x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

VASTUUOPETTAJAT JA TENTTIEN VASTAANOTTAJAT

SOSIAALITIETEIDEN MAISTERIOPINNOT, sosiaalitieteiden uusi tutkinto-ohjelma (2012-2015)

**************************************************************

HUOM! Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat: VANHAN opetussuunnitelman (2010-2012) oppiaineiden opintokokonaisuuksien vastuuopettajat löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivuilta. Jos siis opiskelet vanhan tutkintorakenteen (2010-2012)  mukaan, ota yhteys em. vastuuhenkilöihin! Vanhojen tutkintorakenteiden mukaan voi suorittaa vielä opintoja 31.7.2015 saakka (ei kuitenkaan kirjatenttejä 31.1.2013 jälkeen).

*******************************************************************

OPINTOKOKONAISUUSMERKINTÄ sosiaalitieteiden maisteriopintojen syventävistä opinnoista opintosuunnittain:
Jouko Nätti/sosiaalipolitiikka
Johanna Ruusuvuori/sosiaalipsykologia
Harri Melin/sosiologia
Päivi Korvajärvi/sukupuolentutkimus
Anna Rastas/sosiaaliantropologia
Tarja Rautiainen-Keskustalo/musiikintutkimus


SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari:  

SOSM2 ja SOSM3  Tutkielmaseminaari ja pro gradu-tutkielma: Seminaarin vetäjä
SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Katja Repo (koordinaattori), vastuuopettajat opintosuunnittain: Tarja Rautiainen-Keskustalo (musiikintutkimus), Ari Rasimus (syksy 2012: sosiologia), Pasi Pyöriä (sosiologia), Päivi Korvajärvi (sukupuolentutkimus), Kirsi Hasanen (sosiaalipsykologia), Anna Rastas (sosiaaliantropologia), Satu Ojala (sosiaalipolitiikka), harjoittelun yhteyshenkilö (sosiaalitieteet): Paula Ristimäki

SOSM5 Tutkimusmenetelmät
SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät: Johanna Ruusuvuori
SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi: Anna Rastas
SOSM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II: Tarja Rautiainen-Keskustalo
SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu: Satu Ojala
SOSM6.2a ja SOSM6.2b Sosiaalipsykologinen ajattelu  II: Irmeli Järventie
SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Harri Melin
SOSM6.4 Feministinen teoria: Jaana Kuusipalo
SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu: Anna Rastas
SOSM6.6 Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat: Tarja Rautiainen-Keskustalo

Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Tutkielmaseminaarit [I Periodi]

Periodi I, tiistaisin 14-17.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lea Henriksson (koordinaattori), Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 16.10.2012
Seminaari
Seminaari
Ti 4.9.2012 - 16.10.2012 viikoittain klo 14-17, Atalpa 140
Poikkeukset:
25.9.2012 klo 14 –17 , Päätalo ls C8
2.10.2012 klo 14 –17 , Päätalo ls C8
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaariin sisältyy orientoiva osuus, tutkielman ideapaperi ja hyväksytty tutkimussuunnitelma.

Seminaari edellyttää aktiivista osallistumista ja muiden opiskelijoiden työpapereiden kommentoimista.

Seminaariin sisältyy myös:                        

TIEDONHAUN JA LÄHTEIDEN HALLINNAN syventävä koulutus
(2 tuntia/opiskelija, 22 opiskelijaa mahtuu yhteen ryhmään).

Ryhmät:
ke 10.10 klo 12-14, Pääkirjasto (Linna), opetusluokka 3012 (3.krs)

pe 12.10 klo 12-14, Pääkirjasto (Linna), opetusluokka 3012 (3.krs)

ti 16.10 klo 12-14, Pääkirjasto (Linna), opetusluokka 3012 (3.krs)

ke 17.10 klo 12-14,  Pääkirjasto (Linna), opetusluokka 3012 (3.krs)

Periodi I-II, alkaen 19.9. ke 14-16

Seminaari/ANTTONEN ke 14-16, Linna 5016

Anneli Anttonen, Vastaava opettaja
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Seminaari/ANTTONEN
Ke 19.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 14-16, Linna 5016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Ke 14-16, E113b

Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vastaava opettaja
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Seminaarin aikana opiskelija viimeistelee pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja kirjoittaa luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Anna Rastas, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari alkaa viikolla 40.

Kokoontumiset 2-3 kertaa kuukaudessa, ryhmän kanssa erikseen sovittavina aikoina.

Irmeli Järventie, Vastaava opettaja
Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Seminaari I Järventie
Ti 10.9.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 12.00-14.00
Poikkeukset:
10.9.2013 klo 14.00 –16.00
22.10.2013 klo 14.00 –16.00
Seminaari II Ruusuvuori
Ti 10.9.2013 - 10.12.2013 viikoittain klo 14.00-16.00
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Seminaari I, ke 14-16 Eriikka Oinonen

Seminaari II, ke 14-16 Lea Henriksson

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Lea Henriksson, Vastaava opettaja
Opetus
4.10.2012 – 12.12.2012
Seminaari
Jatkava graduryhmä
To 4.10.2012 klo 11-17, Linna 6017, Gradukonferenssi 1. päivä
Pe 5.10.2012 klo 11-17, Linna 5014, Gradukonferenssi 2. päivä
Ke 10.10.2012 klo 14-16, Linna 5014, "Tutkimusprosessi ja aineiston analyysi"
Ke 24.10.2012 klo 14-17, Linna 5014, Analyysilukujen käsittelyä
Ke 31.10.2012 klo 14-17, Linna 5014, Analyysilukujen käsittelyä
Ke 7.11.2012 klo 14-16, Linna 5014, "Loppuluku ja johtopäätökset"
Ke 28.11.2012 klo 14-17, Linna 5014
Ke 5.12.2012 klo 14-17, Linna 5014
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Jatkavat graduryhmät aloittavat syksyn 2012 työskentelyn kaksipäiväisellä gradukonferenssilla 4.-5.10.2012, klo 11-17

To 4.10. Linna 6017 JA  Pe 5.10. Linna 5014Sosiaalitieteiden teoria III [I Periodi]

Kurssi kokoontuu torstaisin klo 14-16 tilassa Linna 6017. Ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 20.9. Kurssia varten on perustettu moodle.

Kurssikuvaus
Kurssilla luetaan sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion teoriaa ja muutosta koskevia tekstejä teemoina yleinen teoria, hyvinvointivaltion muutos, talouden kriisi, historiallinen institutionalismi, kriittinen realismi ja niin edelleen. Rakenamme lukuohjelman kurssin alussa opiskelijoiden lukutoiveita huomioiden. Kurssilla voidaan käsitellä myös vertailevaa tutkimusta. Kurssin tavoitteena on teoreettisen ymmärryksen syventäminen ja laajentaminen.

Ensimmäisellä kerralla keskustelemme kurssin sisällöstä, työskentelytavoista ja kurssin suorittamisesta. 27.9. ohjelmassa on Risto Heiskalan artikkeli Mitä on yhteiskuntateoria? (Sosiologia 2/2012, 83-99). Seuraavien kertojen ohjelma tarkentuu syyskyyn aikana.

Työskentelytapa: Kurssi on lukuseminaari. Kaikki lukevat käsiteltävät tekstit. Jokaisella kerralla kaksi seminaarilaista esittelee tekstin ja kirjoittaa lyhyen esittelyn moodleen jaettavaksi. Keskustelu kirjataan moodleen. Tekstit jaetaan mahdollisuuksien mukaan moodlen kautta. Lukupiiri on tarkoitettu myös jatkovaiheen opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille.

Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, tekstien lukemista ja kommentointia sekä lyhyiden esittelyiden ja tekstin kirjoittamista kurssin aikana. Lisäksi opiskelijoiden tulee osallistua vähintään yhdelle professori John Clarken luennolle. Opiskelijat voivat valita vapaasti luennon seuraavista vaihtoehdoista:

Monday 1.10.
10-12 John Clarke: Governing Welfare (Linna, Väinö Linna
sali)

Tuesday 2.10.
14-16 John Clarke: Disputing citizenship (Pinni
B, room B3116).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 16 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Anttonen, Vastaava opettaja
Opetus
20.9.2012 – 13.12.2012
Seminaari
Seminaari
To 20.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 14-16, Linna 6017
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Periodi I: 12.9.-17.10.2012
Paikka: Linna 5026

Huom! Ensimmäinen luento 12.9. alkaa tasan klo 12.00

Kurssin sisältö: Luentokurssilla tutustutaan sukupuolentutkimuksen nykysuuntauksiin luentojen ja kirjallisuuden avulla.


Lisätietoja: Kurssi on osa Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen sukupuolentutkimuksen oppiaineiden opetusvaihtoa. Luennot videoidaan Jyväskylästä Tampereelle ja niitä voi seurata ke 12.9. alkaen (klo 12-14) Linnan seminaarihuoneessa 5026 TAI (samaan aikaan) omalta tietokoneelta Connect pro -ohjelman avulla.

Ilmoittautuminen kurssin koordinaattorille sähköpostilla (Jaana.Kuusipalo@uta.fi) mielellään jo 11.9.2012 mennessä.
Koska kurssi-ilmoitus tulee näin myöhään, ilmoittautuminen on kuitenkin mahdollista 18.9.2012 asti.

Suoritustavat: Oppimispäiväkirja (luentojen ja niihin liittyvän kurssikirjallisuuden pohjalta)

Opettaja (koordinaattori): Jaana Kuusipalo
Jaana.Kuusipalo@uta.fi

Luennot:

12.9. Teoria (Tuija Saresma)
19.9. Performatiivisuus (Laura Mankki)
26.9. Materiaalisuus (Hannele Harjunen)
3.10. Seksuaalisuus (Sanna Karkulehto)
10.10. Suhteisuus (Annukka Lahti)
17.10. Toimijuus (Helena Hirvonen)

Korvaavuus 2 op opintojaksoista:
SOSM6.4 Feministinen teoria ja metodologia TAI
SOS6.4.2 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen TAI
sopimuksen mukaan.

Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2012 – 17.10.2012
Luento-opetus
Ke 12.9.2012 - 17.10.2012 viikoittain klo 12-14, Linna 5026
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

SOS6.4.1/SOS6.4 Feminist Methodology, 5 ECTS

Lectures: Tuesdays 12-14, 4 September - 13 November 2012. NB Place: Main building, room A32 (25.9.-13.11.) (The course will be videoed to the University of Jyväskylä).

No enrolment.

Objectives: The course will deepen the students´ knowledge about feminist epistemology and methodology. The students will understand the central discussions of situating knowledge and the meaning of experience and commitment in relation to knowledge. The students can relate the readings of empirical research to larger debates on knowing and apply this to their own studies.

Modes of study: Active participation in the lectures and a lecture diary.

The lecture diary may be written in Finnish or in English.
Program:

4.9. Lecturer Jaana Kuusipalo (TaY): “Introduction to the course”
11.9. Lecturer Taina Kinnunen (TaY): "Construction of interview material through interacting bodies"
18.9. Lecturer Kirsti Lempiäinen (University of Lapland): “Methodological reflexivity: Discussing feminist frames in interview research”
25.9. Dr. Astrida Neimanis (LSE): "Donna Haraway’s 'Situated Knowledges"
2.10. Dr. Astrida Neimanis (LSE): "Nature, Culture and Feminist Methodology”
9.10. Lecturer Minna Nikunen (TaY): "Membership categorization analysis"

16.10. No lecture

23.10. Professor Päivi Korvajärvi (TaY): “Interdisciplinarity as a Methodological Question”
30.10. Lecturer Elina Penttinen (TaY): “Posthumanism”

6.11. PhD. Eira Juntti (University of Jyväskylä): Methodological debates on the histories of gender”
13.11. Dr. Tuula Juvonen (TaY): “Queer Feminist Methodology”

Teacher responsible
Jaana Kuusipalo
Jaana.Kuusipalo@uta.fi

Teaching
4-Sep-2012 – 13-Nov-2012

Jaana Kuusipalo, Teacher responsible
Teaching
4-Sep-2012 – 13-Nov-2012
Lectures
Feminist Methodology
Tue 4-Sep-2012 - 13-Nov-2012 weekly at 12-14
Periods: I II
Language of instruction: English
Jatkokoulutus [I Periodi]

Perjantaisin klo 10-12, Linna 5015

Opetus
7.9.2012 – 17.5.2013
Seminaari
Pe 7.9.2012 - 17.5.2013 viikoittain klo 10-12, Linna 5015
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi kokoontuu torstaisin klo 14-16 tilassa Linna 6017. Ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 20.9. Kurssia varten on perustettu moodle.

Kurssikuvaus
Kurssilla luetaan sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion teoriaa ja muutosta koskevia tekstejä teemoina yleinen teoria, hyvinvointivaltion muutos, talouden kriisi, historiallinen institutionalismi, kriittinen realismi ja niin edelleen. Rakenamme lukuohjelman kurssin alussa opiskelijoiden lukutoiveita huomioiden. Kurssilla voidaan käsitellä myös vertailevaa tutkimusta. Kurssin tavoitteena on teoreettisen ymmärryksen syventäminen ja laajentaminen.

Ensimmäisellä kerralla keskustelemme kurssin sisällöstä, työskentelytavoista ja kurssin suorittamisesta. 27.9. ohjelmassa on Risto Heiskalan artikkeli Mitä on yhteiskuntateoria? (Sosiologia 2/2012, 83-99). Seuraavien kertojen ohjelma tarkentuu syyskyyn aikana.

Työskentelytapa: Kurssi on lukuseminaari. Kaikki lukevat käsiteltävät tekstit. Jokaisella kerralla kaksi seminaarilaista esittelee tekstin ja kirjoittaa lyhyen esittelyn moodleen jaettavaksi. Keskustelu kirjataan moodleen. Tekstit jaetaan mahdollisuuksien mukaan moodlen kautta. Lukupiiri on tarkoitettu myös jatkovaiheen opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille.

Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin, tekstien lukemista ja kommentointia sekä lyhyiden esittelyiden ja tekstin kirjoittamista kurssin aikana. Lisäksi opiskelijoiden tulee osallistua vähintään yhdelle professori John Clarken luennolle. Opiskelijat voivat valita vapaasti luennon seuraavista vaihtoehdoista:

Monday 1.10.
10-12 John Clarke: Governing Welfare (Linna, Väinö Linna
sali)

Tuesday 2.10.
14-16 John Clarke: Disputing citizenship (Pinni
B, room B3116).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 16 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Anttonen, Vastaava opettaja
Opetus
20.9.2012 – 13.12.2012
Seminaari
Seminaari
To 20.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 14-16, Linna 6017
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Tutkielmaseminaarit [II Periodi]

Periodit I-IV, ti 14-16

Seminaari/ANTTONEN ti 14-16 alkaen 25.9., Linna 6018

Anneli Anttonen, Vastaava opettaja
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Professori, Vastaava opettaja
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Anna Rastas, Vastaava opettaja
Professori, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari
Seminaari
Ma 22.10.2012 - 13.5.2013 viikoittain klo 14-16, Linna 5015
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Seminaari I ti 14-16, Matti Hyvärinen

Seminaari II ti 14-16, Markku Lonkila

Huom! Ideapaperien palautus Moodleen 22.10. mennessä. Kummatkin ryhmät kokoontuvat ensimmäisen kerran yhteisistuntoon 25.10 klo 14-16 (Linna 5026), jossa jakaannutaan kahteen pienryhmään.

Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Markku Lonkila, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2012 – 12.12.2013
Pienryhmäopetus 30 tuntia
Markku Lonkilan tutkielmaryhmä
Ti 30.10.2012 - 10.12.2013 viikoittain klo 14-16, Linna 5016
Poikkeukset:
25.10.2012 klo 14.15 –16.00 , LINNA 5026
Matti Hyvärisen graduryhmä
To 25.10.2012 klo 14-16, LINNA 5026
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Ti 14-16

Päivi Korvajärvi, Vastaava opettaja
Opetus
– 14.5.2013
Seminaari
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Seminaarin alkamispäivä ilmoitetaan orientoivassa tutkielmaseminaarissa (SOSM1).

Päivi Korvajärvi, Vastaava opettaja
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jatkava tutkielmaseminaari kokoontuu 1. kerran to 13.9 klo 10-12 Linna, huone 6042.

Sosiaalitieteiden asiantuntijataidot [II Periodi]

Ohjelma:

22.10. YTT, professori (ma) Matti Hyvärinen: Haastattelu tutkimuksessa ja haastatteluyhteiskunnan käytännöissä

25.10. YTT, Professori Risto Kunelius: Journalistinen haastattelu

29.10. FT, dosentti Petri Hoppu: Teemahaastattelut

1.11. YTM Tarja Vanne: Työhönottohaastattelu

5.11. FM Pia Koivunen: Haastattelut historiakuvien rakentajina

8.11. YTT Mari Korpela: Lasten haastatteleminen osana etnografista tutkimusta

12.11. FT Kirsi Lumme-Sandt: Ikäihmisten haastatteleminen

15.11. YTT, dosentti Lea Henriksson, YTM Johanna Hokka, KT Virve Kallioniemi-Chambers ja YTT, dosentti Oili-Helena Ylijoki: Kollegahaastattelu yliopistoyhteisössä

19.11. VTT, dosentti Jaana Lähteenmaa & VTM Helena Huhta: Haastattelu hämärissä olosuhteissa

22.11. Professori (emerita) Anja Koski-Jännes: Haastattelu hoitokontekstissa

26.11. PsT, dosentti Maarit Alasuutari: Lasten haastatteleminen

29.11. YTM Pekka Rantanen: Haastattelu monipaikkaisen etnografian osana

3.12. YTT Hanna Ylöstalo: Valta ja erot haastattelutilanteessa

10.12. YTT, dosentti Eero Suoninen: Yksilön kuuntelua - vai onko sittenkään? Haastattelun vuorovaikutus merkitysantojen suuntaajana ja rakentajana.

13.12. YTT Marja Alastalo: Asiantuntijoiden ja asiantuntijaeliitin haastattelu

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Ensimmäistä kertaa opetettava kurssi, varhainen ilomoittautuminen järkevää.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Opetus
22.10.2012 – 13.12.2012
Luento-opetus 30 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Aika ja paikka:

Opetus pidetään ajalla ma 22.10.- to 13.12. 2012;

Maanantaisin klo  12-14 , Linna LS K113

Torstaisin klo  12-14, Päätalo LS D 13

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anna Rastas, Vastaava opettaja
Opetus
24.10.2012 – 15.5.2013
Seminaari
Ke 24.10.2012 - 15.5.2013 viikoittain klo 12-14, Linna 5015
Periodit: II IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaaliantropologian opiskelijoille ja muille sellaisille sosiaalitieteiden maisteriopintoja suorittaville, jotka ovat aloittamassa tai joilla on työn alla etnografisella tutkimusotteella toteutettava pro gradu -tutkielmahanke.

Opetus järjestetään ja kurssilla suoritettava kirjallisuus valitaan siten, että se kytkeytyy kiinteästi kurssilaisten omiin tutkimushankkeisiin.

Opiskelijoilta vaadittavat suoritukset: aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjalliset tehtävät ja muut harjoitustyöt.

 

Jatkokoulutus [II Periodi]
Anneli Anttonen, Vastaava opettaja
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Opetus
11.10.2012 –
Seminaari
THS-seminaari
To 11.10.2012 - 13.12.2012 joka toinen viikko klo 12-14, Linna 5028
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Torstaisin klo 12-14 alkaen 4.10.2012 Linna 5028. Syksyn kokoontumiset

- 01.11.

- 15.11.

- 13.12.

 

Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Sosiaalitieteiden asiantuntijataidot [III Periodi]

Opintojakso koostuu valmennusseminaarista, joka järjestetään 21.1.2013, työelämäjaksosta, raportista sekä palautekeskustelusta. Työelämäjakso (3 kk) voi koostua työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä tai projektityöstä oppiaineen painotusten mukaan. Palautekeskusteluja järjestetään sekä keväällä 2013 että syksyllä 2013. Työharjoittelun hallinnollisista kysymyksistä vastaa Paula Ristimäki. Opettajakoordinaattorina toimii Katja Repo.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katja Repo (koordinaattori), Vastaava opettaja
Pasi Pyöriä (sosiologia), Opettaja
Tarja Rautiainen-Keskustalo (musiikintutkimus), Opettaja
Päivi Korvajärvi (sukupuolentutkimus), Opettaja
Kirsi Hasanen (sosiaalipsykologia), Opettaja
Anna Rastas (sosiaaliantropologia), Opettaja
Satu Ojala (sosiaalipolitiikka), Opettaja
Paula Ristimäki (sosiaalitieteet), Opettaja
Paula Ristimäki, Yhteyshenkilö
Opetus
21.1.2013 – 21.1.2013
Seminaari
Ma 21.1.2013 klo 10-16, ATALPA ls. 140
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Valmennusseminaari ma 21.1.2013 klo 10-16. ILMOITTAUTUMINEN NETTI-OPSUSSA. ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 17.1.2013.

TÄRKEÄÄ! MUISTA HAKEA HARJOITTELUTUKEA!

Harjoitteluun on mahdollista hakea harjoittelutukea. Harjoittelutuki myönnetään kahdeksi kuukaudeksi ja se on tarkoitettu palkkakulujen osittaiseen korvaamiseen. Opiskelija hakee harjoittelutukea yksikön kotisivuilla olevalla lomakkeella kulloisenkin vuoden loppuun mennessä.  Hakuaika 1.12. -31.12.2012

  http://www.uta.fi/yky/opiskelu/index.html

Harjoittelutukipäätöksistä vastaa Paula Ristimäki. Päätöksistä tiedotetaan 15.1.2013 mennessä. Tuki tulee käyttää sen vuoden aikana, jolle se on myönnetty.

Ohjelma:

Torstai 10.1. klo 10-12, Linna 5016 Aloitus: ryhmän kokoontuminen, kurssin esittely ja ohjeet & johdantoluento

Torstai 17.1. klo 10-12, Linna 5016 Luento: Roland Barthesin koodisto ja sen soveltaminen television mainoselokuvien analyysiin

Torstai 24.1. klo 10-12, Linna 5016 Luento: Charles S. Peircen merkkiteoria ja sen soveltaminen motivoivien päihdekeskustelujen vuorovaikutuksen analyysiin

Torstai 31.1. klo 10-12, Linna 5016 Anja Koski-Jänneksen luento: Dialogi ja dialogisuus  Mihail Bahtinilla

Torstai 7.2. klo 10-12, Linna 5016 Luento: katsaus muihin sosiaalitieteelliseen tutkimukseen soveltuviin semioottisiin lähestymistapoihin ja käsitteellisiin työkaluihin (luennon tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan myöhemmin kurssilla) + tarkemmat ohjeet harjoitustyöhön,  ryhmiin jakautuminen ja harjoitustöiden esittämisen aikataulusta sopiminen

8.2.- 27.2. Itsenäistä harjoitustöiden tekemistä 2-3 opiskelijan ryhmissä. Ei yhteisiä kokoontumisia

Torstai 28.2. klo 10-12, Linna 5016 Harjoitustöiden esittäminen ja kirjallisten raporttien palauttaminen

Torstai 7.3. klo 10-12, Linna 5016 Harjoitustöiden esittäminen, kirjallisten raporttien palauttaminen ja loppukeskustelu

Harri Sarpavaara, Vastaava opettaja
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 31.12. 2012 mennessä opettajalle: harri.sarpavaara@uta.fi. Kurssille voidaan ottaa max. 20 opiskelijaa.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian ja sukupuolentutkimuksen maisteriopintoja suorittaville opiskelijoille.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, läsnäoloa luennoilla, harjoitustehtävien tekemistä sekä niiden suullista ja kirjallista esittämistä. Opiskelija arvioi ennen kurssille ilmoittautumista onko hänellä mahdollisuutta sitoutua suorittamaan kurssi yllä kuvatun ohjelman mukaisesti. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa korvaavilla suoritustavoilla (esim. kirjatenttinä).

Kurssilla käsittelemme erilaisia ajankäyttöön liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä, kuten työnteon paikkojen moninaistumista, lasten mediakäyttöä, yhteiskuntaluokkien eroja ajankäytössä ja kehitystä kohti 24/7-yhteiskuntaa. Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja aikaisempaan tutkimukseen sekä opiskelemme yhdessä SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa, mm. muuttujien muunnoksia, ristiintaulukointeja, kuvioiden tekemistä sekä perusmonimuuttujamenetelmiä. Kurssille osallistuminen edellyttää SPSS-perusteiden hallintaa.

 

Kurssi on lyhytkurssi (2 päivää, yhteensä 12 tuntia) sisältäen temaattisia luentoja ajasta ja ajankäytöstä ja opetusta tilastollisista analyysimenetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Aineistona käytämme uusinta Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusta (2009–2010).  Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Satu Ojala, Vastaava opettaja
satu.ojala[ät]uta.fi
Katja Repo, Vastaava opettaja
katja.repo[ät]uta.fi
Opetus
6.2.2013 – 7.2.2013
Seminaari 12 tuntia
Seminaari
Ke 6.2.2013 klo 10-16, Linna ML51, To 7.2. klo 10-17 Linna ML51
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaa kohdista: SOS10.1.1.
SOS10.2.1.
SOSM5.1

SOS10.1.5/ SOSM5.1 Kenttätyö työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä (5 op)

Vastaavat opettajat: Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja Hanna Ylöstalo

Kurssikuvaus: Kurssi käsittelee kenttätyötä eri vaiheissa: kentälle pääsyä, kentälle menoa, suhteita kentällä sekä raportointia. Kenttätyömenetelmistä käsitellään laajemmin ainakin etnografiaa sekä toimintatutkimusta. Muita kenttätyöhön liittyviä aiheita ovat esimerkiksi eettiset kysymykset, onnistumiset ja epäonnistumiset, valtasuhteet kentällä sekä aineiston keruu ja jäsentäminen kenttätyössä. Kaikkia aiheita läpäisevät pohdinnat tutkijan valinnoista tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssilla sovelletaan erityisesti feministisen tutkimuksen metodologiaa. Kontekstina on työelämän tutkimus, mutta kurssilla käsiteltyjä aiheita voi soveltaa myös muuhun kenttätyöhön. Käytämme kurssilla esimerkkejä omista kenttä- ja kehittämiskokemuksistamme. Kurssi toteutetaan seminaarimuotoisena, ja lisäksi opiskelijat tekevät kenttätyöhön liittyvän oppimistehtävän. 

Huom.! Kurssille otetaan maksimissaan 20 opiskelijaa. Ilmoittautumiset 31.12.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen katri.otonkorpi-lehtoranta@uta.fi .

 

Hanna Ylöstalo, Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja Minna Leinonen, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari 18 tuntia
seminaari
Ke 9.1.2013 - 6.3.2013 viikoittain klo 12-14, Linna 5026
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Teaching
Lectures
Mon 4-Feb-2013 at 13-16, Linna 5014
Tue 5-Feb-2013 at 9-12, Linna 5014
Wed 6-Feb-2013 at 9-12, Linna 5014
Thu 7-Feb-2013, 7.2. onwards the course will continue in Moodle
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Introduction during the COSOPO Intensive Programme in Tampere, afterwards workshops and pair work supported by Moodle. Two seminar papers.

Compensates SOSM5.1 (Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät).

Some places available for Master's level exchange students. Please contact Ms. Anna Tuusa, anna.tuusa (at) uta.fi

Teaching
Lectures
Mon 11-Feb-2013 at 9.00-12.00, Computer class 51, Linna
Tue 12-Feb-2013 at 13.00-16.00, Computer class 51, Linna
Thu 14-Feb-2013 at 9.00-12.00, Computer class 51, Linna
Fri 15-Feb-2013, 15.2. onwards the course will continue in Moodle
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Introductory lectures and excersices during the COSOPO Intensive Programme in Tampere, afterwards workshops and pair work supported by Moodle. Readings, independent work, excersices and an essay.

Compensates SOSM5.1 (Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät).

Some places available for Master's level exchange students. Please contact Ms. Anna Tuusa, anna.tuusa (at) uta.fi

Sosiaalitieteiden teoria III [III Periodi]

Ilmoittautumismenettely tulee tälle sivulle mahd. pian. Ilmoittautuminen 28.1.- 30.1.2013.

Kurssille otetaan enintään 16 sosiaalipsykologian maisteriopiskelijaa.

Korvaavuudet/vanha opetussuunnitelma (2010-12): SPSYS1.1 tai SPSYS1.2 Sosiaalipsykologinen tutkimus.

Kurssilla opiskellaan sosiaalipsykologian keskeisten suuntausten teoreettis-metodologiset linjaukset ja käsitteet sekä opetellaan soveltamaan niitä käytännössä elokuva-analyysillä. Kurssi rakentuu luennoista, ryhmätöistä ja seminaarista. Kurssin tavoite on oppia käyttämään käsitteitä työkaluina elämän eri ilmiöiden tieteellisessä tarkastelussa, saavuttaa ymmärrys siitä, miten eri välineitä käyttäen samasta ilmiöstä rakentuu erilaisia kertomuksia, ja oppia tarkastelemaan tällaisia kertomuksia kriittisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Irmeli Järventie, Vastaava opettaja
Nikunen Minna, Opettaja
minna.nikunen[ät]uta.fi
Opetus
31.1.2013 – 1.3.2013
Luento-opetus
Luennot
To 31.1.2013 klo 13-16, Linna 5014
To 7.2.2013 klo 13-16, Linna 4013
To 14.2.2013 klo 12-16, Linna 4013
To 21.2.2013 klo 13-16, Linna 5014
Seminaari
Pe 1.3.2013 klo 10-16, Linna 5016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Lukupiirin teemana klk 2013 on Karl Marx. Ensimmäinen kokoontuminen ma 7.1. klo 12.00-16 Linna K103. Lukupiirin ohjelma alkaa Marxin ajankohtaisuutta käsittelevällä iltapäiväseminaarilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Harri Melin, Vastaava opettaja
harri.melin[ät]uta.fi
Opetus
18.1.2013 – 3.5.2013
Seminaari 4 tuntia
Marx-seminaari (yhteinen kokoontuminen)
Ma 7.1.2013 klo 12.00-16, Linna K103
Ke 16.1.2013 klo 14-16, Linna 6017
Ryhmä I
Ke 23.1.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 14-16, Linna 5028
Poikkeukset:
17.4.2013 klo 16 –18 , Linna 5028
Ryhmä 2
Ke 23.1.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 14-16, Linna 5101
Poikkeukset:
20.2.2013 klo 15 –17 , Linna 5101
17.4.2013 klo 16 –18 , Linna 5101
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Seminaari kokoaa yhteen yhteiskuntateoriasta ja taloussosiologiasta kiinnostuneita yliopistoyhteisön jäseniä aineopinnosta ja syventävistä opinnoista aina jatko-opintoihin ja väittelyn jälkeiseen tutkimustyön saakka.

Työtapana on  osanottajien tekstiluonnosten ja työsuunnitelmien käsittely, yhdessä tapahtuva  kirjallisuuteen ja tutkimukseen perehtyminen sekä vierailijoiden esitelmät.

Seminaariin mukaan tulevia pyydetään ottamaan yhteyttä vetäjiin: Risto Heiskala risto.heiskala@uta.fi, Jari Aro jari.aro@uta.fi

Seminaarin materiaalit jaetaan moodlen avulla. Moodleryhmään liittämisen hoitaa Jari Aro.

Seminaari kokoontuu 15.1.2013 alkaen joka toinen viikko tiistaisin  klo 16.15 - 17.45. Paikka: Atalpa 143

Ohjelma kevät 2013

29.1. Lauri Lahikainen: Inhimillisen pääoman teoria ja työvoiman riisto

12.2. Olli Herranen: Toiminnan odottamattomat seuraukset

26.2. Tiina Vaittinen: Care-related migration and gendered change in global political economy

12.3.  Matti Tuomala: Suomen 1990-luvun lama ja sen opetukset

26.3. pääsiäinen, ei kokoontumista

9.4. Markku Lonkila: Boltanski & Thevenot – oikeuttamisteoria

23.4. Valtteri Vähä-Savo Valtion tutkimuslaitosten introdusoinnista Suomeen

7.5. Maria Åkerman  ja Otto Auranen: Smart, sustainable and inclusive economies in the making: the role of indicators in turning the economy of the EU governable

Risto Heiskala, Vastaava opettaja
risto.heiskala[ät]uta.fi
Jari Aro, Vastaava opettaja
jari.aro[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2013 –
Seminaari
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Opintojaksolla tarkastellaan reaalipoliittiseksi muuttunutta talousopillista ajattelua, jonka varaan muun muassa hyvinvointivaltioiden murentumiseen ja finanssikriisiin johtanutta talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa on viime aikoina meillä ja muualla rakennettu. Samoin käsitellään vaihtoehtoisia ajattelumalleja, joita 2000-luvun taloudellisessa toimintaympäristössä tarvitaan. Vahva historiallinen, yhteiskunnallinen ja taloussosiologinen selkänoja tukee seminaarin taloustieteellistä tulokulmaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksolle otetaan 10–12 opiskelijaa. Opintomenestyksen ja sitoutumisen lisäksi osallistujilta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Ilmoittautuminen opettajille 14.12.2012 mennessä.

Laurila Hannu, Vastaava opettaja
Herranen Olli, Opettaja
Opetus
11.1.2013 – 17.5.2013
Seminaari
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2013 – 17.5.2013
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Luento-opetus 20 tuntia
Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat
Pe 11.1.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo, D13
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

In-depth focus on a selection of historical and contemporary theoretical concepts in social and cultural anthropology.

Contents

  1. Functionalism and Cultural Materialism (Malinowski; White)
  2. Social Structure (Radcliffe-Brown; Leach; Lévi-Strauss)
  3. Structural Analysis (Lévi-Strauss)
  4. Capital and Power in Western Anthropology (Weber; Wolf)
  5. Theory of Practice (Bourdieu)
  6. Interpretation and Ethnography (Geertz; Gupta and Ferguson)
Steven Parham, Teacher responsible
Teaching
Lectures
Mon 21-Jan-2013 at 14.00-16.00, Linna 5051, 21.1, 25.2, 11.3
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course is full, enrolment is nomore posible.

Korvaa kohdan SOSA.1.1 vanhasta tutkintorakenteesta.

 

Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Sosiaalitieteiden asiantuntijataidot [IV Periodi]

Kurssin tavoitteena on tukea kvantitatiivisia menetelmiä käyttäviä gradun tekijöitä. Kurssin alussa kartoitamme gradutyön vaiheen, aineistot ja menetelmätarpeet. Kartoituksen pohjalta esittelemme ja harjoittelemme yhdessä yleisimpiä menetelmiä (esim. regressio- ja faktorianalyysi), minkä jälkeen annamme jossain määrin myös yksilöohjausta. Kurssi on tarkoitettu sosiaalitieteiden syventäviin opintoihin.

Sisältö: Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista mikroluokassa. Annettava opetus: Luennot ja harjoitukset (18 t) kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmistä sekä opiskelijan itsenäinen työskentely.

Kurssin suorittamisen edellytyksiä ovat aktiivinen läsnäolo, jaetun materiaalin lukeminen ja harjoitustyö, joka voi olla osa gradusta.

Edeltävät opinnot: Pakolliset: Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät (tai vastaavat aineopintotasoiset taidot)

Aika ja paikka: torstaisin klo 9.15-11.45, mikroluokka8, TietoPinni.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Niina Viitasalo, Opettaja
Katri Siponen, Opettaja
Joonas Miettinen, Opettaja
Opetus
14.3.2013 – 25.4.2013
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijoita ja tutkijoita European Labour Force Survey -aineistoon (LFS), joka on EuroStatin kokoama mikroaineisto (yksilötaso) ja kattaa kaikki EU maat. Kurssilla esitellään itse aineisto (rakenne, muuttujat ja edustavuus jne.), harmonisoidun aineiston ongelmakohdat sekä käyttömahdollisuudet. Kurssilla tutustutaan myös LFS- aineiston käyttäjäkokemuksiin ja aineistolla tehtyihin tutkimuksiin sekä harjoitellaan sen itsenäiskäyttöä.

Metodit:

Etukäteiskirjallisuus, esitteleviä luentoja ja ohjattua mikroluokkatyöskentelyä.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pertti Koistinen, Vastaava opettaja
Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Opetus
9.4.2013 – 10.4.2013
Pienryhmäopetus
European Labour...-mikroluokkakurssi
Ti 9.4.2013 klo 9-16, ML 51/Linna, JA Ke 10.4.2013 klo 9 –16 , Mikroluokka 8/Tietopinni
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Huom!

ILMOITTAUTUMINEN on päättynyt 7.3.2013, mutta   KURSSILLA ON VIELÄ TILAA! Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ota  mahdollisimman pian yhteys Tiina Tiilikkaan (tiina.tiilikka@uta.fi)

****************************************

Kurssilla käydään läpi työelämän tutkimuksessa esiintyviä laadullisen tutkimuksen haasteita. Kurssi koostuu luennoista, oheiskirjallisuudesta sekä aineistojen analyysiharjoituksista. Luennoilla esitellään tutkimushanketta ja tutkimusaineistoa, jossa tarkastellaan ensihoidossa ja sairaankuljetuksessa vallitsevia yhteistoiminnallisia työ- ja toimintakäytänteitä. Tutkimusaineisto koostuu ensihoitajien työn etnografisesta havainnoinnista ja haastatteluista, puhelin- ja radiopuhelinliikenteen tallenteista sekä videonauhoituksista, jotka on taltioitu sairaankuljetusyksiköissä. Luennoilla tuodaan esiin tutkimusaineiston keräämiseen liittyviä metodologisia ongelmia ja ratkaisuja. Luentojen aiheina ovat yksilö- ja ryhmähaastattelujen toteuttaminen ja kerronnallinen/argumentaatioanalyysi, videoaineistojen kerääminen ja keskustelunanalyysi. Analyysiharjoituksissa tutustutaan erilaisiin aineiston  analyysin ja tulkinnan tapoihin. Opiskelijat suorittavat harjoitusanalyysin videoaineiston, ryhmä- tai yksilöhaastatteluaineiston pohjalta.

Korvaavuus: Kurssilla voi korvata SOSM5 Tutkimusmenetelmäkurssin maisteriopiskelijoille (5op), SOSM7 Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaisia opintoja (5op) tai Työelämän tutkimuksen teemaopinnoista kurssin SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen (5 op).

Opetuksesta vastaavat: YTT Tiina Tiilikka (koordinaattori), YTT Hannele Palukka ja YTT Petra Auvinen.

Opetus: Luentoja 4 x 2 tuntia ja analyysiharjoituksia 3 x 3 tuntia. Palaute.

******************

Opetuksen aika- ja paikkatiedot:

Luennot: torstaisin 14.3., 21.3., 4.4. ja 11.4.2013 klo 10-12

Itsenäistä työskentelyä 18.4.


Analyysiharjoitukset: torstaisin 25.4., 2.5. ja 16.5.2013 klo 10-13

Palaute: torstaina 16.5.2013

Paikka: Linna 5028

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Tiilikka, Hannele Palukka, Petra Auvinen, Vastaava opettaja
Opetus
14.3.2013 – 16.5.2013
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

to 14.3.   

Aloitus: Mitä on diskursiivinen politiikkatutkimus?

 

to 21.3.

Politiikkaprosessit tutkimuksen lähtökohtana ja kohteena

 

to 28.3.

Tulkintojen merkitys

 

to 4.4.

Merkitysten tulkinnat: kiistan kohteet

 

to 11.4.

Merkitysten tulkinnat: yhteisymmärryksen ehdot

 

to 18.4.

Instituutioiden diskurssit

 

to 25.4.

Legitiimi toimijuus

 

to 2.5.

Opiskelijoiden suunnitelmat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Häikiö, Vastaava opettaja
Opetus
21.3.2013 – 2.5.2013
Luento-opetus 23 tuntia
To 14.3.2013 klo 10-12, Linna 6017
To 21.3.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 9-12, Linna 6017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille osallistumisen edellyttää opetukseen osallistumista, oheislukemiston lukemista, luentoihin liittyvien harjoitusten ja loppuesseen tekemistä. Esseiden palautus 17.5 mennessä.

Maisterivaiheen kurssi.

pe klo 12–15 luentosalissa D13

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Petri Hoppu, Vastaava opettaja
Opetus
15.3.2013 – 17.5.2013
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Elämä ja kertomus

Kertomuksen tutkimuksen kurssi

Kertomus on ihmisen keskeinen tapa välittää kokemuksiaan poikkeuksellisista tapahtumista: sairaudesta, kuolemasta, rakkaudesta tai työttömyydestä. Kertomalla ihmiset luovat ja vaihtavat käsityksiä sukupuolesta, luokasta ja toiseudesta. Mutta onko itse elämä kertomus? Elävätkö ihmiset kertomuksia? Onko kokemus jo alun perin kertomus? Tuleeko kypsällä, itsenäisellä ihmisellä olla kertomus, jonka pohjalta hän suhteutuu tulevaisuuteen ja menneeseen? Vai onko elämä ja kokemus päinvastoin kaaosta, johon vasta jälkikäteen luodaan pakottavaa järjestystä kertomalla kokemuksesta? Filosofit (MacIntyre, Ricoeur, Schechtman, Strawson), historioitsijat (Mink, White), psykologit (Bruner, Freeman) ja sosiaalitieteilijät ovat keskustelleet aiheesta viimeisen 40 vuoden ajan. Kysymykset liittyvät siihen, millainen sosiaalisen toiminnan väline ja rakenne kertomus on, mitä sillä tehdään ja miten kertomukset vaikuttavat sosiaalisen todellisuuden muotoutumiseen. Onko tai tuleeko kaikilla ihmisillä olla kertomus tai omaelämäkerta?

Korvaa kohdista SOS6.2.3 ja SOSM5.1 (5 op)

Aika: 4. periodi; ma 12–14 ja to 12-14

Kesto: 24 h, harjoitustehtävät

Ryhmäkoko: Max 30 opiskelijaa

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Matti Hyvärinen, Vastaava opettaja
Opetus
11.3.2013 – 29.4.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luentokurssi
Ma 11.3.2013 klo 12-14, Linna K108, torstaisin 12-14 Pinni ls A3111, Maanantai ja torstai
Poikkeukset:
14.3.2013 klo 12 –14 , Päätalo ls C5
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Psykologiassa kurssi soveltuu kohtaan: PSYS11 syventävien valinnaiset opinnot