x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

http://www.uta.fi/ltl/kir/

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1

Puh. 040-1901561

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät yksikön yhteystietosivulta.

Alla olevassa opetusohjelmassa on kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot löydät kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmasta.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat
Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat (Suomen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat) valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukosta. Syksyllä 2012 voi tenttiä vielä vanhojen vaatimusten mukaan, ks. ohjeet verkkosivulta. Edellä olevassa linkissä on myös ohjeet P1:n ja P2:n täydentämisestä uusien vaatimusten mukaiseksi 2 op:llä.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa vastaavuudet jokaisen kurssin kohdalta erikseen.

Yleiset valmiudet

Yleiset valmiudet -otsikon alle on koottu tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja (ks. tutkintorakenne opinto-oppaasta). Kieli- ja viestintäopinnoista ei tähän ole listattu kohdan Valinnainen opintojakso mukaisia kielikursseja, sillä niitä on niin paljon. Katso siis näiden tarjonta Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Tenttien vastaanottajat ja vastuuopettajat:

KIRP0 Johdatus kirjallisuustieteen opiskeluun: Markku Soikkeli
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: Pekka Tammi
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: Tarja-Liisa Hypén
KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan: Tarja-Liisa Hypén
KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan: Teemu Ikonen
KIRP5 Tekstianalyysi: Maria Mäkelä (harjoitukset korvaavan kirjallisen tentin ottaa vastaan Mirja Kokko)

KIRA1 Kirjallisuuden teoria: Mari Hatavara
KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät: Teemu Ikonen
KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: Teemu Ikonen
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: Hanna Meretoja
KIRA3C Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: Maria Mäkelä (saksankielinen kirjallisuus / ranskalainen kirjallisuus / lasten ja nuorten kirjallisuus), Pekka Tammi (brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus / pohjoisamerikkalainen kirjallisuus / venäläinen kirjallisuus), Teemu Ikonen (modernismista postmodermismiin / tieteiskirjallisuus ja fantasia / dekkari, kauhu, romanssi / sarjakuva ja graafinen romaani)
KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: Mari Hatavara
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun: Markku Soikkeli
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: Markku Soikkeli
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: Markku Soikkeli
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: Maria Mäkelä
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: Mari Hatavara
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: Teemu Ikonen
KIRA5 Tutkielmaopinnot: Tarja-Liisa Hypén, Markku Soikkeli, Maria Mäkelä, Teemu Ikonen

Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja kokonaismerkintöjen antajat:
Perusopinnot: Maria Mäkelä ja Tarja-Liisa Hypén
Aineopinnot: Markku Soikkeli ja Teemu Ikonen
Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen.

Avoimen yliopiston opetus:
Suositeltavaa on, että tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat jaksot Tampereen yliopiston tutkinto-opetuksessa. Kurssilistassa on kuitenkin myös avoimen yliopiston (AYO) kursseja. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua niille maksutta. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta. Ryhmissä ei välttämättä ole tilaa kaikille halukkaille.

Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat voivat osallistua maksutta kurssille SUKI/YKIRP7 Tiede, taide ja kirjoittaminen avoimessa yliopistossa. Ilmoittautuminen sähköpostitse maija.ohvo@uta.fi perjantaihin 31.8. klo 15 mennessä.

Virtuaaliopetus

Taiteiden tutkimuksen valtakunnallisen virtuaaliyliopiston verkkokursseilla voidaan suorittaa kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman opintoja. Haku syksyn virtuaalikursseille: 20.8.–7.9.2012.

Syyslukukaudella 2012:

Kirjallisuuspedagogiikka koulussa
Vastaava opettaja: FM Laura Piippo, Jyväskylän yliopisto
Korvaavuus: 5 op kohdasta KIRA4A

Lyriikan teoriaa ja tutkimusotteita
Vastaava opettaja: FT Vesa Haapala, Helsingin yliopisto
Korvaavuus: 5 op kohdasta KIRA4B

Naiskirjailija ja romaani 1800-luvun puolivälin Suomessa
Vastaava opettaja: Jasmine Westerlund
Korvaavuus: 5 op kodasta KIRA3D

1.1.2013 alkaen kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma ei ole enää mukana valtakunnallisessa virtuaaliyliopistossa, eli opiskelijamme eivät voi suorittaa verkkokursseja.

 

 

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet

Orientoivien opintojen osa Ia järjestetään torstaina 30.8.2012 (Pinni B ls B1100) kahdelle ryhmälle seuraavasti:

Klo 12.00-13.45
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Klo 14.00-15.45
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Orientoivien opintojen osassa Ia tutustuaan tutkintorakenteeseen, opinto-oppaan käyttöön ja kurssi-ilmoittautumiseen.

Orientoivien opintojen osa Ib (yhteinen kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille) keskiviikkona 5.9. klo 12-14 Päätalon Juhlasalissa (kirjaston palveluiden ja opiskelijan sähköisten palveluiden esittely).

Orientoivat II: Hyvinvointiorientoivat 12.9.2013 (ohjelma: http://www.uta.fi/opiskelijaksi/uusi_opiskelija/hyvinvointiorientoivat.html)

Orientoivat III: Opintojen suunnittelu. Ke 6.2.2013 klo 12-14 (Pinni B 1100).

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan tutkinto-ohjelmien omien aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti.

Kati Toikkanen, Vastaava opettaja
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
20.8.2012 – 3.9.2012
Luento-opetus
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi alkaa maanantaina 20.8.2012, ilmoittautumisohjeet lähtetetään uusille opiskelijoille.


Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Muut opinnot [I Periodi]
Opetus
6.9.2012 – 6.9.2012
Luento-opetus
To 6.9.2012 klo 14-16, Pinni B1097
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]

Pakollinen kaikille uusille kirjallisuustieteen opiskelijoille.

Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Markku Soikkeli, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2012 – 12.10.2012
Luento-opetus 14 tuntia
To 6.9.2012 klo 14-16, Pinni B1097, Kirjallisuustieteen avajaiset ja informaatiotilaisuus
To 6.9.2012 klo 16-18, Pinni B 4035, Uusien opiskelijoiden tilaisuus
Pe 7.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4116
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Luennot ja oheiskirjallisuus.

Pekka Tammi, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 11.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 10-12, eri paikoissa
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo D11
Ti 23.10.2012 klo 10-12, Päätalo Juhlasali, Loppukuulustelu
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tiistain luentojen paikat:
4.9 ls A1, Päätalo
11.9. ls D11, Päätalo
18.9. ls. D10b, Päätalo
25.9. ls D11
2.10. ls. D10b, Päätalo
9.10. ls D11
23.10. tentti / Juhlasali, Päätalo

Torstain luennot ovat aina salissa D11, Päätalo.

Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 23.10.2012
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 4.9.2012 - 23.10.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo D11
Poikkeukset:
16.10.2012 , ei luentoa
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Avoimen yliopiston opetusta.


Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.


Oheiskirjallisuus tentitään avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään 14 vrk ennen tenttiä, ilmoittautuminen löytyy kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman tenttien joukosta. (Huomaa tenttipäivät ja pidä huoli, että ilmoittaudut oikeaan tenttiin!)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Rantonen, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2012 – 25.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
To 6.9.2012 - 25.10.2012 viikoittain klo 16.30-20.00, 6.9. sekä 13.9. opetus: Päätalo ls A32, 20.9. lähtien opetus: Päätalo, ls A2A
Poikkeukset:
, TENTTI VIIMEISEN LUENNON YHTEYDESSÄ
Uusintatentti
To 22.11.2012 klo 17.00-19.00, LINNA, Väinö Linna -sali, 1. uusintatentti, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoiset suoritustavat:

Luennot 24 tuntia ja luennoilla annettava oheiskirjallisuus TAI kirjatentti TAI essee

Avoimen yliopiston opetusta. Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Oheiskirjallisuus tentitään avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään 14 vrk ennen tenttiä, ilmoittautuminen löytyy kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman tenttien joukosta. (Huomaa tenttipäivät ja pidä huoli, että ilmoittaudut oikeaan tenttiin!)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Samola, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2012 – 7.11.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ke 12.9.2012 - 7.11.2012 viikoittain klo 17.00-20.00, Päätalo, ls A2A
Poikkeukset:
17.10.2012 , Vkko 42 HUOM. ei opetusta! TENTTI VIIMEISEN LUENNON YHTEYDESSÄ
, 26.9. luennot Päätalossa, ls D13
Uusintatentti
To 13.12.2012 klo 17.00-19.00, Pinni B1100, 1. uusintatentti
Poikkeukset:
, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoiset suoritustavat:

Luennot 24 tuntia ja luennoilla annettava oheiskirjallisuus TAI kirjatentti TAI essee TAI luentopäiväkirja

Vanhan tutkintojärjestelmän mukaan opiskelevien Suomen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijoiden on mahdollista osallistua Avoimen yliopiston opetukseen maksutta.

Katso kurssin tiedot Avoimen yliopiston sivuilta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudu sähköpostitse maija.ohvo@uta.fi perjantaihin 31.8. kello 15 mennessä.

Opetus
3.9.2012 – 1.10.2012
Luento-opetus
Ma 3.9.2012 - 1.10.2012 viikoittain klo 16.30-19.30, Päätalo, ls A06
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]

Jakso A1 Kirjallisuuden teoria suoritetaan kokonaisuutena yhden periodin aikana. Samanaikasesti kurssin "Kirjallisuuden teorian suuntia" kanssa tehdään siis osasuoritus "Kirjallisuustieteen klassikoita" joko osallistumalla kurssille tai kirjatenttinä.

Mari Hatavara, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 9.10.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Jakso A1 Kirjallisuuden teoria suoritetaan kokonaisuutena yhden periodin aikana. Samanaikasesti kurssin "Kirjallisuustieteen klassikoita" kanssa tehdään siis osasuoritus "Kirjallisuuden teorian suuntia" joko osallistumalla kurssille tai kirjatenttinä.

Mari Hatavara, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2012 – 10.10.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markku Soikkeli, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2012 – 1.11.2012
Luento-opetus 14 tuntia
To 13.9.2012 - 1.11.2012 viikoittain klo 12-14, Linna K107, 2.periodissa Pinni B5005
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Onko rakkaus kriisissä? Oman aikamme länsimaiselle rakkauskäsitykselle ovat ominaisia suorituskeskeisyys, suvaitsemattomuuden ja suvaitsevaisuuden ristiriita sekä median muokkaama kuva rakkauden, erotiikan ja seksuaalisuuden olemuksesta. Rakastammeko toista ihmistä vai omaa rakkauttamme? Onko mustasukkaisuus rakkauden vain itserakkauden yksi ilmenemismuoto? Studia Generalia Rakkaus kriisissä? pohtii näiden nykyilmiöiden juuria, kulttuurisia ilmentymiä ja kohtalokkaita väärinymmärryksiä kirjallisuuden, kielen, historian ja median kautta.

Ohjelma.

Suoritustapana luentopäiväkirja + oheiskirjallisuus. Ohjeet tarkennetaan myöhemmin.

Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Jukka Havu, Vastaava opettaja
Opetus
26.9.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus
Ke 26.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 17-19, Pinni B1096
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritusohjeet ja oheislukemisto (kirjallisuus täydentyy vielä).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Raipola, Vastaava opettaja
Opetus
17.9.2012 – 12.11.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 17.9.2012 - 12.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B 4117
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssi käsittelee itsetiedostavuutta ja itsetietoisuutta kaunokirjallisuudessa sekä muissa taiteissa ja medioissa. Kurssilla perehdytään erilaisiin itsetiedostavuuden ilmenemismuotoihin ja vertaillaan niitä. Kurssin keskiössä on itsetiedostavuuden muotojen analyysi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Ahlava, Vastaava opettaja
Netta Nakari, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2012 – 12.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116
Pe 7.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssi on luento- ja harjoituskurssin työskentelymuotoja yhdistävä johdatus fantasia- ja tieteisfiktioon. Luento-osuudessa käsitellään fantasia- ja tieteisfiktion historiallisia kehityslinjoja, lajityypillisiä piirteitä sekä teoriaa 1800-luvulta nykypäivään. Harjoitusosuudessa nämä sidotaan nykykulttuurin kontekstiin ja analysoidaan yksittäisiä tekstejä tai teoksia esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: Mistä fantasia- ja tieteisfiktion tunnistaa (paitsi kaunokirjallisuudessa, myös elokuvissa, videopeleissä, tv-sarjoissa)? Kuinka fantasia- ja tieteisfiktio ovat kirjallisina ja kulttuurisina ilmiöinä muotoutuneet, ja millaisia muutoksia ne käyvät läpi? Miksi luemme fantasia- ja tieteisfiktiota, ja miksi ne ovat nyt niin valtavan suosittuja?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Riikka Roine, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B3118
Ke 31.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B3118
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat sarjakuvan käsitteistöön ja antaa työvälineitä sarjakuvakertomuksen analysoimiseen. Kurssin aikana tutustutaan suomalaiseen sarjakuvaan ja syvennytään muutamaan kotimaisen nykysarjakuvan avainteokseen. Kurssi koostuu luento-osuuksista, yhteisistä harjoituksista, teosanalyysista ja loppuesseestä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Leena Romu, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2012 – 5.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 12.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Ke 7.11.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A2088
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Suositellaan yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijoille sekä niille, jotka suuntaavat kertomus- ja tekstiteorian maisteriopintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 11.12.2012
Seminaari 28 tuntia
Ti 4.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni A2088, 2.periodissa Pinni B5005
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Suositellaan tutkinto-ohjelman niille opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot sekä Suomen kirjallisuuden pääaineopiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markku Soikkeli, Vastaava opettaja
Opetus
10.9.2012 – 17.12.2012
Seminaari 28 tuntia
Ma 10.9.2012 - 17.12.2012 viikoittain klo 14-16, Linna K107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet [I Periodi]

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivulla

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2012 – 13.11.2012
Luento-opetus
Pakolliset aloitusluennot
Ti 4.9.2012 klo 9-12, Päätalo D10a+b
Luennot
Ti 11.9.2012 - 13.11.2012 viikoittain klo 9-10, Pinni B1097, Ei luentoja viikolla 42
Kontaktitunnit
Ke 12.9.2012 - 14.11.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 42
Poikkeukset:
26.9.2012 klo 16 –18 , Pinni B1083
24.10.2012 klo 16 –18 , Pinni B1083
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Nancy Aalto, Teacher responsible
Susan Gamache, Teacher responsible
Teaching
3-Sep-2012 – 3-Dec-2012
Tutorials 52 hours
Ryhmä 1 (Aalto)
Mon 3-Sep-2012 - 3-Dec-2012 weekly at 9-12, Pinni B3118
Ryhmä 2 (Gamache)
Wed 5-Sep-2012 - 12-Dec-2012 weekly at 10-13, kh 3, Päätalo
Independent work 56 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Männikkö, Vastaava opettaja
tuntiopettaja, Vastaava opettaja
Opetus
4.9.2012 – 13.12.2012
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1 / toteutuminen epävarma
Ryhmä 2 / Männikkö
Ti 4.9.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 10-14, Päätalo E222
Ryhmä 3 / Männikkö
To 6.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 14-18, Pinni A2089
Ryhmä 4 / toteutuminen epävarma
Itsenäinen työskentely 56 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: ruotsi
Lisätiedot:

Ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti LTL:n opiskelijoille. Huom! Kahden ryhmän toteutuminen I periodissa on epävarmaa. Mahdollisesti toinen ryhmä alkaa II periodissa ja toinen III periodissa.

Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
6.9.2012 – 12.10.2012
Luento-opetus
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, PINNI B 1100
Pe 7.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 10-12, PÄÄTALO D10b
Pe 26.10.2012 klo 8-10, PÄÄTALO D10b, Tentti
To 15.11.2012 klo 8-10, PINNI B 3116, Uusintatentti
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kirjatenttimahdollisuus 18.4.2013

Tentittävä materiaali

Akavan Erityisalat: Käännösalan ammatissa.
Hatim, B. & Munday, J. 2004. Translation. An advanced Resource Book. London: Routledge. (Luettavissa elektronisesti Tampereen yliopiston kirjastotietokannan Tamcatin kautta.)
Konttinen, Kalle & Veivo, Outi. 2008. Kääntämisen arviointi työelämässä ja koulutuksessa. MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu.
Kääntäjä-lehden vuosikerta 2011 (numerot 1-4)
Massey, Gary & Ehrensberger-Dow, Maureen. 2011. Investigating Information Literacy: A Growing Priority in Translation Studies. Across Languages and Cultures 12 (2), s. 193–211. Luettavissa e-lehtenä Nelli-portaalin kautta.
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto: Tekijänoikeudet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Tuominen, Vastaava opettaja
tiina.k.tuominen[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2012 – 12.11.2012
Luento-opetus
Ma 3.9.2012 klo 12-14, Väinö Linna -sali
Ma 10.9.2012 - 12.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B 1100
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Perusopinnot [II Periodi]

Luennot ja oheiskirjallisuus.

Tarja-Liisa Hypén, Vastaava opettaja
Opetus
23.10.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 23.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalo Juhlasali
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo D11
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

3 harjoitusryhmää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Ahlava, Vastaava opettaja
Maria Laakso, Vastaava opettaja
Anne Päivärinta, Vastaava opettaja
Opetus
24.10.2012 – 30.11.2012
Harjoitukset 24 tuntia
Ryhmä 1 (Ahlava)
Ke 24.10.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo RH C1, poikkeus: 14.11. myös 14-16, Päätalo E221.
Pe 26.10.2012 - 30.11.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo ls A07, poikkeus: ei kokoontumista 16.11. Poikkeuksia tiloihin: 9.11. Pinni B3113, 23.11. Päätalo rh D12.
Ryhmä 2 (Laakso)
Ke 24.10.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108, poikkeus: 14.11. myös 14-16, päätalo D14
Pe 26.10.2012 - 30.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3108, poikkeus: ei kokoontumista 16.11.
Ryhmä 3 (Päivärinta)
Ke 24.10.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4119, poikkeus: 14.11. myös 14-16, päätalo D12
Pe 26.10.2012 - 30.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4114, poikkeus: ei kokoontumista 16.11.
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Avoimen yliopiston opetusta. Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sami Simola, Vastaava opettaja
Opetus
26.10.2012 – 8.11.2012
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
Pe 26.10.2012 klo 16.00-20.15, Päätalo, ls A2B
To 1.11.2012 klo 16.00-20.15, Päätalo, ls A2B
To 8.11.2012 klo 16.00-19.30, Päätalo, ls A2B, TENTTI VIIMEISEN LUENNON YHTEYDESSÄ
LUENTOTENTTI:
Ti 4.12.2012 klo 17.00-19.00, Päätalo, ls D11. Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua, 1. uusintatentti
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja luennoilla annettava oheiskirjallisuus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
FM Maria Laakso, Vastaava opettaja
Opetus
15.11.2012 – 13.12.2012
Luento-opetus
Lähitapaaminen:
To 15.11.2012 klo 16.15-19.30, Päätalo, ls A2B
Poikkeukset:
, Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle pakollinen. Jos et pääse paikalle, ota yhteyttä opettajaan sähköpostitse ennen ensimmäistä kokoontumista (maria.s.laakso@uta.fi).
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset Moodle-oppimisympäristössä:
Kurssin harjoitukset tapahtuvat Moodlessa aikavälillä 15.11. - 13.12.2012
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapa: Opiskelijat suorittavat harjoitukset ohjeistuksen mukaisesti Moodlessa. Lähitapaaminen 15.11.2012, jossa läsnäolo pakollinen.
Maria Laakso ohjaa harjoitukset ja antaa niistä palautteen.
Etusija avoimen yliopiston opiskelijoilla.
Varsinaisille tutkinto-opiskelijoille osallistuminen on maksutonta.

Aineopinnot [II Periodi]

Harjoitukset. Harjoituksiin osallistuminen on pakollista tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Jakso A2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät suoritetaan kokonaisuutena yhden periodin aikana. Samanaikasesti kurssin "Menetelmät ja käsitteet" kanssa tehdään siis osasuoritus "Menetelmät ja sovellukset" joko osallistumalla luennoille tai kirjatenttinä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
23.10.2012 – 4.12.2012
Harjoitukset
Ti 23.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 10-12, Atalpa ls 140
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Luennot.

Jakso A2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät suoritetaan kokonaisuutena yhden periodin aikana. Samanaikasesti kurssin "Menetelmät ja sovellukset" kanssa tehdään siis osasuoritus "Menetelmät ja käsitteet" joko osallistumalla harjoituksiin (pakollista tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille) tai kirjatenttinä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2012 – 13.12.2012
Luento-opetus
To 25.10.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmottautumista.

Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus 24 tuntia
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 14-16, Atalpa ls 140
Ti 30.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 12-14, Atalpa ls 140
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Soveltuu syventäviin opintoihin suoritustavasta riippuen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Ihonen, Vastaava opettaja
Opetus
22.10.2012 – 10.12.2012
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 22.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni A3111
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet [II Periodi]

Tiedonhankintataitojen opetus 2x2h kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa aloittaville opiskelijoille.

Ryhmä 1
Ti 30.10.2012 klo 10-12
Ma 18.2.2013 klo 10-12
Autio, Haavisto, Hammaren-Ojanen, Holmström, Hämäläinen, Isosomppi, Kalliainen, Karoskoski, Keinänen, Kokkonen, Komulainen, Kyyrönen, Kälviäinen, Laine, Lindblad

Ryhmä 2
To 8.11.2012 klo 10-12
Ke 27.2.2013 klo 12-14
Larsson, Laukkanen, Merikoski, Ojalahti, Okkonen, Pohjamies, Poutiainen, Riihimäk,i Rosi, Salminen, Siljander, Taskinen, Vaakanainen, Vesiluoma, Vuorisalo

Mikäli jokin ryhmän ajoista ei sovi, pyri ensisijaisesti vaihtamaan toisen ryhmän opiskelijan kanssa.

Opetus
30.10.2012 – 27.2.2013
Luento-opetus
Ryhmä 1
Ti 30.10.2012 klo 10-12, Humanika
Ma 18.2.2013 klo 10-12, Humanika
Ryhmä 2
To 8.11.2012 klo 10-12, Humanika
Ke 27.2.2013 klo 12-14, Humanika
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ryhmät tapaavat Humanikan pääovilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Järvelin-Suomela Johanna, Vastaava opettaja
Opetus
31.10.2012 – 12.12.2012
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1
Ke 31.10.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 12-16, Päätalo D125a
Ke 5.12.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 12-15, Päätalo D125a
Itsenäinen työskentely 28 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ryhmä on tarkoitettu vain kirjallisuustieteen ja suomen kielen tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Yksikön yhteiset opinnot [II Periodi]
Kaius Sinnemäki, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus
To 25.10.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo D10b
Pe 26.10.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo D10b
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tuula-Riitta Välikoski, Vastaava opettaja
tuula-riitta.valikoski[ät]uta.fi
Opetus
30.10.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 30.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 9-12, Pinni LS. B1100
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tentti on viimeisellä kokoontumiskerralla 4.12. kahdessa viereisessä tilassa Pinni B1100 ja B1097 klo 9.15 - 11.15.

I uusintatentti tammikuussa.

II uusintatentti ke 29.5. klo 10-12, päätalo LS C6. Tenttiin osallistumisoikeus on vain niillä opiskelijoilla, jotka ovat syksyllä tehneet analyysitehtävän. Tenttiin ilmoittaudutaan s-postitse pe 17.5. mennessä teemu.kauppi@uta.fi

 

Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Perusopinnot [III Periodi]

Luennot + oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan joko harjoituksissa tai sähköisenä tenttinä (tenttiminen mahdollista kurssin aloitusviikolta alkaen kevätlukukauden ajan).  Oheiskirjallisuuslista ja sähköisen tenttimisen ohjeet.

Harjoitusryhmiin (3x15 opiskelijaa) ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Mirja Kokko, Opettaja
Opetus
14.1.2013 – 28.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 14.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo D11
To 17.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 14-16, Päätalo D11
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ti 15.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni A2089
Ryhmä 2
Ma 14.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4115
Ryhmä 3
To 17.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A2089
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Uusintakuulustelu torstaina 4.4. klo 14-16 osoitteessa LS A3. Uusintaan ei tarvitse ilmoittautua.

Avoimen yliopiston opetusta. Tutkinto-opiskelijat voivat osallistua maksutta.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Rantonen, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 21.2.2013
Luento-opetus
To 10.1.2013 klo 17.00-20.15, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
To 17.1.2013 klo 17.00-20.15, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
To 24.1.2013 klo 17.00-21.00, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
To 31.1.2013 klo 17.00-21.00, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
To 7.2.2013 klo 17.00-20.15, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
To 14.2.2013 klo 17.00-20.15, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
To 21.2.2013 klo 17.00-20.15, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
Poikkeukset:
, TENTTI VIIMEISEN LUENNON YHTEYDESSÄ
LUENTOTENTTI: (Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)
To 21.3.2013 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls A1, 1. uusintatentti
To 18.4.2013 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls A1, 2. uusintatentti
Kirjatentti
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot 24 tuntia ja tunnilla annettava oheiskirjallisuus.

Aineopinnot [III Periodi]

Kurssilla perehdytään satiirin ja karnevalismin teorioihin ja analysoidaan 1900- ja 2000-lukujen satiirista ja karnevalistista kirjallisuutta. Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Samola, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2013 – 27.3.2013
Luento-opetus
Ke 16.1.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 14-16, Päätalo A08
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi tarkastelee 1900-luvun vasemmistolaista taidetta sosialististen maiden ulkopuolella. Kurssilla käsiteltävä aineisto sisältää kirjallisuutta, dramaa, elokuvaa, laululyriikkaa ja kuvataidetta niin Suomesta kuin muistakin länsimaista. Oheislukemistoon kuuluu paitsi taustoittavia taidepoliittisia aikalaispuheenvuoroja, myös uudempaa tutkimusta. Kurssi ei silti itsessään keskity marxilaiseen kirjallisuudentutkimukseen, vaan tarkoitus on löytää uusia analyyttisiä näkökulmia vasemmistotaiteen käsittelyyn taiteentutkimuksen kohteena. Kurssin kirjallinen, laajahko (15-20 sivua) lopputyö laaditaan ryhmissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tytti Rantanen, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 16.5.2013
Luento-opetus
To 10.1.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3117
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2013 – 18.4.2013
Luento-opetus
To 17.1.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Poikkeukset:
24.1.2013 klo 12 –14 , Päätalo A3
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Markku Soikkeli, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 11.4.2013
Luento-opetus 24 tuntia
To 10.1.2013 - 11.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson kaunokirjallisuus tentitään luentokertauksen yhteydessä tai osana luentopäiväkirjaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2013 – 7.5.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 15.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo A05
Ti 19.3.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo A05, paitsi 7.5. Päätalo D14
Poikkeukset:
2.4.2013 , ei luentoa
30.4.2013 , ei luentoa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kuvakirjatutkimuksen haasteellisuus perustuu ilmaisumuodon luonteen lisäksi sen multi- ja intermediaaliseen luonteeseen. Kuvakirja on taidemuotona moniulotteinen, koska se mediana linkittyy niin kirjallisuuteen, kuvataiteeseen kuin kasvatukseenkin; usein myös elokuvaan, teatteriin ja sarjakuvaan.

Kurssilla tarkastellaan kuvakirjan kytkentöjä em. medioihin sekä teoreettisesti että esimerkkiteosten avulla. Kuvan ja sanan suhdetta avataan lisäksi opiskelijoiden omilla kuvakirja-analyyseilla ja tutustumalla oheiskirjallisuuteen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mirja Kokko, Vastaava opettaja
Opetus
30.1.2013 – 8.5.2013
Luento-opetus
Ke 30.1.2013 - 8.5.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K110, poikkeukset: 13.2. Pinni B0039, 8.5. Linna K109
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Suositellaan niille tutkinto-ohjelman opiskelijoille, jotka suuntaavat Suomen kirjallisuuden maisteriopintoihin sekä Suomen kirjallisuuden pääaineopiskelijoille

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja-Liisa Hypén, Vastaava opettaja
Opetus
14.1.2013 – 13.5.2013
Seminaari 30 tuntia
Ma 14.1.2013 - 13.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Suositellaan niille, jotka suuntaavat kertomus- ja tekstiteorian maisteriopintoihin sekä yleisen kirjallisuustieteen pääaineopiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Mäkelä, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2013 – 16.5.2013
Seminaari 28 tuntia
To 17.1.2013 - 21.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4086
To 4.4.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4086
Ti 9.4.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 15-17, Pinni B4114
Ti 7.5.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 15-17, Pinni B3113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet [III Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Raquel Benmergui, Teacher responsible
Mary McDonald-Rissanen, Teacher responsible
Teaching
7-Jan-2013 – 24-Apr-2013
Tutorials 52 hours
Ryhmä 1 / Benmergui
Mon 7-Jan-2013 - 25-Feb-2013 weekly at 9-12, Päätalo A07, IV periodin tapaamiset sovitaan erikseen
Ryhmä 2 / McDonald-Rissanen
Wed 9-Jan-2013 - 24-Apr-2013 weekly at 9-12, Päätalo C5
Independent work 56 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riitta Marikainen, Vastaava opettaja
Tiina Männikkö, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2013 – 22.4.2013
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1 / Marikainen
Ma 14.1.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 8-12, klo 8-10 Pinni B4125 ja klo 10-12 Päätalo E301
Ryhmä 2 / Männikkö
Ti 8.1.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 10-14, Pinni B4123
Ryhmä 3 / Männikkö
To 10.1.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 12-16, Pinni B4123
Itsenäinen työskentely 56 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: ruotsi
Lisätiedot:

Ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti LTL:n opiskelijoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Piia Jokiranta, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2013 – 24.4.2013
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1
Ke 16.1.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3117
Poikkeukset:
20.3.2013 , ei opetusta
10.4.2013 klo 14 –17 , samoin 17.4.2013
Itsenäinen työskentely 28 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ryhmä on tarkoitettu vain kirjallisuustieteen ja suomen kielen tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 2. periodin lopulla.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaius Sinnemäki, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 1.3.2013
Luento-opetus
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K103, paitsi 17. ja 24.1. paikkana Pinni B1097
Pe 11.1.2013 - 1.3.2013 viikoittain klo 10-12, Linna K103, paitsi 18.1. paikkana Pinni B1097
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta (14.1. mennessä).

Maija Gerlander, Vastaava opettaja
maija.gerlander[ät]uta.fi
Teemu Kauppi, Vastaava opettaja
teemu.kauppi[ät]uta.fi
Opetus
21.1.2013 – 18.2.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Ma 21.1.2013 - 18.2.2013 viikoittain klo 12-14, ls A31, Gerlander
Poikkeukset:
28.1.2013 klo 12 –14 , ls D13
Harjoitukset 18 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Perusopinnot [IV Periodi]

Luennot ja oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan joko harjoituksissa tai yleisenä tenttipäivänä (helmi-, maalis-, huhti- tai toukokuun tentti, tentaattori Mirja Kokko, 12 kaunokirjallista teosta kirjalistan mukaan).

Harjoitusryhmiin (3x15 opiskelijaa) ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja-Liisa Hypén, Vastaava opettaja
Mirja Kokko, Opettaja
Opetus
12.3.2013 – 7.5.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 12.3.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B 1096, paitsi 7.5.: paikka ilm. myöhemmin
To 14.3.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ma 11.3.2013 - 6.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3111
Ryhmä 2
Ti 12.3.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B3111
Ryhmä 3
To 14.3.2013 - 9.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B0039
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Avoimen yliopiston opetusta. Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
FM Hanna Samola, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2013 – 17.4.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 13.3.2013 klo 17.00-20.15, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
Ke 20.3.2013 klo 17.00-20.15, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
Ke 27.3.2013 klo 17.00-20.15, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
Ke 3.4.2013 klo 17.00-20.15, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
Ke 10.4.2013 klo 17.00-20.15, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
Ke 17.4.2013 klo 17.00-20.15, Päätalo, ls A2A, Kalevantie 4
Poikkeukset:
, TENTTI VIIMEISEN LUENNON YHTEYDESSÄ
LUENTOTENTTI: (Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)
To 16.5.2013 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls A1, 1. uusintatentti
To 13.6.2013 klo 16.00-20.00, Pinni, ls B1096, Kanslerinrinne 1, 2. uusintatentti
Kirjatentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot 24 tuntia ja luennoilla annettava oheiskirjallisuus.

Aineopinnot [IV Periodi]

Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille valmius hahmottaa kertomakirjallisuutta filosofisesta näkökulmasta paneutumalla erityisesti kertovien tekstien subjektiproblematiikkaan sekä kertomuksen ja kokemuksen suhteisiin liittyviin kysymyksiin. Kurssilla perehdytään erityisesti filosofiseen kertomuksen tutkimukseen, jossa analysoidaan kertomusten erilaisia filosofisia ulottuvuuksia. Kaunokirjallisia tekstejä harjoitellaan analysoimaan suhteessa erilaisiin filosofisiin subjektin ajattelemisen traditioihin sekä viimeaikaiseen kertomuksen tutkimuksen piirissä käytyyn keskusteluun subjektin ja narratiivisuuden suhteesta siten, että samalla otetaan huomioon tekstien yhteiskunnallis-kulttuurinen konteksti. Kurssilla tarkastellaan esimerkkiromaanien valossa mm. seuraavia kysymyksiä: Millaisena romaaneissa näyttäytyy subjektin rooli todellisuuden merkityksellistäjänä ja minkälaisen roolin ne antavat kertomuksille tässä merkityksellistämisen prosessissa? Mitä muutoksia kirjallisuudessa on tapahtunut siinä, miten narratiivisesti tai epänarratiivisesti subjekti merkityksellistää maailmaa ja kokemuksiaan?

Kurssi sisältää sekä luentoja että seminaarityöskentelyä (opiskelijat pitävät suullisia alustuksia ja tekevät kirjallisia töitä).

Kurssi on tarkoitettu aine- ja syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssille mahtuu 18 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Meretoja, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2013 – 16.5.2013
Luento-opetus
Ke 13.3.2013 - 20.3.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni A3103
To 14.3.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 12-14, Päätalo LS E301
Ke 10.4.2013 klo 14-16, Pinni B3111
Ke 24.4.2013 klo 14-16, Pinni B3111
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ke 14-16 ja to 12-14.

Yleiset valmiudet [IV Periodi]

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Antti Sand, Opettaja
Antti.Sand[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Aloitusluento
Ke 13.3.2013 klo 12-16, Pinni B1100
Ke 20.3.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
kontaktitunnit
To 21.3.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 13, to 28.3.
Ma 25.3.2013 - 15.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 14, ma 1.4.
Harjoitukset
Mikroluokkaharjoitukset ks. kurssin sivulta
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Yksikön yhteiset opinnot [IV Periodi]
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 1.3.2013
Luento-opetus
To 14.3.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 10-12, PÄÄTALO D11
Pe 15.3.2013 - 3.5.2013 viikoittain klo 10-12, PÄÄTALO D11
Pe 10.5.2013 klo 10-12, PÄÄTALO D11, Lopputentti
To 23.5.2013 klo 10-12, PINNI B 3109, Uusintatentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsun kautta harjoitusryhmiin (päättyy 3.3.)

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Gerlander, Vastaava opettaja
maija.gerlander[ät]uta.fi
Teemu Kauppi, Vastaava opettaja
teemu.kauppi[ät]uta.fi
Opetus
12.3.2013 – 6.5.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia
Harjoitukset oman tutkinto-ohj. opiskelijoille
Ti 12.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 13-16, D04, Gerlander
Harjoitukset suomen kielen ja kirj.tieteen opiskelijoille
Ma 18.3.2013 - 6.5.2013 viikoittain klo 13-16, D125, Kauppi
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentosarja suoritetaan III periodissa ennen harjoitusryhmiin osallistumista.