x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)
  • Maisterintutkinnon tutkintovaatimukset, rakenteen ja sisällön löydät opinto-oppaasta.
  • Myös ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta, vaikka noudattaisivat aiemmin voimassa ollutta opinto-opasta. Lisätietoja opintojen täydentämisestä ennen syksyä 2012 aloittaneille opiskelijoille löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta.
  • Tiedot informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kirjatenteistä ja esseistä löydät täältä.
  • Tiedot informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perus- ja aineopintojen opetuksesta löydät täältä.
  • Suurimmalle osalle alkavista kursseista ilmoittaudutaan kurssin kohdalta löytyvän ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen II periodin kursseille alkaa syyskuussa ja päättyy 14.10.
  • Kokonaismerkinnät: lähetä kokonaismerkintäpyyntö osoitteeseen infim-studies@sis.uta.fi. Ilmoita viestissä nimi, opiskelijanumero ja haluamasi kokonaismerkintä. Mainitse tarvittaessa kurssit, jotka haluat sisällyttää kokonaismerkintään. Lisätietoja informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kokonaismerkinnöistä löydät täältä.
  • Seuraavat syventävien opintojen kurssit opetetaan seuraavan kerran vasta lukuvuonna 2013-2014: ITIS13 Kieltenvälisen tiedonhaun menetelmät 5 op, ITIS21 Johdanto tietokäytäntöjen tutkimukseen 5 op ja ITIS24 Informaatiovuorovaikutus ja oppiminen 5 op.
Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot [I Periodi]

Vastaa kurssia INFOP4 Tieto- ja asiakirjahallinnon perusteet 4 op. Suoritetaan verkkotehtävinä sopimuksen mukaan lukuvuonna 2012-13. Tarjolla periodeilla I-IV. Lisätietoja kurssisivulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista. Kurssin voi suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Yliopistotutkija, asiakirjahallinta, Opettaja
Opetus
3.9.2012 – 31.5.2013
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssivalinnoissa otetaan huomioon kurssin pakollisuus opiskelijalle, kokonaisopintopistemäärä sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintopisteiden kokonaisopintopistemäärä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Henttonen, Opettaja
pekka.henttonen[ät]uta.fi
Opetus
6.9.2012 – 22.11.2012
Luento-opetus
To 6.9.2012 klo 14-16, Pinni B2077, lisäksi luentoja ja arkistovierailuja ajalla 8.-22.11., ajankohdat varmistuvat kurssin alussa
Loppukuulustelut
To 15.11.2012 klo 14-16
To 22.11.2012 klo 14-16, (uusinta)
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Suoritetaan verkkotehtävinä Moodlessa lukuvuonna 2012-2013. Tarjolla periodeilla I-IV. Lisätietoja kurssisivulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista. Kurssin voi suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Sari Mäkinen, Opettaja
Opetus
3.9.2012 – 31.5.2013
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Kalervo Järvelin, Opettaja
kalervo.jarvelin[ät]uta.fi
Pekka Henttonen, Opettaja
pekka.henttonen[ät]uta.fi
Opetus
Seminaari
Kalervo Järvelinin ryhmä (jatkuu keväältä 2012)
Ke 5.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B2078, Aikataulut tarkennetaan syksyn ensimmäisessä tapaamisessa
Pekka Henttosen ryhmä (Valtosen keväällä 2012 alkanut ryhmä)
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B2077, Aikataulut tarkennetaan syksyn ensimmäisessä tapaamisessa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudu haluamaasi graduryhmään. Huomioi, että ryhmien ohjaajat ovat erikoistuneet tiettyihin aihealueisiin. Vinkkejä graduaiheen valintaan löytyy graduseminaarin kurssisivuilta.

Mikäli ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrä ryhmien kesken ei mene tasan, pyritään opiskelijoiden määrää ryhmien kesken tasaamaan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Henttonen, Opettaja
pekka.henttonen[ät]uta.fi
Reijo Savolainen, Opettaja
reijo.savolainen[ät]uta.fi
Eero Sormunen, Opettaja
eero.sormunen[ät]uta.fi
Opetus
10.9.2012 – 16.5.2013
Seminaari
Pekka Henttosen ryhmä
To 13.9.2012 - 16.5.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B2078, Aikataulut tarkennetaan syksyn ensimmäisessä tapaamisessa
Reijo Savolaisen ryhmä
Ma 10.9.2012 - 13.5.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B2078, Aikataulut tarkennetaan syksyn ensimmäisessä tapaamisessa
Eero Sormusen ryhmä
Ti 11.9.2012 - 14.5.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B2078, Aikataulut tarkennetaan syksyn ensimmäisessä tapaamisessa
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pekka Henttosen ryhmä on tarkoitettu ensi sijaisesti asiakirjahallinnan gradua tekeville opiskelijoille.

Eero Sormusen ryhmä on tarkoitettu ensi sijaisesti informaatiolukutaidon tai tiedonhaun gradua tekeville opiskelijoille.

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssivalinnoissa otetaan huomioon kurssin pakollisuus opiskelijalle, kokonaisopintopistemäärä sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintopisteiden kokonaisopintopistemäärä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Frans Mäyrä, Opettaja
frans.mayra[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2012 – 10.10.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 9-12, Pinni B2077
Harjoitukset
Ryhmätyöskentely
Periodit: I
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

Kurssin opetuskieli on englanti. Opiskelija voi suorittaa kurssin halutessaan myös suomeksi (suomenkieliset harjoitustyöt yms.).

Maisterintutkintoa täydentäviä opintoja (määritelty erillisvalinnan yhteydessä opiskelijakohtaisesti) [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaana Kekäläinen ja Reijo Savolainen, Opettaja
jaana.kekalainen[ät]uta.fi, reijo.savolainen[ät]uta.fi
Opetus
11.9.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, PinniB 1097
To 10.1.2013 klo 16.00-20.00, Päätalo D10a+b, 2. luentokuulustelu, ilmoittautuminen NettiOpsun kautta viim. 3.1.2013
Harjoitukset
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pertti Vakkari, Opettaja
pertti.vakkari[ät]uta.fi
Opetus
19.9.2012 – 17.10.2012
Luento-opetus 21 tuntia
Ke 19.9.2012 - 17.10.2012 viikoittain klo 9-12, Päätalo LS A 3, Lisäksi luento to 27.9. klo 12-15 sekä to 11.10. klo 9-12, Päätalo LS A 3
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kandidaatintutkinnon opiskelijat suorittavat: Luennot 2 op + Kandidaattiseminaari 3 op. Kandidaattiseminaarin yhteydessä tehdään ITIA04 Kandidaattitutkielma 10 op.

Erillisvalinnan kautta valitut maisterintutkinnon opiskelijat suorittavat: Luennot 2 op + Kirjallinen tentti 3 op (mikäli ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot on vaadittu täydentävinä opintoina).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katariina Pitkänen, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2012 – 14.12.2012
Pienryhmäopetus 39 tuntia
Ryhmä 1 / Pitkänen (verkkokurssi)
Ke 5.9.2012 klo 14-16, ML 40, Pinni B, kurssi jatkuu aloituskerran jälkeen verkossa
Ryhmä 2 / Pitkänen (verkkokurssi)
Ma 1.10.2012 klo 14-16, ML 40, Pinni B, kurssi jatkuu aloituskerran jälkeen verkossa
Itsenäinen työskentely 41 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot [II Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Heljä Franssila, Opettaja
helja.franssila[ät]uta.fi
Opetus
24.10.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus 21 tuntia
Ke 24.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 14-17, Pinni B2077
Periodit: II
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

Kurssin opetuskieli on englanti. Opiskelija voi suorittaa kurssin halutessaan myös suomeksi (suomenkieliset harjoitustyöt yms.).

Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pertti Vakkari, Opettaja
pertti.vakkari[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2013 – 26.2.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 8.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 9-12, PinniB 3109
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kalervo Järvelin, Opettaja
kalervo.jarvelin[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2013 – 9.5.2013
Luento-opetus 20 tuntia
To 10.1.2013 - 9.5.2013 viikoittain klo 12-14, PinniB 1084, Tila vaihtuu 4.4.2013 - loput luennot luokassa B0020
Seminaari 6 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaana Kekäläinen, Opettaja
jaana.kekalainen[ät]uta.fi
Opetus
18.1.2013 – 22.3.2013
Luento-opetus 18 tuntia
Pe 18.1.2013 - 22.3.2013 viikoittain klo 12-14, PinniB 1084, Ei 8.3.2013, 22.3. PinniB 4113
Pienryhmäopetus 14 tuntia
Harjoitukset
Ma 28.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 12-14, PinniB 1084, Ei 4.3.2013
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sari Mäkinen, Opettaja
Opetus
20.3.2013 – 8.5.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 20.3.2013 - 8.5.2013 viikoittain klo 13-16, Päätalo ls A32 ja PinniB ls3107, Maaliskuun luennot päätalolla, loput PinniB:ssä.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pertti Vakkari, Opettaja
pertti.vakkari[ät]uta.fi
Kalervo Järvelin, Opettaja
kalervo.jarvelin[ät]uta.fi
Frans Mäyrä, Opettaja
frans.mayra[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2013 – 15.5.2013
Seminaari
Kalervo Järvelinin ryhmä
Ke 9.1.2013 - 8.5.2013 viikoittain klo 14-15, Pinni B2078, Ei joka viikko, aikataulut tarkentuvat ensimmäisellä kerralla.
Frans Mäyrän ryhmä
Ke 9.1.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 9-11, Pinni B2078, Ei joka viikko, aikataulut tarkentuvat ensimmäisellä kerralla.
Pertti Vakkarin ryhmä
Ti 8.1.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 16-18, PinniB 2077, Ei joka viikko, aikataulut tarkentuvat ensimmäisellä kerralla.
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Frans Mäyrän ryhmä on tarkoitettu ensi sijaisesti interaktiivisen median gradua tekeville opiskelijoille.

Kalervo Järvelinin ryhmä on tarkoitettu ensi sijaisesti tiedonhaun gradua tekeville opiskelijoille.

ITIS36 ammatillinen projekti 5 op järjestetään 11.-22.2. kahden viikon työskentelynä yliopiston arkistossa päivittäin klo 9 - 16. Projektissa perehdytään arkistojen luettelointiin ja kuvailuun järjestämällä ja kuvailemalla yksi arkistoon tullut luovutus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Henttonen, Vastaava opettaja
pekka.henttonen[ät]uta.fi
Opetus
11.2.2013 – 22.2.2013
Ryhmätyöskentely 70 tuntia
Ma 11.2.2013 klo 9-16, Yliopiston arkisto, päivittäin klo 9-16 11.-22.2.2013
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Annakaisa Kultima, Vastaava opettaja
annakaisa.kultima[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2013 – 5.3.2013
Luento-opetus
Ti 8.1.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 12-15, PinniB2077
Periodit: III
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

Kurssin opetuskieli on englanti. Opiskelija voi suorittaa kurssin halutessaan myös suomeksi (suomenkieliset harjoitustyöt yms.).

Maisterintutkintoa täydentäviä opintoja (määritelty erillisvalinnan yhteydessä opiskelijakohtaisesti) [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katariina Pitkänen, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2013 – 31.3.2013
Pienryhmäopetus 2 tuntia + 37 tuntia Verkossa
Ryhmä 1 / verkkokurssi
To 10.1.2013 klo 10-12, Pinni B4125, kurssi jatkuu 1. tapaamisen jälkeen verkossa 17.3.2013 asti
Ryhmä 2 / verkkokurssi
Ke 23.1.2013 klo 14-16, Pinni B4125, kurssi jatkuu 1. tapaamisen jälkeen verkossa 31.3.2013 asti
Itsenäinen työskentely 41 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pekka Henttonen, Opettaja
pekka.henttonen[ät]uta.fi
Opetus
12.3.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 14-16, PinniB 0016, Kertauskuulustelu 17.5.2013 klo 14-16.
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Annakaisa Kultima, Opettaja
annakaisa.kultima[ät]uta.fi
Opetus
14.3.2013 – 16.5.2013
Luento-opetus
To 14.3.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 12-16, PinniB 2077
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

Kurssin opetuskieli on englanti. Opiskelija voi suorittaa kurssin halutessaan myös suomeksi (suomenkieliset harjoitustyöt yms.).