka Belt), ennakkotehtävästä sekä seminaarityöskentelystä, jonka aikana käydään läpi julkaisemiseen liittyviä käytäntöjä, karikkoja ja kehittymisen keinoja (7 h).

Sisältö:

Tiistai 12.2.2013: Luento 12.15-16.00 salissa Ls D10A (Päätalo)

Seminaari

1. ryhmä Keskiviikko 13.2.2013: klo 9.15-16.00 salissa Ls A2B (Päätalo)

2. ryhmä Torstai 14.2.2013: klo 9.15-16.00 salissa Ls A31 (Päätalo)

Kaikki kurssilaiset osallistuvat sekä luentoon että seminaariin. Luento on avoin myös muille kiinnostuneille. Pelkästä luennosta ei myönnetä opintopisteitä.

Luennon aikana käydään läpi seuraavia teemoja:

   - Käytännön vinkkejä tieteellisten artikkeleiden kirjoittamiseen
   - Hyväksyntätodennäköisyyden lisääminen
   - Artikkelin logiikka
   - Artikkelin aloitus ja lopetus
   - Päätoimittajan näkökulma
   - Ryhmädynamiikan hyödyntäminen kirjoittamisessa
   - Kysymyksiä ja vastauksia

Seminaarissa opiskelijat syventävät luennolla opittuja asioita. Ryhmässä opitaan samalla myös muiden tieteenalojen erilaisista käytännöistä.

Kurssille (luennolle ja seminaariin) valituille annetaan ennakkotehtävä.

Kurssisuoritus 2 op sisältää hyväksytyn ennakkotehtävän ja aktiivisen osallistumisen luentoon ja seminaariin.

Ennakkotehtävä: Lue opas ”Tips for writing scientific journal articles" (http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293801/isbn9789514293801.pdf). Valitse omalta alaltasi kohdelehti, jossa voisit julkaista lähitulevaisuudessa. Analysoi alaltasi 2-3 artikkelia, jotka on julkaistu viimeisen parin vuoden aikana. Analysoi artikkelien rakennetta (ei substanssia) vertaamalla sitä artikkelinkirjoittamisoppaassa esitettyyn rakenteeseen. Pohdi, esitetäänkö vastaavat asiat ja esitetäänkö ne samoissa vai eri paikoissa. Kirjaa nämä tiedot ennakkotehtävään. Ennakkotehtävään kirjataan myös osallistujan nimi, oppiala ja tutkimusaihe, julkaisemiseen liittyviä ongelmakohtia sekä teemat, joiden käsittelyä erityisesti toivotaan kurssisisältöön. Ennakkotehtävät lähetetään kurssin Moodle-alueelle viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista.

Maksimi osallistujamäärä: luennolle ja seminaariin 18 (2 ryhmää), pelkkä luento on avoin kaikille kiinnostuneille. Kurssilaiset valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Belt, Vastaava opettaja
pekka.belt[ät]oulu.fi
Opetus
12.2.2013 – 13.2.2013
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

This concise two-day course provides practical tools and support for the management of the 4-year doctoral thesis project. The course is directed at doctoral students at the beginning phase of their studies.

The course
- Guides students to identify and use the various tools already at their disposal
- Discusses forms of supervision and the supervisor- supervisee relationship
- Provides concrete tools for planning & managing the writing process
- Discusses how to use academic conferences as a means of chapter and article writing
- Encourages doctoral students to share their experiences and expertise

Place: Lecture room Ls A2B (Main building)

Maximum number of students: 30. Students are selected in the order of enrolment. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Programme:

Fri 15.2.2013 at 10 - 16

10-12 Identifying academic skills and tools

10-13 lunch break

13-16 "Using" vs. "going" to academic conferences: A before - during and after model

Fri 22.2.2013 at 10 - 16

10-12 Having a practical map for it all, or how to slice an elephant?

12-13 lunch break

13-16 Giving and receiving feedback: supervisory relationships from start to finish

Pre-assignment: Those students accepted to the course are required to write a short (one A4) text stating

1) Your name & field of research
2) The format of your thesis to be (article doctorate/monograph)
3) 3 key journals + 3 key conferences in your own field
4) 3 issues that you find are the most challenging when it comes to managing the day-to-day reality of thesis writing/research

The pre-assignment will be sent in through Moodle.

In addition students will be asked to write a mini-assignment before the second meeting 22.2.2013

PLEASE NOTE: Attendance to BOTH days is required for the completion of the course

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Nikander, Pirjo, Teacher responsible
pirjo.nikander[ät]uta.fi
Teaching
15-Feb-2013 – 22-Feb-2013
Periods: III
Language of instruction: English

This course will give you practical tips and strategies for writing scientific articles in English. Designed as a two-day workshop, the main objective of this course is to learn to identify and produce the most important elements in English academic writing.

The first day offers a series of exercises and points to ponder, whereas the second day offers the students an opportunity to apply these tips and strategies in an "Editing Clinic". During the second day, the students will be taught a ten-step editing process that they will apply to texts in class.

Contents:

Thu 24 January, 2013 (group 1), Room D14 (Main building)

Thu 31 January, 2013 (group 2), Room D14 (Main building) 

9:00-9:45 Online sources: Scientific, clear, transparent
9:45-11:00 Drafting, Differences between Finnish and Anglo-American traditions
11:00-11:30  Components of a Scientific Article, The Sequence of Writing
11:30 Lunch
12:15 Problems, Transitions, Tenses
14:00 Coffee break
14:15 Old Information and New Information, Nouns and Verbs for Academic Writing
15:30 Self-editing
16:00 End of the day

Scientific Writing: The "Editing Clinic": Revising English Texts

Thu 7 February, 2013 (both groups), Room 140 (Atalpa building)

The students select a scientific text from their field and also bring in two to three pages of their own writing (5 copies of these pages). These texts will be evaluated in class.

9:00-10:30 Introduction to editing. Practice of editing on the "ideal" article in your field
10:30-10:40 Short break
10:40-11:30 Editing
11:30-12:10 Lunch  (40 min.)
12:10-14:00 Editing groups
14:00-14:20 Coffee break (20 min.)
14:20-15:25  Editing Groups
15:25-16:00  Course Discussions (Questions and Answers)
16:00   End of the course

The maximum number of students is 18 in both groups. Students are selected on first come-first-served principle. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Moore, Kate, Teacher responsible
kathleen.moore[ät]uta.fi
Teaching
24-Jan-2013 – 7-Feb-2013
Periods: III
Language of instruction: English

This two-day course invites students in various stages of their doctoral thesis to think through, write and process the ethical questions and themes in their own ongoing research projects. It provides a compact knowledge package on ethical issues concerning the research design, data collection/field work and writing-up phases. The course consists of lectures, discussion & student presentations in class and a pre-assignment.

Classroom: Ls A2B (Main building)

Course Schedule:

Monday 21.1.2013
10.15-11.00     Welcome and a summary on themes raised in the pre-assignments
11.00-12.15    Ethics, researcher skills and the doctoral process
12.15-13.15    lunch
13.15-14.30    Data sets, research questions and ethics
14.30-14.45    coffee break
14.45-16.00    Ethical questions at different phases of the doctoral process:  Feedback and supervision

Monday 28.1.2013
10.15-11.15    Ethical questions at different phases of the doctoral process: data collection, facing/dealing with participants & data, writing-up
11.15-12.00    Securing the data lifespan: The ethics of recycling and data archiving
12.00 - 13.00    lunch
13.15-16.00    Discussion on students' research projects and ethical questions

Student selection: The maximum number of students is 30. Students are selected on a first-come, first served -basis. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Those accepted to the course are required to send in a pre-assignment (max one page A 4) through Moodle.  Dead line for pre-assignments is 18 January 2013 (through Moodle).

THE PRE-ASSIGNMENT: Please include the following in short:
1)    Your name & discipline
2)    Your research topic
3)    Potential ethical issues you have encountered or anticipate to encounter as part of your doctoral research and solutions you may already have in mind
4)    Any issues relating to research ethics you wish to be discussed during the course
5)     Please indicate in case you are willing to present some key ethical themes concerning your own doctoral work (2+1 ECTS to those presenting)

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Marika Enwald, Teacher responsible
Teaching
21-Jan-2013 – 28-Jan-2013
Periods: III
Language of instruction: English
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot [IV Periodi]

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen jatko-opiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssi koostuu vuorottelevista luento- ja keskusteluosuuksista. Luennoilla nostetaan esiin tieteenfilosofisesti keskeisiä kysymyksiä ja teemoja, joiden käsittelyä jatketaan mahdollisuuksien mukaan tieteenalakohtaisiksi jaetuissa keskusteluryhmissä.

Opetusajat:

Ti 16.4.2013 klo 9-16

Ti 23.4.2013 klo 9-16

Sali: Pinni B1097

Sisältö:

    Tutkimuksen kohteet ja tieteiden luokittelu

    Käsitteet, väitteet ja päätelmät

    Hypoteesit, selitykset ja oikeuttaminen

    Tieteellinen realismi ja antirealismi


Kurssin suoritus: Kurssin suorittaminen edellyttää luentojen tiivistä seuraamista ja aktiivista osallistumista keskusteluun. Varsinaista loppukuulustelua ei järjestetä, mutta osallistujat kirjoittavat lopuksi kolmen sivun kirjallisen esityksen, jossa jokin kurssin keskeisistä teemoista kytketään omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen.

Kurssille otetaan enintään 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijan on itse tarkistettava valintatieto NettiOpsusta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Heikki J. Koskinen, Vastaava opettaja
heikki.j.koskinen[ät]uta.fi
Opetus
16.4.2013 – 23.4.2013
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät osaamistavoitteiden asettamisen merkityksen sekä arvioinnin tehtävät ja roolin yliopistollisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- ymmärtävät linjakkaan opetuksen idean ja osaavat soveltaa sitä käytäntöön
- osaavat ohjata eri menetelmin oppimistoimintaa yliopisto-opetuksessa

Kurssi on suunnattu Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen tohtoriopiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä kokemusta opettamisesta eikä erityisiä taustaopintoja.

Kevätlukukaudella 2013 tutkijakoulun opetustarjonnassa pilotoidaan Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) -kokonaisuutta, joka muodostuu
jaksoista Opettajaksi yliopistoon 1 ja 2. Kokonaisuus on ollut aiemmin tarjolla yliopiston opetushenkilöstölle, mutta nyt sitä tarjotaan myös opetuskokemusta vailla oleville tohtoriopiskelijoille. Pilotoinnin jälkeen päätetään siitä, miten usein ja millaista yliopistopedagogista koulutusta tarjotaan tutkijakoulussa jatkossa.

Opetussuunnitelma vastaa yliopiston henkilöstölle suunnattua koulutusta (http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka/koulutus.html#10op).

Kurssin aikana osallistujat perehtyvät opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin linjakkaana kokonaisuutena sekä akateemisten työprosessien ohjaamiseen.

- Opetus linjakkaana kokonaisuutena ja osana opetussuunnitelmaa
- Akateemisten työprosessien ohjaus
- Osaamistavoitteiden asettaminen
- Osaamisen ja oppimisen arvioinnin perusteet

Kurssin aikana työskennellään monitieteisessä ryhmässä luoden vertaisverkostoa yli yksikkörajojen. Opintojakso koostuu lähiopetuspäivistä (torstaisin 14.3., 4.4.,25.4., 16.5. klo 9-15), lukupiirityöskentelystä lähiopetuspäivien välillä (sis. harjoittelua), kirjallisuuteen perehtymisestä ja omaa opetusta koskevasta kehittämistehtävästä. Opintojen aikana hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (moodle).

Opetusmenetelmiä koskeva osaaminen karttuu opetuksen toteutustapojen kautta, jonka vuoksi edellytetään aktiivista osallistumista vuorovaikutukseen lähiopetuksessa, verkossa ja ryhmätyöskentelyssä.

Ilmoittautuminen netti-opsussa 26.11.-9.12.2012. Kurssille valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssivalinnassa etusijalla ovat hakijat, jotka sitoutuvat opiskelemaan Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) kokonaisuudessaan (ks. Opettajaksi yliopistoon 1).

Opiskelijat ilmoittautuvat erikseen molemmille kursseille. Jos molempiin kursseihin (= 10 op kokonaisuuteen) ilmoittautuneita on enemmän kuin 20 opiskelijaa, käytetään valintaperusteena alinta molempien kurssien yhteenlaskettua ilmoittautumisen sijalukua tai jos se on kahdella tai useammalla opiskelijalla sama, opiskelijan alinta ilmoittautumisen sijalukua jommalla kummalla kurssilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Annala, Vastaava opettaja
Opetus
14.3.2013 – 16.5.2013
Pienryhmäopetus 24 tuntia + 4 tuntia Verkossa
Opettajaksi yliopistoon 2
To 14.3.2013 klo 9-15, Ls A31 (Päätalo)
To 4.4.2013 klo 9-15, Ls A31 (Päätalo)
To 25.4.2013 klo 9-15, Ls A31 (Päätalo)
To 16.5.2013 klo 9-15, Ls A31 (Päätalo)
Lukupiiri 6 tuntia + 3 tuntia Verkossa
Harjoitukset 5 tuntia
Itsenäinen työskentely 93 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Etnografia on suosittu lähestymistapa erityisesti sosiaalitieteissä ja antropologiassa. Näiden ohella erilaisia kenttätyömenetelmiä ja havainnointia käytetään myös esimerkiksi hallinnon tutkimuksessa, politiikka- sekä terveystieteissä. Etnografiaa pidetään erityisen käyttökelpoisena tutkimuksissa, joissa halutaan mahdollisimman monipuolisesti analysoida ja tiheästi kuvata kulttuurisia prosesseja ja ihmistä osana näitä prosesseja. Menetelmällisesti etnografia perustuu monenlaisten aineistontuottamisen keinojen (esim. havainnointi, haastattelu) käyttöön sekä tutkijan läsnäoloon tutkimallaan kentällä. Mutta mikä oikeastaan tekee tutkimuksesta etnografista tutkimusta?

Tällä kurssilla keskitytään tarkastelemaan yhtäältä sitä, millaisin erilaisin tavoin etnografia voidaan ymmärtää, millaiseen tutkimusasetelmaan etnografia taipuu ja millaisiin tutkimuskysymyksiin etnografia tekijäänsä ohjaa. Toisaalta etnografiaa lähestytään tutkimusprosessien näkökulmasta pohtimalla millaisiin asioihin, teemoihin tai kysymyksiin etnografia virittää tekijäänsä tutkimuksen tekemisen arjessa.

Suoritustapa

Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla: a) 3 op tai b) 5 op kokonaisuutena.

A) 3 op kokonaisuuteen kuuluvat aktiivinen osallistuminen luennoille (14.3. ja 21.3.), lukemisto ja reflektiotehtävä (max. 3 sivua).

B) koko kurssi (5 op) suoritetaan tekemällä ennakkotehtävä, osallistumalla aktiivisesti luennoille, kirjoittamalla omaan etnografiseen tutkimukseen liittyvä paperi (max. 5 sivua), esittämällä sen pienryhmässä ja kommentoimalla pienryhmässä muiden papereita.

Ohjelma

Kurssi toteutetaan 4 päivän kokonaisuutena. Kaksi ensimmäistä päivää pohjautuvat asiantuntijaluennoille, joiden avulla pyritään hahmottamaan etnografisen tutkimuksen tekemisen erilaisia tapoja, keskeisiä kysymyksenasetteluja ja etnografisen kirjoittamisen haasteita. Kaksi jälkimmäistä päivää käsitellään opiskelijoiden valmistelemia papereita omista etnografisista tutkimuksistaan, joissa keskitytään kunkin tutkimusprosessissa ajankohtaisimmalta tuntuvaan teemaan. Teemat voivat liittyä esimerkiksi kentälle pääsemisen tai siellä olemisen iloihin ja ongelmiin, erilaisten aineistojen yhdistämisen ja analysoimisen kysymyksiin tai etnografisesta tutkimuksesta kirjoittamiseen.

To 14.3.2013, sali LS A32 (Päätalo)
Klo 10.15-10.30 Tervetuloa ja johdatus kurssiin
Klo 10.30-12.00 Laura Huttunen: Karttoja etnografiaan
Klo 12.00-13.00 lounastauko
Klo 13.00-14.30 Hanna Ojala: Mikä tekee tutkimuksesta etnografiaa?
Klo 14.30-15 Keskustelua ja kurssin suoritusohjeet

To 21.3.2013, sali LS A3 (Päätalo)
Klo 10.15-11.15 Päivän aloitus ja keskustelu
Klo 11.15-12.45 Anitta Kynsilehto: Paperittomuus monipaikkaisen etnografian näkökulmasta
Klo 12.45-14.00 lounastauko
Klo 14.00-15.30 Keskustelu, välitilinpäätös ja kohti kirjallisia töitä

Pe 12.4.2013 Opiskelijoiden valmistelemien paperien deadline (sekä 3 op suorittavien reflektiopaperit että 5 op suorittavien pienryhmässä esitettävät paperit)

To 25.4.2013, sali 208 (Atalpa-rakennus, 2. krs) Huom. sali vaihtunut.
Klo 10-15 Opiskelijoiden valmistelemien paperien käsittelyä 2 pienryhmässä (Atalpan salit 208 ja 326)

Pe 26.4.2013
Klo 10-15 Opiskelijoiden valmistelemien paperien käsittelyä 2 pienryhmässä (Atalpan salit 208 ja 326)
Klo 15-15.30 Loppukeskustelu

Ilmoittautuminen

Kurssille valitaan 30 opiskelijaa, joista koko kurssia (5 op) suorittamaan on mahdollisuus päästä 16 opiskelijalla. Koko kurssia suorittamaan tulevien opiskelijoiden oman tutkimuksen tulee perustua etnografialle. Lisäksi suositeltavaa on, että opiskelija on joko parhaillaan kenttäjaksolla tai saattanut kenttäjakson päätökseen.

Koko kurssia suorittamaan valituilta opiskelijoilta pyydetään ennakkotehtävä (max. A4), jossa opiskelija kuvaa oman tutkimusaiheensa, tutkimuskysymykset, aineistot sekä tarkemman aiheen, josta haluaa kirjoittaa paperin (max. 5 sivua) kurssilla käsiteltäväksi.

Suoritustapa tulee valita kurssille ilmoittautumisen yhteydessä NettiOpsussa suoraan osakurssiin (3 op) tai koko kurssiin (5 op). Huom. valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anitta Kynsilehto, Opettaja
anitta.kynsilehto[ät]uta.fi
Hanna Ojala, Opettaja
hanna.l.ojala[ät]uta.fi
Opetus
14.3.2013 – 26.4.2013
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Tutkija mediassa: tiedeviestintä, popularisointi ja yliopiston kolmas tehtävä

Tieteen popularisointi tarkoittaa tutkimuksen tulosten esittelyä myös ei-asiantuntijan ymmärtämässä muodossa. Johtopäätökset ovat yleistajuisen esityksen olennaisin osa ja suurta yleisöä saattaa kiinnostaa esimerkiksi se, mihin ja miten saatuja tuloksia voidaan käyttää ja miten tulokset vaikuttavat jokapäiväiseen elämään. Mutta kuinka kertoa tieteestä ja tutkimustuloksista ymmärrettävästi? Miten tiedotan tutkimuksestani sen edetessä tai valmistuessa, ja miten valmistaudun median edustajan yhteydenottoon, odotuksiin ja motiiveihin? Kuinka voin parantaa viestintä- ja mediataitojani ja lisätä tutkimukseni yhteiskunnallista ja käytännön vaikuttavuutta?

Kurssi koostuu (kaikille avoimesta) puolipäiväseminaarista sekä tekstityöpajasta. Kurssin aikana keskustellaan tiedeviestinnän eri teemoista sekä opetellaan kirjoittamaan omasta tieteenalasta kansantajuisesti ja sujuvasti suomeksi. Pohdimme tieteen popularisoinnin haasteita, kirjoitamme omia tekstejä ja hahmottelemme esimerkiksi tiedotteen ja tiedeuutisen eroja.

Ohjelma


Avoin seminaari tiistaina 12.3.2013 klo 12.15–16.00 (Päätalon sali D11) (järjestäjinä Tampereen yliopiston tutkijakoulu ja viestintäpalvelut).


12.15 – 12.30    Avaus: Professori Pirjo Nikander, tutkijakoulu
12.30 – 13.15    Popularisointi, sen muodot, rajat ja yliopiston kolmas tehtävä (FT, tiedekirjailija Tiina Raevaara)
13.15 – 14.00     Miten media toimii ja mitä se meiltä tutkijoilta toivoo? Viestintäpäällikkö Katja Kannonlahti
14.00 - 14.30    kahvitauko (omakustanteinen)
14.30 – 15.15    Median kohtaaminen: viestintätaitoja ja omia kokemuksia. Professori Pekka Isotalus
15.15 – 16.00    Tutkija yhteiskunnallisena ja poliittisena vaikuttajana. Professori Mikko Lehtonen

Seminaaria seuraava tekstityöpaja keskiviikkona 13.3.2012 klo 10.15 – 16 (Pinnin sali Ls B4117)

Työskentelymuoto: Aktiivinen osallistuminen puolipäiväseminaariin 12.3.2013 ja tekstityöpajaan 13.3.2013 sekä ennakkotehtävän laatiminen.

Opiskelijamäärä: maks. 20 (valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä). Opiskelijan on itse tarkistettava valintatieto NettiOpsusta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ennakkotehtävä: Ennakkotehtävänä kurssilaiset tutustuvat alla mainittuun Aku Heinosen ja Tiina Raevaaran artikkeliin ”Yliopistojen kolmas tehtävä jää vaille toteutusta ja tukea” (Tieteessä tapahtuu 5/2012). Lisäksi he tutustuvat Tampereen yliopiston Intrasta ja kirjaston sivuilta löytyviin tiedeviestintää koskeviin ohjeisiin ja resursseihin:


-    Ohjeita yliopistolaisten tiedottamiseen (Intra)
-    Väitöskirjan julkaisuohjeet (TUP)
-    Väitöstiedotelomake (TaY)


ja kirjoittavat omaa työn alla olevaa väitöskirjatutkimustaan koskevan lehdistötiedotteen. Lehdistötiedote kirjoitetaan väitöskirjan tämän hetkisen vaiheen mukaisesti ja se voi olla muodoltaan käynnissä olevaa tutkimushanketta esittelevä tai lopullinen väitöstiedote. Ennakkotehtävä lähetetään Moodleen. Tekstityöpajassa Moodleen lähetettyjä tiedotetekstejä muokataan edelleen sekä keskustellaan tiedeviestinnän tavoitteista, muodoista ja tarvittavista taidoista.

Kurssikirjallisuus: Aku Heinonen, Tiina Raevaara (2012) Yliopistojen kolmas tehtävä jää vaille toteutusta ja tukea. Tieteessä tapahtuu Vol 30, Nro 5 (2012), ss. 3-8.

Karvonen Erkki (2011). Viestintätaidot ja tiedeviestintä 2.0. Tieteessä tapahtuu 2/2011, 1-2.


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Reavaara, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2013 – 13.3.2013
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Goals:
1. To begin, proceed, digress, summarize and end a presentation, and to respond to questions in an effective manner
2. To convert written into spoken English: stylistic differences
3. To practice correct pronunciation and intonation
4. To deliver a talk in a relaxed manner using effective visual aids, but without reading
5. To analyze one's own presentation and (in groups) others' presentations in a supportive, affirmative manner, including attention to body language and visual aids.

Contents:

Thu 11 April, 2013:

9:00-10:30 Structure of English presentations; Introduction and Conclusions-tips
10:30-10:45 Break
10:45-11:30 Language performance issues
11:30-12:10   Lunch
12:10-14:00   Preparing and Using Visuals: Tips and Concerns
14:00-14:20   Coffee
14:20-16:00   Training for the Question-and-Answer period at conferences

Thu 18 April, 2013 (group 1), Room D14 (Main building)

Thu 25 April, 2013 (group 2), Room D14 (Main building)

Fri 26 April, 2013 (group 3), Room D14 (Main building, NB! Extra group!)

9:00-10:30  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
10:30-10:45  Break
10:45-11:30  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
11:30-12:10  Lunch
12:10-14:00  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation
14:00-14:20 Coffee
14:20-16:00  Individual Presentations + Judges feedback and evaluation

The maximum number of students is 12 in all groups. Students are selected on first come-first-served principle. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Moore, Kate, Teacher responsible
kathleen.moore[ät]uta.fi
Teaching
11-Apr-2013 – 26-Apr-2013
Periods: IV
Language of instruction: English

Form of education: Lectures 16 h (different lecturers). On Wednesdays 6.3.-15.5.2013 at 15.15. - 16.45 o'clock. (NB! No lecture on 1.5.)

Participants: Open to all. Especially recommended for doctoral students and students enrolled on the Tampere Research Training Program for Medical Students.

All lectures in Kauppi campus B-building big lecture hall.

Programme


6.3.
15.15-15.20 Opening the course / Seppo Parkkila
15.20- 16.05 Writing a scientific article from biomedical research / Seppo Parkkila
16.15-17.00 Statistical reporting / Heini Huhtala

13.3
15.15-17.00 Tables and statistical graphics / Raili Salmelin

20.3.
15.15-17.00 Producing better English text / Robert Hollingsworth

27.3.
15.15-17.00 Speech Communication and public speaking / Elinita Mäki

10.4.
15.15-17.00 The role of the editor in scientific publishing / Timo Partonen

17.4.
15.15-16.00 Research article publishing: Open access / Raija Aaltonen
16.15-17.00 Basic principles and publication forums of qualitative research / Jari Luomanen


8.5.
15.15-16.00 Scientific lectures, congress abstracts and posters / Seppo Parkkila
16.15-17.00 Science communications / Laura Tohka

15.5.
15.15-15.45 Two forms of doctoral dissertation / Kaija Seppä
15.45-16.15 Publishing a doctoral dissertation / Outi Sisättö
16.15-17.00 Doctoral dissertation- practical aspects / Markku Kulomaa

Enrolment with e-form will open 13 February 2013 (at https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/6964/lomake.html)

Parkkila, Seppo, Teacher responsible
seppo.parkkila[ät]uta.fi
Teaching
6-Mar-2013 – 15-May-2013
Periods: IV
Language of instruction: English

The qualitative interview has become one of the most frequently used qualitative research method to make sense of our lives, and an invaluable tool for the qualitative researcher. This two-day course provides coverage of both the theoretical background and the practical aspects of the interview process.  The course incorporates discussions on the variety for the means of data generation and the different ways of conceiving the analytic status of interview data.  

The course helps students to:
- recognize different approaches to reading the data
- notice the crucial issue of ensuring scientific and analytic rigour
- find relevant literature on theoretical and analytical aspects on interviews
- to discuss the validity and ethics of interview research

Classroom: Ls B4113 (Pinni building)

Thu 23.5.2013

10.15-12.00    Introduction to the course themes and to the ongoing research projects of the participants
12.00-13.00    Lunch
13.00-14.00    The variety of data generation and epistemological stances to interview data
14.00-16.00    Crossing that hurdle: From data generation to analysis

Fri 24.5.2013

10.15-12.00    Analytic styles and tools: examples on empirical analysis of interview data
12.00-13.00    Lunch
13.00-16.00    Discussion on the questions and issues raised in students’ pre-assignments
If necessary breaking into two groups chaired by prof. Ryen (in English) and prof. Nikander (in Finnish).

The course consists of active participation to both days and of a pre-assignment. The students are selected on first-come, first-served principle. The student has to check the selection from NettiOpsu after the enrolment period. Selected students pre-assignments are sent to Moodle (deadline Mon. 6.5.2013) and should include the following:

1.    Your name and disciplinary background
2.    Your topic of research, the stage you are currently in (collecting data, analyzing interviews + potentially data gathered by other means), your analytic tools (how do I approach my interview data).
3.    What you find most challenging when working with your data?
4.    What you expect to learn and discuss during the course.

Anne Ryen is Associate Professor of Sociology at Agder University, Norway, former president of the Research Network Qualitative Methods in the European Sociological Association and member of the Scientific Committee of RC33 Logic and Methodology in the International Sociological Association. She has been doing research in East-Africa for more than 15 years, and her focus is at fringe benefits in private business, ethnic economy and welfare.

Pirjo Nikander is professor of the University of Tampere Doctoral School.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Anne Ryen, Teacher responsible
Pirjo Nikander, Teacher
pirjo.nikander[ät]uta.fi
Teaching
23-May-2013 – 24-May-2013
Periods: IV
Language of instruction: English

The aim of the course is to provide a sound practical background to sampling and particularly to design and analysis of sample surveys.

The course covers a broad range of situations in which sampling is used, with emphasis placed on sample surveys.  The central aim is to provide the sound general background needed for carrying out a sample survey, including both practical aspects and the essential details on design and analysis.

The course will explain in concept the material in the lecture notes. Students are not expected to have all the matrix algebra skills implicit in a formal course in survey analysis, or even the more standard algebra skills needed for survey design. For reasons of clarity and convenience, some mathematical/theoretical concepts are necessary for discussing statistical techniques. Because of differences in statistical background of students enrolling on this course, some additional reading and study may be required. The course is however self-contained.

Learning Outcomes:

On successfully completing this course, you will have a preliminary understanding of how to:
1.    assess questionnaire designs, and understand core non-sampling errors
2.    understand the design of certain simple types of sample survey
3.    analyse certain simple types of sample survey and use appropriate software.

Programme and Schedule:

The course covers a broad range of situations in which sampling is used with emphasis placed on sample surveys.  The central aim of the course is to provide the sound general background needed for carrying out a sample survey, including both practical aspects and the essential details on design and analysis.

The major themes of the course will be:
•    Non-sampling aspects of sample surveys
•    Questionnaire design
•    Sample design
•    Analysis of survey data

Dates        17 & 18 April 2013  
Times         9.15am – 16.15 pm each day.
Location     Pinni B0040 (Computer classroom 40, Pinni B building at main campus)

Maximum number of students: 15

Modes of completion: Pre-assignment, active participation in classroom work, coursework assigned by teacher. All accepted students are required to send a pre-assignment by 2 April 2013 (via Moodle).

Pre-assignment:

1.    Your name and discipline
2.    The topic of your own research and a short description (theme, questions, research design, methods)
3.    What is your preliminary experience on survey design, implementation and analysis

Evaluation: Pass/fail

Teacher
Professor Stephen Haslett
Massey University
New Zealand
Email:     S.J.Haslett@massey.ac.nz
Website:    http://www.massey.ac.nz/massey/learning/departments/institute-of-fundamental-sciences/staff/academic/steve-haslett.cfm


Recommended Reading:
There is no single book which covers all aspects of the course.  The study guides are intended to be largely self-contained, so that no textbook purchase is required. The following are however recommended.  The first reference is available free from Statistics New Zealand as a pdf file. See: A Guide to Good Survey Design (2nd edition)
If purchasing one reference book only, the book by Sharon Lohr below is strongly recommended. Other material will also be provided during the course.
•    Statistics New Zealand - A Guide to Good Survey Design (edition 1 or 2)
•    Lee, E S, Forthofes, R. N. & Lorimore, R. J. - Analysis Complex Survey Data
•    Kalton, G - Introduction to Survey Sampling
•    Lohr, Sharon - Sampling: Design and Analysis, 1st or 2nd edition
•    Barnett, Vic - Sample Design: Principles and Methods, 3rd edition
    
The study material:

Course Information, Study Guide Part 1 and Study Guide Part 2.  Study Guide Part 1 covers non-sampling aspects and sample design.  Study Guide Part 2 includes study material on the analysis of sample survey data. The study material will be made available to the students electronically in advance to the course.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Stephen Haslett, Teacher responsible
Teaching
17-Apr-2013 – 18-Apr-2013
Periods: IV
Language of instruction: English