x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)
Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Kansainvälisen politiikan opintosuunta [I Periodi]
Hiski Haukkala, Vastaava opettaja
hiski.haukkala[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2012 – 11.10.2012
Seminaari 24 tuntia
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo ls. E350
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo, ls. E350
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostilla heino.nyyssonen@uta.fi 4.9. mennessä

Heino Nyyssönen, Vastaava opettaja
heino.nyyssonen[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2012 – 11.10.2012
Lukupiiri 22 tuntia
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Ma 10.9.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni A4086
Poikkeukset:
25.9.2012 klo 18 –20 , Pinni A4086, Viikolla 39 tapaaminen maanantain sijasta tiistai-iltana.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Ekskursio EU:n parlamenttiin

Pami Aalto, Vastaava opettaja
pami.aalto[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus 10 tuntia
Seminaari
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tuomas Forsberg, Vastaava opettaja
tuomas.forsberg[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2012 – 6.5.2013
Seminaari 50 tuntia
Ma 3.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A4060
Ma 7.1.2013 - 6.5.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni A4060
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kansainvälisen politiikan lukuvuoden 2012-2013 graduseminaareihin pitää kaikkien (myös jatkajien) ilmoittautua 15.5.2012 mennessä. Seminaariin ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella.

Pami Aalto, Vastaava opettaja
pami.aalto[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2012 – 13.3.2013
Seminaari 40 tuntia
Ke 5.9.2012 klo 12-14, Pinni A4086
Ke 12.12.2012 klo 9-15, Pinni A4086
To 13.12.2012 klo 9-15, Pinni A4086
Pe 14.12.2012 klo 9-15, Pinni A4086
Ke 9.1.2013 - 13.3.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A4083
Poikkeukset:
23.1.2013 , ei kokoontumista
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kansainvälisen politiikan lukuvuoden 2012-2013 graduseminaareihin pitää kaikkien (myös jatkajien) ilmoittautua 15.5.2012 mennessä. Seminaariin ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella.

Tuomas Forsberg (I-II), Vastaava opettaja
tuomas.forsberg[ät]uta.fi
Hiski Haukkala (III-IV), Vastaava opettaja
hiski.haukkala[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2012 – 8.5.2013
Seminaari 40 tuntia
Ke 12.9.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni A4086
Ke 12.12.2012 klo 12-14, Pinni A4083
Ke 9.1.2013 klo 12-14, Pinni A4086
Ke 13.3.2013 - 8.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A4086
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Valtio-opin opintosuunta [I Periodi]

Seminaarissa pohditaan 2000-luvun kansalaisliikkeiden ja liikehdintöjen poliittisia tavoitteita, toiminta- ja kommunikointikeinoja sekä vaikutusmahdollisuuksia. Liikkeitä lähestytään sekä teoreettisesti että syventymällä tarkemmin joihinkin tapausesimerkkeihin. Seminaariin sisältyy sekä luentoja että ryhmätöitä, ja sen yhteydessä laaditaan kolme kirjallista esitystä: essee, ryhmätyöraportti sekä lopputyö. Seminaari on tasoltaan vaativa ja tarkoitettu edistämään opiskelijan valmiuksia siirtyä aine- ja syventävien opintojen parista itsenäiseen pro gradu -vaiheen työskentelyyn.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi
Opetus
20.9.2012 – 13.12.2012
Seminaari 24 tuntia
To 20.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A4060
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A4060
Ke 12.12.2012 klo 12-14, Pinni A4060
Ryhmätyöskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään kunnallista päätöksenteko- ja vallankäyttöjärjestelmää sekä tuntee kunnallisvaalien lainsäädännöllisen perustan. Kurssilla perehdytään kunnallisvaaleihin prosessina lähtien ehdokkaiden rekrytöinnistä ja ehdokasasettelusta päätyen vaalimenestykseen vaikuttaviin tekijöihin. Luentojen pohjalta opiskelijat kirjoittavat esseen vuoden 2012 kunnallisvaaleista.

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]uta.fi
Opetus
11.9.2012 – 9.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 11.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 9-12, Pinni A3103
Ke 12.9.2012 - 3.10.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni A2088
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2012 – 25.4.2013
Seminaari 24 tuntia
To 13.9.2012 klo 9-11, Pinni A4083
To 20.9.2012 klo 9-12, Pinni A4083
To 29.11.2012 klo 9-14, Pinni A4083
Pe 7.12.2012 klo 9-14, Pinni A4086
To 13.12.2012 klo 9-14, Pinni A4083
Pe 14.12.2012 klo 9-13, Pinni A4083
To 17.1.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 9-11, Pinni A4086
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]uta.fi
Opetus
12.9.2012 – 15.5.2013
Seminaari 48 tuntia
Ke 28.11.2012 klo 10-12, Pinni A4086
Ke 5.12.2012 klo 10-12, Pinni A4086
Ke 12.12.2012 klo 10-12, Pinni A4083
Ke 9.1.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Kansainvälisen politiikan opintosuunta [II Periodi]

Kurssi toteutetaan workshop-muotoisesti. Tunnille tullaan valmistautuneena ryhmätyöskentelyyn ja oheislukemistosta saadun tiedon soveltamiseen harjoituksissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Elina Penttinen, Vastaava opettaja
elina.penttinen[ät]uta.fi
Opetus
14.11.2012 – 5.12.2012
Seminaari 24 tuntia
To 8.11.2012 klo 12-16, Pinni A4060
Ke 14.11.2012 klo 12-16, Pinni A4060
To 15.11.2012 klo 12-16, Pinni A4060
Ke 21.11.2012 klo 12-16, Pinni A4060
To 22.11.2012 klo 12-16, Pinni A4060
Ke 5.12.2012 klo 12-16, Pinni A4060
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille voi osallistua myös valtio-opin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoita sopimuksen mukaan.

Valtio-opin opintosuunta [II Periodi]

Kurssilla tarkastellaan nationalismin ja kansallisen identiteetin eri muotoja politiikan tutkimuksen näkökulmasta. Kurssilla pohditaan kansallisen identiteetin mahdollisuuksia selittää ajankohtaisia ilmiöitä kuten siirtolaisuutta ja maahanmuuttoa samoin kuin näihin kysymyksiin liittyvää poliittista liikehdintää. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään suomalaisen identiteettiprojektin vaiheita autonomian ajalta nykypäivään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Johanna Peltoniemi, Vastaava opettaja
johanna.peltoniemi[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2012 – 26.11.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 22.10.2012 - 26.11.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni A4060
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot 12 h, ryhmätyö ja essee.

II maailmansodan jälkeisenä aikana politiikan ja oikeuden suhteessa on tapahtunut merkittävä muutos. Muutos yhdistetään ihmis- ja perusoikeuksien kasvaneeseen merkitykseen kaikessa julkisen vallan käytössä.  Muutos ilmaistaan toteamalla, että kaikessa julkisessa vallankäytössä on huomioitava ihmis- ja perusoikeudet. Vallankäyttö, jossa näin ei menetellä, ei ole enää legitiimiä. Julkinen ml. poliittinen vallankäyttö on näin ihmis- ja perusoikeuksien rajaamaa. Vallankäyttö on konstitutionalisoitunut. Tämä pätee kansallisvaltioissa ja EU:ssa kuin myös yksilöiden välisissä suhteissa.

 

Politiikan ja oikeuden suhdetta tarkastellaan luentokurssilla muutoksen näkökulmasta. Luentokurssilla hahmotetaan, miten oikeuden ja politiikan suhde on mielletty traditionaalisesti, miten suhteen muutos on toteutettu perustuslain muutoksena, ja mikä tuo suhde on tänä päivänä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen tapani.turkka@uta.fi. Ilmoittautuminen alkaa 6.9. ja päättyy 12.10. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa.

Tapani Turkka, Vastaava opettaja
tapani.turkka[ät]uta.fi
Opetus
24.10.2012 – 23.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 24.10.2012 - 21.11.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalo, ls. D13
Pe 26.10.2012 - 16.11.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B3109
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

This course will seek to strengthen our understanding of what is going on in Russian politics today. We will look at formal political institutions and different actors who contribute to Russian politics. We will also discuss practices which characterize the contemporary situation. We will make use of the research literature and up-to-date press and internet materials when discussing these questions. Students will be expected to read research articles and other relevant materials for the lectures. In addition, students will write a seminar paper and give a presentation based on this paper. Before coming to the course, students should have familiarized themselves with some methods of textual analysis (e.g.POLVOA11).  After completing the course, students should have understanding of the institutional design and practices of Russian politics and their development from the 1990s until today. They should also be able to seek information on the topic of the course, to form research questions and give well-founded answers to them in a seminar paper.   The course consists of lectures, discussions in groups during the lecture, and seminar sessions in which students give their presentations.

Enrolment for University Studies

Enrolment by 17 October (max. 30 students, priority on students majoring in Political Science or IR) Sirke.Makinen@uta.fi

Sirke Mäkinen, Teacher responsible
sirke.makinen[ät]uta.fi
Teaching
25-Oct-2012 – 14-Dec-2012
Lectures 24 hours
Thu 25-Oct-2012 - 15-Nov-2012 weekly at 14-16, Pinni A3111
Fri 26-Oct-2012 - 9-Nov-2012 weekly at 10-12, Pinni A4086
Fri 16-Nov-2012 at 10-12, Pinni A3028
Thu 29-Nov-2012 at 14-16, Pinni A3111
Thu 13-Dec-2012 at 14-17, Pinni A2088
Seminar
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Kansainvälisen politiikan opintosuunta [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostilla (heino.nyyssonen@uta.fi) 1.12.2012 alkaen.

Heino Nyyssönen, Vastaava opettaja
heino.nyyssonen[ät]uta.fi
Opetus
14.1.2013 – 14.3.2013
Lukupiiri 22 tuntia
Ma 14.1.2013 - 11.3.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni A4086
To 17.1.2013 - 14.3.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni A4083
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

The purpose of the course is to provide students with an overview of the mediation of international conflicts and to introduce the basic concepts, actors and trends of mediation. The course will examine mediation as part of the overall global security architecture and analyse the development of mediation in relation to wider trends of international peace and security, as well as international responsemechanisms to conflicts. It will also include a closer examination of the main actors in the field of mediation, including governments, non-governmental organisations, private diplomacy actors, regional and sub-regional organisations, and international organisations.

Enrolment for University Studies

Participants: Maximum 20 students (priority on students majoring international politics). Enroll by filling out the form below.

Touko Piiparinen, Teacher responsible
touko.piiparinen[ät]fiia.fi
Mikael Wigell, Teacher responsible
Teaching
1-Feb-2013 – 8-Mar-2013
Lectures 16 hours
Fri 1-Feb-2013 at 14-18, Pinni B3111
Fri 8-Feb-2013 at 14-18, Pinni B3111
Fri 1-Mar-2013 at 14-18, Pinni B3107
Fri 8-Mar-2013 at 14-18, Pinni B3107
Seminar
Periods: III
Language of instruction: English
Valtio-opin opintosuunta [III Periodi]

POLVOS26/JKKYEP11

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]uta.fi
Opetus
15.1.2013 – 19.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 15.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Ke 16.1.2013 - 13.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Kansainvälisen politiikan opintosuunta [IV Periodi]

Kurssi toteutetaan workshop-muotoisesti. Tunnille tullaan valmistautuneena ryhmätyöskentelyyn ja oheislukemistosta saadun tiedon soveltamiseen harjoituksissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Elina Penttinen, Vastaava opettaja
elina.penttinen[ät]uta.fi
Opetus
20.3.2013 – 25.4.2013
Seminaari 24 tuntia
Ke 20.3.2013 klo 12-16, Pinni A4060
To 21.3.2013 klo 12-16, Pinni A4060
Ke 27.3.2013 klo 12-16, Pinni A4060
To 18.4.2013 klo 12-16, Pinni A4060
Ke 24.4.2013 klo 12-16, Pinni A4060
To 25.4.2013 klo 12-16, Pinni A4060
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille voi osallistua myös valtio-opin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoita sopimuksen mukaan.

Valtio-opin opintosuunta [IV Periodi]

Kurssin luennoilla perehdytään viime vuosikymmenten keskeisimpiin julkisuuden, politiikan ja demokratian suhteita jäsentäviin teorioihin (esim. Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Pierre Bourdieu, Peter Dahlgren) ja pohditaan, miten julkisuuden rakenteissa ja poliittisessa kommunikaatiossa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet poliittisen toiminnan ehtoihin ja demokratian toimivuuteen. Kurssin harjoituksissa analysoidaan jälkimodernin julkisuuden rakentumista ja poliittista toimintaa kolmenlaisissa tiloissa: mediatiloissa, kaupunkitiloissa ja virtuaalitiloissa. Kysymme, kuka ja mitkä intressit määrittävät julkisuustilojen ’arkkitehtuuria’, millaisia (poliittisia) toimijarooleja ne mahdollistavat ja normittavat, ja miten niissä viestitään. Analyysin kohteina ovat esimerkiksi kaupunkitilan julkis-poliittiset (kaupalliset, institutionaaliset, kansalaisaktivistiset) käytöt sekä virtuaalisen politiikan erilaiset muodot.

Tiina Rättilä, Vastaava opettaja
tiina.rattila[ät]uta.fi
Opetus
12.3.2013 – 30.4.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot ja analyysiharjoitukset
Ti 12.3.2013 klo 12-15, Pinni B3118
Ti 19.3.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 12-15, Pinni B3116
Poikkeukset:
2.4.2013 , ei opetusta
Ti 23.4.2013 klo 12-15, Linna K113
To 25.4.2013 klo 12-15, Linna K113
Ti 30.4.2013 klo 12-15, Pinni B3116
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi