x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden teemat, Pori

Periodit

II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Syventävät opinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle on ennakkoilmoittautuminen.

Ossi Eskelinen, Vastaava opettaja
Ossi.Eskelinen[ät]uta.fi
Vierailijat 4 t, Vastaava opettaja
Opetus
22.10.2012 – 26.11.2012
Luento-opetus 10 tuntia
Ma 22.10.2012 - 19.11.2012 viikoittain klo 16-18, luokka 103
Ryhmätyöskentely 2 tuntia
Paneeli
Ma 26.11.2012 klo 16-18, Porin yliopistokeskuksen luokka 103
Seminaari 2 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Sisällöstä:

- pohditaan sosiaalipolitiikan peruslähtökohtia, syntyä ja olemusta, ja näiden historiallista kehitystä yhteiskunnallisine yhteyksineen
- tavoitteena henkilökehityksen ja –historian kristallisoiminen
- sosiaalipolitiikan tiedeluonne esille aikaperspektiivi- ja henkilötarkastelun avulla
- sosiaalipolitiikan edustajien lisäksi esille sosiaalipoliittisia ideoita, ideologioita, aatesuuntauksia, teoriaa ja käytäntöjä
- keskustellaan myös nykyisistä yhteiskunnallisista ongelmista: osa klassikoiden ajatuksista, ideoista ja arvokäsityksestä on ajankohtaisia nyky-yhteiskunnassa.

Suoritus koostuu luennoista (4 h), luentojen perusteella jostakin klassikosta tehtävästä esseestä sekä kirjallisuuden tenttimisestä.

Kurssi sopii kaikille: sekä jatkaville opiskelijoille että myös v. 2012 aloittaneille pohjustuksena keväällä alkaviin sosiaalipolitiikan opintoihin.

SOP10.4.1 Sosiaalipolitiikan klassikot -jakson suoritusvaihtoehdot v. 2012


1. Luennot, essee ja kirjallisuus -suoritus (5 op). Luentojen perusteella kirjoitettu essee (1-2 liuskaa) yhdestä suomalaisesta klassikosta. Opiskelija valitsee itse klassikon, esseensä tarkastelunäkökulman sekä otsikoi esseensä. Lisäksi kirjallisuuden suoritus  kirjatentillä (kohdat 1-4).


2. Luentojen ja kirjallisuuden esseesuoritus (Kohdat a ja b= 5 op).

a).  Luentojen ja Niemisen teoksen (ks. kirjallisuus) perusteella kirjoitettu essee Armas Niemiseen liittyvästä aiheesta ja jostakin muusta yhdestä sekä luennolla että Eräsaari & Rahkonen -teoksessa käsitellystä klassikosta. Opiskelija valitsee itse klassikon ja esseensä tarkastelunäkökulman.

b). Essee kirjallisuuden kohdasta 3 (opiskelija valitsee itse aiheen) ja yhdestä kohdan 4 teoksesta (opiskelija valitsee itse teoksen ja aiheen).

Kohtien a ja b esseiden kokonaispituus 8 liuskaa.


3. Luentojen laaja esseesuoritus ja kirjallisuus (kohdat a ja b= 5 op).

a). Luentojen ja Niemisen teoksen (ks. kirjallisuus) perusteella kirjoitettu essee Armas Niemiseen liittyvästä aiheesta ja jostakin muusta yhdestä sekä luennolla että Eräsaari & Rahkonen -teoksessa käsitellystä klassikosta. Opiskelija valitsee itse klassikon ja esseensä tarkastelunäkökulman. Esseiden kokonaispituus  5 liuskaa.

b) Loppusuoritus kirjallisuustenttinä (kirjatentti, kohta 3 ja yksi teos kohdasta 4).


Kirjallisuus

1. Nieminen (1984) Mitä on sosiaalipolitiikka? WSOY.

2. Rahkonen & Eräsaari (2001) Työväenkysymyksestä sosiaalipolitiikkaan. Yrjö-Koskisesta Heikki Warikseen. Helsinki: Gaudeamus.

3. Myrdal & Klein (1956) Women’s Two Roles: Home and Work. Routledge and Kegan Paul.

4. Titmuss (1968) Commitment to Welfare. Allen & Unwin  TAI

Hirdman (2010) Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk folkhemspolitik. Carlsson TAI

Elmer (1963) Från Fattigsverige till välfärdsstaten. Sociala förhållanden och socialpolitik i Sverige under 1900-talet. Bonnier.

 

Ossi Eskelinen, Vastaava opettaja
Ossi.Eskelinen[ät]uta.fi
Opetus
27.11.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus 4 tuntia
Ti 27.11.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 10-12, luokka 107
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle ilmoittauduttava ennakkoon Ossi Eskeliselle
ossi.eskelinen@uta.fi

Ossi Eskelinen, Vastaava opettaja
Ossi.Eskelinen[ät]uta.fi
Vierailijat 4 t, Vastaava opettaja
Opetus
13.2.2013 – 20.3.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Ke 13.2.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 10-12, luokka 107
Ke 13.3.2013 - 20.3.2013 viikoittain klo 10-12, luokka 107
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon sisältyy luentojen yht. 10 tuntia lisäksi yritysvierailuja sopimuksen mukaan yht. 4 tuntia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ensimmäisellä seminaarikerralla

Ossi Eskelinen, Vastaava opettaja
Ossi.Eskelinen[ät]uta.fi
Vierailijat 6 t, Vastaava opettaja
Opetus
5.2.2013 – 19.3.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Yliassistentti Ossi Eskelinen, TaY
Ti 5.2.2013 klo 16.00-18.00, Porin yliopistokeskuksen luokka 103
Yliassistentti Ossi Eskelinen, TaY
Ti 12.2.2013 klo 16.00-18.00, Porin yliopistokeskuksen luokka 103
Vieraileva luennoitsija suunnittelija, VTM Mikko Ahonen, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Ti 26.2.2013 klo 16.00-18.00, Porin yliopistokeskuksen luokka 103
Vieraileva luennoitsija yliopisto-opettaja Riina Haanpää, TY
Ke 13.3.2013 klo 16.00-18.00, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Vieraileva luennoitsija tutkija Kimmo Ahonen
Ti 19.3.2013 klo 17.00-19.00, Porin yliopistokeskuksen luokka 107
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luento-opetus korvaa tästä kokonaisuudesta kahden  opintopisteen (2 op) verran.

Kirjallisuuden korvaavuus:

Sosiaalitieteet:

Jaksosta SOP10.3.4 kohta 1 Muncie, John & McLaughlin, Eugene (toim.) 2001. The Problem of Crime. 2nd edition. London: Sage.

Korvaavuus (2 op) edellyttää luentopäiväkirjan kirjoittamista kaikista luennoista.

Sosiaalityö:

2 op:n korvaavuus opintojaksosta STPA7 Lapset ja lastensuojelu. 2 op:n korvaavuus edellyttää luentopäiväkirjan kirjoittamista kaikista luennoista. Jaksosta jäljelle jäävän 3 op:n suorittamisesta sovitaan yliassistentti Riikka Korkiamäen kanssa. On myös mahdollista tehdä suoritus sosiaalitieteisiin (SOP10.3.4) ja kirjaannuttaa se sosiaalityön kandidaatin tai maisteriopintojen valinnaisiin opintoihin/sivuaineisiin.