x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Toimistosihteeri Marita Aro, Pinni B4051, p. 050-318 6382 (virka-aikana), opintosihteeri Maija Ohvo, Pinni B4048, p. 050-318 6653 (virka-aikana)

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta löytyvät osoitteesta http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#suomi

Dosentit: LAINIO Jarmo, FT, NAHKOLA Kari, FT, ORPANA Terttu, FT, PITKÄNEN Ritva-Liisa, FT.

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö
Perus- ja aineopintojen vastuuhenkilö on Klaus Laalo. Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintosihteerille tai vastaanottoaikana kokonaisuuden vastuuhenkilölle.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista. Vanhojen vaatimusten mukaisia kirjatenttejä voi tehdä vielä syyslukukaudella 2012, katso tarkemmat tiedot verkkosivuilta. Vanhojen vaatimusten mukaisiin tentteihin ilmoittaudutaan tenttikuorella, ei NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen
Monille kursseille on sähköinen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Harjoitusryhmien maksimikoko on 15. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Syventävät opinnot
Syventävät opinnot löydät maisteriopintojen opetusohjelmasta.

Jaksojen suorittaminen kirjallisuudella
Opinto-oppaassa on jakson suoritustapana "kirjallinen tentti", mikäli jakso on suoritettavissa kirjallisuudella. Kirjallisuus on lueteltu jakson tiedoissa. Erikoistumisopintojen vaadittavan kirjallisuuden löydät vain tutkinto-ohjelman verkkosivuilta (linkit myös opinto-oppaasta).

 

Lähtötasokoe

Suomen kielen lähtötasokoe järjestetään tiistaina 28.8. klo 10-12 salissa Pinni A1081.

Kaikille, jotka haluavat opiskella suomen kieltä valinnaisina opintoina, järjestetään lähtötasokoe. Kokeessa testataan peruskieliopin hallintaa ja kielellisen analyysin intuitiivista kykyä. Kokeeseen voi valmistautua esimerkiksi seuraavien teosten avulla:

  • Pirkko Leino: Suomen kielioppi. 6. tai uudempi painos. Helsinki: Otava ja/tai
  • Osmo Ikola: Nykysuomen opas. 2001. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.

Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua.

Suomea valinnaisina opintoina opiskelevia otetaan noin 15; valinnoissa erityissijalla ovat äidinkielen alan opettajaksi aikovat (äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, luokan- ja aineenopettajan kaksoispätevyys). Kaikkien opiskelijaksi valittavien pitää saavuttaa kokeessa minimipisteraja eli n. 2/3 kokeen maksimipisteistä.

 

 

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Lähtötasokoe

Suomen kielen lähtötasokoe järjestetään tiistaina 28.8. klo 10-12 salissa Pinni A1081.

Kaikille, jotka haluavat opiskella suomen kieltä valinnaisina opintoina, järjestetään lähtötasokoe. Kokeessa testataan peruskieliopin hallintaa ja kielellisen analyysin intuitiivista kykyä. Kokeeseen voi valmistautua esimerkiksi seuraavien teosten avulla:

  • Pirkko Leino: Suomen kielioppi. 6. tai uudempi painos. Helsinki: Otava ja/tai
  • Osmo Ikola: Nykysuomen opas. 2001. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.

Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua.

Opetus
28.8.2012 – 28.8.2012
Kirjatentti
Ti 28.8.2012 klo 10-12, Pinni A1081
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Yleiset valmiudet

Orientoivien opintojen osa Ia järjestetään torstaina 30.8.2012 (Pinni B ls B1100) kahdelle ryhmälle seuraavasti:

Klo 12.00-13.45
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Klo 14.00-15.45
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Orientoivien opintojen osassa Ia tutustuaan tutkintorakenteeseen, opinto-oppaan käyttöön ja kurssi-ilmoittautumiseen.

Orientoivien opintojen osa Ib (yhteinen kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille) keskiviikkona 5.9. klo 12-14 Päätalon Juhlasalissa (kirjaston palveluiden ja opiskelijan sähköisten palveluiden esittely).

Orientoivat II: Hyvinvointiorientoivat 12.9.2013 (ohjelma: http://www.uta.fi/opiskelijaksi/uusi_opiskelija/hyvinvointiorientoivat.html)

Orientoivat III: Opintojen suunnittelu. Ke 6.2.2013 klo 12-14 (Pinni B 1100).

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan tutkinto-ohjelmien omien aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti.

Kati Toikkanen, Vastaava opettaja
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
20.8.2012 – 3.9.2012
Luento-opetus
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi alkaa maanantaina 20.8.2012, ilmoittautumisohjeet lähtetetään uusille opiskelijoille.


Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Uusien opiskelijoiden infotilaisuus [I Periodi]
Opetus
5.9.2012 – 5.9.2012
Luento-opetus
Ke 5.9.2012 klo 14-16, Pinni B4113
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Yrjö Lauranto, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 13.12.2012
Luento-opetus
Ti 4.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6
To 6.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 12-14, eri tiloja
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Torstain luentosalit:
13.9. - 11.10 Pinni A1078
25.10. Päätalo A4
1.11. Pinni A1081
8.11.- 13.12. Atalpa 140

Ei opetusta 4.12. ja 6.12.

Ryhmät A ja B suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Muut suorittavat kurssin kevätlukukaudella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ryhmät tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille. Kaikki aloittavat opiskelijat pääsevät ryhmiin; mikäli jompaankumpaan ryhmään on enemmän halukkaita, osallistuminen arvotaan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus
Ryhmä A
Ma 3.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B3109
Ryhmä B
Ti 4.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, eri saleja
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ryhmän B (ti 12-14) luentosalit:
11.9. Linna K106
18.9. Päätalo D14 (alakuppilan takana)
25.9. Linna K106
2.10. Linna K109
9.10. Päätalo D14
23.10. - 11.12.  Linna K110

Suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Lembit Vaba, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2012 – 29.11.2012
Luento-opetus
Ke 5.9.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B4113
To 6.9.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni A1078
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2012 – 5.12.2012
Luento-opetus
Ma 3.9.2012 - 3.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3107
Harjoitukset
Ryhmä A
Ti 4.9.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B3109
Ryhmä B
Ke 5.9.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B3109
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Ryhmä C muille kuin tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille. Suomen kielen opiskelijat suorittavat kurssin kevätlukukaudella.

Jos olet suorittanut vanhojen vaatimusten mukaan jakson SUOMA3 Tekstinhuolto, mutta sinulla on suorittamatta SUOMA4 Tekstintutkimus, voit ilmoittautua tälle kurssille. Kurssin ohjelmassa otetaan huomioon myös 3 op:n suorittajat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus
Ryhmä C
Pe 7.9.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
Ma 10.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3110
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Luennot ovat kaikille yhteisiä. Harjoituksista osa on kaikille yhteisiä, osassa jakaudutaan pienempiin ryhmiin. Tarkempi aikataulu jaetaan kurssin alussa. Kurssiin sisältyy vierailu Kotuksessa 16.11.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Antti Leino, Vastaava opettaja
Yrjö Lauranto, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus
Ke 12.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113
Vierailu Kotuksessa
Pe 16.11.2012 klo 8-18
Harjoitukset
Ke 24.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 16-18
To 8.11.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 10-12
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2012 – 13.12.2012
Seminaari
To 6.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B4034 (suomen kielen kirjasto)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Leino, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 11.12.2012
Seminaari
Ti 4.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B4034 (suomen kielen kirjasto)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet [I Periodi]

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivulla

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2012 – 13.11.2012
Luento-opetus
Pakolliset aloitusluennot
Ti 4.9.2012 klo 9-12, Päätalo D10a+b
Luennot
Ti 11.9.2012 - 13.11.2012 viikoittain klo 9-10, Pinni B1097, Ei luentoja viikolla 42
Kontaktitunnit
Ke 12.9.2012 - 14.11.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 42
Poikkeukset:
26.9.2012 klo 16 –18 , Pinni B1083
24.10.2012 klo 16 –18 , Pinni B1083
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Nancy Aalto, Teacher responsible
Susan Gamache, Teacher responsible
Teaching
3-Sep-2012 – 3-Dec-2012
Tutorials 52 hours
Ryhmä 1 (Aalto)
Mon 3-Sep-2012 - 3-Dec-2012 weekly at 9-12, Pinni B3118
Ryhmä 2 (Gamache)
Wed 5-Sep-2012 - 12-Dec-2012 weekly at 10-13, kh 3, Päätalo
Independent work 56 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Männikkö, Vastaava opettaja
tuntiopettaja, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 13.12.2012
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1 / toteutuminen epävarma
Ryhmä 2 / Männikkö
Ti 4.9.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 10-14, Päätalo E222
Ryhmä 3 / Männikkö
To 6.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 14-18, Pinni A2089
Ryhmä 4 / toteutuminen epävarma
Itsenäinen työskentely 56 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Lisätiedot:

Ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti LTL:n opiskelijoille. Huom! Kahden ryhmän toteutuminen I periodissa on epävarmaa. Mahdollisesti toinen ryhmä alkaa II periodissa ja toinen III periodissa.

Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2012 – 12.10.2012
Luento-opetus
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, PINNI B 1100
Pe 7.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 10-12, PÄÄTALO D10b
Pe 26.10.2012 klo 8-10, PÄÄTALO D10b, Tentti
To 15.11.2012 klo 8-10, PINNI B 3116, Uusintatentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Aineopinnot [II Periodi]

Vanhan tutkintojärjestelmän mukaan opiskeleville. Vain niille, jotka ovat suorittaneen jakson SUOMA5 Merkityksentutkimuksen perusteet (2 op). Jos sekä SUOMA5 että SUOMA6 ovat suorittamatta, suoritetaan jakso SUOA4 Merkitys (5 op), joka järjestetään kevätlukukaudella.

Luennot sisältävät harjoituksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Leino, Vastaava opettaja
Opetus
23.10.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus 26 tuntia
Ti 23.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113
Ke 24.10.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet [II Periodi]

Tiedonhankintataitojen opetus 2x2h suomen kielen tutkinto-ohjelmassa aloittaville opiskelijoille.

2. periodin opetus:
Ma 29.10.2012 klo 14-16
TAI
Ke 7.11.2012 klo 10-12

3. periodin opetus:
Ke 6.2.2013 klo 10-12
TAI
To 14.2.2013 klo 14-16

Mikäli jokin ryhmän ajoista ei sovi, pyri ensisijaisesti vaihtamaan toisen ryhmän opiskelijan kanssa.
Ryhmäjako:

2. periodin opetus:
Ma 29.10.2012 klo 14-16
Erkkilä, Hauhia, Jokipohja, Kolehmainen, Koskinen, Laine, Lampinen, Nygren, Pajunen, Paronen, Torkkeli, Weckström

Ke 7.11.2012 klo 10-12
Jääskeläinen, Kainulainen, Korppila, Kämppi, Lammela, Lehtinen, Nuora, Peiponen, Puolakanaho, Rantakokko, Selänpää, Välimaa.

3. periodin opetus
Ke 6.2.2013 klo 10-12
Hauhia, Jokipohja, Jääskeläinen, Kainulainen, Kämppi, Lammela, Lampinen,Pajunen, Paronen, Peiponen, Rantakokko, Torkkeli, Weckström.

To 14.2.2013 klo 14-16
Erkkilä, Kolehmainen, Korppila, Koskinen, Laakso, Laine, Lehtinen, Nuora, Nygren, Puolakanaho, Selänpää, Välimaa.

Opetus
29.10.2012 – 14.2.2013
Luento-opetus
Ryhmä 1
Ma 29.10.2012 klo 14-16, Humanika
Ke 6.2.2013 klo 12-14, Humanika
Ryhmä 2
Ke 7.11.2012 klo 12-14, Humanika
To 14.2.2013 klo 14-16, Humanika
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ryhmät tapaavat Humanikan pääovilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Järvelin-Suomela Johanna, Vastaava opettaja
Opetus
31.10.2012 – 12.12.2012
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1
Ke 31.10.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 12-16, Päätalo D125a
Ke 5.12.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 12-15, Päätalo D125a
Itsenäinen työskentely 28 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ryhmä on tarkoitettu vain kirjallisuustieteen ja suomen kielen tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Yksikön yhteiset opinnot [II Periodi]
Kaius Sinnemäki, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus
To 25.10.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo D10b
Pe 26.10.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo D10b
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tuula-Riitta Välikoski, Vastaava opettaja
tuula-riitta.valikoski[ät]uta.fi
Opetus
30.10.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 30.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 9-12, Pinni LS. B1100
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tentti on viimeisellä kokoontumiskerralla 4.12. kahdessa viereisessä tilassa Pinni B1100 ja B1097 klo 9.15 - 11.15.

I uusintatentti tammikuussa.

II uusintatentti ke 29.5. klo 10-12, päätalo LS C6. Tenttiin osallistumisoikeus on vain niillä opiskelijoilla, jotka ovat syksyllä tehneet analyysitehtävän. Tenttiin ilmoittaudutaan s-postitse pe 17.5. mennessä teemu.kauppi@uta.fi

 

Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Leino, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2013 – 23.4.2013
Luento-opetus
To 17.1.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo D13
Harjoitukset
Ryhmä A
Ti 22.1.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo A08
Ryhmä B
Ti 22.1.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo A08
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Ryhmä C muille kuin suomen kielen tutkinto-opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Minna Vanhasalo, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2013 – 29.4.2013
Luento-opetus
Ryhmä C
Ma 14.1.2013 - 29.4.2013 viikoittain klo 14-16, Päätalo D12
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Suomen kielen tutkimuksen historia (2 op) sekä Vanha kirjasuomi (3 op) muodostavat yhdessä jakson P4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia (5 op). Saman lukukauden aikana Vanhan kirjasuomi -kurssin kanssa tulee suorittaa myös Suomen kielen tutkimuksen historia joko osallistumalla opetukseen tai kirjatenttinä.

Minna Vanhasalo, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2013 – 25.2.2013
Luento-opetus
Ma 7.1.2013 - 15.4.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K113
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Muille kuin suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Lembit Vaba, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2013 – 25.4.2013
Luento-opetus
Ke 9.1.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 8-10, Päätalo C6, 13.2. alkaen paikkana Pinni B4113
To 10.1.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3116, poikkeus: 25.4. Päätalo C6
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Luennot ja oheiskirjallisuus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmottautumista.

Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2013 – 24.4.2013
Luento-opetus
Ke 9.1.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 14-16, Päätalo C6, 13.3. alkaen paikkana Pinni B4113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Ryhmät A ja B suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja suomen kielen pääaineopiskelijoille. Muille ryhmä C syyslukukaudella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 2. periodin lopulla.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Tervola, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2013 – 26.4.2013
Luento-opetus
Ryhmä A
Ma 7.1.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 12-14, Linna K107
To 10.1.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 12-14, Linna K107
Ryhmä B
Ti 8.1.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K107
Pe 11.1.2013 - 26.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4116
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Minna Vanhasalo, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2013 – 19.4.2013
Luento-opetus
Ti 8.1.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113, ei luentoa 30.4., Luennot salissa B4117 ti 7.5. ja 14.5.
Harjoitukset
Ryhmä A
To 10.1.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3109
Ryhmä B
Pe 11.1.2013 - 26.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3109
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Leino, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2013 – 25.4.2013
Luento-opetus
To 17.1.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 14-16, Päätalo A07, poikkeus: 18.4. Päätalo A05
Ke 23.1.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 12-14, Linna K112
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Luennot + oheiskirjallisuus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 28.2.2013
Luento-opetus
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4117
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luennot, kirjallisuus ja kirjallinen työ. Praktikumiin otetaan enintään 12 osallistujaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaija Kuiri, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2013 – 10.5.2013
Luento-opetus
Pe 11.1.2013 - 10.5.2013 viikoittain klo 10-12
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jaksot SUOMA1/SUOA1 Kielen kehitys sekä SUOA2/SUOMA2 Kielen variaatio tulee olla suoritettuna.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Tiedustele vapaita paikkoja opettajalta.

Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 9.5.2013
Seminaari
To 10.1.2013 - 9.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4034 (suomen kielen kirjasto)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoittautuminen on päättynyt. Tiedustele vapaita paikkoja opettajalta.

Antti Leino, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2013 – 8.5.2013
Seminaari
Ke 16.1.2013 - 8.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet [III Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Raquel Benmergui, Teacher responsible
Mary McDonald-Rissanen, Teacher responsible
Teaching
7-Jan-2013 – 24-Apr-2013
Tutorials 52 hours
Ryhmä 1 / Benmergui
Mon 7-Jan-2013 - 25-Feb-2013 weekly at 9-12, Päätalo A07, IV periodin tapaamiset sovitaan erikseen
Ryhmä 2 / McDonald-Rissanen
Wed 9-Jan-2013 - 24-Apr-2013 weekly at 9-12, Päätalo C5
Independent work 56 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riitta Marikainen, Vastaava opettaja
Tiina Männikkö, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2013 – 22.4.2013
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1 / Marikainen
Ma 14.1.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 8-12, klo 8-10 Pinni B4125 ja klo 10-12 Päätalo E301
Ryhmä 2 / Männikkö
Ti 8.1.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 10-14, Pinni B4123
Ryhmä 3 / Männikkö
To 10.1.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 12-16, Pinni B4123
Itsenäinen työskentely 56 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Lisätiedot:

Ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti LTL:n opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Piia Jokiranta, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2013 – 24.4.2013
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1
Ke 16.1.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3117
Poikkeukset:
20.3.2013 , ei opetusta
10.4.2013 klo 14 –17 , samoin 17.4.2013
Itsenäinen työskentely 28 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ryhmä on tarkoitettu vain kirjallisuustieteen ja suomen kielen tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 2. periodin lopulla.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaius Sinnemäki, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 1.3.2013
Luento-opetus
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K103, paitsi 17. ja 24.1. paikkana Pinni B1097
Pe 11.1.2013 - 1.3.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K103, paitsi 18.1. paikkana Pinni B1097
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (14.1. mennessä).

Maija Gerlander, Vastaava opettaja
maija.gerlander[ät]uta.fi
Teemu Kauppi, Vastaava opettaja
teemu.kauppi[ät]uta.fi
Opetus
21.1.2013 – 18.2.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Ma 21.1.2013 - 18.2.2013 viikoittain klo 12-14, ls A31, Gerlander
Poikkeukset:
28.1.2013 klo 12 –14 , ls D13
Harjoitukset 18 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Perusopinnot [IV Periodi]

Suomen kielen tutkimuksen historia (2 op) sekä Vanha kirjasuomi (3 op) muodostavat yhdessä jakson P4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia (5 op). Saman lukukauden aikana Suomen kielen tutkimuksen historia -kurssin kanssa tulee suorittaa myös Vanha kirjasuomi joko osallistumalla opetukseen tai kirjatenttinä.

Minna Vanhasalo, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 10-12, Päätalo D13
Poikkeukset:
8.5.2013 , Päätalo C6
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Vastaava opettaja
Yrjö Lauranto, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen teorioita ja sovellutuksia
To 14.3.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 9-12, A062
Poikkeukset:
28.3.2013 , ei opetusta (kiirastorstai)
18.4.2013 , Päätalo C2, Huom! Paikka eri
9.5.2013 , ei opetusta (helatorstai)
Kirjatentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso tarjotaan myös suomen kielen opiskelijoille.

Yleiset valmiudet [IV Periodi]

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Antti Sand, Opettaja
Antti.Sand[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Aloitusluento
Ke 13.3.2013 klo 12-16, Pinni B1100
Ke 20.3.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
kontaktitunnit
To 21.3.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 13, to 28.3.
Ma 25.3.2013 - 15.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 14, ma 1.4.
Harjoitukset
Mikroluokkaharjoitukset ks. kurssin sivulta
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Yksikön yhteiset opinnot [IV Periodi]
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 1.3.2013
Luento-opetus
To 14.3.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 10-12, PÄÄTALO D11
Pe 15.3.2013 - 3.5.2013 viikoittain klo 10-12, PÄÄTALO D11
Pe 10.5.2013 klo 10-12, PÄÄTALO D11, Lopputentti
To 23.5.2013 klo 10-12, PINNI B 3109, Uusintatentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta harjoitusryhmiin (päättyy 3.3.)

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Gerlander, Vastaava opettaja
maija.gerlander[ät]uta.fi
Teemu Kauppi, Vastaava opettaja
teemu.kauppi[ät]uta.fi
Opetus
12.3.2013 – 6.5.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia
Harjoitukset oman tutkinto-ohj. opiskelijoille
Ti 12.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 13-16, D04, Gerlander
Harjoitukset suomen kielen ja kirj.tieteen opiskelijoille
Ma 18.3.2013 - 6.5.2013 viikoittain klo 13-16, D125, Kauppi
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentosarja suoritetaan III periodissa ennen harjoitusryhmiin osallistumista.