x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot, FM (engl)

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Katso opintosuuntien vaatimukset 2012-2015 opinto-oppaasta

Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti vuorovaikutteisen teknologian ja käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelmassa opiskelevat valitsevat opintojaksoja tästä opetusohjelmasta. HUOM. Vanhassa järjestelmässä opiskelevien tulee edelleen hakea JOO-oikeus TTY:n kursseille,ks. http://www.uta.fi/sis/en/studies/studying/JOO/HTI.html

Tietojenkäsittelyopin syventävät opintojaksot löytyvät tietojenkäsittelyopin ja ohjelmistokehityksen maisteriopintojen opetusohjelmasta. 

Perus- ja aineopintojen opetus sekä maisteriopintosuuntien esittelytilaisuuksien ajat  löytyvät Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattitutkinnon opetusohjelmasta.

Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa esim. vastaavuudet-sivulta.

Kirjatenttien suorittamisesta ilmoitetaan erikseen, lisätietoja löytyy kohdasta Tenttiminen.

Vuorovaikutteisen teknologian kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEVS51 Book Exam in Interactive Technology 4–12 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS62 Selected Topics in Human-Technology Interaction (Turk) 1–5 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEVS52 Research Methods in HTI 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS57 Human Information-Processing and Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS59 Information Visualization 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS63 Seminar "Haptic Interaction in Mobile Environments" 4 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEVS67 User Experience: Evaluation and Design (TUT/IHTE) 4 op (Opetuskieli: englanti)

Muut opinnot, aineopintotasoiset

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEVS60 Interaction Techniques 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS63 Seminar "Haptic Interaction in Mobile Environments" 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS63 Seminar "Sensor technologies and applications for gesture interaction" 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS62 Selected Topics in Human-Technology Interaction (MacKenzie) 1–5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEVS67 User Experience: Evaluation and Design (TUT/IHTE) 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot, aineopintotasoiset

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEVS53 Experimental Research in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS54 Emotions and Sociality in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS55 Groupware and Social Computing 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS61 Pervasive Interaction in Smart Environments 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEVS66 User-Centered Product Development (TUT/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIEVS68 Cross-Cultural Design (TUT/IHTE) 3 op (Opetuskieli: englanti)

Muut opinnot, aineopintotasoiset

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEVS55 Groupware and Social Computing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS61 Pervasive Interaction in Smart Environments 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVS64 Master's Thesis Seminar in Interactive Technology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot Tampereen teknillisellä yliopistolla

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEVS66 User-Centered Product Development (TUT/IHTE) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot, aineopintotasoiset

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEVA30 Methods of Usability Engineering - Usability Evaluation Methods 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta