x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Ranskan kielen opetus alkaa syyslukukaudella 3.9.2012. HUOM! Ranskan kielen aktivointikurssi järjestetään intensiiviopetuksena viikoilla 36-38.

Tiedotustilaisuus uusille ja vanhoille opiskelijoille järjestetään 31.8. klo 11-12, Pinni B 4113. Tilaisuuden jälkeen (n. klo 12-13) pidetään vapaamuotoinen tutustumistilaisuus uusille opiskelijoille, Pinni B 4036.

Ilmoittautuminen syksyn 2012 kursseille alkaa 23.8 klo 6.01 ja päättyy 30.8. klo 23.59. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Ilmoittautuminen kevään 2013 kursseille alkaa 26.11. klo 6.01 ja päättyy 5.12. klo 23.59. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Opetusta ei järjestetä viikoilla 42 ja 10.


Lähtötasokoe ranskan kieltä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluaville

Ranskan kieltä valinnaisina opintoina opiskelemaan pyrkivien on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka järjestetään keskiviikkona 29.8.2012 klo 10-13 salissa Pinni A1078. Kokeeseen ilmoittaudutaan tutkinto-ohjelman opintosihteerin ilmoitustaululla olevaan listaan (B 4047) viimeistään 27.8.

Lähtötasokoe sisältää kaksi osiota: 1) kielioppiosio; 2) kirjallinen esitys. Molemmista osioista on saatava hyväksytty suoritus.

Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka
a) on suorittanut hyväksyttävästi ranskan kielen valintakokeen tai lähtötasokokeen jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa
TAI
b) on suorittanut ranskan kielen perusopintoja jossakin suomalaisessa yliopistossa TAI
c) on suorittanut ranskan kielen opintoja jossakin ulkomaalaisessa yliopistossa (jolloin hakemus tulee perustella osoittamalla ulkomailla suoritettujen opintojen sisältö ja taso).
Hakemus toimitetaan oppiaineen professorille ennen lähtötasokokeen päivämäärää. 

Opiskeluvalmiudet

Perusopinnot

RANP0 Ranskan kielen lähtötasokoe   (Opetuskieli: ranska)

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Perusopinnot

RANP2 Communication orale / Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP3 Communication écrite / Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska)
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Perusopinnot

RANP1 Grammaire / Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP2 Communication orale / Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite / Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I / Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP6 Littérature française I / Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANA1 Syntaxe du français / Ranskan syntaksi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA2 Pratiques de l'écrit et de l'oral (groupe A) / Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA7 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANAV2 Linguistique contrastive / Kontrastiivinen kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Perusopinnot

RANP1 Grammaire / Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP2 Communication orale / Suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite / Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I / Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Perusopinnot

RANP1 Grammaire / Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite / Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP4 Initiation à la linguistique / Johdatus kielitieteeseen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I / Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I / Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANA2 Pratiques de l'écrit et de l'oral (groupe B) / Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA6 Littérature française II / Ranskan kirjallisuus II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA7 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte - Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANAV4 Sociolinguistique / Sosiolingvistiikka 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta