x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)
II Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)
III Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)
IV Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman sivut http://www.uta.fi/sis/tie

Alla olevassa opetusohjelmassa on tietojenkäsittelyopin ja vuorovaikutteisen teknologian kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2012-2015 opinto-oppaasta.

Myös ennen syksyä 2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaisesti opiskelevat valitsevat opintojaksot tästä opetusohjelmasta. Opintojaksojen koodeissa ja nimissä on tapahtunut muutoksia. Katso vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet.

Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot ilmoitetaan toisaalla, lisätietoja löytyy esim. kohdasta Tenttiminen.

Syventävät opinnot löydät maisteriopintojen opetusohjelmasta.

Tietojenkäsittelyopin ja vuorovaikutteisen teknologian kokonaismerkinnät pyydetään osoitteesta cs-studies@sis.uta.fi. Liitä pyyntöön nimen ja opiskelijanumeron lisäksi kokonaisuuden tiedot (nimi ja sisältö).

Opetus syyslukukaudella 2012

Periodi (3.9.2012 – 19.10.2012)

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet ja matemaattiset

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Fall 2012) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (22.10.2012 – 14.12.2012)

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

SISYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet ja matemaattiset

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Projektityö 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEA5 Tutkielmakurssi (sis. kandidaattitutkielma), syksy 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA6 Tietorakenteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA34 (VTEKA205) Internet-pohjaiset oppimisympäristöt 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Fall 2012) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2013

Periodi (7.1.2013 – 8.3.2013)

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIEA4 Projektityö 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEA4 Project Work 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SISYA200 Innovation Project (Spring 2013) 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (11.3.2013 – 17.5.2013)

Yhteiset opinnot, opiskeluvalmiudet

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KKENYHT Introduction to Academic English / intensive course 4 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteiset opinnot, tieteen tekemisen valmiudet ja matemaattiset

Vieraalla kielellä annettava opetus

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA12 WWW-ohjelmointi 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA35 Internet-pohjaisen oppimisympäristön laadinta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TIEA5 Thesis Course (Tutkielmakurssi, sis. kandidaattitutkielma), Spring 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIETA8 Software Engineering 5 op (Opetuskieli: englanti)
SISYA200 Innovation Project (Spring 2013) 5–10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEVA30 Methods of Usability Engineering - Usability Evaluation Methods 7 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta