x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Avoin yliopisto-opetus

Avoimen yliopisto-opetuksen tiedot voivat täsmentyä vielä ennen opetuksen alkua. Muutokset ovat mahdollisia.

Ilmoittautumisaika kevätlukukauden opintoihin alkaa keskiviikkona  14.11.2012 klo 17:00. Hakukohteiden tarkat ilmoittautumisohjeet löytyvät alla olevista opetusohjelmista.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Muista ilmoittaa sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Opintomaksu 10 euroa / opintopiste.

Julkisoikeuden yhteiset opinnot -osia 10 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-slk2013

Sisältö:
- Julkisen talouden tehtävät ja rakenne; valtiontalous ja kunnallistalous
- Valtiontaloudellinen päätösvalta
- Valtion talousarvio
- Valtiontalouden varainkäytön valvonta
- Kunnallistalous, päätöksenteko ja varainkäytön valvonta
- Kuntien valtionapujärjestelmä
- Julkinen liiketoiminta ja julkiset hankinnat
- Välillinen julkistalous

Julkisoikeuden yliopistonlehtori Jani Wacker, Vastaava opettaja
Opetus
21.11.2012 – 5.12.2012
Luento-opetus 15 tuntia
Julkistalousoikeus
Pe 23.11.2012 klo 9-12, Pinni ls. B1100
Ma 26.11.2012 klo 12-15, Linna, Väinö Linna -sali
Ke 28.11.2012 klo 12-15, Pinni ls. B1100
Ma 3.12.2012 klo 12-15, Linna, Väinö Linna -sali
Ke 5.12.2012 klo 12-15, Linna ls. K103
Tentit
To 13.12.2012 klo 10-12, Pinni ls. B1100, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Ke 30.1.2013 klo 16-20, päätalo ls. D10a+b, Huom! Tenttipäivä muuttunut.
Ti 26.2.2013 klo 16.00-20.00, pt. D10a+b, Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin sähköisesti NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä
Kirjatentti
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositeltavat edeltävät opinnot: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (tai vastaavat tiedot)

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen (tai vastaavat tiedot)

Huom! Opintojakso vastaa avoimessa yliopistossa aikaisemmin järjestettyä JOIKA3 Julkistalouden oikeudelliset perusteet 5 op -opintojaksoa.


Luento-opetus 20 t
Institutionaalinen valtiosääntöoikeus / Rautiainen
Perus- ja ihmisoikeudet / Viljanen

Itsenäinen työskentely

julkisoikeuden yliopistonlehtori Jukka Viljanen, Vastaava opettaja
julkisoikeuden yliopisto-opettaja Pauli Rautiainen, Opettaja
Opetus
11.3.2013 – 4.4.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Institutionaalinen valtiosääntöoikeus / Rautiainen
Ma 11.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1097
To 14.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1097
Ma 18.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1097
Perus- ja ihmisoikeudet / Viljanen
To 21.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1097
Ma 25.3.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls.1097
To 4.4.2013 klo 16.30-20, Pinni B ls.1097
Tentit
To 11.4.2013 klo 16-18, Pinni B ls.1097, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Ti 23.4.2013 klo 16.00-20.00, pt. D10a+b, Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin sähköisesti NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä
Ti 21.5.2013 klo 16.00-20.00, pt. D10a+b, Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin sähköisesti NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää ennen tenttiä
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritusvaihtoehto 1: kirjallinen tentti

Suoritusvaihtoehto 2: essee, kirjallinen tentti, osallistuminen opetukseen. Essee korvaa luennoilla ilmoitettavan osan kirjallisuudesta.

Pakolliset edeltävät opinnot: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet (tai vastaavat tiedot)

Huom! Opintojakso vastaa avoimessa yliopistossa aikaisemmin järjestettyä JOIKA1 Yleinen valtiosääntöoikeus 4 op -opintojaksoa.


Kunta- ja aluejohtamiseen suuntaavat opinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2014

Sisältö:
Kurssin ydinaineksen muodostaa paikallisuuden, alueellisuuden ja asukkaiden itsehallinnon ympärille rakentuva teoreettis-käsitteellinen tarkastelu, jossa punaisena lankana toimii ympäröivän yhteiskunnan ja kunta- ja aluejohtamisen instituutioiden välinen vuorovaikutus. Asukkaiden itsehallintoa tarkastellaan arvona, filosofiana sekä historiallisen kehityskaaren myötä syntyneenä hallintatapana. Kurssilla myös esitellään kunta- ja aluehallintojärjestelmien eurooppalaisia variaatioita sekä käytössä olevia mekanismeja sekä pohditaan ajankohtaisia kunta- ja aluejohtamisen muutoksiin liittyviä tekijöitä ja prosesseja.

Luento-opetus ja kirjallisuus, jotka tentitään luentosarjan päätteeksi.

Jenni Airaksinen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 4.9.2012 - 16.10.2012 viikoittain klo 12-16, Pinni B ls. 1100, Paitsi 4.9. päätalo juhlasali ja 2.10. Pinni B ls. 1096
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Arto Haveri, Vastaava opettaja
Klaus af Ursin, Opettaja
Jan Erik Johanson, Opettaja
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 22.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 9-12, Väinö Linna -sali
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentosarajan lopuksi tentti luennoista ja niiden yhteydessä jaetusta materiaalista.

Kirjallisuustentti erikseen

Luennot: arviointi numerolla 1-5.

Strategiakirjallisuus: arviointi numerolla 1-5.


Luento-opetus 24 t; kirjatentti

Ilari Karppi, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 24.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 9-12, ls. PinniA 1081
Kirjatentti
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kirjatentti voidaan korvata lukupiirillä.


Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2013 – 5.3.2013
Luento-opetus 15 tuntia
Ti 15.1.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 9-12, Pinni B ls. 3107
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Ulriika Leponiemi, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus 15 tuntia
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 9-12, pt. ls. D10b, Ei luentoja ti 2.4. (pääsiäisloma)
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Kirjatentti 3 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen 3 op
Kirjallinen tentti 2 op
Luentojen lisäksi tentitään teos: Lundström Ilona, Kuntien palveluhankintojen murros, tutkimus kuntien palveluhankintojen kilpailuttamisessa esiintyvistä ongelmista ja niiden syistä. Suomen Kuntaliitto 2011.


Liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuus 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2013

Orientaatio (1 h) ti 11.9.2012 klo 15.30-16.30 avoimen yliopiston opiskelijoille järjestetään ensimmäisen opintojakson (LTOOK002 Yrityksen hallinto) opetuksen alussa. Orientaatiossa käydään läpi opintojen suorittamiseen liittyvät asiat sekä annetaan ohjeet alkutentin suorittamiseen. Läsnäoloa orientaatiossa edellytetään.

Orientaation jälkeen alkavat opintojakson Yrityksen hallinto -luennot (16.30-20.30).

Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja
Opetus
11.9.2012 – 11.9.2012
Luento-opetus 1 tuntia
Ti 11.9.2012 klo 15.30-16.30, Pinni B ls. 1097, Orientaatio (1 h) avoimen yo:n opiskelijoille.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.


Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja
Opetus
11.9.2012 – 11.10.2012
Luento-opetus 30 tuntia
Ti 11.9.2012 klo 16.30-20.30, Pinni B ls. 1097
Ti 18.9.2012 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1097
Ti 25.9.2012 klo 17-20.30, Pinni B ls. 1097, Huom ! Muutos aloitusajankohdassa, luennot alkavat klo 17.
Ti 2.10.2012 klo 16.30-20, päätalo ls. D10b
Ti 9.10.2012 klo 16.30-20, päätalo ls. D10b
Ti 16.10.2012 klo 16.30-20, Pinni B ls.1097
To 18.10.2012 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1096
Tentit:
Ma 22.10.2012 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta
Pe 16.11.2012 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
To 13.12.2012 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakolliset edeltävät opinnot: LTOOK001 Orientoitumisjakso.

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.


Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja
Timo Rintamäki, Opettaja
Hannu Saarijärvi, Opettaja
Opetus
30.10.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus 30 tuntia
Ti 30.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 16.30-20.00, Pinni B ls. 1097, paitsi ti 30.10. päätalo ls. D11
Tentit:
Ti 18.12.2012 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Ma 21.1.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Ma 18.2.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakolliset edeltävät opinnot: LTOOK001 Orientoitumisjakso

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.


Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2012 – 8.11.2012
Luento-opetus 30 tuntia
To 13.9.2012 klo 16.30-20.00, Pinni B ls. 1096
To 20.9.2012 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1100
To 27.9.2012 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1100
To 4.10.2012 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1096
To 11.10.2012 klo 16.30-20, HUOM! Linna, Väinö Linna-sali (Kalevantie 5)
To 1.11.2012 klo 16.30-20, Linna K103
To 8.11.2012 klo 16.30-20, Pinni B ls. 1096
Tentit:
To 22.11.2012 klo 17.00-20.00, lmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Pe 14.12.2012 klo 17.00-20.00, lmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
II uusinta kevät 2013
Ti 8.1.2013 klo 17.00-20.00, Linna, Väinö Linna-sali, lmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakolliset edeltävät opinnot: LTOOK001 Orientoitumisjakso

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.


Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja
Janne Ruohonen, Opettaja
Opetus
10.1.2013 – 5.2.2013
Luento-opetus 30 tuntia
To 10.1.2013 klo 16.30-20, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 15.1.2013 klo 16.30-20, Linna, ls. K103
To 17.1.2013 klo 16.30-20, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 22.1.2013 klo 16.30-20, Pinni A, Paavo Koli-sali
To 24.1.2013 klo 16.30-20, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 29.1.2013 klo 16.30-20, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 5.2.2013 klo 16.30-20, Linna, Väinö Linna-sali
TENTIT:
Ti 12.2.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Ma 18.3.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Ma 22.4.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakolliset edeltävät opinnot: LTOOK001 Orientoitumisjakso

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.


Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja
Aarno Ahteensivu, Opettaja
Opetus
12.3.2013 – 26.3.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 12.3.2013 klo 16.30-20, päätalo ls. D11
To 14.3.2013 klo 16.30-20, HUOM! Pinni B ls.1100
Ti 19.3.2013 klo 16.30-20, päätalo ls. D11
To 21.3.2013 klo 16.30-20, päätalo ls. D11
Ti 26.3.2013 klo 16.30-20, päätalo ls. D11
TENTIT:
To 4.4.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Ma 6.5.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Ma 20.5.2013 klo 17.00-20.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakolliset edeltävät opinnot: LTOOK001 Orientoitumisjakso

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.


Veikko Somersalmi, Vastaava opettaja
Opetus
9.4.2013 – 16.4.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Ti 9.4.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 16.30-20, Pinni B ls.1097
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot: Opintokokonaisuuden opintojaksot LTOOK001-LTOOK006

Opintokokonaisuus (25 op) toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 2012-kevät 2013).

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa mitään kauppatieteiden kandidaatin opintoihin sisältyviä opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita kauppatieteiden opintojaksoja.


Politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2014
Tapio Raunio, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 11.9.2012 - 16.10.2012 viikoittain klo 9-12, päätalo ls. A1
To 13.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 9-12, päätalon juhlasali
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä (päiväopetus).


Elina Penttinen, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2013 – 11.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 7.1.2013 - 11.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B ls.1100
Ke 9.1.2013 - 6.2.2013 viikoittain klo 9-12, Linna, Väinö Linna-sali, HUOM! Kellonaika muuttunut
Poikkeukset:
16.1.2013 , ei luentoa
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus yhteisopetuksena tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä (päiväopetus).


Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson (5 op) sähköisenä kirjallisuustenttinä.


Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
Opetus
Kirjatentti
Poliittiset aatteet ja ideologiat - Korvaava opetus (AYO, kirjatentti, Tampere)
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 9-12, Pinni B ls.1097
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kirjallinen tentti (5 op) tai osallistuminen (tutkinto-opetuksen kanssa yhteisiin) järjestettäviin korvaaviin kursseihin (päiväopetus) ja esseen laatiminen.

Suositeltavat edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi; POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi


Sisältö
Kansainvälisen politiikan tutkimus, muutos, ajankohtaisten ongelmien tutkimus.

Vaadittavat opintosuoritukset:
Suoritusvaihtoehto 1: osallistuminen opetukseen, esitelmäharjoitukset sekä luentokuulustelun yhteydessä tentittävä kirjallisuus.
Luentoa varten jaetaan artikkelit ja muut aineistot moodlen kautta. Lähiopetuskerroille tullaan valmistautuneena ryhmätyöskentelyyn. Harjoituksissa opiskelijat toteuttavat esitelmän ajankohtaisesta poliittisesta aiheesta.

Suoritusvaihtoehto 2: kirjallinen tentti (5 op)

Elina Penttinen, Vastaava opettaja
Opetus
15.1.2013 – 21.2.2013
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 15.1.2013 - 29.1.2013 viikoittain klo 10-12, päätalo ls. D10a
To 24.1.2013 - 31.1.2013 viikoittain klo 9-12, päätalo ls. D10a
Harjoitukset 12 tuntia
Ke 13.2.2013 klo 10-16, päätalo ls. D11
To 14.2.2013 klo 10-16, päätalo ls. D10b
Ti 19.2.2013 klo 10-16, päätalo ls. D11
Ke 20.2.2013 klo 10-16, päätalo ls. D11
To 21.2.2013 klo 10-16, päätalo ls. D10b
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot:
Suositellaan: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi; POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssiVero-oikeuden erikoistumisopinnot -osia 20 op lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2014

Sisältö

1. Erilaiset välilliset verot
2. Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenne
3. Yleinen verovelvollisuus ja sen poikkeukset
4. Tavaroiden ja palveluiden myynnin verollisuus
5. Ostovähennysjärjestelmä
6. Oman käytön verotus
7. Yhteisökauppa ja ulkomaankauppa
8. Myyntimaasäännökset
9. Ilmoittamisvelvollisuudet
10. Arvonlisäveron laskeminen ja tilittäminen
11. Ennakkoratkaisut ja ohjaus
12. Muutoksenhaku
13. Arvonlisäverotus EU:ssa

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Tentissä saa käyttää Verolait -kirjaa ja laskinta.

Matti Haapamäki, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 10.9.2012 - 1.10.2012 viikoittain klo 9-12, päätalo ls. A4
To 13.9.2012 - 4.10.2012 viikoittain klo 16-19, päätalo ls. A4
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakolliset edeltävät opinnot: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen. Suositellaan: KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet.


Sisältö

1. Veroviranomaiset ja niiden organisaatio välittömässä verotuksessa
2. Verotuksen toimittaminen ja verojen perintä
3. Veroprosessi ja oikeusturva
4. Verorikokset
5. Verotustietojen salassapito
6. Verotarkastus ja hyvä verotarkastustapa
7. Yhteistoiminta eri viranomaisten kesken ja kansainvälinen yhteistoiminta

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Matti Urpilainen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 18 tuntia
Ke 14.11.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 9-12, Pinni ls. A3111
Pe 30.11.2012 - 7.12.2012 viikoittain klo 12-15, Pinni ls. A3111
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat edeltävät opinnot:
Pakolliset: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen Suositellaan: KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet


Sisältö

1. Kansainvälisen verotuksen oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
2. Verosopimukset ja niiden tulkinta
3. EU-oikeuden merkitys tuloverotuksessa
4. Yleisen ja rajoitetun verovelvollisuuden määräytyminen
5. Yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön ulkomailta saaman tulon verotus
6. Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön Suomesta saaman tulon verotus
7. Suomalaisen yrityksen ulkomailta saaman tulon verotus
8. Ulkomaisen yrityksen Suomesta saaman tulon verotus

Luento-opetukseen sisältyy myös harjoituksia.

Suoritusvaihtoehto 1: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti. Tentissä suoritetaan kerralla kirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisältö.

Suoritusvaihtoehto 2: osallistuminen opetukseen, essee ja kirjallinen tentti. Opintojakson tenttiin voi hankkia korkeintaan 6 pistettä (50 pisteestä) kirjoittamalla esseen jostakin opettajan kanssa sovittavasta kansainvälisen verotuksen teemasta. Esseestä saatavat pisteet luetaan hyväksi vain niille opiskelijoille, jotka saavat tentissä yli puolet pisteistä. Esseen laajuus on vähintään 6 sivua.

Tentissä suoritetaan kerralla kirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisältö.

Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2013 – 16.4.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ti 12.3.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 9-12, päätalo C6
Poikkeukset:
Ti 2.4.2013, Ei luentoja, pääsiäisloma
Ti 9.4.2013, Ei luentoja
To 14.3.2013 - 11.4.2013 viikoittain klo 9-12, Pinni A ls.3111
Poikkeukset:
To 28.3.2013, Ei luentoja, pääsiäisloma
To 4.4.2013, Ei luentoja
Ke 27.3.2013 klo 9-12, päätalo ls. C8
Ke 10.4.2013 klo 9-12, päätalo ls. C8
Luentokuulustelu
To 25.4.2013 klo 12-16, päätalo ls. D10b, tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot:
Pakolliset: KATYVP11Johdatus oikeusjärjestykseen Suositellaan: KATYVA22 Henkilöverotus KATYVA24 Yritysverotus

Luentokuulustelu: to 25.4.2013 klo 12-16, pt. ls. D10b (tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)

Uusintatentit: Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden seuraavina yleisinä tenttipäivinä:

ma 6.5.2013 klo 8-12, pt. ls. D10a+b
ti 21.5.2013 klo 16-20, pt. ls. D10a+b

Uusintatentteihin ilmoittautuminen: Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin sähköisesti NettiRekan kautta viimeistään 7 päivää enen tenttiä.

   

   

 

 


Sisältö

1. Perintö ja perintöverotus
• verovelvollisuus
• varat ja velat ja niiden arvostaminen
• veron määrä
2. Lahja ja lahjaverotus
3. Yritysvarallisuuden erityiskysymykset
4. Kansainvälinen perintö- ja lahjaverotus
5. Varainsiirtoverotus
6. Muutoksenhaku

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Matti Urpilainen, Vastaava opettaja
Opetus
11.3.2013 – 27.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 11.3.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 12-15, Pinni A ls. 1081, Paitsi maanantai 11.3. klo 12-15 Pinni B ls.1100
Ke 13.3.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 12-15, Pinni A ls. 1081
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot:
Pakolliset: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen Suositellaan: KATYVA13Vero-oikeuden perusteet


Ympäristön ja alueiden politiikkaan suuntaavat opinnot 25 op, lähiopetus, Tampere, slk2012-klk2014

Kurssi luo jäsentyneen yleiskatsauksen sellaisiin dynaamisiin prosesseihin, jotka ovat yhteisiä yhteiskunnalle ja muulle luonnolle. Keskeisiä kurssilla esiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat: [1] energian muuntuminen intensiivisestä vähemmän intensiiviseen muotoon ja energian muunnosten ylläpitämät prosessit sekä 'luonnossa' että 'yhteiskunnassa'; [2] elävän solun ja elävän organismin integroituminen funktionaalisiksi kokonaisuuksiksi; ja [3] maapallon biosfääriä ja sen elinvoimaa ylläpitävät ekologiset prosessit sekä inhimillisten yhteiskuntien toimeentulon nivoutuminen näihin prosesseihin.

Sisältö
Kurssin luento-osuus käsittää katsauksen keskeisiin yhteiskunnan ja muun luonnon yhteisiä muutosprosesseja esitteleviin sisältöalueisiin. Analogioiden käyttö muodostaa luentojen metodologisen johtolangan.

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, esseet ja oppimispäiväkirja

Yrjö Haila, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 10.9.2012 - 15.10.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni ls. B1096
Ke 5.9.2012 - 17.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A Paavo Koli-sali, 12.9. alkaen Pinni B ls. 1097
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot:
Pakolliset: HALYAP01Ympäristön ja alueiden poliittisuus


Yleiskuvaus:
Kurssi esittelee alueellisten poliittisten prosessien tutkimuksen peruskäsitteistöä ja tarjoaa yleiskuvan siitä prosessista, jonka seurauksena ympäristöpolitiikka on muodostunut julkisen vallan toimeenpanopolitiikan. Kurssi johdattaa alueelliseen ajattelutapaan sekä tarkastelemaan ympäristön politisoitumista ja tilallisuutta yhteiskuntakehityksen keskeisinä tekijöinä. Opiskelijalle muodostuu näkemys 'ympäristöhuolen' vakiintumisesta yhteiskunnalliseen ajatteluun vaikuttavaksi tekijäksi sekä siitä, miten alueelliset ja ympäristöongelmat muodostuvat yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi.

Sisältö
Kurssin ydinaineksen muodostaa alueellisten ja ympäristöongelmien politisoitumiseen johtaneiden tapahtumakulkujen erittely. Kurssi esittelee aluetutkimuksen kehitystä, peruskäsitteitä ja näkökulmia sekä ympäristöpolitiikan keskeisiä vaikutuskeinoja eri hallinnon tasoilla, myös yhteydessä kansainvälisen epätasa-arvoisen kehityksen ongelmiin. Alueelliseen ajattelutapaan johdatellaan tarkastelemalla paikallisia, kansallisia, eurooppalaisia ja globaaleja ongelmia sekä aluejärjestelmien välisiä vuorovaikutussuhteita. Taustaksi kurssi luo katsauksen yhteiskunnan ja ympäristön suhteiden jäsentymiseen sekä nykyaikana että historiallisesta näkökulmasta sekä tarjoaa käsitteellisiä välineitä inhimillisen yhteiskunnan ja muun luonnon keskinäissuhteen analysoimiseksi ja arvioimiseksi.

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, luentotentti (5 op)
Tentin yhteydessä suoritetaan luentoja tukeva oheiskirjallisuus.
Luennolla voidaan antaa myös erillinen pientehtävä.

Luento-opetus 24 t

Jouni Häkli, Vastaava opettaja
Yrjö Haila, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 24.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 8-12, Pinni B ls. 1100, paitsi ke 21.11. päätalo ls. D10b
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vierailuluentosarja

Sisältö
Kurssi koostuu temaattisesta vierailuluentosarjasta. Teemaa taustoittavalla avausluennolla määritellään näkökulmia, jotka ohjaavat vierailuluentojen seuraamista sekä oppimispäiväkirjan ja esseen laatimista.

Vaadittavat opintosuoritukset: oppimispäiväkirja
Luentosarja suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Lisäksi kirjoitetaan ajankohtaiseen politisoitumisprosessiin perehtyvä essee.

Tanja Helle, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2013 – 20.2.2013
Luento-opetus
Ke 9.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 10-12, Luentojen paikka vaihtelee: 9.1.-23.1. pt.ls. A4, ke 30.1. pt. ls. D11 ja 6.2.-20.2. Pinni B ls.3116
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakolliset edeltävät opinnot: HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus


Kurssi esittelee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen ja aluetieteen keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Teorioita esitellään tutkimusta jäsentävinä käsitteellisinä näkökulmina, joihin sisältyy myös metodologinen ulottuvuus – siis ’tutkimusteorioina’. Kurssilla korostuu vaihtoehtoisten teoreettisten näkökulmien moninaisuus. Teemaseminaarissa perehdytään ajankohtaisiin alueellisiin ja ympäristökonflikteihin joita tulkitaan teorioita soveltaen.

Sisältö
Kurssilla tarkastellaan tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien, tutkimuskysymysten ja empiiristen analyysien vuorovaikutusta ja keskinäistä riippuvuutta. Kurssilla esiteltäviä käsitteellisiä näkökulmia ovat 1) kriittinen politiikka-analyysi – poliittisten prosessien dynamiikan erittely; 2) kehysanalyysi – ympäristökiistojen, alueellisten konfliktien ja merkityskamppailujen analysointi; 3) Valta ja demokratia – poliittinen toimijuus ja politiikan kontekstit; 4) poliittinen ekologia – kamppailu luonnon ja alueiden käytön oikeudenmukaisuudesta; 5) monitasoinen geopolitiikka – alueellisten identiteettien, toimija-asemien ja diskurssien rooli konflikteissa; 6) luontopolitiikka – luonnon käyttöä ja suojelua koskevien ratkaisujen politisoituminen; sekä 7) toimijaverkkonäkökulma – yhteiskunnan ja materiaalisen maailman välisen dualismin hälventäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset: oppimispäiväkirja.

Yrjö Haila, Vastaava opettaja
Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Opettaja
Opetus
11.1.2013 – 1.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 11.1.2013 - 1.3.2013 viikoittain klo 10-13, Pinni B ls. 3107
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakolliset edeltävät opinnot: HALYP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus


Kurssi esittelee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen ja aluetieteen keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Teorioita esitellään tutkimusta jäsentävinä käsitteellisinä näkökulmina, joihin sisältyy myös metodologinen ulottuvuus – siis ’tutkimusteorioina’. Kurssilla korostuu vaihtoehtoisten teoreettisten näkökulmien moninaisuus. Teemaseminaarissa perehdytään ajankohtaisiin alueellisiin ja ympäristökonflikteihin joita tulkitaan teorioita soveltaen.

Sisältö
Seminaarissa opiskelija soveltaa luennoilla esiteltyjä lähtökohtia ja teoreettisia käsitteitä. Kurssiin liittyy oheislukemisto ja temaattinen essee. Temaattisessa esseessä opiskelija tarkastelee valitsemaansa ajankohtaista esimerkkitapausta, jonka kautta hän analysoi konfliktidynamiikka, toimijoita ja näkemysten sekä prosessien politisoitumista.

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, essee

Helena Leino, Vastaava opettaja
Markus Laine, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus
Seminaari
Ti 19.3.2013 klo 12-15, pt. ls. A2b
Ke 27.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 12-15, pt. ls. A2B, paitsi 17.4. pt. ls. A3
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pakolliset edeltävät opinnot: HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus


Yrityksen laskentatoimeen suuntaavat opinnot -osia 5 op, monimuoto-opinnot, Tampere, slk2012

Kurssi toteutetaan e-oppimisalustalla.

Kurssi alkaa lähitapaamisella (orientaatio), jolloin opiskelijoille selvitetään miten kurssi suoritetaan ja miten Moodle-oppimisalustaa käytetään tällä kurssilla. Opiskelijoiden edellytetään osallistuvan opinnot käynnistävään orientaatioon!

Kurssilla on verkossa suoritettaviin harjoitustehtäviin liittyvä sisäinen aikataulu.

lehtori Irene Sivonen, Vastaava opettaja
tradenomi Saija Lehtinen, Tuutori
Opetus
17.9.2012 – 23.11.2012
Luento-opetus 4 tuntia + 28 tuntia Verkossa
Ma 17.9.2012 klo 17.00-18.30, Pinni ls B 1097 (Kanslerinrinne 1), Opintojakson orientaatio (läsnäoloa edellytetään).
Ma 8.10.2012 klo 17.15-18.45, Pinni ls. B1097, Lähiopetus
Tentti
To 29.11.2012 klo 17.00-21.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Ti 15.1.2013 klo 17.00-21.00, Ilmoittautumisohjeet tenttiin ja salitiedot löytyvät opintojen moodle-alueelta.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin aikana opiskelijat opiskelevat teoriaa ja tekevät kirjanpitoharjoituksia. Viikottain tulee jättää annettuun määräaikaan mennessä ko. viikon harjoitustehtävät (viikkotehtävät). Määräajan päättyessä viikkotehtävien jättötoiminto sulkeutuu, jonka jälkeen ko. viikon viikkotehtäviä ei voi enää jättää.

Kurssi on kauppatieteiden erillinen aineopintojakso (Yrityksen laskentatoimeen suuntaavat opinnot/Tilinpäätösraportoinnin opintokokonaisuudesta)


Hallintotieteiden perusopintoja Tampere kevät 2013

Huom! Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ti 18.12.2012.

KATYVP11 -kurssi on sekä hallintotieteiden perusopintoihin että kauppatieteiden perusopintoihin sisältyvä opintojakso. Opintojakso sisältyy myös Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintokokonaisuuden opintojaksoihin.

KATYVP11 -opintojakso on pakollinen edeltävä kurssi seuraaville Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintokokonaisuuden opintojaksoille: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet; KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet; KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet. Näiden kurssien tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin KATYVP11 -kurssin tenttitulos on tullut.

Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
Pekka Länsineva, Opettaja
Risto Väntsi, Opettaja
Opetus
7.1.2013 – 11.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 7.1.2013 - 11.2.2013 viikoittain klo 16-20, päätalo ls. A1, paitsi ma 21.1. klo 16-20 päätalo juhlasali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATYVP11

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ti 18.12.2012.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (150 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (150) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautumisen alkaminen ilmoitetaan myöhemmin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352


Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt 14.1.2013. Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja opetuksen alkuun asti.

Juha Vartola, Vastaava opettaja
Opetus
6.2.2013 – 6.3.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ke 6.2.2013 klo 16-20, Pinni B ls.1100
Ke 13.2.2013 klo 16-20, Pinni B ls.1100
Ke 20.2.2013 klo 16-20, päätalo ls. D10b
Ke 27.2.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1
Ke 6.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. D10b
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN HALHAP01 -opintojaksolle

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ma 14.1.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautumisen alkaminen ilmoitetaan myöhemmin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352


Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt.

Anniina Autero, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2013 – 31.1.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 8.1.2013 - 29.1.2013 viikoittain klo 16-19, päätalo ls. D10b
To 10.1.2013 - 31.1.2013 viikoittain klo 16-19, päätalo ls. D11
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN HALJTP01 -opintojaksolle

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen on päättynyt ti 1.1.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautumisen alkaminen ilmoitetaan myöhemmin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352


Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt. Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja opetuksen alkuun asti.

Jenni Airaksinen, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2013 – 7.5.2013
Luento-opetus
Ti 12.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 16-19, pt. ls. D10B, paitsi ti 23.4. pt. ls. A1
Ti 2.4.2013, ei luentoja
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALKAP01

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen on päättynyt 15.2.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautumisen alkaminen ilmoitetaan myöhemmin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352


Hallintotieteen aineopintojakso Tampere kevät 2013

Katso ilmoittautuminen kohdasta: Lisätiedot.

Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden. Edeltävät opinnot HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op tai HAP110 Hallintotieteen perusteet 5 op.

Kurssi on hallintotieteiden kandidaattiohjelman hallintotieteeseen suuntaavien (aine)opintojen osa.

Kurssi vastaa aikaisemman opetussuunnitelman kurssia HAA710 Organisaatioanalyysi ja organisaation kehittäminen.

Aikaisemmin ilmoitettujen kurssien HALHAA13 Henkilöstön johtaminen; HALHAA14 Hyvä hallinto ja valtion rakentaminen -opetusta ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena keväällä 2013.

Elias Pekkola, Vastaava opettaja
Opetus
20.2.2013 – 28.2.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 20.2.2013 klo 16.00-20, Pinni B ls.1100
To 21.2.2013 klo 16.00-20, Pinni B ls.1100
Ke 27.2.2013 klo 16.00-20, Pinni B ls.1100
To 28.2.2013 klo 16.00-20, Pinni B ls.1100
Kirjatentti 4 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALHAA15:
Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (50 opiskelijaa) vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op tai HAP110 Hallintotieteen perusteet 5 op. Muista toimittaa opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.
Ilmoittautuminen päättyy pe 18.1.2013. Opiskelijavalinnan tuloksesta ilmoitetaan to 24.1.2013 lähtevällä kirjeellä.
Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti (100) ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820.  Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352&a


Hallintotieteiden yhteiset opinnot / kauppatieteiden menetelmäopinnot Tampere kevät 2013

Opintojakso on osa Tampereen yliopiston hallintotieteiden kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja (HALTVA10 Tieteentekemisen valmiudet 10 op-moduulista). Opintojakso on yhteinen kaikille hallintotieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoille. Opintojakso on myös osa Tay:n kauppatieteiden tutkinto-ohjelman menetelmäopintoja, joissa se on pakollinen kaikille muille, paitsi taloustieteen tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan tähtääville.

Avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat yliopiston perusopetuksen ryhmässä.

Opintojakso vastaa aikaisemman opetussuunnitelman (2011-2012) opintojaksoa HAP410 Tutkimusprosessin hallinta (5 op).

Timo Keski-Petäjä, Vastaava opettaja
Opetus
8.1.2013 – 13.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 8.1.2013 - 12.2.2013 viikoittain klo 16-18, päätalo ls. D10a, HUOM! Tiistaisin 29.1.-12.2. päätalo juhlasali
Ke 9.1.2013 - 13.2.2013 viikoittain klo 16-18, päätalo ls. A1
LUENTOTENTTI
Ke 20.2.2013 klo 16-18, A1, Uusinta syksyllä 2013 periodin yksi tentissä
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALTVP11

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt ti 1.1.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (40 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352


Kauppatieteiden perusopintoja Tampere kevät 2013

Huom! Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ti 18.12.2012.

KATYVP11 -kurssi on sekä hallintotieteiden perusopintoihin että kauppatieteiden perusopintoihin sisältyvä opintojakso. Opintojakso sisältyy myös Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintokokonaisuuden opintojaksoihin.

KATYVP11 -opintojakso on pakollinen edeltävä kurssi seuraaville Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintokokonaisuuden opintojaksoille: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet; KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet; KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet. Näiden kurssien tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin KATYVP11 -kurssin tenttitulos on tullut.

Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
Pekka Länsineva, Opettaja
Risto Väntsi, Opettaja
Opetus
7.1.2013 – 11.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 7.1.2013 - 11.2.2013 viikoittain klo 16-20, päätalo ls. A1, paitsi ma 21.1. klo 16-20 päätalo juhlasali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN KATYVP11 -opintojaksolle

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ti 18.12.2012.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (150 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (150) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352


Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt. Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja opetuksen alkuun asti.

Sari Leipälä, Opettaja
Hannele Mäkelä, Opettaja
Opetus
29.1.2013 – 5.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 29.1.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 16-20, päätalo ls. D10A, paitsi tiistai 26.2. klo 16-20 päätalo juhlasali
To 14.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1, Huom ! Korvaava luento (5.3. perutun tilalla)
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATLAP21

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ti 15.1.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (80 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (150) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautuminen alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352


Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt. Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja opetuksen alkuun asti.

Anna Heikkinen, Vastaava opettaja
Malla Mattila, Opettaja
Elias Pekkola, Opettaja
Opetus
11.3.2013 – 27.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 11.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1
Ke 13.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1, HUOM! Luennot peruttu.
Ma 18.3.2013 klo 16-20, päätalo, juhlasali
Ke 20.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1
Ma 25.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1
Ke 27.3.2013 klo 16-20, päätalo ls. A1
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATJOP11

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen on päättynyt 15.2.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (80 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (150) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautuminen alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352


Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt. Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja opetuksen alkuun asti.

Johanna Heiskanen, Vastaava opettaja
Lauri Lepistö, Opettaja
Opetus
12.3.2013 – 17.4.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 12.3.2013 klo 16.30-20.30, päätalo ls. D10A
Ti 19.3.2013 klo 17-21, Pinni B ls.1097, HUOM! Kellonaika
To 4.4.2013 klo 16.30-20.30, Pinni B1096, Huom! Sali vaihtunut.
Ti 9.4.2013 klo 16.30-20.30, Pinni B1096, Huom! Sali vaihtunut.
Ti 16.4.2013 klo 16.30-20.30, päätalo ls.D11
Ke 17.4.2013 klo 16.30-20.30, Pinni B1097, Huom! Sali vaihtunut.
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle KATLAP11:

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen
:
Ilmoittautuminen on päättynyt 15.2.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (80 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (150) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautuminen on mahdollista 21.2.2013 saakka. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352


Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintojaksoja Tampere kevät 2013

Huom! Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ti 18.12.2012.

KATYVP11 -kurssi on sekä hallintotieteiden perusopintoihin että kauppatieteiden perusopintoihin sisältyvä opintojakso. Opintojakso sisältyy myös Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintokokonaisuuden opintojaksoihin.

KATYVP11 -opintojakso on pakollinen edeltävä kurssi seuraaville Oikeustieteiden yhteiset opinnot -opintokokonaisuuden opintojaksoille: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet; KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet; KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet. Näiden kurssien tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin KATYVP11 -kurssin tenttitulos on hyväksyttävästi suoritettu.

Pekka Nykänen, Vastaava opettaja
Pekka Länsineva, Opettaja
Risto Väntsi, Opettaja
Opetus
7.1.2013 – 11.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 7.1.2013 - 11.2.2013 viikoittain klo 16-20, päätalo ls. A1, paitsi ma 21.1.klo 16-20 päätalo juhlasali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN KATYVP11 -opintojaksolle

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ti 18.12.2012.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (150 opiskelijaa).

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (150) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Ilmoittautumisen alkaminen ilmoitetaan myöhemmin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352


Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt 14.1.2013. Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja opetuksen alkuun asti, huomaa kuitenkin pakollinen edeltävä kurssi:

Tämän kurssin pakollinen edeltävä kurssi on KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (tai aikaisempi vastaava kurssi JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op). Ilmoittautuessasi kurssille HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet, ilmoittauduthan samalla myös kurssille KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, ellet ole sitä jo aikaisemmin suorittanut (HUOM! KATYVP11 -kurssille ilmoittautuminen päättyy ti 18.12.2012). Johdatus oikeusjärjestykseen tulee olla joko jo suoritettuna TAI suoritettavana parhaillaan. HUOM! HALJUA14 kurssin tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin Johdatus oikeusjärjestykseen -kurssi on hyväksyttävästi suoritettu.

Jani Wacker, Vastaava opettaja
Opetus
5.2.2013 – 14.2.2013
Luento-opetus 18 tuntia
Ti 5.2.2013 klo 16-20.30, päätalo ls. A05
To 7.2.2013 klo 16-20.30, päätalo ls. A05
Ti 12.2.2013 klo 16-20.30, päätalo ls. A05
To 14.2.2013 klo 16-20.30, päätalo ls. A05
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN HALJUA14 -opintojaksolle

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tälle opintojaksolle on päättynyt ma 14.1.2013.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (100 opiskelijaa) vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden: KATYVP11/JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen (katso tarkemmin ylhäältä kohdasta Yleiskuvaus). Muista toimittaa opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua näihin opintoihin.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820. Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352


Opintojaksolle voi ilmoittautua opetuksen alkuun asti. Huomaa kuitenkin pakollinen edeltävä kurssi:

Tämän kurssin pakollinen edeltävä kurssi on KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (tai aikaisempi vastaava kurssi JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op). Ilmoittautuessasi kurssille KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet, ilmoittauduthan samalla myös kurssille KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, ellet ole sitä jo aikaisemmin suorittanut (HUOM! KATYVP11 -kurssin ilmoittautuminen päättyy ti 18.12.2012). Johdatus oikeusjärjestykseen tulee olla joko jo suoritettuna TAI suoritettavana parhaillaan. HUOM! KATYVA12 -kurssin tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin Johdatus oikeusjärjestykseen -kurssin tentti on hyväksyttävästi suoritettu.

Janne Ruohonen, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2013 – 26.3.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 12.3.2013 klo 16.30-20.30, päätalo juhlasali
To 14.3.2013 klo 16.30-20.30, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 19.3.2013 klo 16.30-20.30, päätalo ls. D10A
To 21.3.2013 klo 16.30-20.30, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 26.3.2013 klo 16.30-20.30, HUOM! Pinni B ls. 1096
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN KATYVA12 -opintojaksolle

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt to 31.1.2013. Katso myös kohta: Yleiskuvaus.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (50 opiskelijaa) vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden: KATYVP11/JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen (katso tarkemmin ylhäältä kohdasta Yleiskuvaus). Muista toimittaa opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (100) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820. Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-462 7352


Opintojaksolle voi ilmoittautua opintojen alkuun asti, huomaa kuitenkin pakollinen edeltävä kurssi:

Tämän kurssin pakollinen edeltävä kurssi on KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (tai aikaisempi vastaava kurssi JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op). Ilmoittautuessasi kurssille KATYVA13, ilmoittauduthan samalla myös kurssille KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, ellet ole sitä jo aikaisemmin suorittanut (HUOM! KATYVP11 -kurssin ilmoittautuminen päättyy ti 18.12.2012). Ilmoittautuessasi kurssille KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet, Johdatus oikeusjärjestykseen tulee olla joko jo suoritettuna TAI suoritettavana parhaillaan. HUOM! KATYVA13 -kurssin tenttitulosta ei rekisteröidä ennen kuin Johdatus oikeusjärjestykseen -kurssin tenttitulos on tullut.

Matti Urpilainen, Vastaava opettaja
Opetus
22.4.2013 – 13.5.2013
Luento-opetus 21 tuntia
Ma 22.4.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali
Ke 24.4.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali
Ma 29.4.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali
Ma 6.5.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali
Ti 7.5.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali
Ma 13.5.2013 klo 16-19, Linna, Väinö Linna-sali
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN KATYVA13 -opintojaksolle

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt to 31.1. Katso myös kohta: Yleiskuvaus.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (50 opiskelijaa), vaadittavat edeltävät opinnot huomioiden: KATYVP11/JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen (katso tarkemmin ylhäältä kohdasta Yleiskuvaus). Muista toimittaa opintosuoritusote vaadittavista edeltävistä opinnoista, ellet ole suorittanut niitä Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden (100) mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.
***************
Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:
Opetuksen käytännön järjestelyt: koulutussihteeri Marjo Lahti, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-190 1820. Opetuksen suunnitteluun ja yl. opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-462 7352


Kunta- ja aluejohtamisen aineopintojakso Seinäjoki kevät 2013

Katso ilmoittautuminen alempaa kohdasta: Lisätiedot.

Arto Haveri, Vastaava opettaja
Opetus
1.2.2013 – 9.2.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 1.2.2013 - 8.2.2013 viikoittain klo 17.00-20.30, luokka 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
La 2.2.2013 - 9.2.2013 viikoittain klo 9.00-14.30, 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

ILMOITTAUTUMINEN opintojaksolle HALKAA12:

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen:
Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

***************

Opintojen yhteyshenkilöt avoimessa yliopistossa:

Opetuksen käytännön järjestelyt (esim. opetuspaikat, tentit, laskutus): osastosihteeri Päivi Antinoja, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 040 190 1824.

Opetuksen suunnitteluun ja yleiseen opinto-ohjaukseen liittyen: opintokoordinaattori Tellervo Helenius, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-4627352.