x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

http://www.uta.fi/ltl/kir/

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1

Puh. 040-1901561

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät yksikön yhteystietosivulta.

Alla on julkaistu kertomus- ja tekstiteorian maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta tutkintorakennetta. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa vastaavuudet jokaisen kurssin kohdalta erikseen.

Tenttien vastaanottajat ja opintojaksojen vastuuhenkilöt:

KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot: Pekka Tammi
KTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia: Maria Mäkelä
KTTS2A2 Elämä ja kertomus: Maria Mäkelä
KTTS2A3 Kirjallisuusfilosofia, kieli ja tulkinta: Teemu Ikonen
KTTS2A4 Intermediaalisuus: Teemu Ikonen
KTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus: Teemu Ikonen
KTTS2B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja: Hanna Meretoja

KTTS3–S7: Pekka Tammi

Syventävien opintojen kokonaismerkinnät: Pekka Tammi

 

Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Syventävät opinnot [I Periodi]

Seminaari toimii yhteisen osion (12 t.) jälkeen kahtena ryhmänä, jotka kokoontuvat vuoroviikoin. Ennakkoilmoittautuminen.

Pekka Tammi, Vastaava opettaja
Opetus
11.9.2012 – 13.5.2013
Seminaari 28 tuntia
Ti 11.9.2012 - 7.5.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B4086 (tammikuusta alkaen)
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Yleisen kirjallisuustieteen syventäviä opintoja suorittavat opiskelijat voivat saada seminaarista myös 10 op osallistumalla joka viikko.

Sisältää osiot Tutkielman suunnittelu ja aloittaminen ja Tutkielman kirjoittaminen.

Seminaarin päämääränä on osanottajien pro gradu -tutkielman kirjoitusprojektin käynnistäminen. Jokainen osanottaja kirjoittaa ensin vapaamuotoisen tutkimussuunnitelman (n. 10 s.) ja alustaa sen pohjalta suullisesti. Suunnitelmassa muotoillaan tutkimusongelma, esitellään aineisto ja keskeiset tutkimuslähteet. Osanottajat sitoutuvat yhtämittaiseen kirjoitusprojektiin: kaikki seminaarin alkuosan hyväksyttävästi suorittaneet siirtyvät suoraan sen toiseen osioon (Tutkielman kirjoittaminen, II–III periodi), minkä jälkeen tutkielman olisi määrä olla jo pitkällä. Minimivaatimuksena on johdanto ja yksi käsittelyluku.

Periodijärjestelmästä johtuen aikataulu on tiivis. Siksi on välttämätöntä – ja seminaarin hyväksytyn suorituksen ehto – että aiheesta ja tutkimuskirjallisuudesta käydään neuvottelemassa vetäjän kanssa vastaanotoilla hyvissä ajoin ennen tutkimussuunnitelman kirjoittamista.

Aloitusistunto to 13.9. klo 14. Seminaarin ohjelma sovitaan tässä tilaisuudessa, läsnäolo välttämätön.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse vetäjälle (pekka.tammi@uta.fi). Ilmoittautuessasi ole hyvä ja kerro: 1) henkilötietosi ja opiskelijanumero 2) yhteystiedot (puhelin) 3) yleisen kirjallisuustieteen seminaarin (S2) suorittamisvuosi 4) suoritatko tutkielmaseminaarin vanhojen vai uusien tutkintovaatimusten mukaan 5) tutkielman aihe. Aiheesta on myös käytävä sopimassa vastaanotolla – ellet ole jo sopinut – ennen seminaarin aloittamista. Vastaanotot ti 14–15, kevään viim. 15.5., sl. alk. 4.9. Ilmoittautuminen päättyy ti 11.9. klo 18.


Pekka Tammi, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2012 – 31.1.2013
Seminaari
To 13.9.2012 - 31.1.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3108, 25.10. alkaen Pinni B5005
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi

Kurssi käsittelee itsetiedostavuutta ja itsetietoisuutta kaunokirjallisuudessa sekä muissa taiteissa ja medioissa. Kurssilla perehdytään erilaisiin itsetiedostavuuden ilmenemismuotoihin ja vertaillaan niitä. Kurssin keskiössä on itsetiedostavuuden muotojen analyysi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Ahlava, Vastaava opettaja
Netta Nakari, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2012 – 12.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116
Pe 7.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssi on luento- ja harjoituskurssin työskentelymuotoja yhdistävä johdatus fantasia- ja tieteisfiktioon. Luento-osuudessa käsitellään fantasia- ja tieteisfiktion historiallisia kehityslinjoja, lajityypillisiä piirteitä sekä teoriaa 1800-luvulta nykypäivään. Harjoitusosuudessa nämä sidotaan nykykulttuurin kontekstiin ja analysoidaan yksittäisiä tekstejä tai teoksia esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Mistä fantasia- ja tieteisfiktion tunnistaa (paitsi kaunokirjallisuudessa, myös elokuvissa, videopeleissä, tv-sarjoissa)? Kuinka fantasia- ja tieteisfiktio ovat kirjallisina ja kulttuurisina ilmiöinä muotoutuneet, ja millaisia muutoksia ne käyvät läpi? Miksi luemme fantasia- ja tieteisfiktiota, ja miksi ne ovat nyt niin valtavan suosittuja?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Riikka Roine, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B3118
Ke 31.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B3118
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markku Soikkeli, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2012 – 1.11.2012
Luento-opetus 14 tuntia
To 13.9.2012 - 1.11.2012 viikoittain klo 12-14, Linna K107, 2.periodissa Pinni B5005
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Raipola, Vastaava opettaja
Opetus
17.9.2012 – 12.11.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 17.9.2012 - 12.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4117
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat sarjakuvan käsitteistöön ja antaa työvälineitä sarjakuvakertomuksen analysoimiseen. Kurssin aikana tutustutaan suomalaiseen sarjakuvaan ja syvennytään muutamaan kotimaisen nykysarjakuvan avainteokseen. Kurssi koostuu luento-osuuksista, yhteisistä harjoituksista, teosanalyysista ja loppuesseestä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Leena Romu, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2012 – 5.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 12.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Ke 7.11.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A2088
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Syventävät opinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmottautumista.

Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus 24 tuntia
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 14-16, Atalpa ls 140
Ti 30.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 12-14, Atalpa ls 140
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Soveltuu syventäviin opintoihin suoritustavasta riippuen.

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tuula-Riitta Välikoski, Vastaava opettaja
tuula-riitta.valikoski[ät]uta.fi
Opetus
30.10.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 30.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 9-12, Pinni LS. B1100
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tentti on viimeisellä kokoontumiskerralla 4.12. kahdessa viereisessä tilassa Pinni B1100 ja B1097 klo 9.15 - 11.15.

I uusintatentti tammikuussa.

II uusintatentti ke 29.5. klo 10-12, päätalo LS C6. Tenttiin osallistumisoikeus on vain niillä opiskelijoilla, jotka ovat syksyllä tehneet analyysitehtävän. Tenttiin ilmoittaudutaan s-postitse pe 17.5. mennessä teemu.kauppi@uta.fi

 

Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Syventävät opinnot [III Periodi]

Seminaarikäytäntöön ei tullut oleellisia muutoksia uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan syksyllä 2012.

KTTS4 Seminaari kokoontuu sopimuksen mukaan III–IV periodeilla (päättyy viim. 16.5.2013). Uusien vaatimusten mukaan opiskelevat suorittavat osiot Tutkielman suunnittelu ja aloittaminen (2 op) ja Tutkielman kirjoittaminen (3 op).

YKIRS3A–B Osallistumalla samoihin istuntoihin vanhojen vaatimusten mukaan opiskelevat suorittavat opintojaksot S3A (3 op) ja S3B (3 op).

Vanhat vaatimukset ovat voimassa uusien rinnalla kevääseen 2015. Uuteen tutkintojärjestelmään siirtymistä suositellaan. Käytännöistä kannattaa käydä neuvottelemassa seminaarin vetäjän kanssa vastaanotolla.

Seminaarin päämääränä on osanottajien pro gradu -tutkielman kirjoitusprojektin käynnistäminen. Jokainen osanottaja kirjoittaa ensin vapaamuotoisen tutkimussuunnitelman (n. 10 s.) ja alustaa sen pohjalta suullisesti. Suunnitelmassa muotoillaan tutkimusongelma, esitellään aineisto ja keskeiset tutkimuslähteet. Osanottajat sitoutuvat yhtämittaiseen kirjoitusprojektiin: kaikki seminaarin alkuosan hyväksyttävästi suorittaneet siirtyvät suoraan sen toiseen osioon (Tutkielman kirjoittaminen, IV periodi), minkä jälkeen tutkielman olisi määrä olla jo pitkällä. Minimivaatimuksena on johdanto ja yksi käsittelyluku.

Periodijärjestelmästä johtuen aikataulu on tiivis. Siksi on välttämätöntä – ja seminaarin hyväksytyn suorituksen ehto – että aiheesta ja tutkimuskirjallisuudesta käydään neuvottelemassa vetäjän kanssa vastaanotoilla hyvissä ajoin ennen tutkimussuunnitelman kirjoittamista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse vetäjälle (pekka.tammi@uta.fi). Ilmoittautuessasi ole hyvä ja kerro: 1) henkilötietosi ja opiskelijanumero 2) yhteystiedot (puhelin) 3) maisteriopintojen/ yleisen kirjallisuustieteen seminaarin (KTTS3/ YKIRS2) suorittamisvuosi 4) suoritatko tutkielmaseminaarin vanhojen vai uusien tutkintovaatimusten mukaan 5) tutkielman aihe. Aiheesta on myös käytävä sopimassa vastaanotolla – ellet ole jo sopinut – ennen seminaarin aloittamista. Vastaanotot ti 14–15, syksyn viim. 11.12., sl. alk. 8.1.

Aloitusistunto to 7.2. klo 14. Seminaarin ohjelma sovitaan tässä tilaisuudessa, läsnäolo välttämätön. Ilmoittautuminen päättyy to 31.1. klo 18.


Pekka Tammi, Vastaava opettaja
Opetus
7.2.2013 – 16.5.2013
Seminaari
To 7.2.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään satiirin ja karnevalismin teorioihin ja analysoidaan 1900- ja 2000-lukujen satiirista ja karnevalistista kirjallisuutta. Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Samola, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2013 – 27.3.2013
Luento-opetus
Ke 16.1.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 14-16, Päätalo A08
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi tarkastelee 1900-luvun vasemmistolaista taidetta sosialististen maiden ulkopuolella. Kurssilla käsiteltävä aineisto sisältää kirjallisuutta, dramaa, elokuvaa, laululyriikkaa ja kuvataidetta niin Suomesta kuin muistakin länsimaista. Oheislukemistoon kuuluu paitsi taustoittavia taidepoliittisia aikalaispuheenvuoroja, myös uudempaa tutkimusta. Kurssi ei silti itsessään keskity marxilaiseen kirjallisuudentutkimukseen, vaan tarkoitus on löytää uusia analyyttisiä näkökulmia vasemmistotaiteen käsittelyyn taiteentutkimuksen kohteena. Kurssin kirjallinen, laajahko (15-20 sivua) lopputyö laaditaan ryhmissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tytti Rantanen, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 16.5.2013
Luento-opetus
To 10.1.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3117
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2013 – 7.5.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 15.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo A05
Ti 19.3.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo A05, paitsi 7.5. Päätalo D14
Poikkeukset:
2.4.2013 , ei luentoa
30.4.2013 , ei luentoa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mari Hatavara, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 25.4.2013
Luento-opetus 24 tuntia
To 10.1.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3109
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (14.1. mennessä).

Maija Gerlander, Vastaava opettaja
maija.gerlander[ät]uta.fi
Teemu Kauppi, Vastaava opettaja
teemu.kauppi[ät]uta.fi
Opetus
21.1.2013 – 18.2.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Ma 21.1.2013 - 18.2.2013 viikoittain klo 12-14, ls A31, Gerlander
Poikkeukset:
28.1.2013 klo 12 –14 , ls D13
Harjoitukset 18 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Syventävät opinnot [IV Periodi]

Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille valmius hahmottaa kertomakirjallisuutta filosofisesta näkökulmasta paneutumalla erityisesti kertovien tekstien subjektiproblematiikkaan sekä kertomuksen ja kokemuksen suhteisiin liittyviin kysymyksiin. Kurssilla perehdytään erityisesti filosofiseen kertomuksen tutkimukseen, jossa analysoidaan kertomusten erilaisia filosofisia ulottuvuuksia. Kaunokirjallisia tekstejä harjoitellaan analysoimaan suhteessa erilaisiin filosofisiin subjektin ajattelemisen traditioihin sekä viimeaikaiseen kertomuksen tutkimuksen piirissä käytyyn keskusteluun subjektin ja narratiivisuuden suhteesta siten, että samalla otetaan huomioon tekstien yhteiskunnallis-kulttuurinen konteksti. Kurssilla tarkastellaan esimerkkiromaanien valossa mm. seuraavia kysymyksiä: Millaisena romaaneissa näyttäytyy subjektin rooli todellisuuden merkityksellistäjänä ja minkälaisen roolin ne antavat kertomuksille tässä merkityksellistämisen prosessissa? Mitä muutoksia kirjallisuudessa on tapahtunut siinä, miten narratiivisesti tai epänarratiivisesti subjekti merkityksellistää maailmaa ja kokemuksiaan?

Kurssi sisältää sekä luentoja että seminaarityöskentelyä (opiskelijat pitävät suullisia alustuksia ja tekevät kirjallisia töitä).

Kurssi on tarkoitettu aine- ja syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssille mahtuu 18 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Meretoja, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2013 – 16.5.2013
Luento-opetus
Ke 13.3.2013 - 20.3.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni A3103
To 14.3.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo LS E301
Ke 10.4.2013 klo 14-16, Pinni B3111
Ke 24.4.2013 klo 14-16, Pinni B3111
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ke 14-16 ja to 12-14.

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta harjoitusryhmiin (päättyy 3.3.)

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Gerlander, Vastaava opettaja
maija.gerlander[ät]uta.fi
Teemu Kauppi, Vastaava opettaja
teemu.kauppi[ät]uta.fi
Opetus
12.3.2013 – 6.5.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia
Harjoitukset oman tutkinto-ohj. opiskelijoille
Ti 12.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 13-16, D04, Gerlander
Harjoitukset suomen kielen ja kirj.tieteen opiskelijoille
Ma 18.3.2013 - 6.5.2013 viikoittain klo 13-16, D125, Kauppi
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentosarja suoritetaan III periodissa ennen harjoitusryhmiin osallistumista.