x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Yleisiä valmiuksia antavat opinnot

1. Aineopintoihin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille

2. Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Yleisiä valmiuksia antavat opinnot

KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASDIGIT Digitaaliset mediat työvälineinä 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

1. Aineopintoihin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

KASLUOH1 Perusharjoittelu 10 op

Varhaiskasvatuksen harjoittelu

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

KASLUOM1 Äidinkieli ja kirjallisuus - Lukeminen ja kirjoittaminen 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLUOM3 Kulttuurin moninaisuus - Uskonto ja historia 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLUOM4 Kuva- ja mediakulttuurit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLUOM5 Matematiikka - Koulugeometria 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLUOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLUOM12 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLUOM12 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVARA7 Lapset ympäristönsä tutkijoina 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA10 Kuvataidekasvatus - Kuvataidekasvatus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA10 Kuvataidekasvatus - Kuvataiteen perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA11 Musiikkikasvatus - Varhaisiän musiikkikasvatus 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Yleisiä valmiuksia antavat opinnot

KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

2. Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

KASLUOH2 Laaja-alaistava harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen harjoittelu

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

KASLUOM10 Kuvataide 3 op
KASLUOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLUOM12 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLUOM13 Draama 5 op

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVARA10 Kuvataidekasvatus - Kuvataidekasvatus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA10 Kuvataidekasvatus - Kuvataiteen perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA11 Musiikkikasvatus - Musisointi koskettimilla 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Puhetekniikan ja vokologian perusopinnot

Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Yleisiä valmiuksia antavat opinnot

KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - Luennot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

2. Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille

Vaihtoehtoiset aineopinnot

KASA3 Kasvatushistoria - Seminaari tai kirjallisuustentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen - Luennot ja lukupiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus - Luennot ja seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma

KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari, Ryhmä 13 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari, Ryhmä 14 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

KASLUOH1 Perusharjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen harjoittelu

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

KASLUOM6 Biologia ja ympäristötieto - Biologian ja maantieteen perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLUOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLUOM12 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLUOM13 Draama 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVARA3 Johtajuus ja pedagoginen kehittäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA6 Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA10 Kuvataidekasvatus - Kuvataiteen perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARA11 Musiikkikasvatus - Musisointi koskettimilla 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Puhetekniikan ja vokologian perusopinnot