x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Bioteknologian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Perusopinnot

BTK1010 Solun biologia 7 op
BTK2045 Biokemian menetelmät 3 op
BTK0001 Orientoivat opinnot 2 op
BTK1021 Laboroinnin perusteet 2 op

Aineopinnot

BTK2020 Biomolekyylit 6 op
BTK2050 Solubiologia 8 op
BTK3115 KEM-1410 Laaja kemia 1 4 op
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Perusopinnot

BTK1010 Solun biologia 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2040 Molekyylibiologia 5 op

Aineopinnot

BTK2100 Biotekninen tuotekehitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2020 Biomolekyylit 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK2050 Solubiologia 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK5557 BME-5201 Kudosteknologian perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK3120 KEM-1420 Laaja kemia 2 4 op

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Perusopinnot

BTK1060 Genetiikan perusteet 2 op
BTK1030 Histoteknologian työt 2 op
BTK0030 Tutkimuksen perusteet ja etiikka 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

BTK2025 Aineenvaihdunta 8 op
BTK2070 Rakennebiologia 5 op
BTK2080 Bioinformatiikka 3 op
BTK3125 KEM-1430 Laaja kemia 3 4 op
BTK2055 Solubiologian työt 3 op
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Perusopinnot

BTK1051 Soluviljely 4 op
BTK0030 Tutkimuksen perusteet ja etiikka 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

BTK2025 Aineenvaihdunta 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta