x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

VASTUUOPETTAJAT JA TENTTIEN VASTAANOTTAJAT

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN TEEMAT, Sosiaalitieteiden uusi tutkinto-ohjelma (2012-2015)

*************************************************************

HUOM! Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat: VANHAN opetussuunnitelman (2010-2012) oppiaineiden opintokokonaisuuksien vastuuopettajat löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivuilta. Jos siis opiskelet vanhan tutkintorakenteen (2010-2012) mukaan, ota yhteys em. vastuuhenkilöihin! Vanhojen tutkintorakenteiden mukaan voi suorittaa vielä opintoja 31.7.2015 saakka (ei kuitenkaan kirjatenttejä 31.1.2013 jälkeen).

************************************************************************

SOS10.1 Työelämän tutkimus (kokonaisuus): Jouko Nätti
SOS10.1.1 Työ,hyvinvointi ja perhe: Jouko Nätti
SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä
SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi
SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiina Mälkiä (kirjatentin vastaanotto)
SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen: Hanna Ylöstalo

SOS10.2 Perhe ja elämänkulku (kokonaisuus): Eriikka Oinonen
SOS10.2.1 Perhe, muutos ja yhteiskunnan rakenteet: Eriikka Oinonen
SOS10.2.2 Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus: Minna Nikunen
SOS10.2.3 Hoiva, perhe, palvelut: Ritva Nätkin
SOS10.2.4 Sukulaisuus, lapsuus ja kulttuurinen konteksti: Anna Matyska
STYS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena: Hannele Forsberg
HISA3A Syventävä temaattinen kurssi:Ville Vuolanto

SOS10.3 Erot ja luokittelut (kokonaisuus): Päivi Korvajärvi
SOS10.3.1 Monikulttuurisuus: Marko Juntunen
SOS10.3.2 Valta ja eriarvoisuus: Harri Melin
SOS10.3.3 Miehet ja maskuliinisuudet: Taina Kinnunen
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Jaana Kuusipalo

SOS10.4 Kansalaisuus, politiikka ja hallinta (kokonaisuus): Liisa Häikiö
SOS10.4.1 Kansalaisuus ja liikkeet: Liisa Häikiö
POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö: Tarja Seppä
SOS10.4.2 Erot ja sosiaalisen politiikat: Satu Ojala
SOS10.4.3 Globaalin sosiologia: Pasi Pyöriä
SOS10.4.4 Kulutus ja markkinat: Markku Lonkila

SOS10.5 Ruumiillisuus, seksuaalisuus ja sukupuoli (kokonaisuus): Taina Kinnunen
SOS10.5.1 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen: Taina Kinnunen
SOS10.5.2 Sukupuolet ja seksuaalisuudet: Taina Kinnunen
SOS10.5.3 Kieli, sukupuoli ja seksuaalisuus: Minna Nikunen
SOS10.5.4 Ruumiillisuus ja performanssi: Petri Hoppu
JOVMS2F Media ja sukupuoli: Mikko Lehtonen

SOS10.6 Transnationaalisuus (kokonaisuus): Anna Rastas
SOS10.4.3 Globaalin sosiologia: Pasi Pyöriä
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Marko Juntunen
SOS10.6.2 Musiikin ja tanssin globaalit ulottuvuudet: Elina Seye

SOS10.7 Vuorovaikutus ja kieli (kokonaisuus): Marko Salonen
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Minna Nikunen                                  SOS10.5.3 Kieli, sukupuoli ja seksuaalisuus: Minna Nikunen
FILA12 Kielifilosofia: Leila Haaparanta
STYS3B3 Ammatillisen auttamistyön keskustelut ja tekstit: Kirsi Juhila

SOS10.8 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa (kokonaisuus): Jari Aro
SOS10.8.1 Tieteen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen perusteet: Jari Aro
SOS10.8.2 Tieteen ja teknologiantutkimuksen teoriat: Jari Aro
SOS10.8.3 Tieteen ja teknologian yhteiskunnallisen tutkimuksen erityisalat: Päivi Korvajärvi
SOS10.8.4 Tieto, tiede ja teknologia -tutkimusseminaari: Jari Aro

SOS10.9 Sosiaalitieteiden klassikot (kokonaisuus):
SOS10.9.1 Sosiaalipolitiikan klassikot: Ossi Eskelinen
SOS10.9.2 Sosiaalipsykologian klassikot: Johanna Ruusuvuori
SOS10.9.3 Sosiologian klassikot: Harri Melin
SOS10.9.4 Feministisen ajattelun klassikot (esseesuoritukset): Päivi Korvajärvi
SOS10.9.5 Sosiaaliantropologian klassikot: Anna Rastas
SOS10.9.6 Musiikintutkimuksen klassikot: Tarja Rautiainen-Keskustalo

SOS10.10 Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta (kokonaisuus): Irmeli Järventie
SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä: Irmeli Järventie
SOS10.10.2 Hyvinvoinnin vaaliminen: kulttuurinen aatemaailma ja yhteisöllinen huolenpito: Tarja Rautiainen-Keskustalo
SOS10.2.2 Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus: Minna Nikunen
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Katja Repo

 

Sosiaalitieteiden klassikot
Joahnna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Työelämän tutkimus [I Periodi]

Kurssilla käsittelemme erilaisia työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä, kuten työn prekarisaatioon, joustavaan työhön, ikäsyrjintään ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin, mutta lähestymme niitä empiirisesti vertailevalla otteella. Samalla opiskelemme yhdessä SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa, mm. muuttujien muunnoksia, ristiintaulukointeja, kuvioiden tekemistä sekä perusmonimuuttujamenetelmiä. Kurssin tavoitteena on tutustua vertailevaan tutkimukseen ja perehtyä kvantitatiivisiin menetelmiin ja niiden tulkintaan.

 

Kurssi sisältää 8 opetuskertaa, jotka sisältävät temaattisia luentoja työn tutkimuksesta tai vertailevasta tutkimuksesta ja opetusta menetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Lisäksi opiskelijat tekevät itsenäisesti harjoitustehtäviä ja lopputyöt. Aineistona käytämme laajaa eurooppalaista työoloaineistoa (EWCS)vuodelta 2010. Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen. Lisäksi kurssilla kartutetaan yhteiskuntatieteilijän työllistymisen kannalta tärkeää kvantitatiivisen analyysien osaamista.

 Alustava ohjelma:

vko 37, Johdanto vertailevaan työelämäntutkimukseen

vko 38, Mittaaminen

vko 39, Työ ja perhe

vko 40, Koululaisten hyvinvointi

vko 41, Työaika ja hyvinvointi

vko 42, ei opetusta

vko 43, Ikäsyrjintä

vko 44, Työn prekarisaatio ja menetelmien kertausta

vko 45, Päätösseminaari

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille mahtuu 24 opiskelijaa. Kurssille hyväksytyille ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä valinnasta. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat etusijalla opiskelijavalinnassa. Tarvittaessa valintakriteerinä käytetään opintopisteiden kokonaismäärää.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Viitasalo (koordinaattori), Vastaava opettaja
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Satu Ojala, Vastaava opettaja
Katri Siponen, Vastaava opettaja
Jaana Minkkinen, Vastaava opettaja
Opetus
11.9.2012 – 6.11.2012
Seminaari
Seminaari
Ti 11.9.2012 - 6.11.2012 viikoittain klo 9-12, Linna 6017/ML 51, 1. ja 8. luento Linna 6017 ja muut ML51 (viikko 42, ei opetusta).
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Perhe ja elämänkulku [I Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

YOUTH TRANSITION TO ADULTHOOD

Teacher: Aurélie MARY e-mail: aurelie.mary@uta.fi

(Kurssi kuuluu Perhe ja elämänkulku teemaan.

Kurssi voi korvata seuraavat kohdat:

SOS 10.2.2 Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus

Tai/ja SOS 10.2.1 Perhe, muutos ja yhteiskunnan rakenteet)

24h course including 12h lectures, 12h seminars (6-weeks course)


Course intended for 18-20 students (20 maximum)

Lectures on Mondays 14-16, beginning on 8.10.2012 until 12.11.2012

Seminars on Wednesdays 12-14, beginning on 10.10.2012 until 14.11.2012

Room: Linna  5016   

Teaching periods:

-         Periodi I – II: October-November 2012

Starting: week 41 (8th October) – Finishing: week 46 (mid-November)

 Course content:

Lecture 1: course introduction, mention course assessment, introduction to youth studies and youth transition + given material

Seminar 1: discussing existing theories on youth transition, course assessment: presentations & essay writing

Lecture 2: youth extension in figures and re-contextualisation; present socio-economic situation

Seminar 2: presentations + discussing young people’s present social context

Lecture 3: school to work transition; + general info about Finland and France (differences, etc…) + comparative research

Seminar 3: presentations + discussing cross-country research and the cases of Finland and France (differences, similarities…)

Lecture 4: integrating the labour market; + situation in Finland and France + young people’s expectations from working life + dilemmas

Seminar 4: presentations + discussing strategies of integration

Lecture 5: leaving home and plans for family formation, living arrangements + Finnish and French youths’ desires

Seminar 5: presentations + discussing today’s young people’s attitudes towards living arrangements and starting a family

Lecture 6: becoming adult, re-conceptualising concepts, new perspectives on transition, new pathways to adulthood

Seminar 6: presentations + discussing patterns of transition and concept change; course conclusion

 

 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Aurélie MARY, Teacher responsible
Teaching
8-Oct-2012 – 11-Nov-2012
Seminar 12 hours
Lectures 12 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

The course will be also organized in the spring semester.

Kinship has been a central concept in anthropology from its very onset, one of the few which anthropology managed to make its own. Radical shift in kinship studies came in 1970s and 1980s. The traditional approach has been challenged as too static, too fixed, too algebraic. The analytical feasibility of the very category of kinship has been undermined. The aim of this course is to shed light on these new critical developments. We will look at the demise of kinship studies brought about by the argument on their essentially Western ideas of biological reproduction, and their subsequent revitalization. This would include introduction of the Schneider’s critique and the feminist anthropologists’ works on kinship, gender and power; motherhood and fatherhood; concept of relatedness; studies on the new reproductive technologies; gay and lesbian kinship; new family forms emerging in a consequence of divorces, separation, domestic and transnational adoptions and migration. We will discuss how recent theoretical and empirical works reformulated kinship, putting stress on process, flexibility negotiation, human agency, local meanings and symbols. How they countered the notions of “naturalness” of marriage, sex, procreation and parenthood; kinship obligations and duty. We will deconstruct the very notion of biology and nature, as themselves the culturally-created categories. After the course students are expected to identify central trends in the contemporary studies of kinship, and in a critical manner look at the folk assumptions on a family present in a public Euro-American discourse. 

 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Anna Matyska, Teacher responsible
anna.matyska[ät]uta.fi
Teaching
7-Sep-2012 – 9-Oct-2012
Seminar 20 hours
Contemp. Perspectives on...
Fri 7-Sep-2012 - 5-Oct-2012 weekly at 14.15-15.45, Linna 5015
Tue 11-Sep-2012 - 9-Oct-2012 weekly at 10.15-11.45, Linna 5015
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Priority is given to students in social anthropology, sociology and social psychology.

Kansalaisuus, politiikka ja hallinta [I Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

SOS10.4.3 World Culture and Global Society (5 ECTS)

Wed 12.9.2012 – 7.11.2012 at 14-16

Objectives: The aim of this course is for students to acquaint themselves with sociological theories and conceptions of world culture and world society. The course begins with the recognition that the world is looking institutionally similar. Building on explanations of this observation by neoinstitutionalist theory of world society, the course explores the structuring of world society as institutionalization of global models of rationality. The specific focus of the course is on the interface between global and local, especially in understanding how global models are created and localized in national settings. The course emphasizes readings on the institutional nature of world culture, and how it informs national institutions. However, some attention is also paid to the observation that while global models are emerging and being institutionalized nationally, the actual processes of growing harmonization are not uniform or simplistic top-down adoption, as is often assumed. Rather, the growing similarity of institutions and policies transnationally is matched by rhetoric of nationalism on a domestic level.

Language of instruction: English.

Modes of study: Active participation in the lectures and seminar, reading articles, giving a presentation based on an article read in the seminar. 

Teachers: Coordinators: Jukka Syväterä and Ali Qadir. Other teachers: Pertti Alasuutari, Elina Mikola, Marjaana Rautalin, Laura Valkeasuo.

Grading: 1-5. The students may choose either to write a learning diary or to sit for an exam at the end of the course. To pass the course, active participation is required during the lectures and seminars. Students also give a presentation based on an article read during course.

Max. 25 students, preliminary enrollment required.

 

 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jukka Syväterä (koordinaattori), Teacher responsible
Teaching
12-Sep-2012 – 7-Nov-2012
Lectures
Wed 12-Sep-2012 - 31-Oct-2012 weekly at 14-16, Linna 4026, Examination 7.11.
Periods: I II
Language of instruction: English
Tiede ja teknologia yhteiskunnassa [I Periodi]

Tieto, tiede, teknologia on monitieteinen tutkimusseminaari, jonka järjestävät useat oppiaineet ja tutkimusyksiköt yhteistyönä (sosiologia, sukupuolentutkimus, TaSTI, Tampereen teknillinen yliopisto). Seminaari järjestetään jatkuvatoimisesti. Tutkijaseminaari on suunnattu tämän alan tutkimusta tekeville tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja maisteritutkinnon opiskelijoille. Tämän alan aihepiiristä opinnäytetutkimusta tekevät opiskelijat voivat esitellä seminaarissa omaa tutkimustaan.

Seminaari kokoontuu lukuvuoden aikana neljä kertaa. Kokoontumiset ovat perjantaisin klo 10 - 16. Paikkoina ovat Tampereen yliopisto sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

5.10.2012 (Tampereen yliopisto, Linna 5026)

10.15–11.15 Anne Koski, University of Tampere: Struggle for Leadership: Affective and Emotional Economies of Smartphone Industry

11.15–12.15 Rebecca Lund (Aaltoyliopisto): Getting on Board, Keeping on Board?: Negotiating Article Manuscript Quality

12.15–13.00 lunch

13.00–14.00 Minna Uimonen, University of Helsinki: The concept of sexual dimorphism in contemporary neuroscience

14.00-15.00 Marketta Niemelä, VTT: A review on user acceptance of intelligent environments (presentation in Finnish/esitys suomeksi)

30.11.2012 (Tampereen yliopisto, Linna 5026)

Teemana: Materiaalisuuden tutkimus - Research on Materialism

Klo 10-12

Inari Aaltojärvi: Emotions and domestic appliances

Sari Irni: The politics of materiality: affective encounters in a transdisciplinary debate

Klo 13-16

Taru Peltola: Biodiversity conservation and corporeal expertise in forestry

Eveliina Asikainen: Tutkimuskohteena lähiöluonto

Marja Vehviläinen: Environmental agency, practices of food and
companion species

8.2.2013 (Tampereen yliopisto, Linna 5026)

Klo 10 - 12. Kokoontuminen vain aamupäivän mittainen.

Jaana Parviainen: "Kairoottinen silmänräpäys ja viettelyn logiikka: Teknologisoitunut mediakaupunki taloudellisten ja poliittisten voimien kinesteettisenä kenttänä"

Markku Lonkila: "The role of social media in mobilizing opposition protests in Russia"


17.5.2013 (Kokoontuminen Tampereen Teknillisellä yliopistolla. Festia-talo, Kappelisali)

Alustava aikataulu klo 10 - 15

Tomi Nokelainen (with Ozgur Dedehayir): Technology life cycle beyond displacement: The case of the vinyl record

Eeva Kiiskinen: Muutoksen johtaminen blogiteksteillä: Johtaja tarinankertojana, alaiset muutoksen tulkitsijoina

Otto Auranen: Influence of research funding and state steering on university research performance

Marja Alastalo, Risto Kunelius ja Reetta Muhonen: Yhteiskuntatieteiden vaikuttavuuden mielikuvastot tiedepolitiikan resursseina

Seminaarin kielenä on esitelmän pitäjästä riippuen suomi tai englanti.

Jari Aro, Vastaava opettaja
jari.aro[ät]uta.fi
Marja Vehviläinen, Vastaava opettaja
marja.vehvilainen[ät]uta.fi
Opetus
5.10.2012 – 17.5.2013
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Muut opinnot [I Periodi]
Marko Juntunen, Juho Kailajärvi, Elina Seye, Vastaava opettaja
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Kansalaisuus, politiikka ja hallinta [II Periodi]

Yleiskuvaus:

Kurssilla tarkastellaan hyvinvointivaltion muutosta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän näkökulmasta. Sosiaali- ja terveyspalvelut organisoidaan yhä useammin markkinaperusteisiin ratkaisuihin tukeutuen. Tilaaja-tuottajamalli, kilpailutukset, ulkoistaminen, yksityistäminen ja palvelusetelit ovat esimerkkejä uusista toimintatavoista sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

Työskentely:

Kurssilla työskennellään lukuseminaarimuotoisesti. Jokaiselle kokoontumiskerralle luetaan etukäteen artikkeli, josta on lyhyt alustus. Alustuksen jälkeen artikkelia käsitellään yhteisesti. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa, kurssiin liittyvän materiaalin lukemista ja loppuesseen kirjoittamista.

Korvaavuus:

Kurssi korvaa opintojakson SOS10.4.4 Kulutus ja markkinat, 5 op.

Opetus

Lukuseminaari 18 t

Ma 22.10.2012 - 3.12.2012 viikoittain klo 14-16, Linna rh. 5101

Ma 10.12.2012 klo 12-16, Linna rh. 5101

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olli Karsio, Vastaava opettaja
Opetus
22.10.2012 – 10.12.2012
Seminaari 18 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssilla käsiteltävät artikkelit esitellään ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Sosiaalitieteiden klassikot [II Periodi]
Markus Mantere (koordinaattori), Heikki Uimonen, Marko Tikka, Vastaava opettaja
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

pe 13-16, tilassa D13

Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Työelämän tutkimus [III Periodi]

Kurssilla käsittelemme erilaisia ajankäyttöön liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä, kuten työnteon paikkojen moninaistumista, lasten mediakäyttöä, yhteiskuntaluokkien eroja ajankäytössä ja kehitystä kohti 24/7-yhteiskuntaa. Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja aikaisempaan tutkimukseen sekä opiskelemme yhdessä SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa, mm. muuttujien muunnoksia, ristiintaulukointeja, kuvioiden tekemistä sekä perusmonimuuttujamenetelmiä. Kurssille osallistuminen edellyttää SPSS-perusteiden hallintaa.

 

Kurssi on lyhytkurssi (2 päivää, yhteensä 12 tuntia) sisältäen temaattisia luentoja ajasta ja ajankäytöstä ja opetusta tilastollisista analyysimenetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Aineistona käytämme uusinta Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusta (2009–2010).  Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Satu Ojala, Vastaava opettaja
satu.ojala[ät]uta.fi
Katja Repo, Vastaava opettaja
katja.repo[ät]uta.fi
Opetus
6.2.2013 – 7.2.2013
Seminaari 12 tuntia
Seminaari
Ke 6.2.2013 klo 10-16, Linna ML51, To 7.2. klo 10-17 Linna ML51
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaa kohdista: SOS10.1.1.
SOS10.2.1.
SOSM5.1

Kurssilla tarkastellaan työtä ja taloutta toimintakenttänä, jossa työntekijän, asiantuntijan ja johtajan ruumis ja keho ovat erottamaton osa sekä fyysistä työpanosta että imaginaarista taloudellisen arvon luomista eri organisaatioissa. Erilaisia esiintymis- ja vuorovaikutustaidollisia, omien ja eri kohderyhmien tunteiden hallintaan liittyviä tai ulkoista ilmettä koskevia vaamuksia kohdistuu nykyisin monien eri toimialojen työntekijöihin ja esimiehiin.

Kurssin suoritustapa:

  • 4-6 kehollisuutta käsitteellistävän tieteellisen artikkelin lukeminen,  osallistuminen lukupiiriin ja sen yhteydessä annettavaan opetukseen
  • havaintotehtävä kehollisuudesta työssä (3 s.)
  • essee,  joka analysoi havaintotehtävää eteenpäin kurssilla saatujen käsitteiden avulla (5 s.).
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
yliopistotutkija Anne Koski (YT), Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 1.3.2013
Lukupiiri 10 tuntia
Lukupiiri
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 15-17, Linna 5026
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssisisältöjä: Työelämän vuorovaikutuksen tutkiminen, Työyhteisön vuorovaikutus kehittämisnäkökulmasta, Ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, Osatyökykyisyys, osallisuus sekä fyysiset ja sosiaaliset mukauttamisratkaisut, Sosiaalitieteellisen osaamisen merkitys työelämässä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Seminaariin valitaan enintään 25 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, etusijalla valinnassa ovat
sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat. Jos tutkinto-ohjelman omia opiskelijoita ilmoittautuu enemmän kuin seminaariin voidaan ottaa, valinta tehdään 1) suoritettujen sosiaalitieteiden perusopintojen ja 2) ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
Opetus
21.1.2013 – 25.3.2013
Seminaari 25 tuntia
Seminaari
Ma 21.1.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 12-16, Linna 5026, Viikoilla 7, 9, 10 ja 11 ei kokoontumista
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

SOS10.1.5/ SOSM5.1 Kenttätyö työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä (5 op)

Vastaavat opettajat: Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja Hanna Ylöstalo

Kurssikuvaus: Kurssi käsittelee kenttätyötä eri vaiheissa: kentälle pääsyä, kentälle menoa, suhteita kentällä sekä raportointia. Kenttätyömenetelmistä käsitellään laajemmin ainakin etnografiaa sekä toimintatutkimusta. Muita kenttätyöhön liittyviä aiheita ovat esimerkiksi eettiset kysymykset, onnistumiset ja epäonnistumiset, valtasuhteet kentällä sekä aineiston keruu ja jäsentäminen kenttätyössä. Kaikkia aiheita läpäisevät pohdinnat tutkijan valinnoista tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssilla sovelletaan erityisesti feministisen tutkimuksen metodologiaa. Kontekstina on työelämän tutkimus, mutta kurssilla käsiteltyjä aiheita voi soveltaa myös muuhun kenttätyöhön. Käytämme kurssilla esimerkkejä omista kenttä- ja kehittämiskokemuksistamme. Kurssi toteutetaan seminaarimuotoisena, ja lisäksi opiskelijat tekevät kenttätyöhön liittyvän oppimistehtävän. 

Huom.! Kurssille otetaan maksimissaan 20 opiskelijaa. Ilmoittautumiset 31.12.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen katri.otonkorpi-lehtoranta@uta.fi .

 

Hanna Ylöstalo, Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja Minna Leinonen, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari 18 tuntia
seminaari
Ke 9.1.2013 - 6.3.2013 viikoittain klo 12-14, Linna 5026
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Perhe ja elämänkulku [III Periodi]

Parisuhteita, vanhemmuutta, perhettä ja lapsuutta määritellään yhteiskunnassa moninaisin tavoin. Käsitykset perheestä ja parisuhteista ovat sidoksissa erilaisiin sosiaalisen luokittelun järjestelmiin, kuten sukupuoleen, seksuaalisuuteen, "rotuun", etnisyyteen, luokkaan, ikään ja toimintakykyyn. Lähi- ja perhesuhteita eletään todeksi arjessa, ja perhettä koskevat käsitykset ja institutionaaliset käytännöt vaikuttavat siihen, millaisin ehdoin arkea on mahdollista järjestää.

Kurssilla pari- ja perhesuhteita tarkastellaan sekä teoreettisesti että ihmisten konkreettisten elämänjärjestysten kautta. Kurssin kuluessa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Miten parisuhdetta ja perhettä on historiassa määritelty? Miten avioliitto järjestää sosiaalista todellisuutta? Miten perheitä ja parisuhteita arvotetaan kunniallisuuden (respectability) ja häpeän kentillä? Minkälaiset lähisuhteet tai perheet jäävät institutionaalisten käytäntöjen (esim. avioliittoinstituutio, lastensuojelun sosiaalityö) katvealueelle ja minkälaisin seurauksin? Mitä sukupuolineutraali avioliitto (voisi) tarkoittaa? Mikä on lapsen etu ja kenellä on valta määritellä sitä?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Hiitola, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2013 – 17.4.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Ke 13.3.2013 - 10.4.2013 viikoittain klo 13.00-15.00, Linna 5016, Ei ke 3.4
Poikkeukset:
17.4.2013 klo 13 –15 , Linna 4026
Itsenäinen työskentely 10 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Hajoava perhe -kurssi on uusimuotoinen ja poikkitieteellinen kurssi, jossa lähestytään perhettä ­ sosiologian, sosiaalipsykologian, historian, psykologian, sosiaalipolitiikan, naistutkimuksen, kirjallisuuden ja etnomusikologian tutkimuksen näkökulmista.

Kurssi tukeutuu Ian McEwanin romaaniin Rannalla (On Checil Beach, 2007). Kurssilla opiskellaan siten myös kaunokirjallisuuden käyttöä sosiaalitutkimuksen aineistona sekä analyysien ja tulkintojen tekoa yhteisen aineiston pohjalta. Perheen muutos, erilaiset perheet, seksuaalisuuden diskurssit, eriytyvät musiikkikulttuurit, insestin ongelmat kuuluvat kurssilla keskusteltaviin teemoihin. Lisäksi kurssi harjaannuttaa ja kannustaa monitieteelliseen ajatteluun.

Opiskelijat lukevat romaanin (185 s.) ennen kurssin alkua. Kurssille hyväksymisen jälkeen kirjoja on saatavilla: Linna, huone 5053 (Tiina Saari) tai 5078 (Eriikka Oinonen). Kirjoja on runsaasti myös Tampereen kaupunginkirjastossa. Kaupasta pokkarin saa noin 5 eurolla. Osallistujat kirjoittavat 3-4 sivun esseen romaanista kurssin alussa (17.1.mennessä) ja lopputyönään 5-7 sivun harjoitustyön/esseen kirjan sekä kurssin luentojen pohjalta kurssin jälkeen (25.3. mennessä).

Alustava ohjelma:

To 10.1. klo 12-14, Avajaisluento: Matti Hyvärinen & Eriikka Oinonen

Ma 14.1. Ei luentoa

To 17.1. klo 12-14, professori Harri Melin (sosiologia): Perhe ja luokka

Ma 21.1. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Ritva Nätkin (sosiaalipolitiikka): Porvarillinen ydinperhe - ideaali ja sen kyseenalaistuminen

To 24.1. klo 12-14, FM, tohtorikoulutettava Laura Karttunen (yleinen kirjallisuustiede): Myötä- ja vastoinkäymisiä: Fiktion lukemisen erityisyys

Ma 28.1. klo 12-14, dosentti, yliopistonlehtori Tuula Juvonen (naistutkimus): Seksuaalisuus: heteronormatiivisuuden hajoaminen

To 31.1. klo 12-14, FT, yliopistonlehtori Ville Vuolanto (historia): Postmodernisti esimodernin ja modernin rajoilla – mietteitä perhehistoriasta ja fiktiosta

Ma 4.2. klo 12-14, YTT, yliopistotutkija Tarja Aaltonen (sosiaalipsykologia): Saira(u)s perheessä                                              

To 7.2. klo 12-14, YTT, yliopistonlehtori Eriikka Oinonen (sosiologia): Sukupolvia ja siirtymiä nuoruudesta aikuisuuteen

Ma 11.2. klo 12-14, ,  PsT, tutkijatohtori Kirsi Peltonen (psykologia): Hajoavan perheen kehiä - Haavoittuvuus ekologisen systeemiteorian kehyksissä.

To 14.2. klo 12-14 YTT, yliassistentti Eero Suoninen (sosiaalipsykologia): Vuorovaikutuksen noidankehät

Ma 18.2. klo 12-14 PsT, yliopistotutkija Maarit Alasuutari (psykologia): Kun lapsi puhuu perheestään 

To 21.2. klo 12-14, FT, tutkijatohtori Olli Heikkinen (musiikintutkimus): Perhe musiikin tuotanto- ja kulutusyksikkönä

Ma 25.2. klo 12-14, professori Matti Hyvärinen (sosiologia): Riita, sattuma ja kohtalo     + loppukeskustelu

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Aikaisemmilla kerroilla kurssi on tullut ilmoittautumisajan loppuun mennessä reippaasti ylibookattua, joten hyvissä ajoin ilmoittautuminen on edelleen olennaista kurssille pääsyn takaamiseksi.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Tiina Saari, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 25.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luentoryhmä
To 10.1.2013 klo 12-14, Päätalo ls A4, aloitusluento
Ma 14.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 12-14, maanantaisin Pinni B 3107, torstaisin Päätalo ls A4, Luennot viikoittain maanantaina ja torstaina, HUOM: MA 14.1. EI LUENTOA!
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ma 12-14, to 12-14 (paikkatiedot myöhemmin)

Sosiaalityössä kurssi soveltuu maisteriopintojen valinnaisiin opintoihin.

Perheen vuorovaikutuksen tutkimuksen metodologiaa ja analysointitapoja.  Lyhyitä luentojaksoja aikaisemmasta tutkimuksesta ja keskeisistä tutkimussuuntauksista sekä niihin liittyviä artikkelitekstejä luettavaksi. Videoidun aineiston analysointia (joko annetun aineiston tai itse kerättävän aineiston) seminaarissa ja yksilötyöskentelynä. Kurssi sopii vuorovaikutuksen tutkimuksesta ja perhetematiikasta kiinnostuneille sekä sosiaalipsykologian maisteriopintoihin suuntautuville opiskelijoille. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Suoritusmuoto: Luentoseminaariin ja harjoituksiin osallistuminen (20 lähiopetustuntia), oheismateriaalin lukeminen ja harjoitustyö/essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa 14.12.12-15.1.13. Kurssille valitaan korkeintaan 18 opiskelijaa. Valintaperusteina ovat suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärä ja vuorovaikutuksen tutkimuksen aikaisemmin suoritetut opintojaksot (esim. SPSYA2.1 Vuorovaikutusprosessi, SPSYA2.3 Diskursiiviset käytännöt ja kulttuuri tai SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Mälkiä, Vastaava opettaja
Eero Suoninen, Vastaava opettaja
Opetus
5.2.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus
Ti 5.2.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 9-12, Linna 5016
Seminaari 20 tuntia
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssisuoritus voidaan merkitä joko Sosiaalipsykologian alat II, sosiaalipsykologia –aineopintokokonaisuuden osaksi koodilla SOS6.2.3 tai valinnaisiin opintoihin Perhe ja elämänkulku –teemakokonaisuuteen koodilla SOS10.2.2 joko aine- tai syventäviin opintoihin.

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

YOUTH TRANSITION TO ADULTHOOD


Teacher: Aurélie Mary (Linna 5109)

(Kurssi kuuluu Perhe ja elämänkulku teemaan.

Kurssi voi korvata seuraavat kohdat:

SOS 10.2.2 Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus

Tai/ja SOS 10.2.1 Perhe, muutos ja yhteiskunnan rakenteet)

Teaching period: Periodi III-IV (Starting week 11 on 11.3.2013 – Finishing week 17 on 26.4.2013)

Lectures on Mondays 14-16 - Seminars on Fridays 12-14

24h course including 12h lectures and 12h seminars (6-weeks course)

Room: Linna 5016   

Course intended for 18-20 students (20 maximum)


Course description:

The course is based on a comparative study between Finland and France, within EU context. The study compares essentially young women's situation, but also reflects upon youth transition to adulthood in general.

The course introduces students to research conducted in advanced societies on youth transition to adulthood and the supposed prolongation of youth. In the different lectures, the actual patterns and markers of transition to the stage of adulthood are examined, based on up-to-date studies. The lectures analyse the current phenomenon of youth extension and changes within the stage of transition itself. The course enlarges towards contemporary socio-economic restructuring and highlights the influence it bears upon young people's routes of integration within the wider social sphere.

The teaching occurs via lectures and seminars. The lectures provide theoretical knowledge on particular themes related to youth transition to adulthood. In the seminars, the themes are explored deeper during small presentations, and group discussions (based on questions and/or reading material).

 

Course content:

Lecture 1 - Mon 11.3.2013 : course introduction, mention course assessment, introduction to youth studies and youth transition

Seminar 1 - Fri 15.3.2013: discussing existing theories on youth transition, course assessment: presentations & essay writing

Lecture 2 - Mon 18.3.2013: youth extension in figures and re-contextualisation; young people's present socio-economic situation

Seminar 2 - Fri 22.3.2013: presentations + discussing young people’s present social context

Lecture 3 - Mon 25.3.2013: school to work transition; general info about Finland and France (differences, etc…); introduction to doing comparative research

--- Easter break ---

Seminar 3 - Fri 5.4.2013: presentations + discussing cross-country research and the cases of Finland and France (differences, similarities…)

Lecture 4 - Mon 8.4.2013: integrating the labour market; situation in Finland and France; young people’s expectations from working life and dilemmas

Seminar 4 - Fri 12.4.2013: presentations + discussing strategies of integration

Lecture 5 - Mon 15.4.2013: leaving home and plans for family formation; living arrangements

Seminar 5 - Fri 19.4.2013: presentations + discussing today’s young people’s attitudes towards living arrangements and starting a family

Lecture 6 - Mon 22.4.2013: becoming adult, re-conceptualising the concept of adulthood, new perspectives on transition, new pathways to adulthood

Seminar 6 - Fri 26.4.2013: presentations + discussing patterns of transition and concept change; course conclusion

 

 

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Aurélie Mary, Teacher responsible
Teaching
11-Mar-2013 – 26-Apr-2013
Lectures 12 hours
Lectures
Mon 11-Mar-2013 - 22-Apr-2013 weekly at 14-16, Linna 5016
Seminar 12 hours
Seminar
Fri 15-Mar-2013 - 26-Apr-2013 weekly at 12-14, Linna 5016
Periods: III IV
Language of instruction: English
Erot ja luokittelut [III Periodi]

Ohjelma

11.1. Tasa-arvo politiikkana (Jaana Kuusipalo)

18.1. Tasa-arvo käsitteenä (Jaana Kuusipalo)

25.1. Kuntien toiminnallisesta tasa-arvotyöstä (Meija Tuominen, suunnittelija, Vantaan kaupunki)

1.2. Kodin sukupuolittunut tunnetyö (Taina   Kinnunen)

8.2. Tasa-arvo työelämässä (Hanna Ylöstalo)

15.2. Tasa-arvopolitiikka Suomessa ja EU:ssa (Eeva Raevaara, neuvotteleva virkamies, Tasa-arvoyksikkö)

22.2. Miehet ja tasa-arvopolitiikka (Arto Jokinen)

1.3. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja tasa-arvo (Luca Tainio)

15.3.       Seminaari

5.4.         Seminaari

12.4.       Seminaari, loppukeskustelu, palaute

Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2013 – 12.4.2013
Luento-opetus
Pe 11.1.2013 - 12.4.2013 viikoittain klo 12-14, Linna 5014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen opettajalle sähköpostitse.

Kansalaisuus, politiikka ja hallinta [III Periodi]

HUOM!

Ilmoittaudu kurssille!

Ilmoittautuminen alkaa pe 4.1.2013 ja päättyy pe 11.1.2013.

****************************************

Kurssin rakenne: luennot (16 h) + harjoitukset (12 h) + oheislukemisto ja -tehtävät.

Kurssin kuvaus: Kurssilla pohditaan sitä, miten globalisaatio käytännössä ilmenee eri paikoissa ja millaisia käytäntöjä se tuottaa eri puolilla maapalloa. Temaattisesti kurssi keskittyy työperusteisen muuton, ylirajaisen hoivan ja pakolaisuuden aihealueisiin ja niiden kautta tarkastelee, miten globalisaatiota on mahdollista tutkia erilaisista näkökulmista. Kurssilla tutustutaan ajankohtaisen muuttoliiketutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin lähestymistapoihin kenttätyön, haastatteluaineistojen, politiikkadokumenttien, järjestö- ja viranomaistyön näkökulmista. Kurssin tarjoaman temaattisen viitekehyksen puitteissa opiskelijat harjoittelevat tutkimustyössä tarpeellisia taitoja ja soveltavat opittua myös omassa harjoitustyössä.


Kurssin ohjelma:

1. ENNAKKOTEHTÄVÄ

Kurssille osallistuvien tulee lukea seuraavat tekstit ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa:

  1. Luku 3 “After the Nation-State – What?” kirjasta Bauman, Zygmunt (2000). Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press.
  2. Massey, Doreen (2004) “Geographies of Responsibility”, Geografiska Annaler Series B, 86 (1), 5–18.

Mainittuihin teksteihin viitaten opiskelijan tulee kirjoittaa lyhyt essee (2-3 sivua), jossa pohditaan kysymyksiä: Mitä globalisaatio minulle merkitsee ja miten haluaisin tutkia sitä? Tehtävää laajennetaan lopputyönä toteutettavassa kurssiesseessä, jonka pituus on 7-8 sivua.
Ennakkotehtävä otetaan mukaan ensimmäiselle luentokerralle 21.1., minkä lisäksi se tulee ladata Moodleen.


2. LUENNOT (2 x 45 min), 8 kokoontumiskertaa:

21.1.  Johdantoluento (Kynsilehto, Puumala, Rantanen, Vaittinen): ennakkotehtävän purku, avataan globalisaation käsitettä keskustellen

28.1.  Muuttoliikkeet ja globalisaatio (Kynsilehto)

4.2.  Globaalin politiikka ja poliittisuus (Puumala)

11.2. Toimijuus ja globalisaatio (Rantanen)

18.2.  Poliittinen globaalitalous (Vaittinen)

11.3.  Globalisaatio ja työperusteiset muuttoliikkeet (Rantanen & Vaittinen)

18.3.  Pakolaisuus ja globalisaatio (Kynsilehto & Puumala)

25.3.  Vierailuluento: Matthew Friedman, UNIAP, YK  (Huom! Luennon ajankohta voi muuttua.)


3. HARJOITUKSET (12 h), 3 kokoontumiskertaa:

  1. Missä globalisaatio? (yht. 4 h)
  2. Elokuva globalisaatiosta + analyysi ryhmässä (4 h)
  3. Globalisaatio populaarikulttuurissa: tehtävä ja sen purkaminen (yht. 4 h)


4. LOPPUTYÖ

Opiskelija kirjoittaa kurssiesseen (7–8 sivua), jossa laajennetaan ennakkotehtävänä palautettua esseetä kurssilla opitun pohjalta ja sen valossa.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anitta Kynsilehto, Eeva Puumala , Pekka Rantanen, Tiina Vaittinen, Opettaja
Opetus
21.1.2013 – 22.4.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 21.1.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Linna 6017, huom. 21.1., 28.1. ja 18.2. Linna 5014, ei luentoja 4.3 ja 25.3
Harjoitukset 12 tuntia
Seminaari
Ma 8.4.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 12.00-16.00
Itsenäinen työskentely
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Suoritusmuoto: seminaarin osallistujat lukevat artikkeleita ja keskustelevat niistä sekä kirjoittavat esseen ja kommentoivat toistensa esseitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Samu Pehkonen, Vastaava opettaja
Hanna-Mari Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2013 – 11.4.2013
Seminaari 24 tuntia
Seminaari
To 17.1.2013 - 11.4.2013 viikoittain klo 10.15-12.00, Linna 5015, opetusta ei 14.2 ja 21.2.
Poikkeukset:
8.2.2013 klo 10.15 –12.00 , Linna 5028, 28.2. - 11.4. Linna 6018
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistujamäärä maks. 16 henk. (min. 8 henk.)

Ruumiillisuus, seksuaalisuus, sukupuoli [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taina Kinnunen, Vastaava opettaja
Taina.Kinnunen[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2013 – 21.3.2013
Luento-opetus 12 tuntia
To 10.1.2013 - 24.1.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo D11
To 7.2.2013 klo 12-14, Päätalo D11
To 21.2.2013 klo 12-14, Pinni B1096
To 28.2.2013 klo 12-14, Päätalo D11
To 7.3.2013, huom! ei luentoa
Seminaari
To 31.1.2013, ryhmät klo 10-12 ja 12-14 Linna 5026, ryhmä 14-16 Linna K110
To 14.2.2013, ryhmät klo 10-12 ja 12-14 Linna 5026, ryhmä 14-16 Linna K110
To 14.3.2013, ryhmät 10-12, 12-14 ja 14-16 Linna 5026
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

torstaisin klo 9-12 Päätalo D13

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Petri Hoppu, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 28.2.2013
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tiede ja teknologia yhteiskunnassa [III Periodi]

Järjestäjä Tieteen, teknologian ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, TaSTI

Yleiskuvaus

Tiede ja teknologia muokkaavat ihmisten arkea siinä määrin, että modernien yhteiskuntien historian voisi kertoa tieteen ja teknologian historiana. Nykyisin tieteen, teknologian ja innovaatioiden yhteiskunnallinen asema on entisestään voimistunut, sillä vallitsevassa politiikkadiskurssissa ne nähdään yritysten, alueiden ja valtioiden kilpailukyvyn avaintekijöinä ja hyvinvoinnin edellytyksinä.

Kurssi perehdyttää opiskelijan tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuksen monitieteiseen perinteeseen. Lisäksi kurssi tutustuttaa tämän tutkimusperinteen piirissä virinneeseen ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaan tiedontuotannon ja hallinnan käytäntöjen tutkimukseen.

Sisältö

Kurssi perehdyttää opiskelijan tieteen ja teknologian tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, tutkimusperinteisiin ja sovellutusalueisiin. Kurssi antaa valmiuksia tunnistaa tieteen ja teknologian kytkeytyminen yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Harjoitukset antavat opiskelijalle välineitä empiirisen tutkimuksen toteuttamiseen sekä valmiuksia arvioida oman tutkimusalan käytäntöjä.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Alastalo & Maria Åkerman (koordinaattorit), Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2013 – 17.5.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 8.1.2013 klo 12-14, Linna 5026
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Periodi III-IV:

5 op luennot (20 t) + kirjallisuus periodi III  ti klo 12–14, Linna 5026
5 op harjoitukset periodi IV.

Syventävät opinnot [III Periodi]
Ali Qadir (koordinaattori), Pertti Alasuutari, Elina Mikola, Marjaana Rautalin, Jukka Syväterä, Vastaava opettaja
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Työelämän tutkimus [IV Periodi]

Opetuksen ohjelma

Aika ja paikka: maanantaisin klo 13-16, Linna 5014

11.3. Ritva Nätkin: Palkkatyön ja informaalin työn sekä psykososiaalisen työn, hyvinvointityön ja perhetyön käsitteet; luentoseminaarin kulku ja esseeohjeistus

18.3. Katja Repo: Perheen ja työn yhteensovittamisen ”hyvät käytännöt”

25.3. Perheinterventioita ja –palveluja; esseeohjeistus tarkentuu

8.4.   Liina Sointu: Omaishoiva perheessä: informaalia työtä vai läsnäolon käytäntöjä?

15.4. esseiden käsittelyä

 22.4. esseiden käsittelyä

 29.4. esseiden käsittelyä

 6.5.   esseiden käsittelyä

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
Katja Repo, Vastaava opettaja
Opetus
11.3.2013 – 6.5.2013
Seminaari
Luentosemiaari
Ma 11.3.2013 - 6.5.2013 viikoittain klo 13-16, Linna 5014
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Kansalaisuus, politiikka ja hallinta [IV Periodi]

to 14.3.   

Aloitus: Mitä on diskursiivinen politiikkatutkimus?

 

to 21.3.

Politiikkaprosessit tutkimuksen lähtökohtana ja kohteena

 

to 28.3.

Tulkintojen merkitys

 

to 4.4.

Merkitysten tulkinnat: kiistan kohteet

 

to 11.4.

Merkitysten tulkinnat: yhteisymmärryksen ehdot

 

to 18.4.

Instituutioiden diskurssit

 

to 25.4.

Legitiimi toimijuus

 

to 2.5.

Opiskelijoiden suunnitelmat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Häikiö, Vastaava opettaja
Opetus
21.3.2013 – 2.5.2013
Luento-opetus 23 tuntia
To 14.3.2013 klo 10-12, Linna 6017
To 21.3.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 9-12, Linna 6017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille osallistumisen edellyttää opetukseen osallistumista, oheislukemiston lukemista, luentoihin liittyvien harjoitusten ja loppuesseen tekemistä. Esseiden palautus 17.5 mennessä.

Maisterivaiheen kurssi.

Tänä vuonna jakson kokoavana teemana ovat kansalaisen asema työmarkkinoilla sekä työelämän ajankohtaiset kysymykset. Työnteko muodostaa hallitsevan käsityksen siitä, miten kansalaisen tulee osallistua yhteiskuntaan. Muodostaako markkinaehtoisella työn kentällä toimiminen kuitenkin jo liian määräävän näkemyksen kansalaisen tehtävästä yhteiskunnassa, jos ei peräti ihmisarvosta? Miten määrittyy työhön osallistumattoman kansalaisen asema? Miksi aktiivisuudesta tulee nykypolitiikassa aktivointia?

Alustava kurssirunko:

Aloitus keskiviikkona 13.3.2013 klo 14–17: Työelämän rakenteet haurastuttavat meidät?

* ennakkolukemistona etsi käsiisi ensimmäistä kurssikertaa varten yksi seuraavista ja valmistaudu esittelemään tiivistetysti sen keskeiset väitteet:

- Jussi Vähämäki: Itsen alistus. Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa. 2009. TAI Kuhnurien kerho. Vanhan työn paheista uuden hyveiksi. 2003.

- Jakke Holvas ja Jussi Vähämäki: Odotustila. Pamfletti uudesta työstä. 2005.

- General Intellect: Vasemmisto etsii työtä. 2008.

- Eeva Jokinen et al. toim. "Yrittäkää edes!" Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa. 2011.

Ke 20.3. 14–17 Pätkätyöt, osa-aikatyöt, nollatyösopimukset, opiskelijoiden asema puskurityövoimana, freelance-työn yleistyminen

* ennakkolukemistona empiirinen tieto työelämän muutoksesta:

- Katri Siponen & Joonas Miettinen, Työtä kahden yrityksen alaisuudessa. Sitoutuminen vuokratyössä ja vuokratyön ristiriidat. Työelämän tutkimus 1/2012.(kurssimoodle)

- Pasi Pyöriä & Satu Ojala, Työn prekarisaatio ja kasautuva epävarmuus. Hallinnon tutkimus 3/2012.(kurssimoodle)

- Anna Pärnänen & Hanna Sutela, Työn tekemisen uudet muodot ja tilastot. http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-12-12_002.html?s=0 


Ti 26.3. 12–14 Tuuli Hirvilammen vierailuluento ”Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla”, Väinö Linna -sali


Ke 27.3. 14–17 Entä kun ei ole työtä tai työkyky kaipaa tukea? Miten aktiivisesta sosiaalipolitiikasta tuli aktivointia? Pieni seminaari aktiivisesta työvoimapolitiikasta

Esilukemisto sekä kaksi alustusta:

Anu-Kaisa Huppunen, Klubitalon mielenterveyskuntoutujat

Mia Piiparinen, Kiipulasäätiö

Ke 10.4. 14–17 Mitä ovat kannustinloukut? ”Työn vieroksuminen” ja ”oleskeluyhteiskunta”: onko kyse yksilön moraalista vai yhteiskuntapolitiikan ristiriitaisuudesta? Miksi Sata-komitea ei onnistunut tehtävässään?


Ke 17.4. Pertti Koistinen: Työn hiipuvat rajat: yhteiskunnallinen työ sosiaaliturvan lähtökohdaksi?

*ennakkolukemistoksi Koistinen (toim.) Työn hiipuvat rajat -kirjan johdantoluku (kurssimoodle)

Ke 24.4. Vapaaehtoinen ja omakustanteinen osallistuminen seminaariin "Aktivointi tänään: Seminaari työttömien aktivointipolitiikan ajankohtaisuudesta"

24.4.2013 klo 12 alkaen, Helsinki, Lintulahdenkuja 4, ns. Stakes-talon auditorio, 1. kerros

etukäteisilmoittautuminen 12.4.


To 2.5. 14–17 Opiskelijoiden pienryhmäesseiden esitys ja käsittely: yhteiskuntapoliittiset visiot


PÄÄTÖS ke 15.5. 14–17 Opiskelijoiden valmistelemat asiantuntijakirjoitukset ja kurssin päätöskeskustelu

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Satu Ojala, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus 21 tuntia
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 14-17, Linna 5014, paitsi 20.3., 3.4., ja 2.5. Linna 6017
Poikkeukset:
3.4.2013 , ei opetusta pääsiäisloman vuoksi
24.4.2013 , vapaaehtoinen Helsingin seminaari
8.5.2013 , ei opetusta helavapaan vuoksi
Ti 26.3.2013 klo 12-14, Väinö Linna -sali, Tuuli Hirvilammin vierailuluento Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla
To 2.5.2013 klo 14-17, Huom. poikkeuksellisesti torstai!
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssilla opettavat ja keskustelevat sosiaalipolitiikan tutkijat ja opettajat.

SOS10.10. Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Irmeli Järventie, Vastaava opettaja
Tanja Hirschovits-Gerz, Opettaja
tanja.hirschovits-gerz[ät]uta.fi
Opetus
23.4.2013 – 10.5.2013
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM!!!!

Kurssi-ilmoittautuminen alkaa 17.4. ja päättyy 22.4.2013!!
Luennoille voi tulla, vaikka ei olisikaan ehtinyt ilmoittautua sähköisen järjestelmän kautta.

Kurssilla käsitellään mielenterveyteen ja hyvintiin liittyviä sosiaalipsykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä.
Kurssin suoritusvaatimuksia käydään tarkemmin läpi ensimmäisellä luentokerralla

Luentojen ajankohdat ja luennoitsijat:

Luennoille on varattu tila Linna 5014 paitsi 25.4 k108.

23.4. klo 9.30-12 Tarja Rautiainen ja Toni Honkala: Musiikki, hoiva ja hyvinvointi

24.4. klo 9.30-12 Atte Oksanen: Toipuminen kriisien ja poikkeuksellisten tapahtumien jälkeen

25.4. klo 9.30-12 Saija Kuittinen, Mielenterveys: kulttuuripsykologinen näkemys, Linna K108


29.4. klo 8.30-11 Eija Salmi: Mielenterveyden häiriöt - lääketieteellistä sanastoa merkityksineen

2.5. klo 12.30-15 Irmeli Järventie: Itsemurha prosessina

3.5. klo 10.15-13 Vilma Hänninen: Masennuksen kanssa eläminen

Elokuva 6.5. klo 9.15-12, Linna 5014. Luentojen lisäksi kurssilla katsotaan Von Trierin elokuva "Dogville".

Kurssin seminaari pidetään perjantaina 10.5.2013 klo 9-15, Linna 5014.

********************

Kurssi korvaa

sosiaalipsykologian vanhassa opetussuunnitelmassa (2010-12) kurssit SPSYS2 ja SPSYS4.3

Musiikintutkimuksen vanhassa opetussuunnitelmassa kurssin ETNO 2x
Muiden aineiden osalta korvaavuus sovitaan erikseen.