x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

SUKK-opinnot ovat valinnainen opintokokonaisuus ja tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi ja joiden suomen kielen taito on suurin piirtein Eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2. Opintokokonaisuus sopii niin ulkomaisessa yliopistossa opiskelevalle suomen kielen opiskelijalle kuin Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijalle.

Kaikkien opiskelijoiden on suoritettava kielitaitoa mittaava lähtötasokoe, joka järjestetään syyskuussa lukuvuoden alussa (ks. kokeen sisällöstä tarkemmin kohtaa SUKKP0 Lähtötasokoe). Tämä koskee myös Suomen ulkopuolelta tulevia vaihto-opiskelijoita (ellei opiskelijalla ole muuta riittävää näyttöä kielitaidosta). SUKK-opintokokonaisuuteen valitaan syksyllä järjestettävässä lähtötasokokeessa 15–20 opiskelijaa. Kevätlukukaudella SUKK-opintoihin voidaan ottaa uusina opiskelijoina yksinomaan Suomen ulkopuolelta tulevia vaihto-opiskelijoita, ja heitäkin vain siinä tapauksessa, että ryhmissä on tilaa. Myös keväällä järjestetään lähtötasokoe tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti opinnot tulisi suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Perusopinnot [I Periodi]

Kokeessa testataan opiskelijan suomen kielen kieliopin osaamista, kirjoittamis-, tekstinymmärtämis-, puhumis- ja puheenymmärtämistaitoa.

Kirsi Elomäki, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 4.9.2012
Kirjatentti
Ti 4.9.2012 klo 10-13, Päätalo A2a
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Opintojaksoon sisältyy johdatusosio, jossa käsitellään kielenkäyttöä ja kielenoppimista yleisellä tasolla. Sen jälkeen alkaa varsinainen kielioppiosio, joka koostuu luennoista ja harjoituksista. Kielioppiosiossa käsitellään suomen kielen syntaksin peruskysymyksiä, jotka edesauttavat vankan osaamisen suomen kielen lauseenmuodostamisessa.

Kirsi Elomäki, Vastaava opettaja
Opetus
10.9.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus
Ma 10.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B3108
Ke 12.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 10-12, Linna K107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opintojaksossa käsitellään osin suomalaiseen yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin liittyvää, osin aihepiiriltään tieteellistä mutta populaaristettua ääni- ja kuvamateriaalia. Materiaaliin liittyy erilaisia puheenymmärtämis-, keskustelu- ja puhumisharjoituksia. Opintojakson aikana opiskelija osallistuu erilaisiin puhumisharjoituksiin ja saa palautetta omasta puhumisestaan. Lopputyönään opiskelija valmistaa suullisen esityksen, jonka hän pitää suomalaiselle yleisölle.

Kirsi Elomäki, Vastaava opettaja
Opetus
10.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus
Kaikille yhteinen opetus
Ma 10.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Pienryhmät
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4034 (suomen kielen kirjasto)
Pe 14.9.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4034 (suomen kielen kirjasto)
Harjoitukset
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Lisäksi pienryhmäharjoituksia, joiden ajankohta sovitaan opiskelijoiden aikataulun mukaan lukukauden alussa.

Kirsi Elomäki, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2012 – 13.12.2012
Harjoitukset
To 13.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 8-10, Kielistudio, Pinni B4125
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Perusopinnot [II Periodi]
Opetus
1.11.2012 – 13.12.2012
Luento-opetus
To 1.11.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B4116
Ti 6.11.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 10-12, Linna K112
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Perusopinnot [III Periodi]

Infotilaisuus uusille opiskelijoille kello 10-12, Pinni B3108.

Opetus
11.1.2013 – 11.1.2013
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Lähtötasokokeen ensimmäinen osa pidetään tiistaina 8.1. klo 10.00-13.00. Ensimmäinen osa on kirjallinen tentti, jossa testataan opiskelijan suomen kielen kieliopin osaamista, kirjoittamis- ja tekstinymmärtämistaitoa. Lisätietoa lähtötasokokeesta.

Kirjallisessa tentissä hyväksytyt kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa testataan opiskelijan puhumis-, puheenymmärtämis- ja keskustelutaitoja. Haastattelut pidetään 9.-10.1. Tarkemmat ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.

Lähtötasokokeeseessa tarkistetaan kokelaiden henkilöllisyys. Varaa siis mukaan kuvallinen opiskelijakortti tai henkilötodistus.

Lähtötasokokeeseen pitää ilmoittautua viimeistään maanantaina 7.1. sähköpostitse osoitteeseen maija.ohvo@uta.fi. Kokeeseen voi myös ilmoittautua koepaikalla 15 minuuttia ennen kokeen alkamista. Lähtötasokokeeseen ja kevään kursseihin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen kirsi.elomaki@uta.fi.

Kirsi Elomäki, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2013 – 10.1.2013
Kirjatentti
Ti 8.1.2013 klo 10-13, Päätalo A2b
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojaksoon sisältyy johdatusosio, jossa käsitellään kielenkäyttöä ja kielenoppimista yleisellä tasolla. Sen jälkeen alkaa varsinainen kielioppiosio, joka koostuu luennoista ja harjoituksista. Kielioppiosiossa käsitellään suomen kielen syntaksiin, sanastoon ja käyttökonventioihin liittyviä kysymyksiä, jotka edesauttavat sujuvampaa ja idiomaattisempaa kielenkäyttöä.

Kirsi Elomäki, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2013 – 26.3.2013
Luento-opetus
Ma 14.1.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Ti 15.1.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni A3098
Pe 18.1.2013 - 22.3.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Tentti
Ke 27.3.2013
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Opintojaksossa tarkastellaan eri tekstilajeja edustavia autenttisia tekstejä niin ymmärtämisen kuin tuottamisenkin näkökulmasta. Opintojaksoon kuuluu luento-opetusta, jossa käsitellään tekstilajien piirteitä, suomen kielen kirjoitetun asiatyylin konventioita ja normeja sekä tekstin luettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opintojakson aikana opiskelija tuottaa itse tekstejä ja saa niistä palautetta, jonka perusteella hän korjaa omat tekstinsä.

Kirsi Elomäki, Vastaava opettaja
Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus
Ma 14.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108
Ke 30.1.2013 klo 8-10, Pinni B3108
Ke 20.2.2013 klo 8-10, Pinni B3108
Ke 27.2.2013 klo 8-10, Pinni B3108
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B3108
Poikkeukset:
8.5.2013 , Pinni B4118
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Luennon lisäksi suoritetaan kirjallisuutta. Tarkemmat tiedot kurssin aluksi.

Tuula Hockman, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2013 – 28.2.2013
Luento-opetus
To 17.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Opintojakso on vapaaehtoinen, sen voi suorittaa 1–4 op:n laajuisena sen mukaan, kuinka paljon ääntämisongelmia opiskelijalla on. Opintojaksossa harjoitellaan suomen kielen ääntämisen erityispiirteitä opiskelijoiden tarpeen mukaan.

Kirsi Elomäki, Vastaava opettaja
Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2013 – 2.5.2013
Harjoitukset
To 17.1.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 12-14, Kielistudio, Pinni B4125
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi