x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

VASTUUOPETTAJAT JA TENTTIEN VASTAANOTTAJAT

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN TEEMAT, Sosiaalitieteiden uusi tutkinto-ohjelma (2012-2015)

*************************************************************

HUOM! Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat: VANHAN opetussuunnitelman (2010-2012) oppiaineiden opintokokonaisuuksien vastuuopettajat löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivuilta. Jos siis opiskelet vanhan tutkintorakenteen (2010-2012) mukaan, ota yhteys em. vastuuhenkilöihin! Vanhojen tutkintorakenteiden mukaan voi suorittaa vielä opintoja 31.7.2015 saakka (ei kuitenkaan kirjatenttejä 31.1.2013 jälkeen).

************************************************************************

SOS10.1 Työelämän tutkimus (kokonaisuus): Jouko Nätti
SOS10.1.1 Työ,hyvinvointi ja perhe: Jouko Nätti
SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä
SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi
SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiina Mälkiä (kirjatentin vastaanotto)
SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen: Hanna Ylöstalo

SOS10.2 Perhe ja elämänkulku (kokonaisuus): Eriikka Oinonen
SOS10.2.1 Perhe, muutos ja yhteiskunnan rakenteet: Eriikka Oinonen
SOS10.2.2 Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus: Minna Nikunen
SOS10.2.3 Hoiva, perhe, palvelut: Ritva Nätkin
SOS10.2.4 Sukulaisuus, lapsuus ja kulttuurinen konteksti: Anna Matyska
STYS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena: Hannele Forsberg
HISA3A Syventävä temaattinen kurssi:Ville Vuolanto

SOS10.3 Erot ja luokittelut (kokonaisuus): Päivi Korvajärvi
SOS10.3.1 Monikulttuurisuus: Marko Juntunen
SOS10.3.2 Valta ja eriarvoisuus: Harri Melin
SOS10.3.3 Miehet ja maskuliinisuudet: Taina Kinnunen
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Jaana Kuusipalo

SOS10.4 Kansalaisuus, politiikka ja hallinta (kokonaisuus): Liisa Häikiö
SOS10.4.1 Kansalaisuus ja liikkeet: Liisa Häikiö
POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö: Tarja Seppä
SOS10.4.2 Erot ja sosiaalisen politiikat: Satu Ojala
SOS10.4.3 Globaalin sosiologia: Pasi Pyöriä
SOS10.4.4 Kulutus ja markkinat: Markku Lonkila

SOS10.5 Ruumiillisuus, seksuaalisuus ja sukupuoli (kokonaisuus): Taina Kinnunen
SOS10.5.1 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen: Taina Kinnunen
SOS10.5.2 Sukupuolet ja seksuaalisuudet: Taina Kinnunen
SOS10.5.3 Kieli, sukupuoli ja seksuaalisuus: Minna Nikunen
SOS10.5.4 Ruumiillisuus ja performanssi: Petri Hoppu
JOVMS2F Media ja sukupuoli: Mikko Lehtonen

SOS10.6 Transnationaalisuus (kokonaisuus): Anna Rastas
SOS10.4.3 Globaalin sosiologia: Pasi Pyöriä
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Marko Juntunen
SOS10.6.2 Musiikin ja tanssin globaalit ulottuvuudet: Elina Seye

SOS10.7 Vuorovaikutus ja kieli (kokonaisuus): Marko Salonen
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Minna Nikunen                                  SOS10.5.3 Kieli, sukupuoli ja seksuaalisuus: Minna Nikunen
FILA12 Kielifilosofia: Leila Haaparanta
STYS3B3 Ammatillisen auttamistyön keskustelut ja tekstit: Kirsi Juhila

SOS10.8 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa (kokonaisuus): Jari Aro
SOS10.8.1 Tieteen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen perusteet: Jari Aro
SOS10.8.2 Tieteen ja teknologiantutkimuksen teoriat: Jari Aro
SOS10.8.3 Tieteen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen erityisalat: Päivi Korvajärvi
SOS10.8.4 Tieto, tiede ja teknologia -tutkimusseminaari: Jari Aro

SOS10.9 Sosiaalitieteiden klassikot (kokonaisuus):
SOS10.9.1 Sosiaalipolitiikan klassikot: Ossi Eskelinen
SOS10.9.2 Sosiaalipsykologian klassikot: Johanna Ruusuvuori
SOS10.9.3 Sosiologian klassikot: Harri Melin
SOS10.9.4 Feministisen ajattelun klassikot (esseesuoritukset): Päivi Korvajärvi
SOS10.9.5 Sosiaaliantropologian klassikot: Anna Rastas
SOS10.9.6 Musiikintutkimuksen klassikot: Tarja Rautiainen-Keskustalo

SOS10.10 Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta (kokonaisuus): Irmeli Järventie
SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä: Irmeli Järventie
SOS10.10.2 Hyvinvoinnin vaaliminen: kulttuurinen aatemaailma ja yhteisöllinen huolenpito: Tarja Rautiainen-Keskustalo
SOS10.2.2 Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus: Minna Nikunen
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Katja Repo

 

Sosiaalitieteiden klassikot

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Työelämän tutkimus

SOS10.1.1 Työ Euroopassa 5 op

Perhe ja elämänkulku

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.2.1 Youth Transition to Adulthood 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS10.2.4/6.5.3 Contemporary Perspectives on Family and Kinship 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kansalaisuus, politiikka ja hallinta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.4.3 World Culture and Global Society 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia yhteiskunnassa

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Työelämän tutkimus

SOS10.1.1 Työ Euroopassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perhe ja elämänkulku

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.2.1 Youth Transition to Adulthood 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Kansalaisuus, politiikka ja hallinta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.4.3 World Culture and Global Society 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tiede ja teknologia yhteiskunnassa

SOS10.8.4 Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Perhe ja elämänkulku

SOS10.2.2 Perheen vuorovaikutus 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.2.1 Youth Transition to Adulthood 5 op (Opetuskieli: englanti)

Erot ja luokittelut

Ruumiillisuus, seksuaalisuus, sukupuoli

Tiede ja teknologia yhteiskunnassa

SOS10.8.4 Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Työelämän tutkimus

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perhe ja elämänkulku

SOS10.2.1 Feministinen perhetutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.2.2 Perheen vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.2.1 Youth Transition to Adulthood 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Erot ja luokittelut

SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kansalaisuus, politiikka ja hallinta

SOS10.4.1/ 4.3 Kuinka tutkia globalisaatiota: toimijuus, muuttoliikkeet ja politiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.4.3 Tilallista ajattelua yhteiskuntatieteilijöille 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Ruumiillisuus, seksuaalisuus, sukupuoli

SOS6.4.2 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tiede ja teknologia yhteiskunnassa

SOS10.8.1 Tiede, teknologia ja yhteiskunta 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.8.4 Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

SOS10.10. Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta