x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY1 Orientoivat opinnot, HOPS 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERY4 Tiedonhankintataidot 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERKANP2 Kansanterveystieteen yhteenvetojakso 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden yhteiset aineopinnot

TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA4 Tutkimus perhehoitotieteessä 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA6 Tiedon hankinta ja soveltaminen hoitotieteessä 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA4 Tutkimus perhehoitotieteessä (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op
TERTAL Terveys ja talous 5 op

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY5 Filosofian työpaja 2 op

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

Terveystieteiden yhteiset aineopinnot

TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op

Terveystieteiden yhteiset aineopinnot

TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville