x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Journalistiikan maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Journalistiikan maisteriohjelma II uusille opiskelijoille tiedotustilaisuus CMT:n tervetulokahvien jälkeen kello 14.30 päätalon neuvotteluhuoneessa D216.

Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Syventävät opinnot [I Periodi]
Seija Ridell, Vastaava opettaja
seija.ridell[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2012 – 9.10.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 14-17, A1081
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Kurssille ei ole ilmoittautumista, mutta paikalla olo aloitustapaamisessa sekä tiivis luennoille osallistuminen on tärkeää (80%:n läsnäolosääntö).

Jos opiskelija ei pääse kurssin ensimmäiseen kokoontumiseen 4.9., hänen tulee kirjoittaa korvaavana tehtävänä 2–3 liuskan essee joko Veikko Pietilän (1997) Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä -teoksen luvuista 1 ja 2 (s. 15–49) tai Pietilän artikkelista (1994) ’Perspectives on Our Past: Charting the Histories of Mass Communication Studies’. Critical Studies in Mass Communication 11(4): 346–361. Artikkeli löytyy kirjaston Nelli-palvelun kautta (ks. http://www.uta.fi/kirjasto/oppaat/nelli.html). Korvaava tehtävä palautetaan kurssin vetäjälle (etunimi.sukunimi@uta.fi) sähköpostin liitetiedostona viimeistään 11.9. klo 12 mennessä.

Kurssin tavoitteena on syventyä tutkivan journalismin tekemiseen käytännössä. Kyseessä on vaativa ja sitoutumista edellyttävä työpaja. Kurssin pääprojektin tavoitteena on tutkivan journalismin keinoin tehty kirja. Toinen syksyn projektit on Helsingin Sanomien Verokoneen niin sanotut henkilökuvat Suomen talousvallan käyttäjistä. Opiskelijat harjoittelevat henkilötiedon hankintaa ja kirjoittavat/päivittävät osoitteessa www.hs.fi/verot olevia Suomen äveriäimpien profiileja.

Projektien lisäksi kurssin yhteydessä (2. periodi) kohdataan julkisuuden hallinnan mestareita infotilaisuuden tyyppisissä tapaamisissa, joissa kurssilaiset harjoittelevat kokeneiden vieraiden haastattelemista. Tapaamisissa myös analysoidaan infotilaisuuksia tiedonhankinnan näkökulmasta.. Tilaisuuksista voi halutessaan tehdä myös juttuja. Työpajassa työskennellään mahdollisesti yhteistyössä kuvajournalismin linjan kanssa.

Kevään työpajassa (10 op) jatketaan syksyn projektia.

Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet tehdä vaativaakin tutkivaa journalismia itsenäisesti. Samoin hän oppii kohtaamaan julkisuuden hallinnan mestareita ja osaa toimia heidän kanssaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kyseessä on vaativa ja sitoutumista edellyttävä työpaja, minkä vuoksi sinne haetaan työhakemuksella. Hakemukseksi käy esimerkiksi työkokemuksella täydennetty kesätyöhakemus, jonka voi leikata ja liimata e-lomakkeen kohtaan 1.

Ilmoittaudutaan e-lomakkeella viimeistään 31.8.2012.

Tuomo Pietiläinen (vierailijaprof.), Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2012 – 25.3.2013
Pienryhmäopetus 60 tuntia
Syksyn 2012 opetus
Pe 7.9.2012 klo 12-18, Kt2
Pe 14.9.2012 klo 10-16, Kt2
To 20.9.2012 klo 13-18, Kt2
Ma 24.9.2012 klo 12-18, Kt2
Ma 1.10.2012 klo 12-18, Kt2
Ma 8.10.2012 klo 12-18, Kt2
Ma 22.10.2012 klo 10-16, Kt2
Ma 29.10.2012 klo 10-16, Kt2
Pe 9.11.2012 klo 10-16, Kt2
Pe 16.11.2012 klo 10-16, Kt2
Jatkuu kevään 2013 opetuksella
Ma 7.1.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 11-17, Päätalo Kt2
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kyseessä on Lehtityö II-kurssi (JOVTSJA1), mutta se käy suoritukseksi myös valinnaiseen kurssiin (JOVTS2JB) tai projektiopintoihin (JOVTS3).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Ala-Fossi, Vastaava opettaja
marko.ala-fossi[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2012 – 12.12.2012
Pienryhmäopetus
Harjoitukset
Ti 18.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 13-18, A331d/ Radio Moreeni
Poikkeukset:
12.9.2012 klo 10 –15 , A331d
Luento-osuus
Ke 5.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 10-14, A331d/Radio Moreeni
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssille valitaan 12 opiskelijaa. Valinnassa painottuu aiemmin osoitettu kiinnostus aiheeseen.

Kurssi syventää sanomalehden ulkoasuun liittyvää teoriaperustaa ja antaa valmiuden lehtitaittoon käytännön toimitusympäristössä.

Kurssi koostuu sanomalehden ulkoasua käsittelevästä luennosta, taitto-opetuksesta (InDesign) ja käytännön lehtitaidosta (Utain).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautuminen päättyy 7.9.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sakari Viista, Vastaava opettaja
Tuntiopettajat, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2012 – 5.10.2012
Ryhmätyöskentely
To 13.9.2012 - 20.9.2012 viikoittain klo 9-13, A193
Pe 28.9.2012 - 5.10.2012 viikoittain klo 9-15, A193
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsu. 12 opiskelijaa/ryhmä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Seppo Kangaspunta, Vastaava opettaja
seppo.kangaspunta[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2012 – 28.2.2013
Pienryhmäopetus
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 12-16, Päät rh. A35
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Journalistiikan maisteriopiskelijat voivat suorittaa osan JOVTS2JB tai JOVTS3 -kohdista suorittamalla Visuaalisen journalismin maisteriopintojen kohdan JOVTKS3 (Reportaasi, 5 op). Kyseessä on opinjakso, jolla kirjoittavat ja kuvaavat/taittavat journalistiikan opiskelijat tekevät yhdessä korkeatasoisia aikakauslehtireportaaseja alan ammattilaisten johdolla. Kurssille otetaan 8-10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin yhteinen osuus koostuu luennoista ja työpajoista I periodissa.

Tämän jälkeen toimitussihteerit työskentelevät työpareina kahdella valitsemallaan viikolla toimittajakoulutuksen viikkolehti Utaimen toimituksessa II-III periodien aikana. Työvuoroista sovitaan I periodin aikana.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maarit Jaakkola, Vastaava opettaja
maarit.jaakkola[ät]uta.fi
Vierailevat kouluttajat, Opettaja
Opetus
20.9.2012 – 28.2.2013
Luento-opetus 20 tuntia
To 20.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 9-13, Päätalo, ?
Pienryhmäopetus 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 50 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

I periodin työskentelyyn sisältyy kaksi työpajaa:

  • Otsikoinnin ja editoinnin työpaja 4.-5.10.2012 yhdessä työssä olevien toimittajien kanssa (integroitu opetus)
  • Työpaja toimitusten keskijohdon kanssa 11.10.2012

Tarkka ohjelma julkistetaan syksyllä.

Journalistiikan maisteriopiskelijat voivat suorittaa osan JOVTS2JB tai JOVTS3 -kohdista suorittamalla Visuaalisen journalismin maisteriopintojen kohdan JOVTKS3 (Reportaasi, 5 op). Kyseessä on opinjakso, jolla kirjoittavat ja kuvaavat/taittavat journalistiikan opiskelijat tekevät yhdessä korkeatasoisia aikakauslehtireportaaseja alan ammattilaisten johdolla. Kurssille otetaan 8-10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi professori Janne Seppäselle sähköpostitse (janne.seppanen@uta.fi) 15.9. mennessä. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin tavoitteena on tutustua tutkivan journalismin erityisalueisiin ja haastattelutekniikoihin. Kevään aiheena on erityisesti tutkiva talousjournalismi.

Kurssin ensimmäisessä osassa (1. periodi) käydään läpi luennoilla useita juttuprojekteja ja kerrotaan niiden aikana esiin tulleista ongelmista ja niiden ratkaisuista.

Kurssin toisessa osassa (1.-2. periodi) kohdataan julkisuuden hallinnan mestareita infotilaisuuden tyyppisissä tapaamisissa, joissa arvioidaan paikalla olevien toimittajien haastattelutekniikoita ja haastateltavien julkisuuden hallinnan keinoja. Tilaisuuksista voi halutessaan tehdä myös juttuja.

Kurssin jälkeen opiskelija tietää, mitä toimittajiin vaikuttaminen on ja miten ulkopuolista vaikuttamista voi erilaisilla työmetodeilla vähentää. Lisäksi opiskelija oppii lähteiden suojaamista teoriassa ja käytännössä. Erityistä huomiota kiinnitetään uuden viestintätekniikan uhkaan henkilölähteiden turvallisuudelle. Opiskelija oppii myös, miten tietoa hankitaan mahdollisimman luotettavasti sekä täsmällisesti. Lisäksi opetellaan, miten tietoa käsitellään ja analysoidaan niin, että iso kuva hahmottuu yksityiskohtien joukosta (datajournalismi, avoin data ja joukkoistaminen eli crowdsourcing).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ensimmäisellä luentokerralla.

Tuomo Pietiläinen (vierailijaprofessori), Vastaava opettaja
tuomo.pietilainen[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2012 – 5.2.2013
Luento-opetus 15 tuntia
Syksyn 2012 opetus
Ke 12.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 13-16, Päätalo D11
Kevään 2013 opetus
Ti 8.1.2013 - 5.2.2013 viikoittain klo 14-17, Päätalo D11, III-IV periodin kohtaamiset julkisuuden hallinnan mestarien kanssa (yht. 15 tuntia) myöhemmin täsmentyvinä ajankohtina.
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi käy myös JOVTS3 Projektiopintojen 5 op suoritukseksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Lassila-Merisalo (mediakulttuuri), Vastaava opettaja
maria.lassila-merisalo[ät]uta.fi
Taisto Hujanen, Vastaava opettaja
taisto.hujanen[ät]uta.fi
Janne Seppänen, Vastaava opettaja
janne.seppanen[ät]uta.fi
Seija Ridell, Vastaava opettaja
seija.ridell[ät]uta.fi
Iiris Ruoho, Vastaava opettaja
iiris.ruoho[ät]uta.fi
Ari Heinonen, Vastaava opettaja
ari.a.heinonen[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2012 – 13.12.2012
Seminaari
Lassila-Merisalon ryhmä (jatkuu keväältä 2012)
Ti 4.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo 3. kerros rh A331 f
Hujasen ryhmä (jatkuu keväältä 2012)
To 6.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 13-15, A331g
Seppäsen ryhmä (jatkuu keväältä 2012)
Ke 12.9.2012 klo 10-12, A331e
Ke 24.10.2012 klo 10-12, A331e
Ke 14.11.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 14-17, A331e
Ridellin ryhmä (jatkuu keväältä 2012)
Ke 12.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 14.30-17.00, E326
Ti 23.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 15-17, D216
Ruohon ryhmä (jatkuu keväältä 2012; Luostarinen)
Ti 4.9.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 16-19, Päätalo D126, Ei opetusta 16. ja 23.10.
Heinosen ryhmä (uusi ryhmä - alkaa I periodissa)
Ke 5.9.2012 klo 10-12, harjoitustoimitus A331f, Muut kokoontumiset sovitaan I:llä kokoontumiskerralla
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tiina Lehtonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Harjoitukset
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuosi.

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

The lectures and exercises of the course aim at developing a theoretical and methodological basis for a comparative analysis of public service media worldwide. The lectures will focus on description and analysis of public service broadcasting in the Nordic countries; history and development, structure & remit, organization, funding, programming and production, construction of audiences, performance. This kind of broadcasting oriented view is then contrasted and discussed in relation to the new identity of public service broadcasting as public service media. Through student work in the course the lectures are complemented by a comparative European and global view. The main assignment for the students is to produce basic comparative data from their respective countries of origin by making use of the analytic scheme of the lectures. The web pages of broadcasters and similar Internet sources will be used as main measures to collect the needed information for student work. The students will also be instructed shortly for the use of electronic sources of the Tampere University Library.

Lectures and Exercises (2 ECTS), Working Paper (3 ECTS)

Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen NettiOpsulla. Ryhmään otetaan 24 opiskelijaa. Ilmoittautuminen päättyy 4.9.

Enrolment time has expired
Taisto Hujanen, Teacher responsible
taisto.hujanen[ät]uta.fi
Teaching
6-Sep-2012 – 11-Oct-2012
Lectures
Thu 6-Sep-2012 - 11-Oct-2012 weekly at 9-12, Päät LS. E221
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Tämä kurssi käy suoritukseksi sekä aineopintoihin että journalistiikan syventäviin opintoihin kohtaan JOVTS2JB.

Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Syventävät opinnot [II Periodi]
Taisto Hujanen, Vastaava opettaja
taisto.hujanen[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2012 – 10.12.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 22.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 14-16, Päät LS. A3
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ilmoittautumista.

Iiris Ruoho, Vastaava opettaja
iiris.ruoho[ät]uta.fi
Heikki Luostarinen, Vastaava opettaja
heikki.luostarinen[ät]uta.fi
Opetus
31.10.2012 – 13.2.2013
Harjoitukset 20 tuntia
Ke 31.10.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 16-18, Päätalo D216, Ruoho
Kevään opetus
Ke 16.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 16-18, Päätalo D216, Luostarinen
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ryhmä on tarkoitettu jour. maisteriopinnot II suorittajille. Syksyn opetus on 10 tuntia ja jatkuu keväällä Luostarisen johdolla 10 tuntia (yht. 20 tuntia) 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katja Valaskivi, Vastaava opettaja
katja.valaskivi[ät]uta.fi
Opetus
6.11.2012 – 22.1.2013
Harjoitukset 20 tuntia
Harjoitukset
Ti 6.11.2012 - 22.1.2013 viikoittain klo 14-17, Päät rh. A33
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Harjoituskurssi järjestetään 'Suomalainen uskontojournalismi ja globalisaation haaste' -tutkimushankkeen yhteydessä. Kurssin aikana opiskelijat osallistuvat hankkeessa kootun aineiston käsittelyyn erilaisin metodein ja kirjoittavat esseen käsittelemänsä aineiston pohjalta. Kurssille otetaan 10 opiskelijaa. Lisätietoa tutkimushankkeesta: http://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet/tutkimus/uskontojournalismi.html

Tiina Lehtonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Harjoitukset
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuosi.

Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsu. 12 opiskelijaa/ryhmä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Seppo Kangaspunta, Vastaava opettaja
seppo.kangaspunta[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2013 – 7.5.2013
Pienryhmäopetus
Televisiotyö II, ryhmä 1
Ti 4.9.2012 - 18.12.2012 viikoittain klo 12-16, A331e
Poikkeukset:
16.10.2012
Televisiotyö II, ryhmä 2
Ti 8.1.2013 klo 12-16, Päät rh. A35, Opetusta myös 23.1., 28.2.
Poikkeukset:
5.3.2013 , ei opetusta
2.4.2013 , pääsiäisloma
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Luento- ja analyysikurssi, jossa luentoja ja analyysiä  21 tuntia ja itsenäistä työskentelyä ryhmissä ja yksin 9 tuntia  (tutkimista, analysointia, kirjoittamista ja lukemista). Kurssilla  tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan teoriaan ja sen soveltamiseen  televisio- ja elokuvailmaisussa sekä av-dramaturgiaan. Erityisinä  kohteina ovat audiovisuaalinen kerronta, käsikirjoittaminen, leikkaus  ja dramaturgia. Kurssilla tehdään analyyseja tv-ohjelmista ja  elokuvista. Oheislukemistona Jouko Aaltosen Käsikirjoittajan työkalut  (Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas), Henry Baconin  Audiovisuaalisen kerronnan teoria sekä Kari Pirilän ja Erkki Kiven  Otos ja Leikkaus sekä Koko teos -opukset. Lisäksi Are Nikkisen  Elokuvan runousoppia, ja Television runousoppia.

Sisältö: Vierailevia av-alan luennoitsijoita. Sen jälkeen ryhmätyönä  analyysi jostain tv-ohjelmasta, dokumentista tai elokuvasta.  Analyysi  on 20-30-minuutin Power point -esitys, jossa mukana näytteitä  kyseisestä av-kohteesta. Lisäksi kukin opiskelija tekee lyhyen esseen  oheiskirjallisuuden tai av-kerronnan teorian teemasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsu. Kurssille otetaan 30 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Seppo Kangaspunta, Vastaava opettaja
seppo.kangaspunta[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2013 – 27.2.2013
Luento-opetus 30 tuntia
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 13-16, Päät ls. A2a
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsu

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Ala-Fossi, Vastaava opettaja
marko.ala-fossi[ät]uta.fi
Seppo Kangaspunta, Vastaava opettaja
seppo.kangaspunta[ät]uta.fi
Opetus
7.1.2013 – 11.3.2013
Luento-opetus
Ma 7.1.2013 - 11.3.2013 viikoittain klo 14-17, Päät rh. A35, Ei opetusta 4.3.
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Journalistiikan maisteriopiskelijat voivat suorittaa osan JOVTS2JB tai JOVTS3 -kohdista suorittamalla Visuaalisen journalismin maisteriopintojen kohdan JOVTKS3 (Reportaasi, 5 op). Kyseessä on opinjakso, jolla kirjoittavat ja kuvaavat/taittavat journalistiikan opiskelijat tekevät yhdessä korkeatasoisia aikakauslehtireportaaseja alan ammattilaisten johdolla. Kurssille otetaan 8-10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi professori Janne Seppäselle sähköpostitse (janne.seppanen@uta.fi) 15.9. mennessä. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tällä harjoituskurssilla suunnitellaan ja toteutetaan tuleville opiskelijoille suunnattavaa yliopisto-opiskelua koskevaa viestintää. Kurssilla työskennellään 3–4 hengen ryhmissä, joiden tehtävänä on pohtia opiskelijoille suunnatun viestinnän keinoja ja tehdä kurssityönä niitä koskevia ehdotuksia. Osana kurssia voi olla myös osallistuminen suoranaisiin markkinointi-iskuihin tai vastaaminen mahdollisten pyrkijöiden kysymyksiin valituissa oppilaitoksissa tai muilla valituilla alustoilla.

Kurssilla suunniteltavalla viestinnällä on kaksi kohderyhmää: 1) helmikuussa erillisvalintojen kautta yksikön maisteriopintoihin hakeutuvat ja 2) maaliskuussa journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan hakijoiksi ilmoittautuvat. Molemmille kohderyhmille suunnitellaan nopeita viime hetken viestintätoimia, mutta samalla kurssi tähtää yliopiston opiskelijoille suunnatun viestintästrategian kehittämiseen pitkällä aikavälillä.

Mukaan mahtuu 8–12 opiskelijaa, joista noin puolet on kandidaatti- ja puolet maisterivaiheessa. Ryhmään haetaan sekä tiedotusoppia että puheviestintää ja teatterin ja draaman tutkimusta opiskelevia. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (22.1. mennessä)

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Heikki Hellman (yksikön johtaja, dosentti), Vastaava opettaja
heikki.hellman[ät]uta.fi
+ Vierailevia luennoitsijoita, Vastaava opettaja
Opetus
25.1.2013 – 3.5.2013
Luento-opetus 2 tuntia
Pe 25.1.2013 klo 10-12, ls. D14, Muilta osin kurssi koostuu itsenäisestä työskentelystä ryhmissä. Välikokoontumisia järjestetään erikseen sovittuina ajankohtina.
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi sopii myös tiedotusopin, puheviestinnän sekä teatterin ja draaman opintojen (myös aineopintojen)suoritukseksi, mutta siitä on ensin neuvoteltava ja sovittava korvattavan kurssin vastuuopettajan kanssa.

Projektissa kurssilaiset osallistuvat Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen featurejutun tekoprosessiin yhdessä toimittaja Ilkka Malmbergin kanssa. Jutun työnimi on ”Kadonneet nuoret” ja se tarkastelee väittämää, jonka mukaan Suomessa olisi yli 30 000 kadonnutta nuorta, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai töitä. Jutun tarkoitus on selvittää, pitääkö tämä paikkansa: miten noin 25-vuotiaat suomalaiset elävät. Kukin kurssille osallistuja selvittää eri menetelmin oman peruskoulun päättöluokkansa ihmisten nykyiset elämäntilanteet. Nimettömien tapausten kautta kartutetaan tietoa koko ikäluokasta ja etsitään mahdollisia haastateltavia ”kadonneista”. Opiskelijat osallistuvat suunnitteluun, tiedonhakuun, tietojen analysoimiseen sekä työprosessin ja lopputuloksen arvioimiseen. Jutun kirjoittaa Ilkka Malmberg. Opiskelijaryhmän osallisuus tuodaan esille valmiissa jutussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

E-lomakkeella (alla linkki) 14.12. mennessä.
Valinta ryhmään (12 opiskelijaa) tehdään 1) ilmoittautumisjärjestyksen, 2) edeltävien opintojen suorittamisen sekä 3) sitoutumisen (huom. päättymispäivä toukokuussa) perusteella. Valinnoista tiedotetaan sähköpostitse ennen joulua.

Laura Ahva, Vastaava opettaja
laura.ahva[ät]uta.fi
Ilkka Malmberg (vieraileva toimittaja, HS), Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2013 – 10.5.2013
Pienryhmäopetus 60 tuntia
Pe 11.1.2013 - 10.5.2013 joka toinen viikko klo 9-14, Päätalo D216, Kokoontuminen joka toinen viikko
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Aineopinnoista journalistisen työn opintokokonaisuus tulee olla suoritettuna (ml. välinekurssit + harjoittelu).

Kurssilla käsitellään:

Pe 11.1.         Feature: projektin tausta ja tiedonhaun aloittaminen (IM)
Pe 25.1.         Feature: tiedonhaun välikoonti (IM)
Pe 8.2.           Sosiaaliset verkostot ja journalismi (LA)
Pe 22.2.         Toimittajan ammatti ja -arkiroolit (LA)
Pe 15.3.         Feature: Juttuprosessin alkuvaiheet (IM)
Pe 22.3.         Liian lähellä olevat lähteet? (LA)
Pe 5.4.           Anonymiteetti journalismissa (LA)
Pe 19.4.         Feature: Juttuprosessin loppuvaiheet (IM)
Pe 3.5.           Toimittajan sosiaaliset taidot ja tunteet työssä (LA)
Pe 10.5.         Feature: Loppuseminaari (IM)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta harjoituksiin (7.1. mennessä).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taisto Hujanen, Vastaava opettaja
taisto.hujanen[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2013 – 28.2.2013
Harjoitukset 20 tuntia
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 9-12, Päät rh. A35, HUOM! Ensimmäinen kokoontuminen klo 10-12
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta harjoituksiin (7.1. mennessä).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Esa Reunanen, Vastaava opettaja
esa.reunanen[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2013 – 27.2.2013
Harjoitukset 20 tuntia
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 9-12, Päät A331e, HUOM! Ensimmäinen kokoontuminen klo 10-12
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (7.1. mennessä).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taisto Hujanen, Vastaava opettaja
taisto.hujanen[ät]uta.fi
Opetus
17.1.2013 – 8.5.2013
Seminaari
Hujasen ryhmä
To 17.1.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 13-15, Päät rh. A21
Poikkeukset:
8.5.2013 klo 13 –15 , Päät rh. A21
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Vain sähköpostitse (seija.ridell@uta.fi) 10.1. mennessä. Mainitse viestissäsi edeltävien opintojaksojen (S1, S4) suoritusajankohta.

Seija Ridell, Vastaava opettaja
seija.ridell[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2013 – 7.5.2013
Seminaari
Ti 15.1.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 15-17, Päätalo D216
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (7.1. mennessä).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Lehtonen, Vastaava opettaja
mikko.s.lehtonen[ät]uta.fi
Opetus
22.1.2013 – 14.5.2013
Seminaari
Mediakulttuurin ryhmä
Ti 22.1.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 12-14, Päät ls. E221
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (2.1. mennessä).

Sirkku Kotilainen, Vastaava opettaja
sirkku.kotilainen[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2013 – 17.4.2013
Seminaari
Mediakasvatuksen ryhmä
Ke 9.1.2013 - 17.4.2013 viikoittain klo 13-16, Päät rh. C1, Kokoontuu joka toinen viikko
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (7.1. mennessä).

Heikki Luostarinen, Vastaava opettaja
heikki.luostarinen[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2013 – 16.5.2013
Seminaari
Luostarisen ryhmä
To 10.1.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 14-17, Päät rh. A33
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (7.1. mennessä).

Anssi Männistö, Vastaava opettaja
anssi.a.mannisto[ät]uta.fi
Opetus
Seminaari
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tiina Lehtonen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Harjoitukset
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuosi.

Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Syventävät opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsun kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Ala-Fossi, Vastaava opettaja
marko.ala-fossi[ät]uta.fi
Taija Tuominen, Vastaava opettaja
Jari Väliverronen, Vastaava opettaja
jari.valiverronen[ät]uta.fi
Opetus
12.3.2013 – 24.4.2013
Luento-opetus
Luennot ja ideointi
Ti 12.3.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 9-17, Päät rh. A33 ja A34
Harjoitukset
Ti 9.4.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 10-14, Päät rh. A33 ja A34
To 11.4.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 10-14, Päät rh. A33 ja A34
Ke 24.4.2013 klo 9-17, Päät rh. A34 ja A 35
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Journalistiikan maisteriopiskelijat voivat suorittaa osan JOVTS2JB tai JOVTS3 -kohdista suorittamalla Visuaalisen journalismin maisteriopintojen kohdan JOVTKS3 (Reportaasi, 5 op). Kyseessä on opinjakso, jolla kirjoittavat ja kuvaavat/taittavat journalistiikan opiskelijat tekevät yhdessä korkeatasoisia aikakauslehtireportaaseja alan ammattilaisten johdolla. Kurssille otetaan 8-10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi professori Janne Seppäselle sähköpostitse (janne.seppanen@uta.fi) 15.9. mennessä. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on integroitua opetusta, joka järjestetään perustutkinto-opetuksen ja täydennyskoulutuksen yhdistelmänä. Koulutukseen valitaan 6-8 perustutkinto-opiskelijaa hakemusten perusteella. Muut osallistujat ovat täydennyskoulutukseen osallistuvia työssä olevia toimittajia.

Koulutus koostuu kolmesta lähipäivästä, joiden välissä työskennellään verkossa. Lähipäivät (klo 9-16) ovat 14.3., 4.4. ja 3.5.2013.

Lähipäivien aikana kurssilla vierailee toimittajia ja tutkijoita sekä paikan päällä että verkkovälitteisesti.

Lisäksi osallistujat kokeilevat koulutuksen ajan pienryhmissä aktiivisesti erilaisia sosiaalisen median sovelluksia tavoitteenaan saada kokemuksia ja tuntumaa erilaisiin välineisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen 18.2.2013 mennessä e-lomakkeella:

Jaakkola Maarit, Vastaava opettaja
maarit.jaakkola[ät]uta.fi
Vierailevat kouluttajat, Opettaja
Opetus
14.3.2013 – 3.5.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Itsenäinen työskentely 50 tuntia
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://somejournalismi.tumblr.com
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistujien toivotaan tuovan lähipäiviin mukaan oman kannettavan tietokoneensa tai taulutietokoneensa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta harjoituksiin (25.2. mennessä).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Heikki Heikkilä, Vastaava opettaja
heikki.heikkila[ät]uta.fi
Opetus
14.3.2013 – 2.5.2013
Harjoitukset 20 tuntia
To 14.3.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 9-12, Päätalo D216, HUOM! Ensimmäinen kokoontuminen klo 10-12
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta harjoituksiin (25.2. mennessä).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sanna Kivimäki, Vastaava opettaja
sanna.k.kivimäki[ät]uta.fi
Opetus
12.3.2013 – 30.4.2013
Harjoitukset 20 tuntia
Ti 12.3.2013 - 30.4.2013 viikoittain klo 12-15, Päät ls D14, HUOM! Ensimmäinen kokoontuminen klo 13-15
Poikkeukset:
19.3.2013 klo 12 –15 , Päät rh. A21
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Lectures by Ivan Zassoursky, the new media laboratory head in the Faculty of Journalism at the Moscow State University, provide an overview of this rapidly developing field in Russia and offer also insights to its political and cultural significance.

Enrolment for University Studies

11.3.-15.4.2013 in NettiOpsu.

Enrolment time has expired
Svetlana Pasti , Dima Yagodin, Teacher responsible
svetlana.pasti[ät]uta.fi, dmitry.yagodin(at)uta.fi
Ivan Zassoursky, Teacher responsible
Teaching
2-May-2013 – 10-May-2013
Lectures 20 hours
Thu 2-May-2013 at 10-12, Main building ls. A2B
Thu 2-May-2013 at 13-15, Main building ls. A2B
Fri 3-May-2013 at 10-12, Main building ls. A2B
Fri 3-May-2013 at 13-15, Main building ls. A2B
Mon 6-May-2013 at 10-12, Main building ls. A2A
Mon 6-May-2013 at 13-15, Main building ls. A2A
Tue 7-May-2013 at 10-12, Main building ls. E221
Tue 7-May-2013 at 13-15, Main building ls. E221
Wed 8-May-2013 at 10-12, Main building ls. A2B
Wed 8-May-2013 at 13-15, Main building ls. A2A
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

This course is suitable for JOVA8 and JOVTS2JB.

Short lecture course gives an overview of the media in Brazil, Russia, India, China and South Africa which form a new coalition of raising economies known as "BRICS". The lectures are based on research project "Media systems in flux: The challenge of the BRICS countries" (http://uta.fi/cmt/tutkimus/BRICS.html).

Enrolment for University Studies

11.3.-15.4.2013 in NettiOpsu.

Enrolment time has expired
Svetlana Pasti , Teacher responsible
svetlana.pasti[ät]uta.fi
Teaching
22-Apr-2013 – 26-Apr-2013
Lectures 10 hours
Mon 22-Apr-2013 at 10-12, Main building E-wing room E350
Tue 23-Apr-2013 at 10-12, Main building E-wing room E350
Wed 24-Apr-2013 at 10-12, Main building E-wing room E350
Thu 25-Apr-2013 at 10-12, Main building E-wing room E350
Fri 26-Apr-2013 at 10-12, Main building E-wing room E350
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Mon-22-Apr Kaarle Nordenstreng: Introduction to BRICS

Tue-23-Apr Leonardo Custodio: Media landscapes in BRICS countries

Wed-24-Apr Svetlana Pasti: Media and journalists in Russia

Thu-25-Apr Svetlana Pasti: Media and journalists in China

Fri-26-Apr Iiris Ruoho: TV drama in BRICS countries

 

This course is suitable for JOVA8 and JOVTS2JB.

Objective of the course is to enable students to understand processes of globalization, media convergence and the transformation from the industrial to the information society, in particular the role of the Internet as the basic infrastructure for global information society with its political, legal, economic, social and cultural implications. The course covers a range of issues, which have been negotiated in the process of the World Summit on the Information Society (WSIS).

Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen NettiOpsulla

Enrolment time has expired
Wolfgang Kleinwächter, Teacher responsible
Marko Ala-Fossi, Teacher responsible
Teaching
18-Mar-2013 – 22-Mar-2013
Lectures 20 hours
Mon 18-Mar-2013 at 10-12, Päät C8
Mon 18-Mar-2013 at 13-15, Päät C8
Tue 19-Mar-2013 at 10-12, Päät ls. D14
Tue 19-Mar-2013 at 13-15, Päät ls. D14
Wed 20-Mar-2013 at 10-12, Päät ls. C8
Wed 20-Mar-2013 at 13-15, Päät ls. C8
Thu 21-Mar-2013 at 10-12, Päät ls. D14
Thu 21-Mar-2013 at 13-15, Päät ls. D14
Fri 22-Mar-2013 at 10-12, Päät ls. C8
Fri 22-Mar-2013 at 13-15, Päät ls. C8
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

Tämä kurssi käy suoritukseksi sekä aineopintoihin että journalistiikan syventäviin opintoihin kohtaan JOVTS2JB.