x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)
Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Perusopinnot [I Periodi]
Opetus
3.9.2012 – 8.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 3.9.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 14.15-18, päätalo ls. D10a, Luennot videoidaan Porin yksikön luokkaan 107.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot videoidaan Tampereen yliopiston Porin yksikkköön luokkaan 107.

Harjoitusryhmät viikoilla 39-41(kirjaston opetusluokassa)

13 ryhmää (yhteen ryhmään mahtuu 22 opiskelijaa):

ma 10-12; 12-14,

ti 10-12; 12-14, 14-16; 16-18

ke 08-10

to 10-12; 12-14; 14-16; 16-18

pe 08-10; 10-12;

Janika Asplund, Vastaava opettaja
Opetus
19.9.2012 – 19.9.2012
Luento-opetus 1 tuntia
Aloitusluento
Ke 19.9.2012 klo 9.15-10, PÄÄTALO LS D10A
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

7 tuntia lähiopetusta ja verkko-opiskelua. Osasuorituksen voi suorittaa myös osaamistestillä.

Luennon ohjelma:

7.9.  Johdanto - filosofisen etiikan eri merkitykset. Harjoitus soveltavasta etiikasta.

14.9. Aristoteles ja hyve

21.9. Stoalainen mielenrauha

28.9. Utilitarismi ja hyöty

5.10. Kant ja velvollisuus

12.10.  Ihmiselämän traagisuus ja pahan ongelma (Nietzsche, Freud)

19.10. ei luentoa, TY taukoviikko

26.10. Mitä järkeä moraalissa: analyyttisen etiikan perusteet

2.11.  ei luentoa

9. 11. Ihmisen eksistenssistä ja kuolemasta (Sartre, Heidegger)

16.11. Toisen tunnustaminen identiteetin perustana (Hegel)

23.11. Toinen, Vieras, Muukalainen (Levinas, Derrida)

30.11. Tentti

Uusintatentti yleisen tentin yhteydessä

pe 14.12. klo 12.00-14 Väinö Linna -sali (ei erillistä ilmottautumista)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luentosarjalle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Susanna Lindberg, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2012 –
Luento-opetus 22 tuntia
Pe 7.9.2012 - 30.11.2012 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali (Linna)
Poikkeukset:
2.11.2012 , Ei luentoa!
Uusintatentti
Pe 14.12.2012 klo 12.00-14, Väinö Linna -sali (Linna), Ei ilmottautumista.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoinen suoritustapa: luennolle osallistumisen asemesta opintojakso on mahdollista suorittaa sähköisenä kirjatenttinä, jota varten luetaan: 

Tännsjö, Thorbjörn 2008. Understanding ethics: an introduction to moral theory. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Perusopinnot [II Periodi]

Luentosarjan alustava ohjelma:

29.10. Johdanto

14.15-15.30  Johdanto (Tero Mamia)

16.00-17.00 Numerot ja tietäminen (Pertti Töttö)

17-18: Pohdintatehtävä

5.11. Mitä minusta tiedetään?

14.15-17.00 (Marja Alastalo)

17-18: Pohdintatehtävä

12.11. Yleinen mielipide: mielipiteet, arvot ja asenteet

14.15-15.30   (Sami Borg)

15.45-17.00  Mielipidetiedustelujen tilaaminen, tuottaminen ja käyttäminen (Juho Rahkonen)

17-18: Pohdintatehtävä

19.11. Miten ihmistä voi mitata?

14.15-17.00   (Jallu Lindblom)

17-18: Pohdintatehtävä

26.11. Talouden numerot

14.15-15.30  (Hannu Laurila)                

15.45-17.00  (Elina Tuominen)

17-18: Pohdintatehtävä

3.12. Sovelluksia: Vertailut ja verkostot

  • Vertaileva tutkimus (Jouko Nätti)
  • työelämän- ja työmarkkinoiden tutkimus (Jouko Nätti tai Pertti Koistinen)
  • Verkostoanalyysi (Markku Lonkila)

10.12 Kertauskuulustelu  

ma 21.1. uusintakuulustelu

HUOM! Toinen UUSINTAKUULUSTELU ke 13.2. klo 12.00-15, Linna 6017 (6. kerros).

       

 

Opetus
Luento-opetus
Luennot
Ma 29.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 14-18, päätalo ls. D10a
Poikkeukset:
21.1.2013 klo 11.00 –14 , ls. A1, uusintatentti
Ke 13.2.2013 klo 12.00-15, Linna ls. 6017, Vielä yksi tenttimahdollisuus! Toinen UUSINTAKUULUSTELU
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot videoidaan Porin yksikön luokkaan 107.

Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Satu Ranta-Tyrkkö, Vastaava opettaja
satu.ranta-tyrkko[ät]uta.fi
vierailevia luennoitsijoita, Opettaja
Opetus
7.1.2013 – 18.2.2013
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 7.1.2013 - 11.2.2013 viikoittain klo 14.15-17, päätalo ls. D10a
Ryhmätyöskentely 8 tuntia
Ma 7.1.2013 - 11.2.2013 viikoittain klo 17-18
Itsenäinen työskentely
Seminaari 3 tuntia
Ma 18.2.2013, päätalo ls. D10a
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmäharjoitukset sekä ryhmätöiden raportointi loppuseminaarissa. Opiskelija reflektoi omaa oppimistaan ja kurssilla heränneitä kysymyksiä lyhyessä henkilökohtaisessa oppimisraportissa ja kurssipalautteessa.

Luennot videoidaan Porin yksikön luokkaan 107.

Kurssin opiskelu tapahtuu Moodle-verkko -oppimisympäristössä.

Toteutustapa ja aikataulutus:

Kurssi alkaa 4.3.2013 ja kestää 30.4.2013 saakka. Kurssi etenee viikkoittain siten, että aina kunkin viikon aikana (viikot 10-15) seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet. Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Oppimispäiväkirjan palautus on viimeistään 30.4.2013. Kurssissa ei ole lähiopetusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen mukaisesti.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Opetus
4.3.2013 – 30.4.2013
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkkokurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille, läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 25. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen mukaisesti.

Avoimen yliopisto-opintojen yhteyshenkilö: suunnittelija Ulla Lassila, ulla.lassila@uta.fi, p. 050-5490420

Luennot 3 op

Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofiassa paradigma-aseman saavuttaneisiin historiallisiin muotoiluihin (mm. Platon, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Hegel, Smith, Marx) ja kartoitetaan modernin yhteiskuntafilosofian kenttää. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. seuraavat: Onko yhteiskunnan perustana yksilö vai yhteisö (individualismi, liberalismi, kommunitarismi ja totalitarismi)? Miten lähestytään identiteettiä filosofisena ongelmana (universalismi, partikularismi, individualismi)? Mikä on partikulaaristen ryhmien rooli yhteiskunnassa (rotu, sukupuoli, luokka, puolue)? Miten omistamisesta voi puhua filosofisesti (rikkaudesta, köyhyydestä, riistosta, markkinoista ja poliittisesta yhteisöstä)? Mikä on ihminen tutkimuskohteena vs. ihminen poliittisena subjektina? Mitä ovat ympäristö ja tekniikka yhteiskunnallisina kysymyksinä? Mitä on julkisuus rationaalisena debattina vs. julkisuus tiedottamisena? Miten paikalliset yhteisöt jäsentyvät suhteessa globaaliin maailmaan?

Ohjelma:

25.1. Johdatus yhteiskuntafilosofiaan: Oikeudenmukainen yhteiskunta (Platonin ja Aristoteles)
1.2. Tasa-arvoinen yhteiskunta (stoalaiset ja kristillinen etiikka) ja yhteiskuntasopimus (Hobbes ja Locke)
8.2. Ei luentoa!
15.2. Englantilainen ja ranskalainen liberalismi (Mill, Smith ja Rousseau)
22.2. Kansalaisuus- ja rauhanaate yhteiskuntafilosofiassa (Kant, Hegel ja Humbolt)
1.3. Sosialismi ja kriittinen teoria (Marx, Engels, Horkheimer)
8.3. Sukupuolten välinen tasa-arvo, feministinen yhteiskuntafilosofia (de Beauvoir)
15.3 Väkivallaton taistelu rasismia ja uskonnollista suvaitsemattomuutta kohtaan (King ja Gandhi)
Oikeudenmukaisen  ja hyvän yhteiskunnan kriteerit (Rawls, Habermas, Berlin)
22.3. Jälkimioderniyhteiskunta (Bauman, Sennet, Beck, Macintyre ja Taylor)
29.3. Pitkäperjantai (ei luentoa)
5.4. Vallan rakentuminen yhteiskunnassa (Bourdieu ja Foucault) ja yhteiskunnan sosiaalinen rakentuminen (Berger ja Luckmann)
12.4 Luonnon ja eläintenoikeudet (Naess ja Singer)
19.4. Talouden ehdot nyky-yhteiskunnassa, uusliberalismi ja sen vastustajat (Korten), Yhteenveto luentosarjasta

Marika Enwald, Vastaava opettaja
marika.enwald[ät]uta.fi
Opetus
25.1.2013 – 3.5.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 25.1.2013 - 3.5.2013 viikoittain klo 9-11, Väinö Linna -sali (Linna)
Poikkeukset:
22.3.2013 , Pinni B1100, Huom. poikkeussali!
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Marko Tikka, Vastaava opettaja
marko.tikka[ät]uta.fi
Opetus
11.3.2013 – 13.5.2013
Luento-opetus 32 tuntia
Ma 11.3.2013 - 13.5.2013 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10a
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.

Opintojakson lisälukemistoksi suositellaan teosta Haapala Pertti & Toivo Raisa (toim.) Suomen historian kartasto. 2008, s. 148 alkaen.

Lisätietoja YKYY4- kohdan suorittamisesta esseellä