x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ohjelmistokehityksen maisteriopinnot, FM (engl)

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Katso ohjelmistokehityksen maisteriopintojen vaatimukset 2012-2015 opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti ohjelmistokehityksen maisteriohjelmassa opiskelevat valitsevat opintojaksoja tästä opetusohjelmasta. Suomenkielinen syventävien opetus tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen opetusohjelmasta ja vuorovaikutteisen teknologian syventävät löytyvät ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopintojen kohdalta. 

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy kohdasta Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma.

Katso eri maisteriopintosuuntien esittelytilaisuuksien ajat kandidaatin tutkinnon opetusohjelmasta

Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa esim. vastaavuudet-sivulta.

Kirjatenttien suorittamisesta ilmoitetaan erikseen, lisätietoja löytyy kohdasta Tenttiminen.

Ohjelmistokehityksen kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIETS18 Master's Thesis Seminar in Sofware Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS20 Software Tools and Evaluation 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS Multidimensional design for end-user data analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)

Muut opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

SISYY004 Orientation for International Students 1 op (Opetuskieli: englanti)
TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIETS17 Requirements Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Sofware Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Practice 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIETS13 Advanced Functional Programming (Cancelled) 10 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Sofware Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Practice 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Muut opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vanhan ohjelmistokehityksen maisteriohjelman syventäviä

TIETS06 Logiikkaohjelmointi 10 op
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Syventävät opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIETS13 Advanced Functional Programming (Cancelled) 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS15 Open Source and Software Quality 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS18 Master's Thesis Seminar in Sofware Development 2–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Theory 3 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS14 Introduction to Formal Specification 5 op (Opetuskieli: englanti)

Muut opinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEA0 Internship 2–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Vanhan ohjelmistokehityksen maisteriohjelman syventäviä

TIETS06 Logiikkaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS08 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta