x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2012-2013 Huom! Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen.

SYVENTÄVÄT OPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja Hannele Forsberg

STYS1A Sosiaalityön teoriahistoria 5 op, Kyösti  Raunio

STYS1B1 Päätöksenteko lastensuojelussa 5 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYS1B2 Sosiaalityö ja muuttuvat hallinnan käytännöt 5 op, Kirsi Juhila

STYS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena 5 op,  Hannele Forsberg

STYS2A Moniammatillisuus 5 op, esseen vastaanottaja Suvi Krok

STYS3B1 Arviointitutkimus 5 op, Pekka Saarnio

STYS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus 5 op, Kyösti Raunio

STYS3B3 Ammatillisen auttamistyön keskustelut ja tekstit 5 op, Kirsi Juhila

STYS3B4 Havainnot ja kokemukset 5 op, Aino Ritala-Koskinen

 

 

Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Muut opinnot [I Periodi]

Tervetulotilaisuus sosiaalityön tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille ke 5.9.2012 klo 14.15 alkaen, salissa Linna K103.

Erillisvalinnassa valituille ja muillekin aikaisempia opintoja suorittaneille (amk, ytk) tilaisuus jatkuu klo 17.00 asti.

Kaikki opettajat, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2012 – 5.9.2012
Luento-opetus
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Luentosarjassa käsitellään tärkeitä yliopisto-opiskeluun ja oppimiseen liittyviä teemakokonaisuuksia ja se on tarkoitettu syksyllä 2012 sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa opintonsa aloittaville uusille opiskelijoille.


Torstaina 6.9 klo 9.00-11.45 (luentosali LINNA K113)

HOPS - Henkilökohtainen opintosuunnitelma opiskelun tukena 

Seminaarityöskentely

Oppijana verkossa

Torstaina 6.9 klo 14.15-15.45 (luentosali LINNA K113)

Tenttiminen ja muut suoritustavat

Perjantaina 7.9 klo 13.15-15 
(luentosali LINNA K113)

Reading and Writing in English

Kansainvälisyys opinnoissa

Hanna Carroll, Vastaava opettaja
Arja Jokinen, Vastaava opettaja
Aino Ritala-Koskinen, Vastaava opettaja
Elna Hirvonen, Vastaava opettaja
Anna Metteri, Vastaava opettaja
Anna Vähämäki, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2012 – 7.9.2012
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [I Periodi]

Opiskelija suorittaa pätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa kolmen kuukauden työharjoittelun sosiaalityön asiakas-, hallinto-, kehittämis- tai tutkimustehtävissä, sisällyttää harjoitteluunsa kehittämistehtävän ja laatii harjoittelustaan analyysin.

Harjoittelun alussa opiskelija laatii yksilöllisen HOPSin, johon sisältyy kehittämistehtävä. Opiskelija raportoi kahden viikon välein harjoittelustaan moodlessa ja osallistuu keskusteluun muiden opiskeljoiden raporttien pohjalta. Opiskelija kirjoittaa harjoittelustaan analyysin valitusta teoreettisesta näkökulmasta ja reflektoi analyysissa omaa oppimistaan. Opiskelija esittää harjoittelustaan analyysin seminaarissa ja osallistuu oma esitys mukaan lukien 20 analyysin käsittelyyn. On suositeltavaa integroida gradun teemoja tai aineistonkeruuta harjoitteluun.

Opintosuoritusten täsmälliset ohjeet ovat nähtävillä harjoittelun moodlessa, jonne opiskelijat liitetään syyskuussa harjoitteluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ma 24.9. klo 14-18 infoseminaari kaikille, jotka aikovat suorittaa tämän opintokohdan vuonna 2013, myös niille, jotka saavat kahden vuoden työkokemuksen pohjalta korvaavuuden varsinaisesta harjoittelusta. Avain STYS2B- moodleen annetaan infoseminaarissa. Harjoittelutuen haku 30.9. mennessä.

Anna Metteri, Vastaava opettaja
anna.metteri[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2012 –
Seminaari 20 tuntia
Harjoittelun analyysiseminaari
Ti 4.9.2012 klo 14.00-18, Pinni B ls. B1096
Ti 11.9.2012 klo 14.00-18, Pinni A, Paavo Koli -sali, seminaari peruuntuu ja esitykset siirretty myöhempiin seminaareihin.
Ti 18.9.2012 klo 14.00-18, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ma 24.9.2012 klo 14.00-18, Atalpa ls. 140, Infoseminaari vuonna 2013 harjoittelun suorittaville.
Ti 2.10.2012 klo 14.00-18, Pinni B ls. B1100
Ti 9.10.2012 klo 14.00-18, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ti 6.11.2012 klo 14.00-18, Pinni A, Paavo Koli -sali
Ti 13.11.2012 klo 14.00-18, Päätalo ls. A32
Ti 4.12.2012 klo 14.00-18, Pinni A, Paavo Koli -sali
Seminaari kokoontuu kevätlukukaudella 2013:
Ti 26.3.2013 klo 14.00-18, Auttilankulma ls. 124
Ti 2.4.2013 klo 14.00-18, Auttilankulma ls. 124
Ti 9.4.2013 klo 14.00-18, Auttilankulma ls. 124
Ti 23.4.2013 klo 14.00-19, Auttilankulma ls. 124
Ti 7.5.2013 klo 14.00-18, Auttilankulma ls. 124
Ti 14.5.2013 klo 14-18, Auttilankulma 124
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ympäri vuoden yhtäjaksoisena 3 kk työjaksona. Harjoittelun moodle on käytössä ympäri vuoden. Analyysiseminaarit pidetään 1., 2. ja 4. periodissa.

Pakollinen kaikille tutkielmaseminaariin lukuvuonna 2012-2013 osallistuville

Aikataulu:
1. (13.9.) Johdantoluento (2h) (yliopistonlehtori Irene Roivainen)

2.  (20.9.)Tutkimusetiikka (2h) (VTT, tutkijatohtori Kirsi Nousiainen)

3. (27.9.) Tutkimusasetelma: Aiheen valinnasta tutkimuskysymykseen (2h) (YTM, tutkijakoulutettava Kaisa-Elina Kiuru ja YTM tutkijakoulutettava
Emma Vanhanen)
4. (4.10.) Kirjallisuushakujen toteuttaminen (2h) informaatikko Mirja Mäkinen (huom. aika paikka: klo 8. 00 Linna 3021, 22 opiskelijaa). Ti 2.10. klo 8 Linna 3021 22 opiskelijaa)

5.  (11.10.)Aineistonkeruun ja aineistonanalyysin valinta (menetelmien kirjo) (2h) Professori Kirsi Juhila

6. (25.10.) Kirjoitusprosessi ja raportin laatiminen (lähteiden käyttö) (2h) Professori (ma.) Arja Jokinen.

7. (1.11.) Gradun arviointiprosessi ja gradulausunnot (2h) Professori Hannele Forsberg

8. (8.11.) Tutkimusprosessi opiskelijan silmin (1h) YTM, Marjo Niittynen) ja

Tutkimusaihe sosiaalityön praksisympäristöstä (1h) Suunnittelija, KT
projektijohtaja (Alueklinikat verkostona -ESR-hanke) Tuula Kostiainen.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Irene Roivainen, Vastaava opettaja
irene.roivainen[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2012 – 8.11.2012
Luento-opetus 16 tuntia
To 13.9.2012 - 8.11.2012 viikoittain klo 10-12, Linna ls. K113
Poikkeukset:
11.10.2012 klo 10 –12 , Linna ls. K103
18.10.2012 , perioditauko, ei opetusta
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakso on pakollinen tutkielmaseminaarin lukuvuonna 2012-2013 suorittaville. Muille vapaaehtoinen.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ryhmä 1: Satu Ranta-Tyrkkö, Opettaja
satu.ranta-tyrkko[ät]uta.fi
Ryhmä 2:Kyösti Raunio, Opettaja
kyosti.raunio[ät]uta.fi
Ryhmä 3:Arja Jokinen, Opettaja
arja.jokinen[ät]uta.fi
Ryhmä 4:Hannele Forsberg, Opettaja
hannele.forsberg[ät]uta.fi
Ryhmä 5: Irene Roivainen, Opettaja
irene.roivainen[ät]uta.fi
Ryhmä 6:Kirsi Juhila, Opettaja
Opetus
Seminaari 48 tuntia
Ryhmä 1:
Ti 15.1.2013 - 21.5.2013 viikoittain klo 14.15-16, Auttila sh. 246
Ryhmä 2:
Ke 9.1.2013 klo 16.15-18, Linna rh. K106, seminaarin aloitus
Ke 27.3.2013 - 29.5.2013 viikoittain klo 14.00-17.45, Linna rh. K 106
Ryhmä 3:
Ti 15.1.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 12.15-16, Päätalo rh. C1
Poikkeukset:
7.5.2013 klo 12 –16 , Päätalo rh. D12
Ryhmä 4:
Pe 18.1.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 9.15-12, Auttila rh. 246
Ryhmä 5: ryhmä ei kokoonnu kevätlukukaudella 2013.
Ryhmät 3.-5.- kokoontuvat erikseen sovitun ohjelman mukaisesti.
Ryhmä 6:
Ti 8.1.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 16.15-18, Auttila sh. 246
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Kyösti Raunio, Vastaava opettaja
kyosti.raunio[ät]uta.fi
Opetus
Pienryhmäopetus
Graduvauhdituksen aloitus
To 13.9.2012 klo 14.00-16, Linna K108
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Jatkokoulutus [I Periodi]
Arja Jokinen, Vastaava opettaja
arja.jokinen[ät]uta.fi
Kirsi Juhila, Opettaja
kirsi.juhila[ät]uta.fi
Hannele Forsberg, Opettaja
kirsi.juhila[ät]uta.fi
Kyösti Raunio, Opettaja
kyosti.raunio[ät]uta.fi
Opetus
Seminaari
Seminaari kokoontuu yhdessä sovittavan aikataulun mukaisesti.
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Pekka Saarnio, Vastaava opettaja
pekka.saarnio[ät]uta.fi
Opetus
Seminaari
To 13.9.2012 klo 13.15-16, Linna rh. 6019, ryhmän ensimmäinen kokoontuminen, jolloin sovitaan muiden sessioiden ajankohdat
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Syventävät opinnot [II Periodi]
Ilmari Rostila/Pori, Vastaava opettaja
Vierailijat 2 kpl a´3 t yht. 6 tuntia, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2012 – 30.11.2012
Seminaari 20 tuntia
To 25.10.2012 - 15.11.2012 viikoittain klo 13-16, luokka 107
To 22.11.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 13-17, luokka 103
Pe 30.11.2012 klo 12-15, luokka 103
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentoseminaari oheisekirjallisuuksineen (seminaari + osallistuminen opetukseen + kirjallisuuteen perustuva essee)

 

 

Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Syventävät opinnot [III Periodi]

Toteutustavat
•        Luennot
•        Pienryhmäharjoitukset: opiskelijat kokoontuvat pienryhmissä jokaisen luentokerran jälkeen keskustelemaan luennon herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä ja tekemään luentoihin kytkeytyvän tehtävän, jossa hyödyntävät luentoja ja oheismateriaalia.
•        Lyhyt oppimispäiväkirja
•        Loppuseminaari, jossa käsitellään kurssin antia opiskelijaryhmien esitysten pohjalta.

Alustava ohjelma:

7.1. Suvi Raitakari: Kurssin aloitus ja johdatus kurssin teemoihin: Ammattilaiset politiikan, hallinnon ja tutkimuksen suuntauksia soveltamassa: esimerkkinä vastuullistaminen
14.1. Suvi Raitakari: Kuluttajuusdiskurssi ja valinta
21.1. Ilpo Helen: Mielenterveyspolitiikan ja –työn muutos
28.1 Anna Kulmala: Toipumisoptimismin kahdet kasvot
04.2. Kirsi Juhila: Rajatyö monen toimijan ”omistamassa” mielenterveystyössä
11.2. Riina Kaartamo: Tieto ja asiantuntijuuden paikat mielenterveyskuntoutuksessa
18.2 Kirsi Günther: Kuntoutuspolku ja pirstaleisen palvelujärjestelmän haltuunotto?
25.2 Paul Stepney: The paradox of prevention in modernized mental health services.
27.2. Loppuseminaari

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsusssa 12.11.2012-31.12.2012

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Suvi Raitakari, Vastaava opettaja
suvi.raitakari[ät]uta.fi
Opetus
7.1.2013 – 27.2.2013
Luento-opetus
Ma 7.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 12-15, Auttila rh. 245
Pienryhmäopetus
Seminaari
Ke 27.2.2013 klo 12-15
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentoseminaari oheiskirjallisuuksineen

Pekka Saarnio, Vastaava opettaja
pekka.saarnio[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 9.15-12, Linna K113
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaa opintojaksosta STYA6 kirjan Miller, William R. ym. 2011. Treating Addiction. A Guide for Professionals tai opintojaksosta STYS3B1 kirjan Duncan, Barry L. ym. 2010. The Heart and Soul of Change: Delivering What Works in Therapy

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

ma 12.11.2012 - ma 31.12.2012

Vastuuopettaja ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaa 5 op sosiaalityön maisteriopintojen valinnaisia opintoja

- ajankohta: 3.-4. periodi, tiistaisin 9-11
- kurssi päättyy maaliskuun loppuun mennessä
- kontaktiopetus 7x2=14 tuntia
- itsenäinen työskentely 40 tuntia
- korvaa  opintojaksosta STYS1B3 (Professionaalisuus käytännöissä ja käytäntötutkimus) teoksen  Evans, Tony & Hardy, Mark 2010. Evidence and Knowledge for Practice. Polity Press.
- koko opintojakso (tentittäväksi jäävät 2 kirjaa) suositellaan suoritettavaksi kevään 2013 aikana

Kurssin työskentely rakentuu pääsääntöisesti kullekin kokoontumiskerralle luettavien kotimaisten ja kansainvälisten tieteellisten artikkelien ja niiden pohjalta käytävien keskustelujen ja yhteisen työskentelyn varaan. Kurssilla on myös muutamia lyhyitä opettajan ja mahd. vierailijoiden alustuksia.

Kurssin suoritus perustuu aktiiviseen osallistumiseen ryhmän työskentelyyn, kultakin kerralta laadittavaan n. 1 liuskan oppimisreflektioon sekä 4-5 liuskan kokoavaan/syventävään loppureflektioon.

1. kokoontuminen tiistaina 29.1.2013

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aino Ritala-Koskinen, Vastaava opettaja
aino.ritala-koskinen[ät]uta.fi
Opetus
29.1.2013 – 26.3.2013
Seminaari 14 tuntia
Ti 29.1.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 9-11, Auttila rh. 246
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

-

 

 

 

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies

Monday 12.11.2012- Monday 31.12.2012

Maria Tapola-Haapala/University of Helsinki, Teacher responsible
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Korvaa 3 op sosiaalityön maisteriopintojen valinnaisia opintoja

Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Syventävät opinnot [IV Periodi]

Opintojakso toteutetaan ongelmalähtöisen oppimisen (pbl) menetelmällä yhteistyössä  TAYSin sosiaalityön kanssa.  Opiskelu kurssilla koostuu ryhmän pbl-istunnoista (kahden viikon välein) sekä istuntojen välissä tapahtuvasta itsenäisestä työskentelystä. Itsenäinen työskentely sisältää perehtymistä oppimistehtävän mukaiseen tutkimuskirjallisuuteen (sis. myös omaa tiedonhakua), läsnäoloa oppimisteeman mukaan suunnitellusti TAYSissa  kolme puoltapäivää sekä kirjallisen koosteen vastauksena oppimistehtävään. Omasta oppimisprosessista kirjoitetaan kurssin ajan sähköistä reflektiopäiväkirjaa. Kurssin lopuksi kirjoitetaan n. 5-7 liuskan kokoava oppimisreflektio. Kurssilla on käytössä moodle-alusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

10.2.2013 mennessä e-lomakkeella

Klinikkaopetus/Aino Ritala-Koskinen, Vastaava opettaja
aino.ritala-koskinen[ät]uta.fi
asiantuntijatutoreina TAYS sosiaalityöntekijöitä, Tuutori
Opetus
12.3.2013 – 14.5.2013
Seminaari 20 tuntia
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 12-16, Auttilankulma sh. 245
Itsenäinen työskentely 115 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kevään 2013 kurssille otetaan 8 opiskelijaa. Valittavan opiskelijan tulee olla opinnoissaan maisteriopintojen vaiheessa (kaikki perus- ja aineopinnot sosiaalityössä suoritettu). Etusija annetaan niille opiskelijoille, jotka ovat opinnoissaan jo aiemmin tavalla tai toisella perehtyneet terveydenhuollon sosiaalityöhön ja ovat motivoituneet syventämään osaamistaan nimenomaan tällä alueella. Kurssille valinnasta ilmoitetaan opiskelijalle 15.2. 13 mennessä.

 

Kirsi Günther, Opettaja
kirsi.gunther[ät]uta.fi
Riikka Haahtela, Opettaja
riikka.haahtela[ät]uta.fi
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Opetus
Luento-opetus
Pe 15.3.2013 - 3.5.2013 viikoittain klo 9-12, Auttilankulma ls. 124
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso korvaa sosiaalityön syventävien opintojen kohdasta STYS3B yhden alakohdan (STYS3B1-STYS3B4; 5 op). Kohta, johon korvaavuus halutaan, pyydetään ilmoittamaan kurssin aikana.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

pe 1.2.- to 28.2.2013

Kirsi Günther/Tampereen yliopisto ja Riikka Haahtela/Tampereen yliopisto, Vastaava opettaja
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Enrolment for University Studies

Registration in NettiOpsu from 24th January until 5th April 2013.

Enrolment time has expired
Instructor: Tuula Heinonen, Teacher responsible
heinonn[ät]cc.umanitoba.ca
Course Coordinator: Anna Metteri, Teacher responsible
anna.metteri[ät]uta.fi
Teaching
22-Apr-2013 – 29-Apr-2013
Lectures
Mon 22-Apr-2013 at 13-16, Main building E221
Tue 23-Apr-2013 at 13-16
Wed 24-Apr-2013 at 13-16
Thu 25-Apr-2013 at 13-16
Fri 26-Apr-2013 at 13-16
Mon 29-Apr-2013 at 13-16
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

The course can be included in optional studies.