x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Alla olevassa opetusohjelmassa on tietojenkäsittelyopin maisteriopintojen

  • laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin,
  • organisaatioiden tietojärjestelmien  sekä
  • tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan opintojaksot.

Näiden opintosuuntien tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat

  • algoritmiikan,
  • tietojärjestelmien sekä
  • tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelman opiskelijat

valitsevat syventävät opintojaksot tästä sekä ohjelmistokehityksen maisteriopintojen opetusohjelmasta. Vuorovaikutteisen teknologian syventävät löytyvät ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopintojen kohdalta.

Katso eri maisteriopintosuuntien esittelytilaisuuksien ajat kandidaatin tutkinnon opetusohjelmasta

Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Tietojenkäsittelyopin kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Syventävät opinnot

TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Practice 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (tietokannat ja tiedonhaku) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS22 Managing E-Business 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS26 Käsitteellinen mallintaminen I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS31 Tietämyksen muodostaminen 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS33 Advanced Course in Computer Science - Coursera (Fall 2012)   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Syventävät opinnot

TIETS01 Algoritmit 10 op
TIETS06 Logiikkaohjelmointi 10 op
TIETS12 Tietokonegrafiikka 10 op
TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Practice 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS21 Graduseminaari (tietokannat ja tiedonhaku) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS34 Seminar "Data Mining on Biometric identification" 3 op (Opetuskieli: englanti)

Tietokantojen ja tiedonhaun syventävät (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Syventävät opinnot

TIETS01 Algoritmit 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS06 Logiikkaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS08 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS12 Tietokonegrafiikka 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS19 Software Project Management, Theory and Practice - Theory 3 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS21 Graduseminaari (tietokannat ja tiedonhaku) 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS24 Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS30 Tiedon kuvaus ja hallinto 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS32 XML-tiedonhaku ja -kyselykielet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS33 Advanced Course in Computer Science - Coursera (Spring 2013)   (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MTTS1 Independent Component Analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS34 Seminar "Data Mining on Biometric identification" 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETS15 Open Source and Software Quality 5 op (Opetuskieli: englanti)
TIETS09 Programming Contests (2013) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tietokantojen ja tiedonhaun syventävät (informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)

ITIS12 Tiedonhaun menetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

TIEA0 Harjoittelu 2–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta