x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kauppatieteiden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Syventävät opinnot

KATMAS13 Markkinoinnin teoria 5 op
KATMAS99 Markkinoinnin pro gradu -seminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS11 Johtajuuden nykysuuntia 5 op
KATJOS12 Johtajuus yrityksissä 5 op
KATJOS21 Strateginen johtaminen 5 op
KATJOS32 Organisaatioiden kehittäminen ja konsultointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS41 Yrityksen johtamisen syventävä kirjallisuus, syksy 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS99 Yrityksen johtamisen pro gradu -seminaari ja -tutkielma, syksy   Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS12 Johdon laskentatoimi ja inhimillinen käyttäytyminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS21 Mikrotalousteoria II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS32 Työn taloustiede II 5 op
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (taloustiede) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAS21 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS42 Service logic as a foundation for service management 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATLAS16 Accounting Information Systems 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATRAS11 Behavioral Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATTAS33 Cost-Benefit Analysis in Health Care 5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Syventävät opinnot

KATMAS99 Markkinoinnin pro gradu -seminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS13 Johtamisviestintä 5 op
KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op
KATVRS51 Työeläkejärjestelmät 5 op
KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS12 Ekonometria II 10 op
KATTAS22 Makrotalousteoria II 10 op
KATTAS31 Julkistalous II 5 op
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (taloustiede) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KATJOS22 Business Competence 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATLAS18 Strategic Management Accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATRAS12 Advanced Course in Corporate Finance 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Syventävät opinnot

KATMAS99 Markkinoinnin pro gradu -seminaari   Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS41 Yrityksen johtamisen syventävä kirjallisuus, kevät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATJOS99 Yrityksen johtamisen pro gradu -seminaari ja -tutkielma, kevät   Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 5 op
KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS55 Vakuutuslajien erikoistumisosa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVRS60 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS12 Ekonometria II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS31 Julkistalous II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op
KATTAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (taloustiede) 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op
KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KATYVS26 Liiketoiminnan soveltava oikeustaloustiede II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
JKKTRS12 Zombie Economics -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta