x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman sivut http://www.uta.fi/sis/tie

Alla olevassa opetusohjelmassa on tietojenkäsittelyopin ja vuorovaikutteisen teknologian kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Katso vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot ilmoitetaan toisaalla, lisätietoja löytyy esim. kohdasta Tenttiminen.

Syventävät opinnot löydät maisteriopintojen opetusohjelmasta.

Tietojenkäsittelyopin ja vuorovaikutteisen teknologian kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Esittelytilaisuudet
Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja
Martti Juhola, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Ma 3.9.2012 klo 10-12, Pinni B1084
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Mikko Ruohonen, Vastaava opettaja
Mikko.J.Ruohonen[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Ma 3.9.2012 klo 12-14, Pinni B1029
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Hannu Kangassalo, Vastaava opettaja
Hannu.Kangassalo[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Ti 4.9.2012 klo 12-14, Pinni B1084
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Poika Isokoski, Vastaava opettaja
Poika.Isokoski[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Ma 3.9.2012 klo 11-12, Pinni B1030
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Zheying Zhang, Vastaava opettaja
Zheying.Zhang[ät]uta.fi
Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja
Erkki.Makinen[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Ma 3.9.2012 klo 14-16, Pinni B1029
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Orientoivien opintojen yhteydessä järjestetään aloitaville opiskelijoille mahdollisuus kysellä tarkemmin omiin opintoihin liittyvistä kysymyksistä, kuten hyväksiluvuista yms. Tule paikalle kyselemään, kysymyksiä voi lähettää jo ennakkoon osoitteeseen cs-studies@sis.uta.fi.

Opetus
29.8.2012 – 29.8.2012
Luento-opetus
Ke 29.8.2012 klo 9.15-10, Pinni B1084
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
20.8.2012 – 3.9.2012
Luento-opetus
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi alkaa maanantaina 20.8.2012, ilmoittautumisohjeet lähtetetään uusille opiskelijoille.


Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot
Opetus
Luento-opetus 52 tuntia
Harjoitukset 26 tuntia
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodi (3.9.2012 - 19.10.2012)
Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet [I Periodi]

Alkuorientaatio:
• ma 27.8.2012
• ti 28.8.2012
• ke 29.8.2012

Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osa orientoivien tilaisuuksista on yksikön yhteisiä ja osa tutkinto-ohjelmakohtaisia. Tarkat ajankohdat ja tiedot voi tarkistaa hyväksymiskirjeen mukana tulleesta materiaalista tai yksikön verkkosivujen kautta.

Tutkinto-ohjelman 1.-3. vuoden opiskelijoille. Tapaamiset opettajatuutorin ja oman ryhmän kanssa erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Opintojakson esittely uusille opiskelijolle orientoivien opintojen yhteydessä elokuussa.

Pentti Hietala, Vastaava opettaja
Pentti.Hietala[ät]uta.fi
Opettajatuutorit, Vastaava opettaja
Periodit: I II III IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/opetut/
Opetuskieli: suomi

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa syksyllä 2012 aloittaneille ja uuteen tkt:n tutkinto-ohjelmaan siirtyville pakollinen yleisopintojen jakso.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja
Erkki.Makinen[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2012 – 19.10.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B1100
Pe 7.9.2012 - 14.9.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B1100
Pe 28.9.2012 - 5.10.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B3107
TENTTI
Pe 12.10.2012 klo 8.00-10.00, Pinni B1100
Pe 19.10.2012 klo 8.00-10.00, Pinni B1100
Periodit: I
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/jtt/
Opetuskieli: suomi

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivulla

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2012 – 13.11.2012
Luento-opetus
Pakolliset aloitusluennot
Ti 4.9.2012 klo 9-12, Päätalo D10a+b
Luennot
Ti 11.9.2012 - 13.11.2012 viikoittain klo 9-10, Pinni B1097, Ei luentoja viikolla 42
Kontaktitunnit
Ke 12.9.2012 - 14.11.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 42
Poikkeukset:
26.9.2012 klo 16 –18 , Pinni B1083
24.10.2012 klo 16 –18 , Pinni B1083
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Kieli- ja viestintäopinnot [I Periodi]

Katso LuK-tutkintoon kuuluvat kieliopinnot kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Ks. tietoja kieliopintojen siirtymäsäännöistä kielikeskuksen opinto-oppaasta (pdf-liite)

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet ja matemaattiset [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu liittymällä Moodle-alueelle oheisen linkin kautta. Tarvittava ilmoittautumisavain on "perus".

Ari Virtanen, Vastaava opettaja
ari.virtanen[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2012 – 25.10.2012
Luento-opetus
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalo D11
To 13.9.2012 - 25.10.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo D11, Ei opetusta viikolla 42.
Poikkeukset:
25.10.2012 klo 12 –14 , Päätalo D10b
Moodle-harjoitusten ratkaisut/luento
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalo D11
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon liittyy itsenäisesti tehtäviä verkkoharjoituksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin tehdään kurssin kotisivun kautta.

Raija Leppälä, Vastaava opettaja
raija.leppala[ät]uta.fi
Opetus
4.9.2012 – 12.10.2012
Luento-opetus
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo A1
To 6.9.2012 - 4.10.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo A1
Poikkeukset:
6.9.2012 klo 9.00 –10.30 , Päätalo A1
Harjoitukset
Laskuharjoitukset 12.9.-12.10. Tarkemmat tiedot opintojakson kotisivulla
Pienryhmäopetus
SPSS-harjoitukset viikoilla 38, 40 ja 41. Tarkemmat tiedot opintojakson kotisivulla
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot [I Periodi]
Jorma Laurikkala, Vastaava opettaja
Jorma.Laurikkala[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2012 – 31.1.2013
Luento-opetus 30 tuntia
Ma 3.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1100
Ke 5.9.2012 klo 10-12, PInni B1097
Harjoitukset 26 tuntia
Ma 10.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084
Ke 12.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1084
Ke 12.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B3117, Viikon 49 harjoitukset maanantaina 3.12. 16-18 Pinni B3109 ja ke 12.12. 16-18 ls B3110
Pienryhmäopetus
Ohjatut mikroluokkaharjoitukset
Ke 19.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 14-16, Mikroluokka 7, Tietopinni, huone B0089
To 20.9.2012 - 27.9.2012 viikoittain klo 10-12, Mikroluokka 7, Tietopinni, huone B0089
Pe 26.10.2012 - 7.12.2012 viikoittain klo 10-12, Mikroluokka 7, Tietopinni, huone B0089
TENTTI: Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiOpsun kautta.
To 13.12.2012 klo 16.00-20.00, D10ab
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/laki/
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaumisohjeet kurssin kotisivulla

Saila Ovaska, Vastaava opettaja
Saila.Ovaska[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus 30 tuntia
Ma 3.9.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 14-17, Pinni B1100
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1100
Pienryhmäopetus 12 tuntia
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1084
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B3117
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B3117
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B1084
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1084
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084, Huom. Ensimmäinen kerta 6.9. avajaisten vuoksi klo 14-16
TENTTI:
Ma 15.10.2012 klo 14.00-18.00, Päätalo, ls A1, Tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta 7 vrk ennen tenttiä
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta

Timo Poranen, Vastaava opettaja
timo.t.poranen[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Pe 7.9.2012 - 5.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Poikkeukset:
21.9.2012 klo 12 –14 , Pinni B1096
Periodit: I II III
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/pt/
Opetuskieli: suomi

Huom. lukuvuonna 2012-2013 syksyn kurssi luennoidaan suomeksi ja kevään kurssi englanniksi.

Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja
Erkki.Makinen[ät]uta.fi
Opetus
3.9.2012 – 21.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 3.9.2012 - 1.10.2012 viikoittain klo 8-10, Aloitus Pinni B3107, muut B1084
Ke 5.9.2012 - 3.10.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084
Yksilöopetus
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tutk/
Opetuskieli: suomi
Martti Juhola, Vastaava opettaja
Martti.Juhola[ät]uta.fi
Henry Joutsjoki, Opettaja
Mika Rantanen, Opettaja
Opetus
Luento-opetus 50 tuntia
Ti 4.9.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096, Ei luentoja viikolla 42
Ke 5.9.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096, Ei luentoja viikolla 42
Harjoitukset 26 tuntia
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo ls C5, Ei viikolla 42
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalo ls C5, Ei viikolla 42
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 16-18, Päätalo ls C5, Ei viikolla 42
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tira/
Opetuskieli: suomi

Ohjelmoinnin tekniikka koostuu kahdesta erillisestä 5 op laajuisesta kurssista, joista ensimmäisessä opetellaan C- ja jälkimmäisessä C++-ohjelmointikieltä. Kurssit on mahdollista suorittaa toisistaan riippumattomasti, mutta suositeltavin tapa on suorittaa C- ja C++-kurssit peräkkäin.

Kurssit ovat luonteeltaan ohjelmointaitoa syventäviä ja siten todennäköisesti vaativampia kuin ohjelmoinnin peruskurssit TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi (aikaisemmin TKOPP1) tai TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet (aikaisemmin TKOPA14).

Heikki Hyyrö, Vastaava opettaja
Heikki.Hyyro[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus 16 tuntia
Ke 5.9.2012 klo 14-16, Pinni A1078
Ke 12.9.2012 - 31.10.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalo ls A4, ei kokoontumista 17.10. (taukovko)
Poikkeukset:
10.10.2012 klo 14 –16 , eri luentosali: Päätalo ls A32
Harjoitukset 16 tuntia
Pe 14.9.2012 - 9.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084
Pe 14.9.2012 - 9.11.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 31.8.2012 klo 16:00 mennessä

Juha Leino, Vastaava opettaja
Juha.Leino[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus 14 tuntia
Ke 5.9.2012 - 26.9.2012 viikoittain klo 8.30-10, Pinni B3116
To 6.9.2012 - 20.9.2012 viikoittain klo 8.30-10, Pinni B4113
Harjoitukset 28 tuntia
Harjoitukset jatkuvat II periodin loppuun asti
To 13.9.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo A3, 20.9. alkaen A4, 1.11. alkaen B2077, Ei taukoviikolla. Joulukuun harjoitusajat ilmoitetaan myöhemmin.
To 13.9.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B4116, Ei taukoviikolla. Joulukuun harjoitusajat ilmoitetaan myöhemmin.
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/graksut/
Opetuskieli: suomi

Opintojakso järjestetään vielä vanhan opetussuunnitelman mukaisesti 6 opintopisteen laajuisena.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet kurssin kotisivulla. Kurssille otetaan enintään 24 opiskelijaa.

Pentti Hietala, Vastaava opettaja
Opetus
3.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot (periodi I)
Ma 3.9.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3109
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3109
Seminaarit (periodi II)
Ma 12.11.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
To 15.11.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3109
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Timo Poranen, Teacher responsible
Timo.T.Poranen[ät]uta.fi
Teaching
Lectures
Initial lecture is for English speaking students
Fri 7-Sep-2012 at 16-18, PInni B1029
Periods: I II III
Language of instruction: English
Timo Poranen, Teacher responsible
timo.t.poranen[ät]uta.fi
Teaching
6-Sep-2012 – 14-Dec-2012
Lectures
Start up lecture
Thu 6-Sep-2012 at 15-16, Pinni B3118
Periods: I II
Language of instruction: English
Periodi (22.10.2012 - 14.12.2012)
Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet ja matemaattiset [II Periodi]
Raija Leppälä, Vastaava opettaja
raija.leppala[ät]uta.fi
Opetus
23.10.2012 – 7.12.2012
Luento-opetus
Ti 23.10.2012 - 27.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1100
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1100
Harjoitukset
Laskuharjoitukset 31.10.-7.12. Tarkemmat tiedot opintojakson kotisivulla
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumistiedot tulevat kurssin kotisivulle viikon 41 alussa.

Kati Iltanen, Vastaava opettaja
Kati.Iltanen[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 23.10.2012 klo 10-12, Väinö Linna -sali
Ke 24.10.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Ti 30.10.2012 - 6.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097
Harjoitukset 12 tuntia
Mikroluokkaharjoitukset
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 12-14, Linna ML50, Ryhmä 1
Ma 29.10.2012 - 3.12.2012 viikoittain klo 12-14, Linna ML50, Ryhmä 2
Ma 29.10.2012 - 3.12.2012 viikoittain klo 16-18, Linna ML50, ryhmä 3
Luentosaliharjoitukset
To 1.11.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Viimeinen kerta poikkeuksellisesti itsenäisyyspäivän takia ti 11.12. klo 10-12
Periodit: II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tkp/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja tentti.

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille pitää ilmoittautua 21.10. mennessä. Ilmoittautumislomake avataan kurssisivuille

Saila Ovaska, Vastaava opettaja
Saila.Ovaska[ät]uta.fi
Opetus
22.10.2012 – 20.12.2012
Luento-opetus
Ma 22.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Ke 24.10.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1096
Pienryhmäopetus
Ma 29.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B1084
Ti 30.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1084
Ke 31.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084, Huom. 5.12. B2077
To 1.11.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B1084
To 1.11.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (7.1.2013 - 8.3.2013)
Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet [III Periodi]
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot [III Periodi]
Tarja Tiainen, Vastaava opettaja
Tarja.Tiainen[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2013 – 1.3.2013
Luento-opetus 16 tuntia
To 10.1.2013 - 14.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1096
Pe 11.1.2013 - 18.1.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1096
Harjoitukset
Ti 15.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084
Ti 15.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3109
Ti 15.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B1084
Ke 16.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B2077
Ke 16.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B2077
Ti 26.2.2013 klo 12-14
Periodit: III
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/tjot1/
Opetuskieli: suomi
Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssin kotivulta löytyvällä lomakkeella

Jorma Laurikkala, Vastaava opettaja
Jorma.Laurikkala[ät]uta.fi
Opetus
8.1.2013 – 28.2.2013
Luento-opetus
Ti 8.1.2013 - 12.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Ke 9.1.2013 - 13.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Harjoitukset
Mikrosaliharjoitus
To 10.1.2013 - 14.2.2013 viikoittain klo 14-16, ML 50/Linna
Pe 11.1.2013 - 15.2.2013 viikoittain klo 8-10, ML 7/TietoPinni
Pe 11.1.2013 - 15.2.2013 viikoittain klo 10-12, ML 40/PinniB
Luentosaliharjoitus
To 17.1.2013 - 21.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3116
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Marko Junkkari, Vastaava opettaja
Marko.Junkkari[ät]uta.fi
Johanna Vainio, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Ma 7.1.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3107
Harjoitukset
Pe 11.1.2013 - 1.3.2013 viikoittain klo 12-14, Aloitus 11.1. Pinni ls B3116 ja 18.1. alkaen Pinni A3111
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Opetus
Luento-opetus 18 tuntia
Ti 8.1.2013 - 12.3.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Harjoitukset 16 tuntia
To 17.1.2013 - 14.3.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3111
Pe 18.1.2013 - 15.3.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B1084
Itsenäinen työskentely
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Huom. Opiskelija ei voi suorittaa molempia opintojaksoja Käytettävyyden arvioinnin menetelmät ja ITIA14 Informaatioarkkitehtuurin ja käytettävyyden evaluointiprojekti 5 op.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Henna Heikkilä, Vastaava opettaja
henna.heikkila[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 8.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3116
Ti 14.5.2013 klo 14-16, Pinni B3116
Harjoitukset
Harjoitukset 2 yhmälle suomeksi, 3. ryhmä englanniksi
Ke 23.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4117
Ke 23.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4117
Ke 23.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4117, This group in English
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Rami Saarinen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Pe 11.1.2013 - 1.3.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B3116
Harjoitukset
Ti 15.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084
To 17.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3110
To 17.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3110
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi suoritetaan viikkoharjoitusten ja vapaaehtoisen harjoitustyön avulla.

Pentti Hietala, Vastaava opettaja
Opetus
7.1.2013 – 25.4.2013
Luento-opetus 48 tuntia
Ma 7.1.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3107
To 10.1.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B3107, Ei viikolla 13
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Ti 15.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B3110
Ti 15.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3110
Ti 15.1.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3110
Ti 12.2.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B3117 ja B3118
Ti 12.2.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 12-16, Pinni B3117 ja B3118
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Pentti Hietala, Vastaava opettaja
pentti.hietala[ät]uta.fi
Jari Laitinen, Opettaja
jari.laitinen[ät]uta.fi
Joni Karvinen, Opettaja
joni.karvinen[ät]uta.fi
Opetus
17.1.2013 – 17.5.2013
Luento-opetus 8 tuntia
Luennot
To 17.1.2013 - 7.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Periodit: III IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/ipoppla/
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Peter Thanisch, Teacher responsible
Peter.Thanisch[ät]uta.fi
Teaching
Lectures 20 hours
Mon 7-Jan-2013 - 18-Feb-2013 weekly at 12-14, Main building, A3
Fri 1-Feb-2013 - 15-Feb-2013 weekly at 12-14, Pinni B3117
Personal instruction
Periods: III IV
Language of instruction: English
Teaching
Lectures
Start up lecture
Fri 11-Jan-2013 at 12-14, Pinni B1084
Periods: III IV
Language of instruction: English

The course will include 2-3 meetings, where the lecturer will give the advices on how to conduct a heuristic evaluation and a usability study. You need to attend these meetings. You will be assigned to do 8 small homeworks and also study some topics yourself (material will be provided by the teacher).

The meetings and homeworks will happen during January and February. The biggest part of the course will be the project work done in groups. In the project work, you conduct a heuristic evaluation, plan, pilot  and eventually run, analyze and report the usability study. An advisor will guide your group during the project work. The project work starts in January and ends in May.

Enrolment for University Studies

Enrol by 7th January 2013

Henna Heikkilä, Teacher responsible
henna.heikkila[ät]uta.fi
Periods: III IV
Language of instruction: English
Periodi (11.3.2013 - 17.5.2013)
Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet [IV Periodi]

Huom. vastaa aiempaa opintojaksoa TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Antti Sand, Opettaja
Antti.Sand[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Aloitusluento
Ke 13.3.2013 klo 12-16, Pinni B1100
Ke 20.3.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
kontaktitunnit
To 21.3.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 13, to 28.3.
Ma 25.3.2013 - 15.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 14, ma 1.4.
Harjoitukset
Mikroluokkaharjoitukset ks. kurssin sivulta
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Kieli- ja viestintäopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anna Kuitunen, Vastaava opettaja
Opetus
14.3.2013 – 17.5.2013
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1 / Kuitunen
Pe 15.3.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 9-12, Päätalo A08
Ryhmä 2 / Järvelin-Suomela
To 14.3.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 14-18, Päätalo D04
Itsenäinen työskentely 28 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maija Peltola, Vastaava opettaja
Johanna Järvelin-Suomela, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2013 – 8.5.2013
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1 / Peltola
Ke 13.3.2013 - 8.5.2013 viikoittain klo 12-16, Päätalo D125
Ryhmä 2 / Järvelin-Suomela
Ti 19.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 8-13, Päätalo D04
Itsenäinen työskentely 28 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Susanne Tuuri, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2013 – 17.5.2013
Pienryhmäopetus 2 tuntia + 37 tuntia Verkossa
Ryhmä 3 / IV periodi
Ke 13.3.2013 klo 16-18, Linna ML51, opetus jatkuu aloituksen jälkeen intensiivisenä verkkotyöskentelynä periodin loppuun saakka.
Itsenäinen työskentely 41 tuntia Verkossa
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! Tähän ryhmään on etusija niillä tämän hetken kandidaatinseminaariin osallistujilla, joiden nimet on jo kerätty ennakkolistaan. Kaikki ilmoittautuvat kuitenkin NettiOpsun kautta normaaliin tapaan ja varmistavat paikkansa vielä aloituksessa.Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Raquel Benmergui, Teacher responsible
Teaching
11-Mar-2013 – 19-Apr-2013
Tutorials 52 hours
Group 1
Mon 11-Mar-2013 - 15-Apr-2013 weekly at 9-12, Atalpa ls 140
Fri 15-Mar-2013 - 19-Apr-2013 weekly at 9-12, Atalpa ls 140
Independent work 56 hours
Periods: IV
Language of instruction: English
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Lappalainen, Vastaava opettaja
Opetus
14.3.2013 – 25.4.2013
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1
To 14.3.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 15-19, Päätalo E350
Poikkeukset:
18.4.2013 klo 15 –19 , Pinni B3117
Pe 15.3.2013 - 19.4.2013 viikoittain klo 10-14, Päätalo E350
Ke 17.4.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 15-19, Pinni A3103
Itsenäinen työskentely 56 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: ruotsi
Lisätiedot:

Huom! KK-tutkintoa suorittavilla elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoilla sekä TtK-tutkinnon opiskelijoilla on etusija ryhmään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Annika Alakastari, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2013 – 17.5.2013
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 2
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 12-16, Linna K112
Poikkeukset:
19.3.2013 klo 12 –16 , Pinni B4114
Pe 15.3.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 10-14, Linna K106, Huom! Ensimmäinen kokoontuminen tilassa Pinni A 3103
Poikkeukset:
15.3.2013 klo 10 –14 , Pinni A3103
Itsenäinen työskentely 56 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: ruotsi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Valli, Vastaava opettaja
Opetus
12.3.2013 – 25.4.2013
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1 / monenlaiset oppijat
Ti 12.3.2013 - 30.4.2013 viikoittain klo 10-14, Päätalo E301
To 14.3.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 12-16, Päätalo E221
Itsenäinen työskentely 56 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: ruotsi
Lisätiedot:

Ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia, esim. lukivaikeus, tai joilla on esim. voimakasta esiintymisjännitystä.

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet ja matemaattiset [IV Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

More details will be given on the Coursera web page. On line courses (5 ECTS each) available:

Coding the Matrix: Linear Algebra through Computer Science Applications *
https://www.coursera.org/course/matrix
Note! This course is accepted only as intermediate level studies, not advanced level studies (hyväksytään aineopintotasoisena).


Discrete Optimization *
https://www.coursera.org/course/optimization

Software Defined Networking
https://www.coursera.org/course/sdn

Malicious Software and its Underground Economy: Two Sides to Every Story
https://www.coursera.org/course/malsoftware

* Kaksi ensimmäistä kelpaavat tietojenkäsittelyopin matemaattisiksi opinnoiksi.

------------

Acceptable Coursera courses to be organized during the summer time:

Coding the Matrix: Linear Algebra through Computer Science Applications
https://www.coursera.org/course/matrix

Discrete Optimization
https://www.coursera.org/course/optimization

Software Defined Networking
https://www.coursera.org/course/sdn

Malicious Software and its Underground Economy: Two Sides to Every Story
https://www.coursera.org/course/malsoftware

Coding the Matrix and Discrete Optimization are also acceptable as "mathematical studies in Bachelor's degree in computer science".

Erkki Mäkinen, Teacher responsible
Erkki.Makinen[ät]uta.fi
Teaching
27-May-2013 –
Periods: IV
Language of instruction: English
Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot [IV Periodi]

Suoritus harjoitustyöllä, viikkoharjoituksin ja essein.

Tarja Tiainen, Vastaava opettaja
Tarja.Tiainen[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
To 14.3.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1096, Ei viikolla 13
Pe 15.3.2013 - 5.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1096, Ei viikolla 13
Harjoitukset
Huom. tarkista alkamispäivä kurssin sivulta
Ti 19.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B3109, Ei viikolla 14
Ti 19.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 14
Ti 19.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B1084, Ei viikolla 14
Ke 20.3.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B4115, Ei viikolla 14
Ke 20.3.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 14
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Ti 12.3.2013 klo 14-16, Pinni B1097
To 14.3.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni ls B1097, Ei viikolla 13, to 28.3.
Ti 19.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B3116, Ei viikolla 14, ti 2.4.
Harjoitukset
Mikroluokkaharjoitukset
Pe 15.3.2013 - 26.4.2013 viikoittain klo 8.30-10, ML 8/TietoPinni, Ei 29.3.
Pe 15.3.2013 - 26.4.2013 viikoittain klo 10-12, ML 8/TietoPinni, Ei 29.3.
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/jwt/
Opetuskieli: suomi

Ohjelmoinnin tekniikka koostuu kahdesta erillisestä 5 op laajuisesta kurssista, joista ensimmäisessä opetellaan C- ja jälkimmäisessä C++-ohjelmointikieltä. Kurssit on mahdollista suorittaa toisistaan riippumattomasti, mutta suositeltavin tapa on suorittaa C- ja C++-kurssit peräkkäin.

Kurssit ovat luonteeltaan ohjelmointaitoa syventäviä ja siten todennäköisesti vaativampia kuin ohjelmoinnin peruskurssit TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi (aikaisemmin TKOPP1) tai TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet (aikaisemmin TKOPA14).

Heikki Hyyrö, Vastaava opettaja
Heikki.Hyyro[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 11.3.2013 - 6.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113, Ei viikolla 14
Harjoitukset 16 tuntia
Pe 22.3.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084, Ei viikolla 13
Pe 22.3.2013 - 17.5.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B1084, Ei viikolla 13
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Mikko Ruohonen, Vastaava opettaja
Mikko.J.Ruohonen[ät]uta.fi
Opetus
Luento-opetus
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 14-16, Paavo Koli -sali (PinniA), Ei viikoilla 14 ja 18
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, oppimispäiväkirja ja kirjallinen työ valitusta aineistosta.

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Suoritettavissa sähköisenä tenttinä periodissa IV
Available in Electronic Exam service on period IV. 

Periods: IV
Language of instruction: English