x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Historian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Yleiset tenttipäivät keväällä 2013:

Maanantaisin 21.1, 18.2, 18.3, 22.4 ja 20.5.2013, klo 17-21. Kaikkien tenttien tila on päätalon luentosali A1.

Opintojaksojen vastuuopettajat, kevät 2013:

Perusopinnot
HISP1 Johdatus historiantutkimukseen: Katja-Maria Miettunen
HISP2 Antiikin ja keskiajan yhteiskunta ja kulttuuri: Christian Krötzl
HISP3 Suomen alueen historia vuoteen 1809: Aino Katermaa
YKYY4 Suomalaisen yhteiskunnan historia vuodesta 1809 nykyaikaan: Mervi Kaarninen
HISP5 Maailmanhistoria: Markku Hyrkkänen

Kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit Raisa Toivo ja Ville Vuolanto.

Aineopinnot
HISA1 Menetelmäopinnot
A1a Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka: Christian Krötzl
A1b Valinnaiset menetelmäopinnot: Markku Hyrkkänen
HISA2 Temaattiset erikoistumisopinnot
Teollistuminen ja kaupungit: Marjaana Niemi
Talous: Kari Teräs
Sukupuoli: Mervi Kaarninen
Perhe ja elämänkulku: Christian Krötzl
Kansanliikkeet: Marja Jalava
Nationalismi: Marja Jalava
Uuden ajan synty: Raisa Toivo
Kansainvälinen politiikka: Marjaana Niemi
Sodat ja vallankumoukset: Kari Teräs
Kulttuurien kohtaaminen: Christian Krötzl
Yhteisö ja kulttuuri vanhassa maailmassa: Christian Krötzl
Uskonto ja maailmankuva: Christian Krötzl
Tieteen ja filosofian historia: Juhani Sarsila
Teknologia ja verkostot: Marjaana Niemi
Aate- ja oppihistoria: Juhani Sarsila
HISA3 Syventävä teema ja praktikum: Teemasta vastaava opettaja
HISA4: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma: kandidaattiseminaarista vastaava opettaja
 
Aineopintojen kokonaismerkinnän antaa yliopistonlehtori Raisa Toivo.

Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Perusopinnot [I Periodi]

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijoille tarkoitettu pakollinen kurssi, joka avaa historian opinnot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katja-Maria Miettunen, Vastaava opettaja
Katja-Maria.Miettunen[ät]uta.fi
Marko Tikka, Vastaava opettaja
Marko.Tikka[ät]uta.fi
Opetus
11.9.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus 22 tuntia
Luennot
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan enintään 40 opiskelijaa. Etusija historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla.

Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun ja tutustuu historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin sekä tutkimusprosessiin. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aino Katermaa, Vastaava opettaja
aino.katermaa[ät]uta.fi
Opetus
25.9.2012 – 21.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Uusien opiskelijoiden tutorointi
Ti 25.9.2012 klo 17.00-20.00, Päätalo, luentosali A4 (Kalevantie 4)
Luennot
Ke 26.9.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B:n luentosali B4113 (Kanslerinrinne 1)
Ke 3.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinn B:n luentosali B4113
Ke 24.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B:n luentosali B4113
Ma 29.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B:n luentosali B4113
Ke 21.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B:n luentosali B4113
Harjoitukset 4 tuntia
Ryhmä 1
Ma 8.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ma 15.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ma 5.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ma 12.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ryhmä 2
Ti 9.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ti 16.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ti 6.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ti 13.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ryhmä 3
Ke 10.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ke 17.10.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ke 7.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Ke 14.11.2012 klo 17.00-20.30, Pinni B3074
Luentotentit
Ke 28.11.2012 klo 17.00-20.00, Pinni B:n luentosali B4113
Ma 17.12.2012 klo 17.00-20.00, uusinta avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Iltaopetusta. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille mutta opetukseen voivat osallistua myös tutkinto-opiskelijat.

Kurssilla perehdytään keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin Euroopassa antiikista uuden ajan alkuun.

Opintojakson suorittamista tällä kurssilla suositellaan erityisesti historian tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Ville Vuolanto, Vastaava opettaja
Ville.Vuolanto[ät]uta.fi
Christian Krötzl, Vastaava opettaja
Christian.Krotzl[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2012 – 29.11.2012
Luento-opetus 36 tuntia
Luennot
Ma 3.9.2012 - 26.11.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo D11
Poikkeukset:
19.11.2012 , Ei luentoa
To 6.9.2012 klo 10-12, Pinni A1081
To 13.9.2012 - 8.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille ei ole etukäteisilmoittautumista. Kurssiin liittyvän moodlealueen avaimen saa ensimmäisellä luennolla.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on pohjatiedot aikakauden historiasta: perusasioita ei kerrata. Mikäli opiskelija epäilee pohjatietojensa riittävyyttä, niiden tuntemus on hankittava itsenäisesti esim. lukemalla:

Castrén, Paavo, Uusi antiikin historia (Otava 2011) JA Judith M. Bennett, Medieval Europe: A Short History (11th edition, 2011 tai uudempi. Huomaa tähän liittyvä internet-sivusto, http://www.medievaleuropeonline.com/)


JA/TAI


Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner (toim.), The Penguin atlas of world history (1978 tai uudempi), vol. 1, 1-229.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tuomas Hoppu, Vastaava opettaja
Tuomas.Hoppu[ät]uta.fi
Opetus
4.10.2012 – 13.12.2012
Luento-opetus 27 tuntia
Luento-opetus
To 4.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 17-20, Pinni B4113
Poikkeukset:
8.11.2012 klo 17 –20 , Päät LS C6
13.12.2012 klo 17 –20 , Pinni B3107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson lisälukemistoksi suositellaan teosta Haapala Pertti & Toivo Raisa (toim.) Suomen historian kartasto. 2008, s. 148 alkaen.

Lisätietoja YKYY4- kohdan suorittamisesta esseellä

Aineopinnot [I Periodi]

Kurssilla jatketaan johdantokurssilla aloitettua tutustumista historian tutkimusprosessin keskeisiin vaiheisiin, ja näihin liittyviin eettisiin kysymyksiin.

Kurssi on historian tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollinen.

Kurssiin kuuluvat luennot, suppea välitehtävä, oppimispäiväkirja sekä essee. Esseen voi erikoissopimuksesta korvata myös tentillä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava etukäteen viimeistään kurssin alkua edeltävänä sununtaina. Samalla opiskelijat liitetään kurssin moodle-alueelle.

Kurssille otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa, etusija on historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ville Vuolanto, Vastaava opettaja
Ville.Vuolanto[ät]uta.fi
Opetus
11.9.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus
Luennot
Ti 11.9.2012 - 13.11.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo A3
Poikkeukset:
2.10.2012 , Ei luentoa
16.10.2012 , Ei luentoa
Ti 11.12.2012 klo 10-12, A3, Palauteluento (pakollinen)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Marko Tikka, Vastaava opettaja
Marko.Tikka[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2012 – 18.10.2012
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
To 6.9.2012 - 18.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentokurssi sopii myös keväällä 2012 alkaneen sodat ja vallankumoukset -teeman syventäväksi erikoiskurssiksi (edellisen opetussuunnitelman opintojakso HISOA3C)

Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen kansainvälisen tieteellisen konferenssin ”Edges of Freemasonry – Western Esotericism and the Enlightenment” esitelmätilaisuuksiin perjantaina ja lauantaina 7.—8.9.2012 klo 9.30–17.30. Paikka luentosalit A1, A2, A3. (Tarkista mahdollisesti muuttuneet salit uusimmasta seminaariohjelmasta.)

HUOM: Seminaari on opiskelijoille MAKSUTON. Niitä opiskelijoita, jotka eivät suorita tätä kurssia mutta jotka tulevat konferenssiin, pyydetään ilmoittautumaan konferenssisivujen kautta. Myös heille ilmoittautuminen on maksuton.

Seminaarin ohjelma: www.edges.fi

Vaihtoehtoisesti joko oppimispäiväkirja tai essee opettajan antamasta tai opettajan kanssa erikseen sovitusta omavalintaisesta aiheesta. Oppimispäiväkirjassa opiskelija arvioi ja tulkitsee konferenssin tiedollista antia, ja hänen tulee käyttää pohdintansa aineksena myös opintojaksoon kuuluvaa valitsemaansa kirjallisuutta. Esseessä opiskelija soveltaa konferenssissa oppimaansa valitsemansa teeman tarkasteluun niin ikään opintojaksoon kuuluvaa kirjallisuutta hyödyntäen.

Esseen/oppimispäiväkirjan pituus on noin 10—15 liuskaa. Kirjoittamisesta annetaan tarkemmat ohjeet syyskuun alussa.

Kirjallisuus. Opiskelija valitsee opintojakson aineistosta yksi—kaksi teosta teemansa mukaan tai sopii opettajan kanssa muusta aihepiiriään tukevasta tutkimuskirjallisuudesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Nenonen, Vastaava opettaja
Marko.Nenonen[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2012 – 8.9.2012
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Luentokurssilla perehdytään kansalaisen historiaan antiikista nykypäivään, lopuksi globaalin kansalaisyhteiskunnan mahdollisuutta pohtien. Kurssi jatkuu kolmannella ja neljännellä periodilla pienryhmätyöskentelyllä (praktikum). Kansalaisuusteemasta järjestetään lukuvuonna 2012-13 myös kolme teemaa eri näkökulmista käsittelevää kurssia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markku Hyrkkänen, Vastaava opettaja
Markku.Hyrkkanen[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2012 – 16.10.2012
Luento-opetus
Luennot
Ti 4.9.2012 - 16.10.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B3107
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Tikka, Vastaava opettaja
Marko.Tikka[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2012 – 14.12.2012
Pienryhmäopetus 32 tuntia
Pienryhmäopetus
Pe 7.9.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3032, Ensimmäinen kokoontuminen huoneessa Pinni B3032. Praktikumryhmien tilat: Pinni B3032, B3074, B3077
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Masonen, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 14.5.2013
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Pienryhmäopetus
Ti 4.9.2012 - 14.5.2013 viikoittain klo 12-14
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katja-Maria Miettunen, Vastaava opettaja
Katja-Maria.Miettunen[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2012 – 13.5.2013
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Pienryhmäopetus
Ma 3.9.2012 - 13.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B 3074
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Raisa Toivo, Vastaava opettaja
Raisa.Toivo[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2012 – 16.5.2013
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Pienryhmäopetus
To 6.9.2012 - 16.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B 3077
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Antiikin ryhmässä keskustelemme ajankohtaisesta tutkimuksesta, sekä osallistujien tutkielmien, esseiden, artikkeleiden ja muiden työpaperien (kuten kandidaatintöiden) eri versioista. Kirjareferaateilla ja esitelmillä on myös mahdollista suorittaa opintopisteitä eri kokonaisuuksista sopimuksen mukaan. Silloin tällöin tapana on ollut myös järjestää illanistujaisia, näyttely-, kirjasto- ja teatterikäyntejä ja jopa opintomatkoja klassiselle maaperälle.

Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 16-18. Seuraa hist-opetus -listaa lisätietoja saadaksesi; seuraava tapaaminen torstaina 27.9. klo 16.15; käsittelemme Rooman keisariajan kulttuuria ja eksoottisia lintuja käsittelevän gradun lukua. 18.10. tarkastellaan myöhäisantiikin perhettä.

Mukaan voi ja kannattaa liittyä jo opintojen alkuvaiheessa. Kyseessä on avoin akateeminen keskustelu- ja oppimisympäristö. Viime vuosina mukana on ollut niin ensimmäisen vuoden opiskelijoita,  kandidaatintöiden tekijöitä kuin myös jatko-opiskelijoita ja tohtoreita.

Jussi Rantala, Vastaava opettaja
Jussi.P.Rantala[ät]uta.fi
Ville Vuolanto, Vastaava opettaja
Ville.Vuolanto[ät]uta.fi
Opetus
20.9.2012 – 16.5.2013
Pienryhmäopetus
Pienryhmäopetus
To 20.9.2012, PinniB 3077
To 20.9.2012 - 16.5.2013 viikoittain klo 16-18, Ryhmä ei kokoonnu joka viikko vaan tapaamisista ilmoitetaan erikseen.
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Christian Krötzl, Vastaava opettaja
Christian.Krotzl[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2012 – 16.5.2013
Pienryhmäopetus
Pienryhmäopetus
To 13.9.2012 - 16.5.2013 viikoittain klo 15-17, Ryhmä ei kokoonnu joka viikko vaan tapaamisista ilmoitetaan erikseen.
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Raisa Toivo, Vastaava opettaja
Raisa.Toivo[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2012 – 13.5.2013
Pienryhmäopetus
Pienryhmäopetus
Ma 10.9.2012 - 13.5.2013 joka toinen viikko klo 10-12, Ryhmä ei kokoonnu säännöllisesti vaan tapaamisista ilmoitetaan erikseen
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Minna Harjula, Vastaava opettaja
Minna.Harjula[ät]uta.fi
Marjaana Niemi, Vastaava opettaja
Marjaana.Niemi[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2012 – 16.5.2013
Pienryhmäopetus
Pienryhmäopetus
To 13.9.2012 - 16.5.2013 viikoittain klo 14-16, Ryhmä ei kokoonnu joka viikko vaan tapaamisista ilmoitetaan erikseen
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Katso: http://verkko-opetus.utu.fi/historia/lukukausi.php?kurssi=180&lukukausi=19

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella 15.8.2012-10.9.2012

Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Katso: http://verkko-opetus.utu.fi/historia/lukukausi.php?kurssi=185&lukukausi=19

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella 15.8.2012-10.9.2012

Opetus
17.9.2012 –
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Katso: http://verkko-opetus.utu.fi/historia/lukukausi.php?kurssi=175&lukukausi=19

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella 15.8.2012-10.9.2012

Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Katso: http://verkko-opetus.utu.fi/historia/lukukausi.php?kurssi=183&lukukausi=19

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella 15.8.2012-10.9.2012

Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Christian Krötzl, Vastaava opettaja
Christian.Krotzl[ät]uta.fi
Opetus
23.8.2012 – 26.8.2012
Periodit: I
Opetuskieli: englanti

See: http://verkko-opetus.utu.fi/historia/lukukausi.php?kurssi=176&lukukausi=19

Enrolment for University Studies

Enrolment starts on August 15. at 12.00 and ends September 10. at 12.00.

Periods: I II
Language of instruction: English
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Perusopinnot [II Periodi]

Opintojaksossa perehdytään varhaisemman historian aikakausien tärkeimpiin piirteisiin sekä Suomen historian eurooppalaisiin yhteyksiin. Lisäksi opintojaksossa käydään läpi aikakausien historiaa koskevan tutkimuksen lähtökohtia ja niiden muuttumista.

Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Aino.Katermaa[ät]uta.fi
Opetus
27.11.2012 – 6.3.2013
Luento-opetus 30 tuntia
Luennot
Ti 27.11.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 17-20, Väinö Linna -sali, Linna
Ke 9.1.2013 - 16.1.2013 viikoittain klo 17.00-20.00, Pinni B1097
Ke 23.1.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B1100
Ke 30.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 17.00-20.00, Pinni B1097
Ke 6.3.2013 klo 17.00-20.00, Pinni B1100, tentti
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Iltaopetusta

Aineopinnot [II Periodi]

Tällä menetelmäopintoihin kuuluvalla kurssilla tarkastellaan muistelua historiantutkimuksen lähteenä ja kohteena. Kurssilla perehdytään muisteluun liittyvään problematiikkaan, kuten muistamisen, muistelun ja kerronnan väliseen suhteeseen.

Kurssilla on kaksi painopistettä: suulliset aineistot ja muistelmat. Näihin perehdytään harjoitustöissä. Ensimmäisessä harjoitustyössä harjoitellaan haastattelun rakentamista, toteuttamista ja haastattelemalla kerätyn aineiston käyttöä. Toinen harjoitus puolestaan tutustuttaa muistelmiin liittyvään problematiikkaan.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti historian tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka suunnittelevat haastattelujen tai muun muisteluaineiston (muistelmat, omaelämäkerrat, mediassa esitetyt muistelut jne.) käyttöä omissa opinnäytetöissään.

Kurssin suoritustapa: osallistuminen opetukseen ja hyväksytyt harjoitustyöt.

Kurssille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katja-Maria Miettunen, Vastaava opettaja
Katja-Maria.Miettunen[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2012 – 10.12.2012
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
Ma 22.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A1078
Poikkeukset:
29.10.2012 , ei kokoontumista
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssikuvaus ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät osoitteesta http://www.uta.fi/~hipema/opetus.htm

Pekka Masonen, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2012 – 13.12.2012
Pienryhmäopetus 14 tuntia
Pienryhmäopetus
To 25.10.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B0039
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kansalaisyhteiskunnan voidaan määritellä tilaksi markkinoiden, valtion ja perheen "välissä" tai – toiminnallisesti katsoen – vapaaehtoisen ja väkivallattoman yhteistoiminnan muodoksi. Kansalainen saa vapaasti päättää omista asioistaan ja toteuttaa itseään, kunhan ei vahingoita muita kansalaisia. Britannian ja Saksan vertailun avulla on tarkoitus pohtia, millaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia olosuhteita kansalaisyhteiskunnan lujittuminen ja toimivuus näyttävät edellyttäneen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markku Hyrkkänen, Vastaava opettaja
Markku.Hyrkkanen[ät]uta.fi
Opetus
26.10.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Pe 26.10.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentokurssi tukee kansalaisuus-teeman opintoja.

Kerroksellisuus ja historian käyttö kaupunkitilan kautta tarkasteltuna; kaupungin symbolinen merkitys. Erityisesti: Rooman merkitys ja eri funktiot eri aikakausilla.

Huom! Kurssiin kuuluu erillinen, vapaaehtoinen Rooman opintomatka, jolle on erillinen haku 8.10 mennessä. Opintomatka järjestetään 11.-21.1.2013.

Ohjelma:

1)      TI 23.10 Aloitus – johdatus, käytännöt (1h)

2)      TI 30.10 Kaupunkivaltiosta imperiumin keskukseksi (700/400 eKr. – 100-l. jKr.)

Ville Vuolanto (perustamismyytit, historiakulttuuri, vallan manifestaatio)

3)      TI 6.11. Myöhäisantiikin murros Roomassa (100-l. jKr.- n 600 jKr.)

Ville Vuolanto (uudelleenmäärittely: pääkaupungin siirto, muurit, kristinuskon nousu)

4)      TI 13.11. Kansallisesta monumentista maailmanperinnöksi - historiallisen kaupungin muuttuvat merkitykset

Tanja Vahtikari

5)      TI 20.11. Paaviuden nousu ja pieni Rooma (500-luvun loppu – 1000-l.)

Christian Krötzl

6)      TI 27.11. Läntisen kristikunnan hallintokeskus (1000-l. – 1500)

Christian Krötzl

7)      TI 4.12. Rooma ja Italian yhdistyminen (1800-luku)

Marjaana Niemi (nationalismi, imperialismi ja kaupunki; kansallisen ja paikallisen vuoropuhelu ja yhteentörmäys)

8)      TI 11.12. Moderni Rooma ja uudelleenmäärittelyt fasismin jälkeen (1900-luku)

Marjaana Niemi(kaupungin eri kerrokset ja niiden muuttuvat merkitykset; nationalismi ja imperialismi, muistaminen ja unohtaminen)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille Nettiopsun kautta 18.10. mennessä. Kurssille mahtuu korkeintaan 35 opiskelijaa.

HUOM! Mikäli haluat suorittaa osan kurssista Roomassa, haku on erikseen 8.10. klo 16.00 menneessä. Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla Ville Vuolannolle . Kerro hakemuksessasi pääaineesi, missä vaiheessa olet opinnoissasi ja erityisesti se, miksi Rooma-kaupunkikurssi olisi opintojesi kannalta mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Liitä hakemukseesi ote opintorekisteristä. Opintomatkalle voidaan ottaa seitsemän opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ville Vuolanto, Vastaava opettaja
Ville.Vuolanto[ät]uta.fi
Opetus
23.10.2012 – 5.3.2013
Luento-opetus
Luennot
Ti 23.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi

Luentokurssi liittyy teemaan KANSALAISUUS ja siinä perehdytään kansalaisen historiaan pohtien kansalaisuuteen kasvattamista ja kouluttautumista erityisesti suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Opetus
24.10.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Luento-opetus
Ke 24.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A1078
Poikkeukset:
28.11.2012 klo 10 –12 , Päätalo A4
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssin aikataulu:

  • Pe 16.11. klo 17.00-20, Pinni B3108
  • La 17.11. klo 12.15-14, Pinni B3108
  • Pe 18.1. klo 17.00-20.30, Päätalo ls A06
  • Pe 15.2. klo 17.00-20.30, Päätalo ls A06
  • Pe 8.3. klo 17.00-20.30, Päätalo ls A06
  • Pe 5.4. klo 17.00-20.30, Päätalo ls A06
Aino Katermaa, Vastaava opettaja
Aino.Katermaa[ät]uta.fi
Opetus
16.11.2012 – 6.4.2013
Luento-opetus 22 tuntia
Katermaa
Pe 16.11.2012 klo 17-20, Pinni B3108
La 17.11.2012 klo 12.15-14, Pinni B3108
Pe 18.1.2013 klo 17.00-20.30, Päätalo ls A06
Pe 15.2.2013 klo 17.00-20.30, Päätalo ls A06
Pe 8.3.2013 klo 17.00-20.30, Päätalo ls A06
Pe 5.4.2013 klo 17.00-20.30, Päätalo ls A06
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Teachers:

  • Coordinator: Katja-Maria Miettunen
  • Various lecturers
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Katja-Maria Miettunen, Teacher responsible
Katja-Maria.Miettunen[ät]uta.fi
Teaching
23-Oct-2012 – 11-Dec-2012
Lectures 16 hours
Lectures
Tue 23-Oct-2012 - 11-Dec-2012 weekly at 14-16, Pinni B3107
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Perusopinnot [III Periodi]

Kurssi alkaa maanantaina 14. tammikuuta, jolloin kaikki kurssille määräaikana ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa ohjeet kurssin suorittamisesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katja-Maria Miettunen, Vastaava opettaja
Katja-Maria.Miettunen[ät]uta.fi
Opetus
14.1.2013 – 19.4.2013
Itsenäinen työskentely 16 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Historiaa valinnaisina opintoina suorittaville tarkoitettu verkkokurssi.

Pekka Masonen, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2013 – 26.3.2013
Luento-opetus 32 tuntia
Luennot
Ti 8.1.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 17-20, Pinni B1100
Poikkeukset:
26.2.2013 , ei luentoa
5.3.2013 klo 17 –20 , Päätalo D10b
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Kurssilla käydään läpi Euroopan ja Itämeren alueen kirjoitustyylejä keskiajalta 1800-luvulle.

Periodilla III 7.1.-8.3. 2013 (ke klo 12-14): Keskiajan paleografia. Tutustutaan erilaisiin kirjoitustyyleihin aina varhaiskeskiajalta uuden ajan alkuun ja perehdytään käsikirjoitusten syntyyn. Latinankielisten tekstien lisäksi tarkastellaan myös englannin ja saksankielisiä tekstejä. Erityisesti harjoitellaan goottilaisen käsialan lukemista.

Periodi IV 11.3.-17.5 (ke klo 14-16). 2013: Riimut ja vanha saksalainen käsiala, jota on käytetty asiakirjoissa Suomessa ja Itämeren alueella 1500-luvulta 1800-luvulle. Tutustutaan myös 1800-luvun ja1900-luvun alun kaunokirjoitukseen.

Esimerkkitekstit ovat peräisin niin Länsi- ja Etelä-Euroopasta kuin Itämeren alueeltakin. Vanhat käsialat -kurssilla käydään käsialaharjoitusten ohessa läpi erilaisia lähdesarjoja, jotka soveltuvat keskiajan ja uuden ajan alun opinnäytteiden lähteiksi.

Kurssille otetaan 25 opiskelijaa. Etusija historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Miettinen, Vastaava opettaja
Tiina.M.Miettinen[ät]uta.fi
Maija Ojala, Opettaja
Maija.L.Ojala[ät]uta.fi
Jenni Kuuliala, Opettaja
Jenni.Kuuliala[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2013 – 15.5.2013
Pienryhmäopetus 30 tuntia
Pienryhmäopetus III periodi
Ke 9.1.2013 - 6.3.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116
Pienryhmäopetus IV periodi
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4116
Poikkeukset:
8.5.2013 klo 14 –16 , Pinni B0039
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Idea siitä, että historian tutkimuskohde rajataan pienelle alalle, jotta yhteiskunnan ja ihmisten toiminnan rakenteet tulisivat paremmin esille, voi johtaa hyvinkin erilaisiin tutkimuksellisiin ratkaisuihin ja tuloksiin. Miten siis mikrosta päästään makroon, paikallisesta ylipaikalliseen? Sitä pohditaan tällä kurssilla.

Kurssi koostuu luennoista, joissa tutkijat esittelevät oman tutkimuksensa kautta mikro-makro-problematiikkaa ja kertovat millaisia ratkaisuja ovat siihen löytäneet.

Lisäksi tehdään kaksi kurssin tematiikkaan liittyvää harjoitusta. Harjoitustehtäviä käsitellään pienryhmissä.

Tiivistelmä kurssin aikataulusta (tarkentuu ennen kurssin alkua)

to 10.1               10-12              Keskinen & Kaarninen:  Johdanto sekä  Tamperelaista ja italialaista mikrohistoriaa

to 17.1               10-12              Haapala: ”Esimerkki ei ole evidenssi  – Mikron ja makron suhteesta”

pe 18.1              10-12              Lukupiiriharjoitus alkaa (B3074 ja B3077)

to 24.1               10-12              Suodenjoki: ”Miten ylätaso ilmenee alatasolla?”

to 31.1               10-12              Kohonen: Gagarinin kengännauhat ja muita kuvallisia detaljeja. Tutkimusaiheena propagandavalokuvien merkitykset

to 7.2                 10-12              Kokko: Kansanomainen käsitys sivistyksestä 1800-luvun puolivälissä. Miten löytää makrotaso yksittäisten ihmisten ajattelusta?
pe 8.2                10-12              Tutkimussuunnitelmaharjoitus käynnistyy ja pohjustetaan (B3074 ja B3077)
to 14.2               10-12              Vahtikari: Globaalista paikalliseen ja takaisin: transnationaalinen näkökulma ja tapaustutkimus

pe 15.2              10-12              Lukupiiriharjoituksen purku ja esittelyt (B3074 ja B3077)
to 21.1               10-12              Lamberg: Prosopografia mikro- ja makrotason tutkimuksen työkaluna

to 28.2               10-12              Miettinen:  Henkilöhistoria, paikallishistoria, mikrohistoria? Esimerkkinä Ruotsin suurvalta-ajan itsemurhien tutkimus

to 7.3                 10-12              Tutkimussuunnitelmien purku ja palautus sekä kurssipalaute (B3074 ja B3077)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Jouni Keskinen, Vastaava opettaja
Jouni.M.Keskinen[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2013 – 7.3.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K109
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Harjoitusryhmät
Pe 18.1.2013 klo 10-12, B3074 ja B3077, Yhteiset kokoontumiset pe 18.1, pe 8.2, pe 15.2 ja to 7.3
Pe 8.2.2013 klo 10-12, B3074 ja B3077
Pe 15.2.2013 klo 10-12, B3074 ja B3077
To 7.3.2013 klo 10-12, B3074 ja B3077
Harjoitukset
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa ma 10.12 ja päättyy ti 8.1.2013. Kurssille otetaan 32 opiskelijaa. Varmista ennen ilmoittautumista että kurssin aikataulu sopii sinulle. Erityisesti yhteiset kokoontumiset pe 18.1, 8.2, 15.2 ja 7.3 ovat pakollisia.

Kurssilla perehdytään uskontojen vaikutukseen yhteisölliseen käyttäytymiseen sekä kansallisiin ja etnisiin narratioihin, pyhän ja profaanin rajoihin kulttuurikontakteissa sekä -konflikteissa, uskontojen kulttuuritoleransseihin ja xenofobisuuteen sekä sekulaariuden, uskonnon harjoittamisen ja fundamentalistisuuden erotteluun. Näkökulmana on historiallinen prosessi; muutos ja diffuusio. Kurssilla käydään läpi myös tärkeimpiä uskontotieteellisiä, kulttuurihistoriallisia ja folkloristia teorioita, joiden avulla uskontojen merkitystä kulttuurisissa käytänteissä voidaan tutkia ja selittää. Historiantutkimuksen mukaisesti keskeisiä ovat myös mikrohistoria, arjen historia sekä totaliteetin ja syvärakenteen vaikutus käytänteiden ehdollistumiseen. Luennolla käsitellään sovelluksina ajankohtaisia tapaustutkimuksia.

Kurssi koostuu luennoista, oheiskirjallisuudesta ja -materiaaleista sekä jäsennetystä luentopäiväkirjasta. Oheiskirjallisuuden hallinta osoitetaan kurssin aikana kirjoitettavalla esseellä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannu Sinisalo, Vastaava opettaja
Hannu.E.Sinisalo[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2013 – 6.3.2013
Luento-opetus 18 tuntia
Luento-opetus
Ke 9.1.2013 - 6.3.2013 viikoittain klo 14-16, Päätalo A3
Poikkeukset:
23.1.2013 klo 14 –16 , Atalpa 140
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luentokurssilla perehdytään useista eri näkökulmista sota- ja säännöstelytalouteen Suomessa toisen maailmansodan aikana ja jälleenrakennuksen vuosina. Kurssilla pohditaan kansainvälisesti vertaillen, miten talouden valtiollista säännöstelyä toteutettiin käytännössä ja miten kansanhuoltojärjestelmä ohjasi kotirintaman arkea tavarapulan oloissa. Kurssi jatkuu seminaarityöskentelynä kevätlukukauden toisessa periodissa. Seminaarissa perehdytään harjoitustöiden kautta mm. kansanhuollon toimintaan paikallisella tasolla ja tarkastellaan teollisuuslaitosten mobilisointia sotatalouden palvelukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Teräs, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2013 – 16.5.2013
Pienryhmäopetus 32 tuntia
Pienryhmäopetus
To 17.1.2013 - 7.3.2013 viikoittain klo 12-14, Päät LS C6
To 14.3.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B 3074
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan korkeintaan 15 opiskelijaa. Etusija historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2013 – 6.3.2013
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
Ke 9.1.2013 - 6.3.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo C8
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kansalaisyhteiskunnan tematiikkaa analysoidaan pienryhmissä tutkimuskirjallisuuteen paneutuen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markku Hyrkkänen, Vastaava opettaja
Markku.Hyrkkanen[ät]uta.fi
Opetus
18.1.2013 – 17.5.2013
Pienryhmäopetus 32 tuntia
Pienryhmäopetus
Pe 18.1.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 12-14
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
mervi.kaarninen[ät]uta.fi
Opetus
22.1.2013 – 14.5.2013
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Pienryhmäopetus
Ti 22.1.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B 3077
Ryhmä jatkaa syksyllä
Ti 10.9.2013 klo 10-12
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ville Vuolanto, Vastaava opettaja
Ville.Vuolanto[ät]uta.fi
Opetus
24.1.2013 – 25.4.2013
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Ryhmäopetus
To 24.1.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 14-16, B3074
Ti 9.4.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 14-16
Ryhmä jatkaa syksyllä
To 12.9.2013 klo 14-16
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi alkaa tiistaina 15.1 klo 16.15 - 17.45 salissa Pinni B 3116. Se suoritetaan osallistumalla luennoille ja vielä joko kirjoittamalla pitkä essee yhdestä, erikseen sovittavasta aiheesta TAI osallistumalla tenttiin ja kirjoittamalla lisäksi keskipitkän esseen. Kurssille halukkaiden tulee kirjoittaa nimensä paperiselle ilmoittautumislistalle osoitteessa Pinni B 3061 ennen kurssin alkua (siis vielä 15.1 sen ehtii tehdä).

Juhani Sarsila, Vastaava opettaja
Juhani.Sarsila[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2013 – 16.4.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ti 15.1.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B 3116
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Historian valtakunnallisen verkko-opetuksen järjestämille kevätukukauden 2013 kursseille alkaa 12.12.2012 klo 12.00 ja päättyy 10.1.2013.

Max 8 opiskelijaa Tampereen yliopistosta.

Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi suositellaan suoritettavaksi 5 op:n laajuisena.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Historian valtakunnallisen verkko-opetuksen järjestämille kevätukukauden 2013 kursseille alkaa 12.12.2012 klo 12.00 ja päättyy 10.1.2013.

Max 8 opiskelijaa Tampereen yliopistosta.

Opetus
8.4.2013 –
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! Kurssi alkaa vastaa IV-periodilla mutta ilmoittautuminen 12.12-10.1.

Kurssi suositellaan suoritettavaksi 5 op:n laajuisena.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Historian valtakunnallisen verkko-opetuksen järjestämille kevätukukauden 2013 kursseille alkaa 12.12.2012 klo 12.00 ja päättyy 10.1.2013.

Max 8 opiskelijaa Tampereen yliopistosta.

Opetus
11.3.2013 – 17.5.2013
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! Kurssi alkaa vastaa IV-periodilla mutta ilmoittautuminen 12.12-10.1.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Historian valtakunnallisen verkko-opetuksen järjestämille kevätukukauden 2013 kursseille alkaa 12.12.2012 klo 12.00 ja päättyy 10.1.2013.

Max 8 opiskelijaa Tampereen yliopistosta.

Opetus
14.2.2013 –
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

The Medieval crusades began in 1095 and were the largest military expeditions in Western Europe ever, compared to the number of the population. They lasted for centuries, and they have been decisive in forming European mentality and understanding of religion, of war, and of non-Christians, also today.

The course consists of 4 classes.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Kurt Villads Jensen, Teacher responsible
Teaching
11-Jan-2013 – 1-Feb-2013
Lectures 16 hours
Lectures
Fri 11-Jan-2013 at 10-14, Main building, lecture room C6
Fri 18-Jan-2013 at 12-16, Main building, lecture room C6
Fri 25-Jan-2013 at 10-14, Main building, lecture room A3
Fri 1-Feb-2013 at 10-14, Main building, lecture room A3
Periods: III
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies

Enrolment starts on December 12. at 12.00 and ends January 10. 2013.

Periods: III IV
Language of instruction: English
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Marko Tikka, Vastaava opettaja
marko.tikka[ät]uta.fi
Opetus
11.3.2013 – 13.5.2013
Luento-opetus 32 tuntia
Ma 11.3.2013 - 13.5.2013 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10a
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot videoidaan Porin yksikköön luokkaan 107.

Opintojakson lisälukemistoksi suositellaan teosta Haapala Pertti & Toivo Raisa (toim.) Suomen historian kartasto. 2008, s. 148 alkaen.

Lisätietoja YKYY4- kohdan suorittamisesta esseellä

Aineopinnot [IV Periodi]

Luennon tarkoituksena on antaa virikkeitä ja käytännön ohjeita kvantitatiivisen historiantutkimuksen osalta, sekä antaa historian opiskelijoille perusvalmiudet tyypillisimpien tilastollisten analyysien ymmärtämiseen ja tekemiseen. Luentoaineistot ja esitetyt esimerkit ovat kaikilta historian osa-alueilta. Luennon tavoitteena on dialogi aihepiirin tiimoilta; kysymykset ja haasteet aihepiiristä ovat siksi toivottavia. Opiskelijoita kannustetaan tuomaan esille omia tutkimusongelmiaan ja -asetelmiaan, joita voidaan yhdessä luennoitsijan kanssa ratkaista.

Luentosarja koostuu seuraavista osioista: 1. Määrällisen tutkimuksen lähtökohdat historiantutkimuksessa, tietokannat, kuvailevat tilastot, raha-arvojen ja mittojen muutokset, indeksit (Jari Ojala) 2. Tilastollinen testaaminen ja regressioanalyysi (Jari Eloranta) 3. Frekvenssiaineistojen analyysi (Miikka Voutilainen).

Kurssiin kuuluu 4 x 4h luentoja, ja kotitentti, jonka opiskelija tekee luentojen ulkopuolella yhdessä tai ryhmässä. Tenttivastaukset palautetaan sähköpostilla myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

Luennolla käytetään pääasiassa exceliä, muita ohjelmistoja esitellään tarvittaessa. Suositellaan, että opiskelijalla on oma tietokone mukana luennoilla.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti historian syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille sekä historian jatko-opiskelijoille.

Syventäviä opintoja suorittavien on varmistettava korvaavuus HISS3-opintojaksoon pro gradu -tutkielmaa ohjaavalta professorilta.

Kurssille otetaan 25 opiskelijaa. Etusija historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla ja historian jatko-opiskelijoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jari Ojala, Vastaava opettaja
Jari Eloranta, Opettaja
Miikka Voutilainen, Opettaja
Opetus
13.3.2013 – 10.4.2013
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Pienryhmäopetus
Ke 13.3.2013 - 10.4.2013 viikoittain klo 12-16, Päätalo D14
Poikkeukset:
27.3.2013 klo 12 –16 , Päätalo A06
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Luentosarjalla keskitytään uskonnon ja sukupuolen kytköksiin sekä aikalaismateriaalin että historiografian kautta tarkasteltuna. Opiskelijoiden edellytetään omaavan perustiedot keskiajasta ja uuden ajan alusta.
 
Kurssi suoritetaan harjoitustöillä, jotka perustuvat luentoihin, luennoilla tehtäviin, aikakauden alkuperäismateriaaliin pohjaaviin harjoituksiin ja lisäluettavaan sekä aktiiviseen keskusteluun. Kurssiin kuuluu kolme harjoitustyötä (jokainen n. 5 sivua) ja niiden tekeminen ja palautus on aikataulutettu kurssin kestoajalle. Luennoilla tehtäviin harjoituksiin kuuluu myös tutustuminen lisäluettavaan etukäteen. Kurssi siis teettää paljon työtä, kun se on käynnissä, kurssin jälkeen taas ei ole tenttiä tai tehtävien palautuksia. Opiskelijoiden on syytä ottaa tämä huomioon aikataulujaan suunnitellessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sari Katajala-Peltomaa, Vastaava opettaja
Sari.Katajala[ät]uta.fi
Raisa Toivo, Vastaava opettaja
Raisa.Toivo[ät]uta.fi
Opetus
13.3.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Pienryhmäopetus
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Poikkeukset:
15.5.2013 klo 10 –12 , Pinni B4113
Pe 26.4.2013 klo 10-12, Pinni A1081
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentokurssi tukee sukupuoli-teeman opintoja.

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

The individual and group rights were a constant matter of debate during the European Middle Ages. Rights could vary according to ethnicity, religion (Jews, Muslims, Pagans) or degree of freedom (slaves, half-free, free). Crusades, mission and the emergence of urban culture were of crucial importance for the early development of Human and Civil Rights.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Christian Krötzl, Teacher responsible
Christian.Krotzl[ät]uta.fi
Teaching
14-Mar-2013 – 16-May-2013
Lectures 16 hours
Luennot
Thu 14-Mar-2013 - 16-May-2013 weekly at 10-12, Pinni B3116
Exceptions:
4-Apr-2013 at 10 –12 , Pinni B3118
2-May-2013 at 10 –12 , Pinni B1097
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Luentokurssi tukee kansalaisuus-teeman opintoja.