x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Historian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Yleiset tenttipäivät syksyllä 2012

Perjantaisin 28.9., 26.10., 23.11. ja 14.12, klo 12-16. Kaikkien tenttien tila on Linnan Väinö Linna -sali.

Yleiset tenttipäivät keväällä 2013

Maanantaisin 21.1, 18.2, 18.3, 22.4 ja 20.5.2013, klo 17-21. Kaikkien tenttien tila on päätalon luentosali A1.

Opintojaksojen vastuuopettajat, syksy 2012.

Syventävät opinnot
HISS1
S1A Historiateoria: Marja Jalava
S1B Historiankirjoituksen historia: Marja Jalava
HISS2 Seminaari: Seminaarista vastaavat opettajat
HISS3 Erikoistumisopinnot: Tutkinto-ohjelman professorit. Suorituksista sovittava professorin kanssa.
HISS4 Pro gradu -tutkielma: Tutkielmaa ohjaava professori

Kokonaismerkinnän antavat professorit.

Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Syventävät opinnot [I Periodi]
Markku Hyrkkänen, Vastaava opettaja
Markku.Hyrkkanen[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2012 – 14.5.2013
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Pienryhmäopetus
Ti 4.9.2012 - 14.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3077
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Marja Jalava, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2012 – 16.5.2013
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Pienryhmäopetus
To 13.9.2012 - 16.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B 3077
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2012 – 14.5.2013
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Pienryhmäopetus
Ti 4.9.2012 - 14.5.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B 3077
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Syventävät opinnot [II Periodi]
Marja Jalava, Vastaava opettaja
Marja.Jalava[ät]uta.fi
Opetus
23.10.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Luento-opetus
Ti 23.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni A, Paavo Koli -sali
To 13.12.2012 klo 10-12, Pinni B4113, tentti
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Syventävät opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Jalava, Vastaava opettaja
Marja.Jalava[ät]uta.fi
Opetus
5.3.2013 – 7.5.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Ti 5.3.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Poikkeukset:
12.3.2013 , ei luentoa
2.4.2013 , ei luentoa
7.5.2013 klo 12 –14 , Atalpa, sali 140
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Luennon tarkoituksena on antaa virikkeitä ja käytännön ohjeita kvantitatiivisen historiantutkimuksen osalta, sekä antaa historian opiskelijoille perusvalmiudet tyypillisimpien tilastollisten analyysien ymmärtämiseen ja tekemiseen. Luentoaineistot ja esitetyt esimerkit ovat kaikilta historian osa-alueilta. Luennon tavoitteena on dialogi aihepiirin tiimoilta; kysymykset ja haasteet aihepiiristä ovat siksi toivottavia. Opiskelijoita kannustetaan tuomaan esille omia tutkimusongelmiaan ja -asetelmiaan, joita voidaan yhdessä luennoitsijan kanssa ratkaista.

Luentosarja koostuu seuraavista osioista: 1. Määrällisen tutkimuksen lähtökohdat historiantutkimuksessa, tietokannat, kuvailevat tilastot, raha-arvojen ja mittojen muutokset, indeksit (Jari Ojala) 2. Tilastollinen testaaminen ja regressioanalyysi (Jari Eloranta) 3. Frekvenssiaineistojen analyysi (Miikka Voutilainen).

Kurssiin kuuluu 4 x 4h luentoja, ja kotitentti, jonka opiskelija tekee luentojen ulkopuolella yhdessä tai ryhmässä. Tenttivastaukset palautetaan sähköpostilla myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

Luennolla käytetään pääasiassa exceliä, muita ohjelmistoja esitellään tarvittaessa. Suositellaan, että opiskelijalla on oma tietokone mukana luennoilla.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti historian syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille sekä historian jatko-opiskelijoille.

Syventäviä opintoja suorittavien on varmistettava korvaavuus HISS3-opintojaksoon pro gradu -tutkielmaa ohjaavalta professorilta.

Kurssille otetaan 25 opiskelijaa. Etusija historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla ja historian jatko-opiskelijoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jari Ojala, Vastaava opettaja
Jari Eloranta, Opettaja
Miikka Voutilainen, Opettaja
Opetus
13.3.2013 – 10.4.2013
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Pienryhmäopetus
Ke 13.3.2013 - 10.4.2013 viikoittain klo 12-16, Päätalo D14
Poikkeukset:
27.3.2013 klo 12 –16 , Päätalo A06
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi