x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Kasvatuksen viestinnälliset kytkennät

JOVTETUS2A Uudet draamamuodot 5 op

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät

Harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/syventävät projektiopinnot

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSY3 Struggles on Education - Lectures 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kasvatuksen pedagogiset kytkennät

KASSP9 Kasvatus- ja opetusalan johtajuus - Lukupiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/syventävät projektiopinnot

KASELOHARJ Harjoittelu / Elinikäinen oppiminen ja kasvatus - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

KASSG1 Pro gradu -seminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Puhetekniikan ja vokologian syventävät opinnot

KYMVOKOS8 Puheammattilaiseksi kehittyminen - 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KYMVOKOS12A Puhepedagoginen seminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KYMVOKOS12B Puheen ja äänenkäytön opetusharjoittelu - Opetusharjoittelu 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KYMVOKOS13A Syventävien opintojen seminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Vieraalla kielellä annettava opetus

Kasvatuksen viestinnälliset kytkennät

Harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/syventävät projektiopinnot

KASELOHARJ Harjoittelu / Elinikäinen oppiminen ja kasvatus - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

KASSG1 Pro gradu -seminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Puhetekniikan ja vokologian syventävät opinnot

KYMVOKOS8 Puheammattilaiseksi kehittyminen - 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KYMVOKOS12A Puhepedagoginen seminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KYMVOKOS12B Puheen ja äänenkäytön opetusharjoittelu - Opetusharjoittelu 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KYMVOKOS13A Syventävien opintojen seminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät

KASSY2 Työn uusi järjestys ja aikuiskasvatus - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSY4 Koulutussuunnittelu - Seminaariryhmä 2 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSY5 Koulutuksen hallinta ja koulutusjärjestelmät - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSY7 Monikulttuurisuus ja koulutuspolitiikka - Seminaari ja essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSY4 Koulutussuunnittelu - Seminaariryhmä 3 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSY5 Koulutuksen hallinta ja koulutusjärjestelmät - Essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSY6 Education in Developing Countries: Problems and Possible Solutions - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Kasvatuksen pedagogiset kytkennät

KASSP3 Osallistava pedagogiikka - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSP4 Yhteisöllinen oppiminen ja ohjaus - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSP6 Opetussuunnitelmateoria - Luennot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kasvatuksen viestinnälliset kytkennät

Harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/syventävät projektiopinnot

KASELOHARJ Harjoittelu / Elinikäinen oppiminen ja kasvatus - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASSPROH Syventävät projektiopinnot / Luokanopettaja 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

KASSG1 Pro gradu -seminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Puhetekniikan ja vokologian syventävät opinnot

KYMVOKOS12A Puhepedagoginen seminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KYMVOKOS12B Puheen ja äänenkäytön opetusharjoittelu - Opetusharjoittelu 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KYMVOKOS13A Syventävien opintojen seminaari - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta